Imádságok

Himnusz Jézus Szent Szívének ünnepén

(Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Ahogy Pál apostol arról beszélt, hogy ne szomorítsuk meg Isten lelkét, úgy lehet szó Jézus engeszteléséről is. A Jézus Szíve-tiszteletben magát az Istenembert, magát Jézust ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte.)

Veni Creator Spiritus

(A legrégibb Szentlélek-himnusz. Szerzője: Hrabanus Maurus OSB. Már a 9. században népszerű volt.)

Salve Regina

(Az Üdvözlégy, Királyné az Alma Redemptoris Mater után a legrégibb Mária-antifóna, szerzője ismeretlen. A 11. században már elmélkedést írt róla Luccai Anzelm. A domonkosok és ciszterciek a kompletórium végén énekelték, más szerzetekben körmeneti ének volt. A 14. századtól a breviáriumba is bekerült.)

Ima papi és szerzetesi hivatásokért

(Ezt az imádságot minden szentmisénk végén közösen imádkozzuk.)