Hirdetés kategória bejegyzései

2018. december 30., Szent Család vasárnapja

 • Köszönetet mondunk mindenkinek a karácsonyi ünnepek alatt nyújtott
 • Hétfőn, 31-én a Görömbölyön szentségimádás lesz, 12:00 és 13:00 óra között várnak minket a selyemréti templom híveivel együtt.
 • Január 2-ától a szentségimádás folytatódik a Zárda kápolnában, délután 2 órától 5 óráig.
 • Január 4-én elsőpéntek lesz, reggel fél 7-től gyóntatás, 7:00 órakor szentmise. Előtte csütörtökön gyóntatási ügyeletet tartunk 8:00 és 10:00 óra között.
 • Kérjük azok jelentkezését, akik januárban szeretnék lakásukat megszenteltetni a mindszenti plébánia lelkipásztoraival. A sekrestyében, vagy a plébánia irodában kérjük jelezni: névvel, címmel, telefonszámmal. Az egyházközségi képviselőtestület tagjainál a plébános végez házszentelést, január hónapban, előre egyeztetett időpontban.
 • A stóladíjak 2019. január 1-je után változni fognak. Attól függően, hogy orgonás vagy csendes szertartásról van szó. A szentmisék: 3000-, és 1500, Ft., a temetés: 25.000-, és 15.000 Ft., az esküvő: 30.000-, és 15.000 Ft.
 • Köszönet a munkatársak egész évi munkájáért. Kántor úrnak, sekrestyéseknek, káplán atyáknak és azoknak, akik minden nap itt vannak a templomban, a felolvasóknak, az áldoztatóknak, Szent Ferenc Kisnővéreinek, a Kolpingnak, a Karitásznak, a Szent Rita csoportnak, a Vörösmarty katolikus iskola és óvoda dolgozóinak és vezetésének. Mindenkinek, aki templomi szolgálatot végez.
 • Jövő vasárnap vízkereszt ünnepe lesz, a fél 9-es szentmisén vízszentelés végzünk. Aki szeretne szenteltvizet haza vinni, zárható kis edénykét hozzon magával.

2018. december 23., Advent negyedik vasárnapja

 • A gyermekek betlehemi játéka a Millenniumi teremben 24-én délután 16:00 órakor lesz.
 • Karácsony vigília szentmise (dec. 24-én). Zárda Kápolna 17:00 óra, Mindszenti templom 18:30-kor. Éjfél szentmise Sajóbábonyban 22:00 órakor, a Mindszenti templomban 24:00 órakor lesz. Karácsony első-, második napján mindenütt ünnepi szentmisét tartunk, a szokott időben.
 • Karácsony éjféli misének és karácsony első napjának a persely adományát a papképzés céljaira fordítjuk, kérjük a kedves hívek nagylelkű adományát.
 • Mindszenti Kórus koncertje karácsony másnap délután 17:00 órakor lesz.
 • Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja lesz. Az esti szentmisét jubiláns házaspárokért ajánljuk fel. Azok a házaspárok, akik szeretnék felajánlani önmagukért, azok a héten jelentsék be a sekrestyében vagy az irodában ezen szándékukat.
 • A karácsonyi szünetben, egészen január 3-áig szünetel a Zárda Kápolnában az állandó szentségimádás.
 • Az év utolsó napján december 31-én szilveszterkor, a görömbölyi egyházközségben szentségimádást tartanak. A mindszenti és a selyemréti egyházközség közös imaórája: 12:00 és 13:00 óra között lesz.
 • A Mindszenti Kolping Család ez évben is megrendezi a szilveszter mulatságot a Millenniumi Teremben! Erre jegyek a Plébánia irodában vagy a sekrestyében vásárolhatók. Aki szívesen részt venne a szilveszteri készülődésben, azt szeretettel várjuk 31-én délelőtt 9 órától a terem díszítésére és az előkészületek munkáira. A tombolatárgy-felajánlásokat, aznap délelőtt lehet leadni a Millenniumi Teremben.
 • szenteket ünneplünk: szerdán Szent István vértanú diakónus ünnepe; csütörtökön Szent János apostol és evangélista az Egri Főegyházmegye védőszentje; pénteken Aprószentek ünnepe; szombaton: Becket szent Tamás ünnepe. Isten éltesse, az Istvánokat, Jánosokat, Tamásokat!
 • Mindenkinek Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánnak a mindszenti plébánia lelkipásztorai.

