Hirdetés kategóriaarchívum

2021. április 11., Isteni Irgalmasság vasárnapja

 • Április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Kérjük Istentől a járvány megszűnését, egyházi és közösségi életünk újjászületését.
 • Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Egri Főegyházmegyében április 17-én, jövő szombat estétől ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával: továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.
 • Szombaton: a Zárda-kápolnában 16:30-kor, a Mindszenti templomban 18:00 órakor lesz a szentmise, melyre a híveket az említett feltételek mellett szertetettel várjuk. Vasárnap pedig a szokásos időpontokban lesz a szentmise: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00; Zárdakápolna: 17:00, Sajóbábony: 08:00.
 • A Mindszenti templomból a héten még minden este 6 órakor, jövő vasárnaptól kezdődően azonban csak vasárnap 10 órakor közvetítjük a szentmisét a plébánia Facebook oldalán.
 • A Plébánia Hivatal egésznapos nyitva tartásáról április 11-e után döntünk.
 • Az MKPK egyhangú határozata szerint, a vasárnapi szentmisén való részvétel továbbra sem kötelező.
 • Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.
 • Szomorúan szívvel, de a feltámadás hitében tudatjuk, hogy a héten két lelkipásztor adta vissza lelkét a Teremtőnek. dr. Bogdan Adamczyk minorita szerzetes, a Szegedi Minorita plébánia plébánosa és Galó József atya, a Verpeléti r.k. plébánia plébánosa. Mindketten Covid fertőzésben haltak meg. Imádkozzunk lelkiüdvükért!

Vasárnapi  levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. április 4., Húsvét

 • Teljes búcsút nyerhet aki húsvét vasárnapján a televízión keresztül a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja.
 • Holnap húsvét hétfőn is délelőtt 10 órakor tartjuk a szentmisét. A hét többi napján este 6 órakor. A korlátozások miatt sajnos továbbra is a hívek nélkül.
 • A húsvéti időben (egészen pünkösdig) a húsvéti gyertya helye az ambó mellett van, és minden liturgikus ünnepségre meggyújtják.
 • A jövő héttől a plébánia hivatal továbbra is délelőtt 9 és 12 között tart nyitva. Kérjük, amennyiben lehetséges, telefonon vagy emailen keresztül intézzék ügyeiket.
 • Jövő vasárnap, április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.
 • A húsvéti időben, egészen pünkösd vasárnap estig, az Úrangyala imdáság helyett, a Mennynek Királyné Asszonya imádságot mondjuk.
 • Befejeződött a Mindszeti templom orgonájának javítása, ünnepélyes bemutatását akkorra halasztottuk, amikor a szentmisék nyilvánosak lesznek, és azon a hívek is részt vehetnek.

Köszönjük a Kedves Hívek húsvéti jókívánságait! Áldott, kegyelmekben gazdag Húsvétot kívánunk mindenkinek mi is! Kérjük a Szűz Anyát és Szent Józsefet, hogy közbenjárásukra a járvány mielőbb érjen véget és találkozhassunk!

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. március 28., Virágvasárnap

Szombatról vasárnapra virradóan egy órával előre állítjuk az órát: hajnali 2-ről 3-ra. Így egy órával rövidebb az éjszaka.

Virágvasárnap:

A Mindszenti templomban délelőtt 10 órakor a nép részvétele nélkül tartjuk. A passiót a Szent Ferenc Kisnővérei közre-működésével végezzük. Facebook oldalunkon közvetítjük.

Nagycsütörtök:

A Mindszenti templomban este 6 órakor kezdjük a szentmisét. A Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala közvetíti.

Nagypéntek: SZIGORÚ BÖJTI NAP

A Mindszenti templomban délután 3 órakor kezdjük a szertartást.

A Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala közvetíti.

A húsvéti vigília:

A Mindszenti templomban este 6 órakor kezdjük a szentmisét. A Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala közvetíti.

