Hirdetés kategóriaarchívum

2020. május 24., Urunk mennybemenetele

 • Május utolsó hete következik, az esti szentmisék után a litániát imádkozzuk, kérjük vegyenek részt a májusi ájtatosságon is.
 • A templomba lépve használják a fertőtlenítő folyadékot, valamint maszkot, kendőt vagy sálat. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a szentmiséken tartsák be a 1,5 méter fizikai távolságot, és ha szentáldozáshoz jönnek nyújtott karral vegyék a szent ostyát. Perselyezés a szentmisék alatt nincs, a bejáratnál elhelyezett perselybe helyezzék el adományaikat.
 • A járvány időszaka alatt a Mindszenti-templomot továbbra is délelőtt 9 és du. 3 óra között tartjuk nyitva. A plébánia hivatal hétfőtől újra teljes nyitva tartással működik. Munkanapokon délelőtt: 9-12 és du: 3-5 óra között.
 • Gyóntatási ügyeletet tartunk csütörtökön de. 8 és 10 óra között, valamint: csütörtök, péntek és szombat este fél 6-tól fél 7-ig a plébánia tanácstermében. A szentmisék alatt még nincs gyóntatás.
 • A Zárdakápolnában a továbbiakban minden nap délután 5 órakor tartunk szentmisét. A kápolnát minden délután 4 órakor nyitjuk ki. Kérjük az idősebb testvéreket, szíveskedjenek vigyázni magukra és egymásra!
 • Sajóbábonyban is elkezdődnek a vasárnapi szentmisék: reggel 8 órakor tartjuk.
 • Az idősebb testvérek számára és azok számára, akik betegséggel küzdenek továbbra is megengedett, hogy szentmisébe rádión vagy televízión keresztül kapcsolódjanak be. A Mindszenti templomból minden este fél 7-kor közvetítjük a szentmisét a plébánia Facebook oldalán.
 • Hétfőn: Szent VII. Gergely pápa, pénteken: Szent VI. Pál pápa, jövő vasárnap: PÜNKÖSD ünnepe lesz.
 • A Szent Rita óvoda egy év időtartamra óvónőt keres. Érdeklődni az óvoda vezetőjénél lehetséges. A Fráter Katolikus Gimnázium matematika szakos főállású középiskolai tanárt keres. Érdeklődni a gimnázium vezetésénél lehetséges.

 

Álláshirdetés

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium (Miskolc) pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévtől matematika-fizika szakos tanári munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő Az állás betöltésének kezdete: 2020. augusztus 15. A munkavégzés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 6. Pályázati feltételek: ▪ egyetemi végzettség, ▪ büntetlen előélet, ▪ szakmai tudás, módszertani felkészültség. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: ▪ részletes szakmai önéletrajz, ▪ végzettséget igazoló okirat másolata, ▪ plébánosi vagy lelkészi ajánlás, ▪ erkölcsi bizonyítvány, ▪ a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez. A pályázat benyújtásának módja: ▪ Postai úton a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 6.), ▪ vagy elektronikus úton az igazgato@frater.hu e-mail címen keresztül. Határidő: 2020. június 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Tünde intézményvezető nyújt, a 46-412-024 telefonszámon, illetve az adott e-mail címen lehet érdeklődni. Egyéb információ az iskoláról a www.frater.hu honlapon található.

