Hirdetés kategóriaarchívum

2022. december 4., Advent 2. vasárnapja

 1. A Mindszenti Karitász közösség a szegények javára tartós élelmiszer adományt gyűjt december 4. és 11. között! Az adományokat a Millenniumi teremben lehet leadni, szeretettel kérjük adományaikat, a szegények javára!
 2. Szintén szeretettel kérjük adományaikat a karácsonyi templomi betlehem díszítéséhez; azok pedig, akik a templom díszítéséhez karácsonyfát tudnak adományozni, szíveskedjenek mielőbb jelezni a sekrestyében, vagy a plébánia irodán, hogy ha adományban is kapunk, akkor azt nem kell megvásárolni.
 3. A Mindszenti Plébánia és a Kolping Család folytatni szeretné a „Szállást keres a Szent Család” imakilencedet, amire befogadó családok jelentkezését várjuk december 8-ig a sekrestyében vagy a plébánia irodában. Az imakilenced december 14-én indul.
 4. A héten december 8-án Szeplőtelenfogantatás ünnepe lesz. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ezen a napon nem tartunk rorátét, a reggeli szentmise 7 órakor kezdődik, majd 10 órakor és este fél 7-kor lesz még szentmise a Mindszenti templomban.
 5. Már most hirdetjük, hogy december 18-án, ádvent 4. vasárnapja délután a Szent István téren az ádventi koszorú negyedik gyertyáját Juhász Ferenc helynök és Veres Pál polgármester valamint Jernei Péter cserkészparancsnok fogja meggyújtani. Az ünneplés 16.00 órakor kezdődik, és a Fráter Gimnázium énekkara fog közreműködik. Kérjük, minél többen vegyenek részt az eseményen!

2022. november 27., Advent 1. vasárnapja

 • A mai napon a fél 9-es szentmise után a Pásztorjátékra jelentkezett gyerekeket, fiatalokat kérjük, jöjjenek be a Millenniumi Terembe szereposztásra, olvasó próbára. A jövő héttől elindulnak a próbák, időpontjukat is a mai délelőttön pontosítjuk.
 • Holnap reggel 6 órától hajnali misék kezdődnek a Mindszenti templomban. A szentmisén a Vörösmarty katolikus iskola egy-egy osztálya is részt vesz a 4. osztállyal kezdődően. Hétfőn 4-, kedden 5-, szerdán 6-, csütörtökön 7-, pénteken 8. osztályosokkal tartjuk a szentmisét.
 • A karitász gyűjtés eredményeként az elmúlt vasárnap 397 110 forintot adtak össze a kedves hívek. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!
 • A héten elsőpéntek, előtte csütörtökön 8- és 10 óra között gyóntatási ügyeletet tartunk. De első pénteken is gyóntatunk a hajnali szentmise után és az esti szentmise előtt.
 • Jövő vasárnap, a Mikulás meglátogatja a fél 9-es szentmisén jelenlévő gyermekeket. Műsort is terveznek a Vörösmarty Katolikus iskola tanulói és tanárai. A Mikulást köszöntő műsor és ajándékosztás után adventi kézműves foglalkozásra kerül sor a Millenniumi Teremben. Várjuk plébániánk gyermekeit és szüleiket.