***

NAGYHETI TEMPLOMNYITVATARTÁS:

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9-17 óra, Nagypéntek: 9-14 óra. Nagyszombat: 9-17 óra, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő: 14-17-ig.

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda közleménye

Beiratkozás 2021

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk nagycsoportos óvodás gyermeküket iskolánkba.

Nem rendelkezünk kötelező beiskolázási körzettel, ezért bárhol van lakhelyük (tartózkodási helyük), jelentkezhetnek hozzánk. A gyermek beíratását a szülőnek kell kezdeményezni.

A beiratkozást a 2021/2022-es tanévre

 1. április 15-én és 16-án 8 és 18 óra között

tartjuk az iskola aulájában (jelenléti tanítás esetén a színházteremben).

Most lehetőségük lesz találkozni a leendő elsős tanítónénikkel és tanító bácsival (akik segítenek az ügyintézésben), betekinteni az iskola belső tereibe, hiszen a járványhelyzet miatt eddig nem jöhettek be az épületünkbe. A beíratásra a gyermeküket is magukkal hozhatják.

A fertőzésveszély elkerülésére egyszerre csak 1 beiratkozót fogadunk és kérjük, viseljenek maszkot a belépéskor! Ennek érdekében negyedórás beosztást készítünk az Önök közreműködésével a 46/506-518-as számon, illetve a titkarsag@vorosmartykatolikus.hu címen jelzett igényük, vagy interneten felkereshető időpontfoglalási táblázatban a gyermek nevének beírásával.

A személyes beiratkozásra el kell hozni a következő dokumentumokat a gyermekükre vonatkozóan:

 • születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány;
 • lakcímkártya;
 • TAJ kártya;
 • óvodában megadott (ott kérhető) 11 számjegyű oktatási azonosítója;
 • szülői elfogadó nyilatkozat a katolikus nevelésről (letölthető a honlapról);
 • továbbá a keresztlevél, ha nem római katolikus hitoktatásban kíván részesülni.

A beírási adatlapot mindkét szülőnek alá kell írni. Ha nem lehet jelen a beíratáson mindkét szülő, a távollévő meghatalmazását is be kell nyújtani.
Aki egyedüli felügyeleti joggal rendelkezik, annak elegendő egy aláírás (bírósági végzés bemutatása szükséges).

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beiratkozáshoz kapcsolódik a diákigazolvány igénylése, amelynek elindításához szükségünk van a kormányablakokban személyesen kikérhető NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapra. Szerencsés, ha ezt már a beiratkozásra hozzák magukkal.

 

 

Tudnivalók elektronikus úton történő beíratás esetén

Elkerülhető a várakozás és járványügyileg biztonságosabb, ha élnek a miniszteri határozat adta lehetőséggel, melynek értelmében kérjük, hogy a szándékukat jelezzék elektronikus úton, a 46/506-518-as számon, illetve a titkarsag@vorosmartykatolikus.hu címen!

 

A beiratkozáshoz be kell küldeniük elektronikusan a fenti e-posta címre az alábbi dokumentumok képét (.pdf, illetve .jpg formátumban), vagy az iskola postacímére a fénymásolatukat a gyermekükre vonatkozóan:

 • születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány;
 • lakcímkártya;
 • TAJ kártya;
 • továbbá a keresztlevél, ha nem római katolikus hitoktatásban kíván részesülni.

A dokumentumok eredeti példányát az első tanítási napon, 2021. szeptember 1-jén szükséges bemutatni.

A beiratkozás részét képező (honlapunkon megtalálható), aláírva beküldendő adatfelvételi lapon ne felejtsék el feltüntetni a gyermek 11 számjegyű oktatási azonosítóját, amelyet az óvodájuk tart nyilván! Kérjük, hogy a (szintén honlapról letölthető) szülői elfogadó nyilatkozatot a katolikus nevelésről is küldjék be aláírásukkal ellátva!