2020. május 17., Húsvét hatodik vasárnapja

 • Az iskolai hitoktatásra való beiratkozás (a nem egyházi iskolákban) május 20-ig lehetséges, addig tart a szülői nyilatkozatok begyűjtése. Kérjük a kedves szülőket, gyermekeiket és unokáikat írassák be hitoktatásra. Ez azok esetében különösen is fontos, akik nem egyházi iskolába járnak. Ha tehetik, a saját felekezetük hittanját válasszák. Akinek pedig még nincs saját felekezete, az válassza a római katolikus hittant.
 • Adójuk 1% -ával támogassák a Magyar Katolikus Egyházat (technikai szám: 0011) a másik 1% -ával pedig a Mindszenti Plébániához tartozó Vörösmarty Katolikus iskolát. Köszönjük!
 • Ma van az egyházi tömegtájékoztatási világnap. Ezekben a hetekben érezzük mennyire fontos, ami ezeken a csatornákon eljut hozzánk. Az egyházi hírek erősítik hitünket és összetartozásunkat, a közvetítéseken keresztük pedig részt vehettünk a liturgián. Imádkozzunk a katolikus sajtó munkatársaiért is!
 • Holnap hétfőn: Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója lesz. Kérjük közbenjáró segítségét a világjárvány megszűnéséért. Öröm tölti el szívünket, hogy Miskolcon, a diósgyőri templom mellett épülő jelentős teret és parkot róla nevezik el. Pénteken: Szent Rita ünnepe (a plébániánkhoz tartozó Óvoda védőszentje!). Szombaton: Apor Vilmos vértanú püspök emléknapja lesz. Jövő vasárnap Mennybemenetel ünnepe.
 • Ternyák Csaba érsek úr hétfőtől feloldotta egyházmegyéjében a nyilvános szentmise tilalmát, életkortól függetlenül. A Mindszenti templomban TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG a következő rendben lesznek a szentmisék: vasárnap 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 és 18:30. Hétköznap: reggel 7:00 és 18:30. Kérjük a kedves híveket, hogy maszkot, sálat, vagy kendőt használjanak a templomban. Kezüket a bejáratnál fertőtlenítsék, bejövet-kimenet. Tartsanak másfél méter távolságot. Csak a kijelölt helyre üljenek le! Ha a vasárnapi szentmisékre többen érkeznek, mint a kijelölt helyek száma, az esteben egyidejűleg megnyitjuk a Millenniumi Termet is egy másik szentmise bemutatására (a Millenniumi Teremben a szentmise utáni kávézás átmenetileg szünetel). Vasárnap, és a szentmisék alatt nem lesz gyóntatás! A szentmisék elején a bűnbánati részben általános feloldozást kapnak a hívek. Az esti szentmiséket továbbra is közvetítjük a plébánia Facebook oldalán.
 • Egyéni gyónásra a plébánia Tanácsteremében lesz lehetőség, a következő időpontokban: csütörtök de. 8:00-10:00 és du. 17:30-18:30-ig. Péntek és szombat 17:30-18:30-ig.
 • A többi program és rendezvény egyenlőre szünetel!
 • A Zárdakápolnában csak vasárnap 17:00 órakor tartunk szentmisét. Gyóntatás ott nem lesz!
 • Hálát adunk Istennek az elmúlt hetek tapasztalatáért, és köszönetet mondunk a kedves híveknek türelmükért és imádságukért. Továbbra is vigyázzanak egymásra és önmagukra! Legyenek óvatosak és türelmesek!

2020. május 10., Húsvét ötödik vasárnapja

 • Ternyák Csaba érsek úr rendelkezésé a nyilvános szentmisével kapcsolatosan az elmúlt héten megérkezett, ebben azt kérte papjaitól, hogy még várjunk. A következő egy-két vasárnap talán választ ad arra is, hogy mikor kezdődhetnek meg a közösségben bemutatott szentmisék. Érsek úr körlevelében azt is jelezte, hogy szándékai szerint először szabadtéri liturgiával kezdenénk meg a visszatérést a templomi szertartásokhoz.
 • Jövő vasárnap az egyházi Tömegtájékoztatás világnapja lesz. Ezekben a hetekben a nyomtatott sajtó nagyon háttérbe kerül, az elektronikus szolgálatatással szemben. Ne felejtsük el azonban, a járványügyi korlátozás megszűnte után, továbbra is járatni és olvasni a katolikus sajtót. Ilyenek: az Új Ember, a Keresztény Élet, az Új Misszió, az Adorémus, a Vigilia és az egri kispapok lapja a Gaudéte.