2018. december 16., Advent harmadik vasárnapja

 • December 18-án, jövő kedden felnőtt fiataloknak későesti bűnbánati alkalmat kínálunk a Mindszenti-templomban. Az esti szentmise után éjjel fél 11-ig gyónási és beszélgetési lehetőséget biztosítunk, nyolc pap részvételével. Közben énekek, szabad imádságok, bűnbánati gondolatok hangzanak el, a Mindszent Karizma közösség és a Szent Ferenc Kisnővérei segítségével. Az est elnevezését a Budapest Lehel téri templom közösségétől vettük át: ANGYAL (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak).
 • A Mindszenti- és a Minorita-templomban a karácsonyi gyóntatás december 21-én és 22-én (pénteken és szombaton) lesz. A mindszenten délelőtt 9 és 12 óra között, a Minoritáknál délután 15 és 18 óra között.
 • Az esztendő vége felé járva kérjük azokat a kedves híveket, akik ebben az esztendőben még nem fizették be egyházfenntartói járulékukat, ezekben a hetekben tegyék meg. A püspöki kar által javasolt összeg: a fizetés 1%-a. Ne hagyjuk anyagi támogatás nélkül az egyházat.
 • Akik a jövő évben házasságot kívánnak kötni templomunkban, kérjük jelentkezzenek mielőbb, hogy a februárban kezdődő jegyesoktatásról értesítést tudjunk küldeni.
 • December 23-án 17:00 órakor, Szállást keres a Szent Család lesz a Plébánia tanácstermében.
 • A gyerekek pásztorjátéka december 24-én hétfőn délután 16:00 órakor lesz.
 • A mindszenti kórus karácsony második napján karácsonyi koncertet ad, a Mindszenti templomban.
 • Kérjük azok jelentkezését, akik januárban szeretnék lakásukat megszenteltetni a mindszenti plébánia lelkipásztoraival. A sekrestyében, vagy a plébánia irodában kérjük jelezni: névvel, címmel, telefonszámmal. Az egyházközségi képviselőtestület tagjainál a plébános végez házszentelést, január hónapban, előre egyeztetett időpontban.
 • A Gaudete vasárnap szokása szerint az esti szentmise után az egyháztanács tagok, a Mindszenti Kórus tagjai, a jelenlevő hitoktatók, a Kolping, a Karitász, a Versbarátok Köre, a Szent Rita közösség, és minden olyan csoport, amely lelkipásztori szempontból, együtt működik a plébánia vezetésével a Millenniumi Teremben folytatják az örvendezést.

2018. december 9., Advent második vasárnapja

 • A jövő héten pénteken, szombaton és vasárnap este 18:30-kor, adventi lelkigyakorlat lesz templomunkban. A lelkigyakorlatos szentmisét és a beszédeket Dr. Berkes László, pápai prelátus, kanonok, apát-plébános tartja. A lelkigyakorlatos szentbeszédek a család évének gondolatkörében hangzanak el. A vasárnapi szentmise után a Millenniumi teremben szokásos fogadás lesz.
 • Adventi lelkigyakorlatos beszédeket tart Keresztfalvi Péter bencés szerzetes is az Avas-déli templomban. december 14-én és 15-én este 6 órakor, 16-án pedig délben fél 12-kor. Mindszenti és a Jezsuita templom adventi lelkigyakorlat időpontjai egybe esnek. Ennek azért kell örülni, mert így nem az a kérdés, hogy részt vegyünk-e vagy sem, hanem az, hogy melyiken vegyünk részt.
 • A Zárdában kedvező fogadtatással elindult a mindennapos szentségimádás. Buzdítjuk a kedves híveket, hogy a szentségimádási alkalmat használják fel az adventi időben. Olyan személyek feliratkozását is várjuk, akik biztosan eltöltenek egy órát a kápolnában, hogy az oltáriszentség ne maradjon egyedül.
 • December 12-én szerdán du. 17:00 órakor a Keresztény Pedagógiai Műhely soron levő előadását Mikolai Vincze főesperes-plébános (filozófia tanár) tartja a keresztény emberképről, a Mindszenti plébánia Millenniumi Termében.
 • December 13-án 17:45-kor csütörtökön a KÉSZ miskolci csoportja ádventi áhítatot és teadélutánt rendez a Millenniumi teremben, a Kossuth Lajos evangélikus általános iskola és gimnázium diákjai közreműködésével.
 • December 15-én szombaton 17:00 órakor „Szállást keres a Szent Család” imaórát tartunk Mindszenti plébánia tanácstermében, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket.
 • December 18-án, keddhez egy hétre felnőtt fiataloknak későesti bűnbánati alkalmat kínálunk a Mindszenti-templomban. Az esti szentmise után éjjel fél 11-ig gyónási és beszélgetési lehetőséget biztosítunk, nyolc pap részvételével. Közben énekek, szabad imádságok, bűnbánati gondolatok hangzanak el, a Mindszent Karizma közösség és a Szent Ferenc Kisnővérei segítségével. Az est elnevezését a Budapest Lehel téri templom közösségétől vettük át: ANGYAL (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak).
 • Szenteket ünneplünk: a héten csütörtökön Szent Lúcia napja, szombaton: boldog Brenner János vértanú pap emléknapja.