Aki egyedüli felügyeleti joggal rendelkezik, annak elegendő egy aláírás (bírósági végzés másolatának beküldése szükséges).

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beiratkozáshoz kapcsolódik a diákigazolvány igénylése, amelynek elindításához szükségünk van a kormányablakokban személyesen kikérhető NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapra. Kérjük, hogy ezt is juttassák el iskolánkba!

Várjuk szeretettel jelentkezésüket! Jó egészséget kívánok!

Mariscsák István
igazgató

2021. március 21., Nagyböjt 5. vasárnapja

 • Folytatjuk a miseközvetítést, a Miskolc Mindszenti Plébánia Facebook oldalán, hétköznap este 6- és vasárnap délelőtt 10 órakor. A jövő héten a főcelebráns Molnár Attila atya lesz, a nagyböjti gondolatokat Kovács József atyától halljuk. Szentmise-szándékokat a plébánia email címén fogadunk: mindszenti.plebania@gmail.com.
 • A Mindszenti-templomot nyitva tartjuk hétköznap délelőtt 9 órától délután 5 óráig az egyéni imádkozók számára. Ugyanígy a Zárdakápolnát is. A Plébánia Iroda csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között. Szentgyónásra és egyéni beszélgetésre is biztosítunk lehetőséget minden csütürtök-, péntek- és szombat délután 4 és 5 óra között.
 • Csütörtökön március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása) ünnepe.
 • Mához egy hétre Virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja. A passió történetét a Szent Ferenc Kisnővérei közreműködésével olvassuk.
 • A Karitász tartós élelmiszer gyűjtésén 374 kg. élelmiszer gyűlt össze. Isten fizesse meg azoknak, akik e nehéz időben is gondolnak a szegényekre!
 • A szentsír virágjaira adományt elfogadunk átutalással is, kérjük írják rá az utalásra: szentsírvirágra.
 • Továbbra is keressük a Mindszenti temető gondnokát! Azt az 55 évesnél nem idősebb, vezetői adottságokkal és jó emberismerettel, empátiával és számítógép felhasználói gyakorlattal, valamint jogosítvánnyal rendelkező személyt, aki a gyászoló hozzátartozókkal és a sírásó munkatársakkal egyaránt szót ért.

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. március 14., Nagyböjt 4. vasárnapja

 • Folytatjuk a szentmise-közvetítést a Miskolc Mindszenti Plébánia Facebook oldalán, hétköznap este 6, és vasárnap délelőtt 10 órakor. A jövő héten a nagyböjti gondolatokat Molnár Attila atyától halljuk. A szentmise-szándékokat a plébánia email címén fogadjuk (mindszenti.plebania@gmail.com)
 • A Mindszenti-templomot nyitva tartjuk hétköznap délelőtt 9 órától délután 5 órig az egyéni imádkozók számára. Ugyanígy a Zárdakápolnát is. A Plébánia Iroda csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között. Szentgyónásra és egyéni beszélgetésre is biztosítunk lehetőséget minden csütürtök-, péntek- és szombat délután 4 és 5 óra között.
 • Március 19-én, Szent József ünnepén a család éve kezdődik. A Szent József-járást, vagyis, a Szent József szobor családokhoz való eljuttatását akkor kezdjük, amikor a szentmisén való nyilvános részvétel lehetősége adott lesz. Szent József ünnepén ünnepélyesen megáldjuk a későbbiekben a családokhoz induló szobrot. Szent József ünnepén, a szentmisét este 6 órakor mutatjuk be. Ezen a napon nem kötelező a böjt.
 • A gyermekek elsőáldozási és bérmálkozási felkészítését Online folytatjuk, amíg az iskolai tanítás meg nem kezdődik az intézményekben.
 • Ferenc pápát március 13-án, nyolc évvel ezelőtt választották a Szent Péter székébe. Isten éltesse és tartsa meg nekünk! És kérjük az Urat, hogy találkozhassunk vele a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongressszuson!
 • Hétfőn, március 15-én Ternyák Csaba érsek úr egri érsekké kinevezésének 14. évfordulója van. Imádkozzunk főpásztorunkért!