2020. május 3., Húsvét negyedik vasárnapja

 • Ma van Jópásztor vasárnapja, a papi hivatásokért való könyörgőnap. Imádkozzunk papi hivatásokért, és papjaink hivatásának megerősödéséért ebben a hivatást-próbáló időszakban.
 • Ma van Anyák napja, Isten éltesse az édesanyákat! Imádkozzunk értük, és azért is, hogy legyenek minél többen édesanyák!
 • Imádkozzunk az érettségizőkért is, hogy ebben a különös helyzetben sikeresen oldják meg a feladatokat!
 • Az Adoremus liturgikus füzet és az Új Ember újság megérkezett. A templom nyitva tartása alatt (9 és 15 óra) elvihető.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a héten közleményt adott ki, amelyben megerősíti a járványügyi helyzetben a kellő óvatosságra egymásra figyelésre való felhívását. A közlemény a plébánia honlapján olvasható.
 • Némely egyházmegye püspöke (Debrecen-Nyíregyháza, Vác, Kalocsa) lehetővé tette, a jelen helyzetben való nyilvános szentmisék végzését. Körülményessé teszi azonban a szentmise tartást, hogy a templomajtóban be- és kimenet kézfertőtlenítőt kell használni, maszkban lehet csak a szentmisén részt venni, áldoztatás előtt és után a papnak szintén kézfertőtlenítést kell végeznie, és csak nagyon limitált létszámban vehetnek részt a hívek a szentmisén, távol ülve egymástól. Minden szentmise után az ajtókat, padokat fertőtlenítővel át kell törölni. Ezért türelmüket kérjük a Mindszenti-templomba járó kedves híveknek, amíg megtudjuk nyitni a szentmisék idejére is az ajtókat. Addig is kérjük, napközben látogassák az oltáriszentséget, és az esti ¾ 7-es szentmisébe a Mindszenti Plébánia Facebook oldalán kapcsolódjanak be.
 • Május hónapban minden este a szentmise után elvégezzük a Lorettói litániát.

2020. április 26., Húsvét harmadik vasárnapja

 • A vasár- és ünnepnapi szentmiséket délelőtt 10 órakor, a hétköznapi szentmiséket mindig 18:45-kor közvetítjük a Mindszenti Plébánia Facebook oldalán. Ezen kívül reggel 7- és 8, délután 5 órakor mondunk szentmisét, így minden lelkipásztor naponta tud misézni. A már beíratott szentmiséket ezen alkalmakkor mondjuk el.
 • Továbbra is lehetséges misét mondatni vagy imát kérni, a plébánia honlapján feltűntetett módon. Fizetni a plébánia honlapján megadott számlaszámra lehetséges, de aki nem tud fizetni, az is kérheti, hogy mondjunk szándékára szentmisét.
 • A Mindszenti templom minden nap 9:00 és 15:00 óra között nyitva van (vasárnap 13:00 és 15:00 óra között).
 • A plébánia iroda személyes ügyfélfogadása szünetel, temetési ügyintézés kivételével. Temetési ügyintézés hétfő, szerda és péntek de. 9 és 12 óra között lehetséges.
 • Ha bárkinek a magányában lelkibeszélgetésre van szüksége, hívjon bennünket, készséggel állunk telefonon rendelkezésre.
 • Jövő vasárnap a papi hivatások vasárnapja lesz. Imádkozzunk papjainkért és papi hivatásokért.
 • A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Ferenc pápa döntése alapján egy évvel elhalasztották. Ezzel összefüggésben hirdetjük, hogy az elsőáldozást szeretnénk ősszel megtartani a Mindszenti templomban – a lehetőségeket azonban a járványhelyzet határozza meg.
 • Pénteken elsőpéntek lesz és egyben május elseje, Munkás Szent József ünnepe. Májusban minden este a szentmise után elimádkozzuk a Lorettoi litániát, így is kérjük a Boldogságos Szűz anyai közbenjárását a járvány megszűnéséért.

2020. április 19., Isteni Irgalmasság vasárnapja

 • A vasár- és ünnepnapi szentmiséket mindig délelőtt 10 órakor, a hétköznapi szentmiséket mindig 18:45-kor közvetítjük a Mindszenti Plébánia Facbook oldalán. A plébánia honlapjáról elérhető (facebook.com/Mindszent).
 • Reggel 7- és 8, délután 5- és este ¾ 7-kor mondunk magánmisét. Így minden atya naponta tud misézni. A már beíratott szentmiséket ezen alkalmakkor mondjuk el. Aki még nem fizette be a szentmisére szánt összeget, megteheti, ha majd feloldódik a kijárási korlátozás, vagy pedig átutalhatja a Mindszenti Plébánia honlapján megadott számlaszámra. Köszönjük! Továbbra is lehetséges misét mondatni vagy imát kérni, a plébánia honlapján feltűntetett módon. A szentmisét befizetni hasonló módon lehet. Aki nem tud fizetni, az is kérheti, hogy mondjunk szándékára szentmisét.
 • Minden vasárnap hirdetjük, hogy az elmúlt héten milyen szándékokra mutattunk be szentmisét.
 • A plébánia iroda személyes ügyfélfogadása szünetel, temetési ügyintézés kivételével. Temetési ügyintézés hétfő, szerda és péntek de. 9 és 12 óra között lehetséges. Telefonon és emailen (mindszenti.plebania_kukac_gmail.com) mindig elérhetők vagyunk (mobil: 30 868-3875, vagy vezetékes 46-411-777).
 • Ha bárkinek a magányában lelkibeszélgetésre van szüksége, hívjon bennünket, készséggel állunk telefonon rendelkezésre.
 • Ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapja van, imádkozzunk az Irgalmas Istenhez, a járvány megszűnéséért!
 • Jövő vasárnap a jó termésért való könyörgés napja lesz (búzaszentelő).
 • A héten: csütörtökön Béla (szt. Adalbert), pénteken Szent György, szombaton szent Márk evangélista ünnepe lesz. Isten éltesse a Béla, György és Márk nevű testvéreinket!
 • A Mindszenti templom minden nap 9:00 és 15:00 óra között nyitva van (vasárnap 13:00 és 15:00 óra között).