2022. november 20., Krisztus Király Ünnepe

 1. A mai szentmise perselyadományait a katolikus karitász céljaira továbbítjuk. A szentmise elbocsátó áldása után, Szent Erzsébet kenyeret osztunk a templom kijáratnál, a megáldott kenyereket fogadják- és fogyasszák szeretettel. Kérjük, hogy csak egy kenyeret vegyenek, akkor is, ha a családból többen vesznek részt a szentmisén.
 2. Kedden, Szent Cecília ünnepe lesz. Ő az egyházi ének- és zene védőszentje. A Mindszenti Énekkar meghívására az Újdiósgyőri és a Minorita kórus képviselteti magát ezen a szentmisén, a szentmisét követően az egyesített kórus előad néhány közismert motettát. Szeretettel hívjuk és várjuk az egyházi zene és az egyházi ének kedvelőit.
 3. Ádventben reggel 6 órakor tartjuk a Roráté-miséket. A Roráte-misék után hétköznap minden reggel gyóntatunk. Szombaton a Roráte-mise után 7 órakor gyászmisét végzünk, az azon a héten eltemetett halottjaink lelki üdvéért.
 4. Nagy István atya halálának második évfordulója lesz a héten csütörtökön. A reggeli szentmisét érte ajánljuk fel.
 5. A karácsonyi pásztorjátékra várjuk a gyermekek jelentkezését! A szentmise után a sekrestyében, lehet jelentkezni.
 6. A miskolci történelmi egyházak kérték a polgármester urat, hogy az városi adventi gyertyagyújtás szervezésében kaphassanak nagyobb szerepet, hiszen az ádvent elsősorban keresztény időszak. Így, az ádventi vasárnapok gyertyagyújtási ünnepein, az egyházaknak önállóan rész jut: egyházi középiskola énekével kezdődik, amit szentírásolvasás és igehirdetés követ, végül gyertyagyújtás zár le. Ezután lesz a civil közösségek rendezvénye, ami már nem része az egyházi szertartásnak. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a Szent István téren minél nagyobb számban vegyenek részt az ádventi vasárnapok gyertyagyújtáson, melyek mindig du. 4 órakor kezdődnek. Ádvent első vasárnapján du. 4 órakor Pásztor Dániel református püspök hirdet igét, második vasárnap Pethő Judit evangélikus lekész, harmadik vasárnap Orosz Atanáz gk. püspök és negyedik vasárnap Juhász Ferenc rk. helynök.
 7. A jövő héten hétfőn Olivér, kedden Cecília, csütörtökön Emma, pénteken Katalin névnapok lesznek. Isten éltesse őket!

2022. november 13., évközi 33. vasárnap

 1. Ma van a szegények világnapja. Gondoljunk a környezetünkben élő szegényekre és segítsünk nekik. Jövő vasárnap a Katolikus Karitász javára országos gyűjtés lesz.
 2. November 19-én szombaton, Krisztus Király ünnepének előestéjén szeretettel várják a miskolci régió fiataljait a Szent Anna templomba. A program délután 4 órakor kezdődik szentségimadással és dicsőítő énekekkel, majd szentmisével folytatódik, melynek főcelebránsa Péter Vilmos atya lesz.
 3. Jövő vasárnap a szentmiséken Szent Erzsébet-kenyerét osztjuk a résztvevőknek. A szentmisék perselyadományait a Katolikus Karitász céljára a központba küldjük.
 4. A karácsonyi pásztorjátékra várjuk a gyermekek jelentkezését! A 08:30-as szentmise után a Tanács Teremben lehet feliratkozni. A többi szentmise után a sekrestyében, az előre elkészített táblázat kitöltésével.
 5. Akik még ez évben az egyházfenntartói járulékukat nem rendezték, szeretettel kérjük, hogy tegyék meg: személyesen, csekken vagy átutalással is megtehetik. A számlaszám a plébánia honlapján található.
 6. Holnap, hétfő este 17.00 órától, a Mindszenti Egyházközség képviselőtestületének tagjait szeretettel várjuk a plébánia dísztermébe egy közös beszélgetésre.