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. március 7., Nagyböjt 3. vasárnapja

 • Március 8-a hétfőtől, a Mindszenti-templomban, a Zárdakápolnában és Sajóbábonyban, az Érsekfőpásztor járványveszélyre kiadott rendelkezése értelmében a nyilvános istentiszteleteket további intézkedésig szüneteltetjük.
 • A hívek nélkül bemutatott szentmiséket azonban hétköznap minden este 6 órakor, vasárnap délelőtt 10 órakor a plébánia Facebook oldalán közvetítjük. Ez alkalommal elvégezzük a már beíratott miseszándékokat is. Kérjük, hogy ezen a módon kapcsolódjanak be a szentmisébe.
 • Az este 6 órakor közvetített szentmisék alatt Virágvasárnapig, három héten keresztül, nagyböjti beszédsorozatot tartunk. A rövid beszédeket első héten Juhász Ferenc atya, a második héten Molnár Attila atya és a harmadik héten Kovács József atya tartja. Használjuk fel az előttünk levő három hetet Húsvétra való lelki előkészületként!
 • A Mindszenti-templomot nyitva tartjuk hétköznap délelőtt 9 órától délután 5 óráig az egyéni imádkozók számára. Ugyanígy a Zárdakápolnát is. A Plébánia Iroda csak délelőtt lesz nyitva 9 és 12 óra között.
 • Szentgyónásra és egyéni beszélgetésre is biztosítunk lehetőséget minden csütörtök-, péntek- és szombat délután 4 és 5 óra között.
 • A gyermekek elsőáldozási és bérmálkozási felkészítését Online folytatjuk, amíg az iskolai tanítás meg nem kezdődik az intézményekben.
 • Az erre a hétre meghirdetett tartós élelmiszert minden nap 9 és 5 óra között a Millenniumi Teremben lehet leadni.
 • Az elmúlt vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtöttük perselyadományainkat. Az összeg 277.850-, Ft. lett. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. február 28., Nagyböjt 2. vasárnapja

 • Ma a katolikus iskolák javára fordítjuk a perselyadományokat.
 • A héten elsőcsütörtökön délelőtt 8- és 10 óra között, elsőpénteken a reggeli szentmise után gyóntatunk. Gyónni lehet még ezenkívül a szokásos időpontokon: csütörtök-, péntek- és szombaton az esti szentmise előtt egy fél órával.
 • Március 7-től 14-ig (jövővasárnaptól a rákövetkező vasárnapig) templomainkban tartós élelmiszer gyűjtés lesz, melynek szegények közötti szétosztásáról a Katolikus Karitász csoportjai gondoskodnak. Kérjük -tartós élelmiszer formájában- nagylelkű adományaikat!
 • Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, ha valakinek fényképfelvétele van a Mindszenti-templom orgonájáról, szívesekdjék a plébániának kölcsön adni másolás céljára. Szeretnénk az orogonaházat az eredeti állapotába visszaállítani, és ehhez szükség van olyan fotókra, amelyen a díszítőminták és a lámpatestek is jól láthatók.
 • A plébániánkhoz tartozó Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda sok szeretettel várja leendő első osztályos diákjait, matematika, korcsolyás és angolnyelv orientált osztályaiba. Bővebb tájékoztatást ad március 7-én, a fél 9-es mise előtt Balga Tiborné tanárnő, a korcsolyás- és angolnyelvi orientált osztályokról. A mise után az érdeklődők Millenniumi Teremben választ kaphatnak a felmerülő kérdésekre.
 • A növekvő járvány-veszélyre tekintettel a szentmisék után a sekrestyében ne időzzenek hosszan. Most csak a legszükségesebb ügyeket intézzék! Gondoljanak arra, hogy sok helyen zárva vannak a templomok.
 • Covid-19 fertőzésben csütörtökön meghalt Snell György püspök atya a budapesti Szent István Bazilika plébánosa. A fertőzés miatt a Bazilikát a karantén idejére zárva tartják.
 • A Mindszenti Templom hírlevele a bejáratnál található, bátran vigyék!