 • Megérkezett az Új Ember és az Adoremus. A templom nyitvatartása idején a hátsó mellékoltárról elvihető.

2020. március 29., nagyböjt 5. vasárnapja

 • Többen kérdezték, hogy a nagyhéten lesz-e gyóntatás? Ez idő szerint csak azt tudjuk ajánlani, hogy komoly bűnbánat tartás mellett imádkozzanak a testvérek, és a szentmise közvetítések alkalmával vegyenek részt lelkiáldozásban.
 • Rómában, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció (154/20. sz.,) március 25-én a következő határozatot tette közzé:

Mivel Húsvét dátuma nem helyezhető át, a betegségtől sújtott országokban, ott, ahol korlátozásokat vezettek be a személyek gyülekezésével és szabad mozgásával kapcsolatban, a püspökök és a papok a nép jelenléte nélkül, megfelelő helyen ünnepeljék a Nagyhét szertartásait, ne legyen koncelebráció, és hagyják el a béke jelének adását.

Értesítsék a híveket a szertartások kezdésének időpontjáról, hogy lakóhelyeiken imádságban egyesülhessenek az ünnepléssel. Segítséget jelenhet a modern kommunikációs eszközök alkalmazásával történő élő közvetítés (nem felvételről!). Nagyon fontos, hogy minden esetben megfelelő időt szánjunk az imádságra, kiemelve mindenekelőtt az Imaórák Liturgiáját.

 • A Mindszenti Plébánia hittanóráit Kovács József atya emailen és Facebookon keresztül küldi a diákoknak. A nagyheti szertartásokat zárt ajtók mögött tartjuk, dolgoznunk a jobb vételi lehetőségen és közölni fogjuk mindenkivel, hogy akár a TV-n keresztül, akár az Interneten keresztül otthonról bekapcsolódhassanak a szertartásokba.
 • Naponta közvetítjük Facebookon keresztül a Mindszenti-templom szentmiséjét, este ¾ 7-kor. Azért ebben az időpontban, hogy a Szent István Rádión keresztül 18:00 órakor közvetített Rózsafüzér imádságba is be lehessen kapcsolódni.
 • Az esti szentmisékre lehet imaszándékot kérni a Mindszenti Plébánia honalapján.
 • Vigyázzanak magukra és egymásra! Az imádság erejével védekezzenek a lelkibajok és megpróbáltatások ellen!

2020. március 15., Nagyböjt 3. vasárnapja

 1. Ma van az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe, amikor a magyar ifjúság elindította a szellemi harcát az elnyomás ellen. Legyünk méltók nevükre!
 2. A koronavírus terjedésének fékezése miatt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia utasításait követve és a pénteken életbeléptetett kormányrendelet alapján: mi is a rendkívüli helyzethez tartjuk magunkat.
 3. Ezért a Missziós Kereszt Látogatásának 4 napos rendezvénye elmarad, minden elemével együtt. Ezen a nagyböjtben nem lesz nagyböjti lelkigyakorlat sem. Balog Gyula atyával megbeszéltük, hogy ádventben, vagy a jövő nagyböjtben vállalja, amit most el kellett halasztanunk. (A BÓNUM Tv hétfőn, kedden és szerdán este 5 órakor nagyböjti trídiumot közvetít a budapesti Szent József-templomból.)