2022. november 6., évközi 32. vasárnap

 1. Mindszenti templomban minden hétköznap este fél 7-kor szentmisét mondunk az összes megholtért. Azokért ajánljuk fel, akiknek neveit felírják egy cédulára és az e célra szánt adománnyal együtt, borítékba zárva leteszik az oltár elé, vagy leadják a sekrestyében. Ezt november hónap bármely napján megtehetik. A szándékot a cédula leadásának napjától végezzük. Természetesen annak a szándékára is elvégezzük a szentmisét, aki a borítékba nem tud adományt tenni, de a cédulára fölírja a neveket és visszahozza azt.
 2. Elsőáldozás és a bérmálás időpontját rögzítettük és a szülőkkel megbeszéltük. Május 14-én lesz az elsőáldozás, és 21-én a bérmálás. Kérjük a gyerekeket, járjanak az előkészítő hittanra és a szentmisére. Minden gyereknek a lakóhelye szerintit plébánia-templomban kell elsőáldoznia és bérmálkoznia. Ha ez nehézségbe ütközik, Juhász Ferenc plébános atyához szíveskedjenek fordulni bizalommal.
 3. Már lehet a jövő esztendőre szentmisét íratni a plébánia irodán. A zsúfoltság elkerülése érdekében akik szentmisét mondatnak, már most jelezzék, vagy tegyék meg.
 4. Fráter György Katolikus Gimnázium nyílt napra várja a jelentkezni szándékozókat: a 4. osztályosokat november 23-án reggel 8 órára, a 8. osztályosokat 28-án reggel 8 órára. A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@frater.hu, Ez a hirdetés a bejáratnál is olvasható.
 5. Jövő vasárnap a szegények világnapja lesz. Ferenc pápa 2016-ban rendelte, hogy az évközi 33. vasárnapján emlékezzünk meg a szegényekről. Tudjuk ez ma igen összetett kérdés, de biztos, hogy vannak olyanok, akik szegényebbek, mint mi vagyunk. Keressük meg őket a közelünkben, és figyeljünk rájuk.

2022. október 30., évközi 31. vasárnap

 1. Hétfőn véget ér október, befejezzük a rózsafüzér imádságot ünnepélyesen, az esti szentmise előtt.
 2. Kedden, Mindenszentek napja, főünnep. Szentmise a Mindszenti templomban: 7, 10, és 18.30., a Zárdakápolnában: 16.30-kor lesz. délután 3 órakor a mindszenti és a sajóbábonyi temetőben temetői szertartást végzünk. Kérjük vegyenek részt a temetőkeresztnél a szertartáson! Aki a temetőben szeretné hozzátartozója sírját megszenteltetni, ott helyben is kérheti a szertartást végző paptól, vagy itt a sekrestyében jelezze. Szentgyónással, szentáldozással és temetőlátogatással elhunyt szeretteink számára teljes búcsút nyerhetünk (november 1. és 8. között minden nap). Mindenszentek este közös, ünnepi koncelebrált szentmisét mutatunk be az összes megholtért! Szerdán halottak napja
 3. A héten elsőcsütörtöki gyóntatási ügyeletet tartunk délelőtt 8 és 10 óra között a Mindszenti templomban. Elsőpénteken a reggeli szentmise után is gyóntatunk.
 4. Hirdetjük, hogy a jövő évi szentmiséket már lehet előjegyeztetni a plébánia irodában.
 5. Az Új-Diósgyőri Szent Imre templombúcsúját mához egy hétre tartják. A 11.00 órakor kezdődő szentmisét Lóczi Tamás atya mutatja be. Előtte szombaton nov. 5-én, egésznapos szentségimádás lesz, minket a Mindszenti templom híveit du 1 órára várnak.
 6. Mindszenti templomban minden hétköznap este fél 7-kor szentmisét mondunk az összes megholtért. Azokért ajánljuk fel, akiknek neveit felírják egy cédulára és az e célra szánt adománnyal együtt, borítékba zárva leteszik az oltár elé, vagy leadják a sekrestyében. Ezt november hónap bármely napján megtehetik. A szándékot a cédula leadásának napjától végezzük. A templom hátsó padjánál az asztalon található a boríték benne a cédula. Természetesen annak a szándékára is elvégezzük a szentmisét, aki a borítékba nem tud adományt tenni, de a cédulára fölírja a neveket és visszahozza azt (A Zárdakápolnában a sekrestyében vehető fel a boríték).
 7. Pénteken Borromei szt. Károly, szombaton Szent Imre herceg ünnepe lesz. Isten éltesse a Károlyokat és az Imréket!

