Hirdetés kategóriaarchívum

2021. június 20., évközi 12. vasárnap

 • Jövő vasárnap délelőtt 10 órakor a Mindszenti templom búcsúját tartjuk. A Szentmise főcelebránsa Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános lesz. Másnap hétfőn este 19:00 órakor a Millenniumi Teremben dalos könyvének bemutatása lesz.
 • Június 23-án, szerdán 17.30 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének miskolci csoportja koszorúzási ünnepséget rendez a minorita rendház falán elhelyezett emléktáblánál, a szerzetesek szétszóratásának emléknapján. Beszédet mond, és a 18:00 órai szentmisét bemutatja Kirner Zoltán szalézi szerzetes.
 • Július hónapban a Mindszenti plébánia iroda csak délelőtt tart nyitva, reggel 9 és 12 óra között.
 • A Szent József szobor „családlátogatása” július hónapban szünetel. Kérjük, hogy jelentkezzenek azok a családok ahol a férfiak vállalják augusztustól egy hét tartamra a hazavitelt, hogy otthonaikban imádságos légkört, békét, nyugalmat és szeretet teremtsen a jelenlét. Jelentkezni telefonon, vagy a sekrestyében személyesen is lehet.
 • Jövő vasárnap a búcsú alkalmával szertetettel várjuk a képviselőtestület tagjait a délután 1 órakor kezdődő búcsú ebédre is. Férjek és feleségek házastársaikat is hozzák!

2021. június 13., évközi 11. vasárnap

 • Még ma lehet jelentkezni az abádszalóki hittan táborba. Ma délután 3 órakor szülői értekezlet e tárgyban a Millenniumi teremben.
 • Június 19-én 10 órakor papszentelés az Egri Bazilikában: Hágen Pál Tamás, Kerekes Gábor, Péter Vilmos, Michele Gervasoni, Herbst Ádám, Carlos Sirer Melis akolitusokat diakónussá; Jorge Luís Altamirano Mendez, Noel Benedict Antasoda Tajos diakónusokat áldozópappá
 • 2021. június 20-án vasárnap, de. fél 9 órától ünnepi tanévzáró szentmise lesz hittanos gyermekeink részére. A szentmise után meglepetés várja a diákokat.
 • Június 27-én, 10:00 órakor a Mindszenti templom búcsúja lesz. Szónok: Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános.
 • Június 28 este 18:00 Sebestyén Péter dalos könyvbemutatója lesz a Millenniumi Teremben, a könyv címe: Magyar népdal- és nótagyűjtemény.
 • Köszönetet mondunk a bérmálás-, az elsőáldozás- és az egész tanévi hitoktatás munkájáért a hitoktatóknak, a templomi szerepjátékok és ünnepi köszöntések szolgálatának megszervezéséért Hoskó Orsolya igazgatónőnek és Csík Tibor igazgatóhelyettes úrnak.
 • Mariscsák István igazgató nyugdíjba vonul ennek a tanévnek a végén. Érsek atya köszöntötte a héten a az egyházmegyei tanévzárón. A köszönő levelet felolvassuk: Mariscsák István köszöntésének a gyöngyösi Szent-Bertalan templomban 2021. június 9-én tartott Egri Főegyházmegyei tanévzáró Te Deumon elhangzott köszöntő szövege:

„Mariscsák István neve Miskolc városában és az Egri Főegyházmegye iskoláiban ismerősen cseng. Az 1992. és 2011. közötti tizenkilenc évben a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium első igazgatójaként sok „fráteres” diák példaképévé vált. Diákjai azóta nem felejtik emberségét, következetes magatartását, szelíd határozottságát. Ha egykori diákjai körében elhangzik a neve, az arcokon mosoly jelenik meg, és szívesen emlékeznek rá. 

1981-ben fizikusként, majd 1989-ben fizika szakos középiskolai tanárként végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 1999-ben közoktatás-vezető szakképesítést szerzett. Pedagógus pályáját a Miskolci Egyetem fizika tanszék tanársegédeként kezdte 1985-ben. 1986. és 1992. között a miskolci Középiskolai Fiúkollégium nevelőtanára, majd a miskolci Kandó Kálmán Villamosipari Szakközépiskola igazgatója, a Diósgyőri Gimnázium tanára és a Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója.