 

Templomunkban a következő intézkedéseket hozzuk, amivel elsősorban nem magunkra,  hanem a másik emberre vigyázunk – így adunk keresztény jelleget a védekezésnek.

  1. A sekrestyébe ne tartózkodjanak illetéktelenek.
  2. Gyerekek kézfogása is kerülendő a diákmisén.
  3. Kérjük, hogy aki köhög, az a pad szélére üljön, hogy kimehessen, ha nem áll el a köhögése. Tartsanak távolságot egymástól és használjanak minden esetben papírzsebkendőt.
  4. Ha indokolt lesz, a fél 9-es, 10-es és a ½ 12-es szentmiséket szabadtéren tartjuk.
  5. A Mindszenti Plébánián további intézkedésig nem tartunk hittant, se a kicsiknek, se a nagyoknak. Keressük az Online-megoldást! Figyeljék templomunk honlapját.
  6. Az iskolába nem mehetnek a tanulók; az egyházi óvodák jelen pillanatban azt az ajánlást kapták a jövő hétre, hogy aki szeretné otthon tartani óvodás gyermekét az megteheti, aki szeretné óvodába vinni az is megteheti.

 1. Azok számára, akik úgy döntenek, hogy nem vesznek részt a szentmiséken, minden vasárnap este 6 órakor a Duna Tv élő szentmise közvetítést ad. Azon keresztül lelkileg bekapcsolódhatnak a liturgiába mindaddig, amíg a zárlat fel nem oldódik. Templomunkban minden szentmisét megtartunk, a kellő óvatosság mellett. Gyónni is lehet.
 2. Imádkozzunk mindennap a veszélyben levőkért, az egészségügyben dolgozókért, a betegekért és a hozzátartozóikért (A Most segíts meg Mária…, Oltalmad alá futunk vagy valamelyik alkalmas imát mondva.)

2020 március 8., Nagyböjt 2. vasárnapja

 • Járvány megelőzése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia intézkedése szerint a templomba belépve nem használunk szenteltvizet, a nyelvünk helyett a tenyerünkre kapjuk a Szentostyát és a kiengesztelődéskor nem fogunk kezet, de egymás felé fordulva egyéb gesztusokkal megtartjuk a kiengesztelődést (mosoly, meghajlás, szavak, szemkontaktus…).
 • Az MKPK idén is meghirdeti a tartós élelmiszergyűjtést a templomainkban, március 15- és 22 között. Kérjük hozzák el a szentmisékre a tartós élelmiszer felajánlásukat, és tegyék le az erre kijelölt helyre. Adományaikat a Karitász juttatja majd el, a rászorulókhoz. Ugyanakkor szívesen fogadunk tájékoztatást a plébániánk területén élő rászoruló családokról is.
 • A márciusi hitoktatói értekezlet időpontja: 2020. március 9. hétfő 17:00 óra.
 • A Passiójáték próbái a héten: ma a 08.30 szentmise után, szerdán és csütörtökön 18.00 órakor, és a jövő vasárnap is a diákmise után 9:30-kor.
 • Szerdán papi rekollekció lesz a Mindszenti plébánián Ternyák érsek atya is részt vesz a lelkinapon.
 • A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja tisztelettel meghívja közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából a Kedves Testvéreket! MIT KÍVÁN A MAGYAR IFJÚSÁG? – címmel ünnepi megemlékezést tartanak, melynek vendége NACSA LŐRINC, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke lesz. Az Ünnepség március 10-én (kedd), 18:00 órakor kezdődik, a Millenniumi Teremben.
 • A héten két jelentős évforduló lesz: pénteken Ferenc pápa megválasztásának 7. évfordulója, vasárnap pedig Ternyák Csaba érsek úr Egri érsekké való kinevezésének 13. évfordulója. Imádkozzunk értük, ne csak a szentmise kánonjában, hanem azon kívül is.
 • Jövő vasárnap lesz az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe.
 • A Missziós Kereszt Látogatási programja elkészült. Március 20 péntek déltől 23-a hétfő délután 4 óráig tartózkodik templomunkban. A meghívót már szétküldtük, jövő vasárnap szórólapokon elvihető lesz a templomokból is. Kérjük, hogy akik tudnak segíteni a szervezésben és a koordinálásban szíveskedjenek jelentkezni a Plébánia Irodában.
 • Ma Nőnap van – Isten éltesse a hölgyeket!