2022. október 23., évközi 30. vasárnap

 • Jövő héten pénteken a hittanos gyermekek szüleinek szülői értekezletet tartunk. A bérmálkozásra készülőknek 15:45-kor, az első áldozásra készülőknek 16:15-kor.
 •  Október 29-én, jövő szombaton 10 órakor szavalóverseny lesz a Tudományos Akadémia székházában, az Erzsébet téren. A verseny fővédnöke Dr. Fábry Kornél atya.
 • Jövő szombaton, 11 órakor lesz Meleg Attila református lelkipásztor beiktatása a belvárosi református templomban.
 • Ugyancsak jövő szombaton, 15 órakor Mocsolyás határában, a térség legnagyobb méretű Mária szobrát állítják föl, és áldják meg. A szobor “Mária betegek gyógyítója” elnevezése jelzi, hogy sok betegségünkkel a Szűzanya segítségét is kérhetjük. A szobor mérete a talpazattal együtt közel 8 méter.
 • Jövő vasárnap délután 4 órakor a Civil Összefogás Fórum szervezésében őrtüzet gyújtanak a Kálvárián.
 • Október utolsó hete kezdődik, kérjük a kedves híveket, jöjjenek a rózsafüzér imádkozására, melyet az esti szentmise előtt tartunk.
 • Mindenszentek délutánján a Mindszenti és a Sajóbábonyi temetőben is 3 órakor kezdődik a szertartás a temetőkeresztnél. A Mindszenti templomban az esti fél 7-es szentmisét az összes megholtért mutatjuk be november 1-jén.

2022. október 16., évközi 29. vasárnap

 1. Ma van a missziók napja. A perselyadományokat a missziók javára küldjük központilag.
 2. Ma délután 4 órakor Mozart Requiem előadás lesz itt a Mindszenti Templomban, a Veczán Pál egyházzenei kórustalálkozó rendezvény sorozat záró eseményeként. A belépés ingyenes.
 3. Már most hirdetjük a kedves szülőknek, hogy október 28-án pénteken, szülői értekezletet tartunk az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülő gyermekek szüleinek. Bérmálkozóknak 15.45 órától, elsőáldozóknak 16.30 órától.
 4. Októberben a rózsafüzért minden este 17.50-kor elvégezzük a Mindszenti Templomban.
 5. Jövő vasárnap október 23-án a forradalom és szabadságharc emléknapja lesz. Kérjük, hogy mindenki méltósággal ünnepeljen; a szentmisék végén elénekeljük nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Ez évben a Molnár Attila atya által előzőekben szervezett zarándoklat Bükszentlélekre, a lelkipásztorok vasárnapi elfoglaltsága miatt elmarad, ha azonban ez az ünnep hétköznapra esik a jóvőben is megtartjuk.
 6. Kedden szent Lukács evangélista, szombaton Szent II. János Pál pápa ünnepe lesz.

