Hirdetés kategóriaarchívum

2021. január 17., évközi 2. vasárnap

 • Az Ökumenikus imahét a Miskolci Belvárosi templomokban, áttevődik májusra (valószínűleg a pünkösd előtti hétre), abban a reményben, hogy akkor már felszabadultan tudunk együtt imádkozni.
 • Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja, az Avasi-templom búcsúja lesz.
 • A farsangi időszak rövid, most nem is nagyon mulatozunk – nem erre való idő van. Egy hónap múlva, február 17-én hamvazó szerdával kezdődik a nagyböjti idő.
 • Kérjük, jelentkezzenek a Mindszenti Plébánián, akik ebben az esztendőben kötnek házasságot! Tervezzük, hogy a jegyesoktatást Online módon tartjuk, és ehhez szükség lesz az email címükre is.
 • A templom hátsó padjához tettünk egy asztalt. Az azon található sajtótermékek mindig elvihetők ingyenesen. Feltétel, hogy el kell olvasni.
 • Szentmisét, egyházfenntartást és adományt is fizethet a Mindszenti Plébánia bankszámlaszámán:10700086-68799748-51100005

2021. január 10., Urunk megkeresztelkedése

 • Január 12-én kedden a Doni áttörés emléknapja lesz, az esti szentmisében rövid megemlékezést tartunk.
 • Szerdánként a reggeli szentmise után a szent József litániát végezzük el a Szent József-év tiszteletére.
 • Az ökumenikus imahét az eddigi módon nem lesz megtartva. A négy püspök (Ternyák Csaba, Orosz Atanáz, Fabiny Tamás és Pásztor Dániel) egyeztetnek az ökumenikus imahét mikéntjéről, de érzékelhető, hogy a megszokott formában nem tartjuk meg. Jövő vasárnap ettől talán többet tudunk hirdetni.
 • 100 db házszentelési matricát nyomtattunk, és a 10 órai szentmisén megáldjuk és adunk azoknak, akik lakásukat meg szokták szenteltetni, de most ez alkalommal elmaradt és maguk szentelték meg. Fel kell ragasztani az ajtófélfára.
 • Minden héten csütörtökön, pénteken és szombaton este fél 6-kor gyónási lehetőséget biztosítunk, a plébánia tanácstermében.
 • Kérjük, hogy jelentkezzenek a Mindszenti Plébánián azok (46/411-777), akik ebben az esztendőben házasságot kötnek. Föltétlenül adják meg az email címüket is, mert a jegyesoktatást Online módon tervezzük megtartani több csoportban. Zoom, Skype, vagy egyéb alkalmas formában, február vagy március lehet a jegyesoktatás kezdete.

2021. január 1., Szűz Mária Isten Anyja

 • Január 6-án Vízkereszt ünnepe lesz. Parancsolt ünnep, szentmisét tartunk reggel és este a megszokott időben, valamint délelőtt 10 órakor is. Vízkeresztkor vízszentelés lesz. Aki szeretné lakását megszentelni, az most saját maga végezze, a templomban e célból kiosztott házszentelő imádság alapján. Szentelt vizet kis zárt edényben (üvegcsében), vihet haza. Kis imalap, amivel a házukat megáldják, akik házszentelést akarnak.
 • Minden szerdán a reggel 7 órai szentmise után elimádkozzuk a Szent József litániát.
 • A jövő héten hozzá kezdünk az orgonajavításhoz. Nem felújítás, csupán a meghibásodott alkatrészek legszükségesebb javítása és cseréje történik meg. Lehetséges, hogy ezekben a hetekben nem úgy szól az orgona, ahogyan megszokták a kedves testvérek, az is elképzelhető, hogy egyszer-egyszer nem az orgona szól majd, hanem egy elektromos készülék. A javítás terveink szerint húsvétig tart.
 • Ettől az évtől (minden vasárnap) tervezünk egy kis hírlevelet kiadni, amin a legfontosabb információk szerepelnek. Terveink szerint 3-500 pld-ban nyomtatjuk. Ingyen elvihető a templomból. Kérjük, hogy mindenki csak egyet vegyen el (ha ismerősnek viszi, akkor is csak összesen még egyet), hogy minél több személynek jusson.
 • Minden vasárnap a 10 órai szentmisét a Mindszenti Plébánia Facebook oldaláról közvetítjük.
 • Szentmiséket erre az esztendőre már lehet előjegyeztetni.
 • Hálás köszönetünket szeretnénk kifejezni, a kispapoknak gyűjtött karácsonyi perselyadományért. Ebben az évben: 473.750,- Ft. gyűlt össze e célra. Isten fizesse meg!
 • STATISZTIKAI ADATOK