2018. december 2., Advent első vasárnapja

 • Ádvent első vasárnapja után a hétköznapokon szokásos módon tartjuk a roráte-miséket, reggel 6 órakor. Aki teheti vegyen részt ezen a korai szentmisén, ezzel is segítjük lelkünket ébren tartani a Megváltó érkezésére. A roráte-misék után a 7 órai szentmisét is megtartjuk.
 • December 3-án hétfőn délután 14:00 órától elkezdődik a Zárda Kápolnában a mindennapi szentségimádás. Aki teheti térjen be egy-egy órára, de akár néhány percre is. Minden hétköznap délután 17:00 óráig a kitett oltáriszentség előtt imádkozhatunk.
 • Ugyancsak hétfőn 17:00 órakor a hitoktatók hittana lesz a plébánián.
 • December 6-án csütörtökön reggel 8 órától 10 óráig gyóntatási ügyeletet tartunk a Mindszenti templomban.
 • December 7-én elsőpéntek lesz. A roráték alatt és után is gyóntatunk. Péntekenként azok a gyerekek akik részt vesznek a rorátén reggelit is adunk, hogy már innen mehessenek az iskolába. Kérjük a hitoktatók jelzését, hogy mennyi gyerekre számíthatunk.
 • December 7-én pénteken 16:30-kor Jótékonysági Koncert lesz a Mindszenti-templomban a Vörösmarty iskola udvarának felújítására.
 • December 8-án Szeplőtelenfogantatás ünnepe, Főünnep. a roráté után nem tartunk 7 órakor szentmisét, hanem délelőtt 10 órakor.
 • December 8-án szombaton este 19:00 órakor Böjte Csaba testvér a Művészetek Házában jótékonysági estet tart. Belépő: 2500 Ft.
 • December 9-én vasárnap a fél 9-es szentmisére aki eljön, az találkozhat a Mikulással (az az szent Miklós püspökkel is), és ha még nem töltötte be a 14. évét, azt a Mikulás meg fogja ismerni.
 • Ugyancsak jövő vasárnap 18:00 órakor a Minorita templomban ezüstmisét tartanak Pawel Cebula és Bogdan Adamczyk minorita atyák.
 • Plébániánk Karitász Csoportja december 9-től 16-ig várja a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait, melyek átadhatók a sekrestyében vagy a plébánia irodában. Ugyanakkor szívesen fogadunk tájékoztatást a plébániánk területén élő rászoruló családokról is.

2018. november 25., Krisztus Király vasárnapja

 • Ma a karitásznak perselyezünk. Kérjük legyenek nagylelkűek a szegények iránt!
 • Jövő vasárnap advent első vasárnapja, az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülő gyerekek bemutatása lesz a fél 9-es szentmisén.
 • Advent első vasárnapja után a hétköznapokon szokásos módon tartjuk a roráte-miséket, reggel 6 órakor. Aki teheti vegyen részt ezen a korai szentmisén, ezzel is segítjük lelkünket ébren tartani a Megváltó érkezésére. A roráte-misék után a 7 órai szentmisét is megtartjuk.
 • Balázs Ferenc kántor úr szabadságra megy a következő napokban, Fülöp Arnold tanár úr fogja őt helyettesíteni Kolozsvárról.
 • A Keresztény Pedagógiai Műhely első előadása, mintegy száz pedagógus részvételével megtörtént az elmúlt héten. A következő alkalom december 12-én szerdán 17:00 órakor lesz a Millenniumi Teremben. Mikolai Vince főesperes a keresztény emberképről tart előadást.
 • A Mindszenti-templomban az adventi lelkigyakorlat hagyományosan december 14-, 15- és 16-én az esti szentmisén lesz. A lelkigyakorlatot Dr. Berkes László újdiósgyőri plébános tartja, a keresztény család témakörében.
 • A Páli Szent Vince Szeretetszolgálat munkatársai ma minden szentmisén a hirdetés után, közzé teszik felhívásukat a jövő vasárnapra tervezett (dec. 2.) gyűjtésükkel kapcsolatosan.
 • A héten pénteken Szent András apostol ünnepe lesz. Ma pedig Katalin napja van – Isten éltesse őket!