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. február 21., Nagyböjt 1. vasárnapja

 • Ma van nagyböjt első vasárnapja, a szentmisék végén meghamvazzuk azokat a testvéreinket, akik hamvazószerdán nem tudtak részt venni a hamvazkodáson.
 • Szeretnénk felhívni a kedves testvérek figyelmét, hogy a nagyböjt során a római katolikusok csak pénteken nem esznek húst. A többi napon ehetnek. Több média is tévesen közli a nagyböjtnek ezt az előírását.
 • Jövő vasárnap, február 28-án a katolikus iskolák javára fordítjuk a perselyadományokat.
 • Péntekenként az esti szentmise előtt, 17:15-kor keresztúti ájtatosságot tartunk itt a Mindszenti templomban.
 • A plébániánkhoz tartozó Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda várja leendő első osztályos diákjait matematika, korcsolyás és angolnyelv orientált osztályaiba. A következő három vasárnapon bővebb tájékoztatást adnak a leendő első osztályos tanítók. Február 28-án a fél 9-es mise előtt 8:15-től, Novák Katalin, a matematika osztályról. Mise után az érdeklődők Millenniumi Teremben választ kaphatnak a felmerülő kérdéseikre.
 • Két takarítónőt is keres a Vörösmarty Katolikus Iskola, jelentkezni az igazgatónál lehet.
 • A meghirdetett Szent József-év kapcsán, a Szent József szobrot, olyan családi otthonokba szeretnénk eljuttatni, ahol a család együtt tud imádkozni az édesapa vezetésével. Ennek kifejezéseként minden vasárnap a 10 órai szentmise után, maga a családfő viszi el a templomból a szobrot, és ugyan ő hozza vissza a következő vasárnap. A Mindszenti templom sekrestyéjében lehet felíratkozni, a március 19-én kezdődő ájtatosságra, amely egész esztendőben tart.

 

Vasárnapi levél

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. február 14., évközi 6. vasárnap

 • A nagyböjti idő Hamvazószerdától Nagycsütörtök estig tart. Nagyböjtben nem mondunk Alleluját és Dicsőséget. A szent negyven nap folyamán az oltárt nem díszíti virág, kivéve Laetare vasárnap (Nagyböjt IV. vasárnap), valamint Szent József és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén.
 • Hamvazószerdán szigorú böjti nap van: háromszor ehetünk, egyszer lakhatunk jól, húst nem eszünk és a szentmisében hamvazkodunk.
 • Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot végzünk, minden pénteken este ¼ 6-kor a Mindszenti-templomban. A Zárda-kápolnában pedig a szentmise után 5-kor a fájdalmas rózsafüzért.
 • Nagyböjt péntekjein a hústól való megtartóztatás kötelező a felnőtteknek, nem lehet átváltani imádságra vagy jócselekedetre.
 • Február 19-én pénteken du. 5 órakor a Mindszenti Egyházközség Képviselőtestületének, zárszámadó és költségvetési tanácskozása lesz (a járvány helyzetre tekintettel) a Millenniumi Teremben.
 • Kérjük, hogy személyi jövedelemadója 1%-át adja a katolikus egyháznak. technikai szám: 0011.
 • A Vasárnapi hírlevél elvihető.
 • Sajóbábonyban holnap hétfőn lesz egyháztanács gyülés délután 5 órakor a templomban.

Vasárnapi levél

Letöltés (PDF, Ismeretlen)