 

2020. össz ebből továbbá egyéb előző év 2019 Különbség
keresztelés 98 fiu:        41 lány:     57   156 -58
temetés 190 férfi:     75 nő:      115   170 +20
házasságkötés 37 katolikus:21 vegyes:16 vall.kül:0 49 -12
elsőáldozás 42 gyerek:    42 felnőtt:   0   35 +7
bérmálkozás 28 ifjú:          25 Felnőt:   3   26 +2
             

 

Sajóbábony: keresztelés: 0; temetés: 3 .

2020. december 20., Advent negyedik vasárnapja

 • A karácsony esti és az első napi szentmise perselyadományait a papnevelés céljaira gyűjtjük, melyet az Érsekségen keresztül az Egri Szemináriumba küldünk.
 • A Görömbölyi egyházközség december 31-én (szilveszter napján) NEM TART KÖZÖS a szentségimádási napot.
 • 24-én délután 4 órakor egyszerű betlehemes játék lesz Mindszenti templomban, fél ötkor vigília szentmise a 65 év felettieknek; és este 6 órakor vigília szentmise a 65 év alattiaknak. 24-én este 19.15-kor bezárjuk a templomot. Az este 6 órai szentmisét a Miskolci Tévé rögzíti, és éjfélkor levetíti.
 • Szeretettel köszöntjük az Istvánokat, Jánosokat! Isten éltesse őket! Mindenkinek áldott, kegyelmekben gazdag ünnepeket kívánunk!

2020. december 13., Advent 3. vasárnapja

 • Aki csak teheti, kapcsolódjon be a Roráte szentmisék közvetítésébe, a Mindszenti plébánia Facebook oldalán követhető, minden reggel 6 órakor. Azoknak, akik személyesen vesznek részt a hajnalimisén a szentmise után gyónási lehetőséget biztosítunk a plébánia tanácstermében. Ne hagyják az utolsó napokra a szentgyónást. Ugyancsak gyóntatás van csütörtök, péntek és szombat este fél 6-tól.
 • A Zárdakápolna sekrestyéjében, az esti fél 5-ös szentmisék után szintén lehetőség van a szentgyónás elvégzésére, karácsonyig minden nap.
 • Temetési szentmiséket a szombaton reggel 7 órakor végezzük összevontan, az azon a héten eltemetettek lelki üdvéért.
 • A Mindszenti Karitász közösség a szegények javára tartós élelmiszer adományt gyűjt! Az adományokat a Millenniumi teremben lehet leadni. Kérjük, a járványveszélyre tekintettel legyenek e téren is elővigyázatosak.
 • A karácsonyi templomdíszítésre és a karácsonyfákra elfogadunk pénzbeli adományt a sekrestyében.
 • Köszönjük azoknak, akik az elmúlt napokban átutalással rendezték egyházfenntartói járulékukat az elmúlt esztendőre, és azoknak is, akik ezután teszik hasonlóképpen.
 • A karácsony ünnepére való készületben ne feledkezzenek meg a lelkiekről, most ebben az esztendőben inkább az egyszerű ünneplésnek jött el az ideje. Sorsukat, gondjaikat, szeretteiket bízzák Szent József oltalmára, akit egy esztendőn keresztül különös pártfogónként tisztelhetünk, ugyanis Ferenc pápa december 8-ától Szent József évet hirdetett.
 • Terveink szerint december 24-én a következőképpen lesznek a Mindszenti templomi programok: 16:00 órakor „egyszerű betlehemes” játék a templomban, 17:00 óra vigília szentmise (szigorúan) a 65 év fölöttieknek, 20:00 karácsonyesti szentmise (szigorúan) a 65 év alattiaknak. Zárdakápolnában 16:30-kor karácsony előesti szentmise.