2018. november 18., évközi 33. vasárnap

 • November 19-én, holnap reggel a Fráter György Katolikus gimnáziumból mintegy 30-40 diák részt vesz a 7 órai szentmisén és utána egy kis beszélgetésre itt marad a plébánián.
 • November 20-án kedden (reggel 7:30) és 27-én szintén kedden (reggel 7:30), a Fráter Katolikus Gimnázium nyílt napot tart. Most kedden 8. osztályos tanulóknak, egy hét múlva 4. osztályos tanulóknak. Szülőknek 7:45-kor tájékoztatás lesz mindkét alkalommal.
 • Jövő szerdán du. 17:00 órakor Keresztény Pedagógus Műhely keretében előadás lesz az emberben élő istenképről.
 • Jövő vasárnap Krisztus Király vasárnapja lesz, az egyházi év utolsó vasárnapja. A persely-adományainkat a Magyar Katolikus Karitász céljaira gyűjtjük.
 • Jövő vasárnap 17:00 órától Kolping gyűlés lesz a tanácsteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
 • December 2-án a Vincések gyűjtenek adományt a rászorulóknak. Minden szentmise után felolvassák hirdetésüket.
 • Az Árpádházi Szt. Erzsébet Szeretetotthon (Hejőcsaba, Szeretet u. 15.) felvételre vár képesített gondozókat, szociális munkásokat és konyhai kisegítőket.
 • A 2020-ban Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve november 24-én szombaton délután 16:00 órakor szentségimádást tartunk a Zárda Kápolnában. Ezzel csatlakozunk mi is a világméretű szentségimádáshoz.
 • Szenteket ünnepelünk: hétfőn Árpádházi szent Erzsébetet, csütörtökön szent Cecíliát, az egyházi zene védőszentjét.

2018. november 11., évkötzi 32. vasárnap

 • November 1-jei hatállyal, Ternyák Csaba érsek úr a Mindszenti plébániára helyezte káplánnak Molnár Attila atyát, aki fő feladataként a kórházi lelkipásztori szolgálatba kapcsolódik be. A plébániai munkaterülete pedig, az imaközösségek felkarolása és a szentségimádások megszervezése és vezetése lesz.
 • 12-én hétfőn a Mindszenti plébániához tartozó hitoktatóknak megbeszélése lesz a plébánia hittantermében, délután 17:00 órakor.
 • 12-én hétfőn, este fél 7-kor a Szent Anna plébánia Kolping Házában előadás lesz Mátyás Király szerepe a maga korában és üzenete a mai világnak – címmel. Előadó: Dobos Gábor.
 • 14-én szerdán, papi rekollekció lesz a Mindszenti Plébánián.
 • 15-én csütörtökön este 19:15-kor kezdődik a felnőtt(fiatalok) szentségek felvételére való felkészítése, az ú.n. katekumenátus, a Mindszenti plébánián.
 • 17-én szombaton, Mécs László-est lesz a Millenniumi teremben 17:00 órakor.
 • Jövő vasárnap délután 16:00 órakor „Mocorgós szentmise” lesz, a Millenniumi teremben.
 • 21-én 17:00 órától Keresztény Pedagógiai Műhely – elnevezéssel előadássorozat indul a Mindszenti Plébánia Millenniumi termében. Szeretettel várjuk az állami- és az egyházi iskolákban tanító keresztény pedagógusokat. Az első előadás címe: Ki a mi Istenünk (a keresztény istenképről)? Előadó: Juhász Ferenc EKIF elnök. A sorozat fővédnöke: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.
 • Ádventtől a Zárda-Kápolnában mindennapos szentségimádás indul. Minden (munkanap) délután 2 és 5 óra között szentségimádást tartunk. Kérjük a kedves híveket, szíveskedjenek a szentségimádási órákra jelentkezni, és azon részt venni. A szentségimádási órák csendesek, délután 3 órakor azonban az irgalmasság rózsafüzérét a jelenlévők elimádkozzák. Diákokat is várunk tanítási órák után.