1992 . és 2011. között 19 éven át, a Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatója. 2011. és 2012. között az Egri Főegyházmegye oktatási tanácsosa. Ezután 2013 tavaszáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatója. 2013. augusztus 1-jétől 2021. július 15-ig a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója. Mariscsák István igazgató úr embersége, Istennel és az egyházunkkal fenntartott és ápolt kapcsolata példaértékű a szűkebb és tágabb környezetében élők számára. Iskolájában tanuló gyermekekre és felnőttekre egyaránt családjaként tekint. Döntéseinek, cselekedeteinek forrása a Jézus Krisztustól tanult emberszeretet. Nyugállományba vonulása alkalmából, munkatársaival együtt Isten áldását kérjük Mariscsák István nyugdíjas éveire, jó egészséget és boldogságot kívánunk! Köszönjük áldozatos munkáját!”

2021. június 6., Úrnapja

 • Ma Úrnapja van. Délelőtt fél 9 és du. 16:00 tartjuk az elsőáldozást. A 10 órai szentmise után „egysátoros” úrnapi körmenetet tartunk. A templomba visszatérve a Tedeum és az áldás után megszólalnak a harangok, és elimádkozzuk a Püspöki Kar rendelkezése értelmében a pandémia, idején az országban elhunyt lelkipásztorokért a közös imát!
 • Június 11-én pénteken, szentségimádási nap Martinkertvárosban, a Mindszenti templom híveit 15:00 órára várják!
 • Ugyancsak 11-én, pénteken du. 18:00 órakor tartják a Sziklakápolna búcsúját. Miséző és szónok: Dr. Linczenbold Levente bírósági helynök, tardi plébános úr lesz.
 • Június 13-án, jövő vasárnap Martinkertvárosban templombúcsút tartanak. A szentmise délelőtt 11:00 órakor kezdődik, melyet Ft. BERCZKEI Miklós c. apát, a sárospataki Bazilika plébánosa mutat be.
 • Ugyancsak jövő vasárnap este Perecesen is templombúcsút tartanak 18:00 órakor.
 • Megrendezésre kerül az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvénysorozatához kapcsolódó Eucharisztikus szavalóverseny, amelyről bővebb információt kifüggesztve és az egyházközségek honlapján olvashatnak. Buzdítjuk a kedves híveket, szülőket, pedagógusokat, segítsék a gyermekeket, hogy minél többen vegyenek részt ezen a kiemelkedő eseményen. Jelentkezés videofelvétel feltöltésével, lehetséges. Határidő június 25.
 • Templomunk búcsúünnepét június 27-én vasárnap tartjuk. Ünnepi miséző és szónok: Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános, akinek publikációi, prédikációi és könyvei számtalan fórumon megtalálhatók. Legutóbbi kötete: Magyar nóta és Népdal gyűjtemény címen jelent meg, amelynek dalos bemutatója a búcsút követő napon, június 28-án hétfőn este 19:00 órakor a Millenniumi Teremben.
 • Balázs Ferenc kántor úr szabadságát tölti június 7-től 19-ig. Kántor úrnak jó pihenést kívánunk! Helyettesíti Jakab Endre kolozsvári fiatalember, fogadják szeretettel!
 • A megnövekedett temetői feladatok ellátására temetői munkatársat keresünk: fűnyírás, fagallyazás, sírásás- és rendben tartás, betonozás és kegyeleti munkák végzésére. Ugyancsak keresünk plébániai gondnokot, aki a templom és a plébánia épületeinek és környezetének felügyletét és karbantartását végzi, illetőleg intézi. Jelentkezni a plébánia irodában lehetséges munkanapokon a (46) 411-777 telefonszámon vagy személyesen.

 

Felhívás:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. május 30., Szentháromság vasárnapja