2020. december 6., Advent második vasárnapja

 • A Mindszenti Plébánia lelkipásztorai köszönik a sok részvétnyilvánítást, amelyet Nagy István atya halála és temetése kapcsán küldtek! Kérik a lelkipásztorok, hogy tartsák meg emlékezetükben István atyát és imádkozzanak lelkiüdvéért.
 • December 8-án szerdán Szeplőtelen fogantatás ünnepe lesz, fő ünnep! Szentmisék a Mindszenti templomban: Roráte reggel 6 óra, ünnepi 10 óra és este 6 óra.
 • Hétköznap, a hajnali misék után van gyónási lehetőség, és ugyancsak csütörtök, péntek szombat este fél 6-tól is a plébánia Tanácstermében.
 • Temetési szentmiséket a továbbiakban szombaton reggel 7 órakor végezzük összevontan, az azon a héten eltemetettek lelki üdvéért.
 • A Mindszenti Karitász közösség a szegények javára tartós élelmiszer adományt gyűjt! Az adományokat a Millenniumi teremben lehet leadni. Kérjük, a járványveszélyre tekintettel legyenek e téren is elővigyázatosak.
 • Szent Miklós püspök kéri, hogy a gyerekek maradjanak itt a templomban, mert szeretné őket megajándékozni egy kicsinyített hasonmásával. Sajnos a járványveszély miatt ő sem tud személyesen itt lenni.

2020. november 29., Advent 1. vasárnapja

 • Szomorú szívvel, de a feltámadás hitében tudatjuk, hogy Nagy István atya a héten (november 24-én) kedden este szentségekkel megerősítve a Semmelweis kórházban elhunyt. Temetése e héten, csütörtökön lesz délelőtt 10 órakor zárt körben. A Mindszenti templomban bemutatott szentmisén csak a család, a munkatársak és a papság vesz részt, hogy eleget tegyünk a járványügyi előírásoknak. Ternyák Csaba érsek úr fogja a szentmisét celebrálni. A Szent István Rádió közvetíti, és a Mindszenti Plébánia Facebook oldalán is közvetítjük. Kérjük a kedves testvéreket, abban az órában imádsággal kövessék a szertartást otthonaikban! Végakarata szerint még aznap délután 2 órakor a Nyíregyházi temetőben fogjuk eltemetni a szülei mellé. Adj Uram örök nyugodalmat neki!
 • Ma ádvent első vasárnapja van, a héten elkezdődnek a hajnali szentmisék, minden reggel 6 órakor tartjuk a roráte-miséket. Aki teheti, vegyen részt ezen a korai szentmisén, ezzel is segítjük lelkünket ébren tartani a Megváltó érkezésére. 7 órakor csak temetési gyászmisét tartunk. A roráte misék után hétköznap minden reggel gyóntatunk a plébánia tanácstermében. Ugyanígy csütörtök-, péntek és szombat este fél 6-tól is. Vasárnapokon a 10 órai szentmisét közvetítjük a plébánia Facebook oldalán. Többek kérésére azonban, a hajnali szentmiséket is közvetítjük minden reggel 6 órakor a plébánia Facebook oldalán. Aki nem tud részt venni ezeken a korai szentmiséken, az is bekapcsolódhat, az Interneten keresztül. Kérjük azonban, hogy ne ágyból nézzék!
 • Jő évben a Mindszenti temető gondnoki állása megüresedik. Keresünk olyan 50 év körüli családos, katolikus személyt, aki a temetőgondnoki feladatot átveszi a jelenlegi gondnoktól, aki 25 éve nagy odaadással tölti be ezt a fontos, komoly felelősséggel járó, sok türelmet és empátiát igénylő munkakört. Az érdeklődő személyesen a plébánosnál jelentkezzen, a plébániai telefonszámon keresztül. Könyvelési- közgazdasági- és emberismerettel valamint jogosítvánnyal rendelkezők számára ajánljuk a munkakört. Jelentkezni még ebben az esztendőben célszerű. Munkakezdés a jövő év április-május hónapjaiban.