2022. október 9., évközi 28. vasárnap

 1. A Zárdakápolna búcsúját Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a mai vasárnapon tartjuk. A szentmisét du. 5 órakor Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye nyugalmazott püspöke végzi, aki 1968 és 70 között a Miskolc Mindszenti plébánia káplánja volt.
 2. Októberben minden este 17.50-kor elvégezzük a Mindszenti templomban a rózsafüzért. Jövő pénteken az iskolás gyerekek részvételével Élő Rózsafüzért végzünk. Gyülekezés 17.30-tól lesz. Aznap a plébániai hittan elmarad, kérjük a gyerekeket, hogy az élő rózsafüzérre jöjjenek!
 3. Pénteken a Mindszenti Plébánia munkatársai közös zarándoklatra mennek, ezért a templom aznap, vagyis pénteken napközben zárva lesz. Az iroda azonban működik.
 4. Október 13-án csütörtökön 14.00 órától Rosa Mystica ájtatosságra hívják a szervezők a híveket a Zárdakápolnába.
 5. A Vörösmarty Mihály Katolikus iskola azonnali belépéssel egy fő takarítónőt keres. Érdeklődni az iskolában, a gazdasági vezetőnél lehet.
 6. Kobold Tamás városunk volt polgármestere elhunyt. Temetési gyászszertartása október 14-én pénteken, de. 11 órakor lesz a Vasgyári templomban.
 7. Október 15-én szombaton a Mindszenti plébánia felső kerítését –a Kisavasi Első soron– festjük, a soron levő pincék- és ingatlanok tulajdonosaival közösen. Kérünk két önkéntest, aki a festésben segíteni tud. Munkaeszközök a rendelkezésre állnak.
 8. Jövő vasárnap a Veczán Pál emlékkoncert sorozat lezárásaként templomunkban a Mozart Requiem kerül előadásra. A nagy érdeklődésre tekintettel, a kedves testvérek figyelmét felhívjuk, hogy a Koncert 16.00 órakor kezdődik!
 9. Jövő vasárnap a Missziók Vasárnapja lesz. Templomaink perselyadományát a missziók céljára továbbítjuk.
 10. Kedden szent XXIII János pápának, szombaton Avilai Nagy Szent Teréznek lesz az emléknapja.

2022. október 2., évközi 27. vasárnap

 1. Ma a terménybetakarítási hálaadás ünnepe van!
 2. Hétfőn a Zárdakápolnában 3 órától a Máriás papi mozgalom imaórája lesz, melyet Sóti János jezsuita atya vezet. A szentmise a szokásos időpontban fél 5-kor kezdődik, ezt is Sóti atya tartja.
 3. Pénteken elsőpéntek és Rózsafüzér Királynőjének ünnepe lesz, a reggeli szentmise után is gyóntatunk, az esti rózsafüzért ünnepélyesen végezzük. Előtte csütörtökön de. 8 és 10 ó. között gyóntatási ügyeletet tartunk. És pénteken.
 4. Szombaton, Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepén, szentségimádás lesz a Vasgyári templomban, felszentelésének évfordulóján. A Mindszenti templom híveit 13 órára várják.
 5. Ugyancsak szombaton lesz a Felsőhámori felújított templom megáldása, melyet Juhász Ferenc pasztorális helynök atya végez, délelőtt 10 órakor.
 6. Jövő vasárnap tartjuk a Zárdakápolna búcsúját, a szentmisét 5 órakor Bosák Nándor püspök atya végzi.
 7. Népszámlálás kezdődött Hazánkban. Október 17-éig, számítógépen mindenki kitöltheti a kérdőívet. Azoknak a híveknek, akik nem használnak számítógépet, szívesen segítünk. Akik ezt igénylik, hozzák magukkal a következő vasárnapra a népszámlálásról kapott hivatalos értesítésüket, azon vannak a belépéshez szükséges adatok. Egyúttal kérünk néhány technikában járatos személyt, aki segít a kérdőívet kitölteni a Millenniumi Teremben, vagy a plébánia irodán (kb. 10 percet jelent egy kitöltés). Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a felekezeti hovatartozását szíveskedjék feltüntetni a kérdőíven. Ez a statisztikai adat a következő tíz évre hivatkozásul szolgál, a keresztények társadalmi súlyának és szerepének meghatározásában.
 8. A hét szentjei: hétfőn Bogdánffy Szilárd vértanú püspök, kedden: Assisi Szent Ferenc, szerdán: Szent Fausztina, csütörtökön: szent Brúnó a karthauzi szerzetesek alapítója, pénteken: Rózsafüzér Királynője, Szombaton: Magyarok Nagyasszonya.