2018. november 4., évközi 31. vasárnap

 • Mához egy hétre délelőtt 11 órakor tartják Új-Diósgyőrben a templom búcsúját Szent Imre tiszteletére, délelőtt 11 órakor.
 • Holnap, hétfőn lesz Szent Imrének, a magyar ifjúság védőszentjének ünnepe. Az Új-diósgyőri templomban egésznapos szentségimádást tartanak. A Mindszenti-templom híveit 12:00 órára várják szentségimádásra.
 • Elhunyt Jaskó László tb. kanonok, nyugalmazott plébános. Temetése kedden, a fél 11-kor kezdődő szentmise után lesz szülőfalujában, Károlyfalván.
 • November 8-án csütörtökön őszi esperesi kerületi gyűlés lesz, a Mindszenti plébánián. A kerület papjaival közös szentmisét mutat be Mikolai Vince főesperes, délelőtt 9 órakor. Kérjük a kedves híveket, minél többen vegyenek részt ezen a szentmisén.
 • Katekumenátus kezdődik azoknak a felnőt fiataloknak, akik még nem járultak szentségekhez és a keresztség, a bérmálás és az eucharisztia szentségének fölvételére készülnek. Minden hónapban első és harmadik csütörtökön este 19:15-kor a Mindszenti Plébánián. Jelentkezni telefonon, személyesen az irodában, vagy a sekrestyében lehet. Az első alkalom november 15-én lesz.
 • Két hét múlva, november 17-én szombaton 17:00 órakor a Versbarátok Köre Mécs László estet tart, a Millenniumi Teremben. Szeretettel hívnak és várnak minden Mécs László kedvelő érdeklődőt.
 • A már előzetesen meghirdetett Keresztény Pedagógus Műhely november 21-én szerdán 17:00 órakor tartja első összejövetelét, a Millenniumi Teremben. Minden keresztény pedagógust várnak szeretettel, azokat is akik nem egyházi iskolában tanítanak. Az első alkalom előadója Juhász Ferenc plébános lesz, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) elnöke.
 • Az előző napokban a Mindszenti Plébánia telefonvonala meghibásodott, ezért azon elérhetetlenek voltunk. Jelenleg ideiglenesen ugyan működik, de a következő napokban, egészen biztosan a mobil telefonszámon vagyunk elérhetők (30- 868-3875).
 • A korábban megüresedett plébánia irodát, november elsejétől, irodai adminisztrátorként, Hoskó Sándorné Erzsébet tölti be. Fogadják szeretettel.

2018. október 28., évközi 30. vasárnap

 • Ma (vasárnap) este 17:00 órakor Kolping gyűlés lesz a Mindszenti plébánia tanácstermében. Szeretettel várják az érdeklődőket.
 • Október 31-én, szerdán este 19:00 órakor, azoknak a Miskolcon élő férfiaknak, akik piarista gimnáziumba jártak középiskolába, találkozó lesz a Mindszenti plébánián. Kérjük telefonos jelzésüket a plébánia számán, hogy részt tudnak-e venni a találkozón az érintettek, szerda este.
 • A jövő héten Mindenszentek ünnepe és Halottak napja lesz. A temetői szertartásokat Mindenszentek délutánján a sajóbábonyi katolikus temetőben délután 3 órakor, a Mindszenti-temetőben este fél 6-kor tartjuk. A szertartást végző lelkipásztort meg lehet kérni az adott helyszínen a sírszentelésre. Gondoljanak arra, hogy 8 napig a temetőt látogatva naponta teljes búcsút nyerhetnek elhunyt hozzátartozóiknak; a feltételek: gyónás, áldozás, Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy a pápa szándékára. Halottak estéjén az összes megholtért mutatunk be szentmisét a Mindszenti-templomban. Akik nem tudtak elmenni távolabb nyugvó szeretteik sírjához, azok a Mindszenti-templomban a halottak estéjén imádkozzanak értük.
 • Halottak napja egyben elsőpéntek is, különösen jó alkalom, hogy a szentgyónást elvégezze mindenki. Ezért az előző hónaphoz hasonlóan, elsőpéntek előtti csütörtökön – ami most Mindenszentekre esik –, reggel 8- és délelőtt 10 óra között gyóntatási ügyeletet tartunk a Mindszenti templomban.
 • Vigyázzanak értéktárgyaikra a temetőkben. Ne tegyék le, és ne hagyják szabadon táskáikat.
 • Mához két hétre, november 11-én Új-Diósgyőrben a Szent Imre-templom búcsúját tartják, a szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. November 5-én hétfőn szentségimádási napot tartanak, a Mindszenti-templom híveit déli 12:00 órára várják szentségimádásra.