2020. november 22., Krisztus Király ünnepe

 • Ma, Krisztus a Mindenség Királyának ünnepével lezárjuk az egyházi évet, adjunk hálát a jó Istennek a kapott kegyelmekért! Mához egy hétre, Advent első vasárnapjával megkezdjük az új liturgikus évet, és egyben a Karácsonyra felkészítő időszakot. Ma egy éve, hogy esküt tettek az új egyházközségi képviselőtestület tagjai.
 • Ádventben reggel 6 órakor tartjuk a roráte-miséket. Aki teheti, vegyen részt ezen a korai szentmisén, ezzel is segítjük lelkünket ébren tartani a Megváltó érkezésére. 7 órakor csak temetési gyászmisét tartunk. A roráte-misék után hétköznap minden reggel gyóntatunk a plébánia tanácstermében. Ugyanígy csütörtök-, péntek és szombat este fél 6-tól is.
 • A sekrestyében kapható lesz ádvent 2. vasárnapjától jövő évi naptár és kalendárium.
 • A jövő évre már lehet szentmise szándékokat (élőkért, holtakért egyaránt!) előjegyeztetni a plébánián, telefonon és emailben is lehetséges.
 • Kérjük, hogy akik még nem fizették be az ez évi egyházfenntartói járulékukat, szíveskedjenek rendezni. Csekken és átutalással is lehetséges az egyházi adót fizetni; illetőleg aki nem tud szentmisére eljönni, de perselyadományt szeretne adni, azt is megteheti átutalással. A plébánia számlaszáma fenn van a honlapon.
 • Ezentúl minden vasárnap a 10 órai szentmisét online is közvetítjük, a Mindszenti Plébánia Facebook oldalán nézhető.
 • A mai szentmisék perselyadományait a Katolikus Karitász központi céljaira fordítjuk.
 • Nagy István atya súlyos tüdőgyuladással a Semmelweis Kórház Covid osztályán fekszik. Kérünk mindenkit, hogy imádkozzon gyógyulásáért! Köszönjük!

2020. november 15., évközi 33. vasárnap

 • Az éjszakai kijárási tilalom miatt, az esti szentmisét a Mindszenti templomban egy fél órával előbb kezdjük. Hétköznap és vasárnap is: este 6 órakor lesz az esti szentmise hétfőtől. A zárda kápolnában hétköznap és vasárnap is fél 5-kor kezdjük a szentmisét.
 • A szentmiséket megtartjuk, de kérjük az előírások szigorú betartását: maszk és kézfertőtlenítés elvégzését, valamint a másfél méter távolság megtartását egymástól.
 • Sajnos a szentségi felkészítő hittant csak online módon tudjuk tartani, Józsi atya az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülő csoportnak létrehozott egy-egy Facebook csoportot, oda kell bejelentkezni, és azon keresztül fogja küldeni az anyagot, amíg a veszélyhelyzet meg nem szűnik.
 • Jő évben a Mindszenti temető gondnoki állása megüresedik. Keresünk olyan 50 év körüli családos, katolikus személyt, aki a temetőgondnoki feladatot átveszi Dvorszki Bélától, aki 25 éve nagy odaadással tölti be ezt a fontos, komoly felelősséggel járó, sok türelmet és empátiát igénylő munkakört. Az érdeklődő személyesen a plébánosnál jelentkezzen, a plébániai telefonszámon keresztül. Könyvelési- közgazdasági- és emberismerettel valamint jogosítvánnyal rendelkezők számára ajánljuk a munkakört. Jelentkezni még ebben az esztendőben célszerű. Munkakezdés, a képviselőtestületi meghallgatás után, jövő év április-május hónapjaiban.
 • A fél 9-es szentmise után az egyházközségi képviselőtestület tagjait egy rövid konzultációra várjuk a millenniumi terembe.