 • Június 6-án elsőáldozást tartunk 2 csoportban a Mindszenti-templomban, a délelőtt fél 9:00-kor és a délután 16:00 órakor kezdődő szentmisén. Tekintettel a jelentős számú részvételre és arra, hogy ez egyben Úrnapja is, a 10:00 órakor kezdődő Úrnapi szentmisét úgy tartjuk, hogy a mise utáni körmenetre egyetlen nagy közös sátrat készítünk, a templom szentélye mögött, a Millenniumi Terem bejáratánál. Kérem azokat a közösségeket, akik a sátrakat készeni szokták, most ezt az egy sátort építsék fel közösen, a sekrestyés irányítása mellett. A szentmise után az Oltáriszentséggel ott állunk meg, és ott végezzük el a külső szertartást.
 • Pénteken elsőpéntek, előtte elsőcsütörtökön gyóntatási ügyeletet tartunk délelőtt 8:00 és 10:00 óra között.
 • Az esti szentmisék ezentúl fél 7-kor kezdődnek itt a Mindszenti templomban. Az esti mise előtti gyóntatási ügyelet folytatódik minden csütörtök-, péntek és szombat este 18:00 órakor.
 • Jövő vasárnap lesz Főtiszteletű Pásztor Dániel Ref. Püspök beiktatása, 14:00 órakor az Avasi ref. templomban. Ternyák Csaba érsek úr a mindszenti plébánost bízta meg, hogy képviseletében vegyen részt, az un. szentelésen és a beiktatáson.
 • Már előre jelezzük, hogy templomunk búcsúünnepét június 27-én vasárnap tartjuk. Ünnepi miséző és szónok: Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános, akinek publikációi, prédikációi és könyvei számtalan fórumon megtalálhatók. Legutóbbi kötete: Magyar nóta és Népdal gyűjtemény címen jelent meg, amelynek bemutatója a búcsút megelőző szombaton, június 26-án, az esti szentmise után 19:30-kor lesz a Millenniumi Teremben.
 • Szintén előre jelezzük, hogy július 4-én délután 16:00 órakor Ternyák Csaba érsek úr megáldja a sajóbábonyi templomot, amely az elmúlt évben kívül-belül megújult, a járvány miatt azonban most vált lehetővé a megáldása.
 • A megnövekedett temetői feladatok ellátására temetői munkatársat keresünk: fűnyírás, fagallyazás, sírásás- és rendben tartás, betonozás és kegyeleti munkák végzésére. Ugyancsak keresünk plébániai gondnokot, aki a templom és a plébánia épületeinek és környezetének felügyletét és karbantartását végzi, illetőleg intézi. Jelentkezni a plébánia irodában lehetséges munkanapokon a (46) 411-777 telefonszámon vagy személyesen.

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. május 23., Pünkösd

 • Ma délután 4 órakor a bérmálási szentmisét közvetítjük a plébánia Facebook oldalán.
 • Holnap pünkösdhétfőn szentmise: 7, 10 és este 6-kor. A zárdakápolnában fél 5-kor.
 • 26-án, szerdán elsőáldozók próbája, vizsgája: 16:30-kor az I. csoport, 17:15-kor a II. csoport részére. Péntek is lesz próba 16 órától 18 óráig.
 • 28-án, pénteken, 18.00 órától, májusi gyermek-litánia lesz az udvaron a Csupros Mária szobornál mindenkinek. Kérjük a hitoktatók megjelenését is! Gyülekező a gyerekeknek 17.45-től a templom udvarán. A litánia után kezdődik az esti szentmise. Péntek estétől az esti szentmise 18:30-kor kezdődik a Mindszenti templomban. Ezzel visszaállunk az estimise eredeti kezdésére.
 • 29-én szombattól 19:30-tól, a jegyesoktatás élőben (és nem online!) lesz a Mindszenti templomban, összevontan minden csoportnak.
 • Idén is tartunk nyári hittantábort. A tábor ideje: 2021. július 5. (hétfő) – július 9. (péntek). Helyszín: Abádszalók, Kolping-ház. Alsó korhatár: aki már befejezte az általános iskola 3. osztályát. Kisebb testvér jöhet, ha a nagyobb testvér vállalja! Jelentkezési lap a Hitoktatóktól, a sekrestyében vagy a plébánia irodában kérhető. Jelentkezési határidő: 2021. június 13. vasárnap, amikor is 15 órakor Szülői értekezletet tartunk a táborozó gyerekek szülei részére, a plébánia Millenniumi Termében.
 • A Miskolc-Görömbölyi Római Katolikus Egyházközség templomának búcsúja Szentháromság Vasárnapján, május 30-án -a jövő vasárnap- lesz. Az ünnepi Szentmise 11 órakor kezdődik, melyet KOVÁCS József Krisztián Miskolc-Mindszenti káplán Atya mutat be. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Görömbölyi Egyházközség hívei!

2021. május 16., Urunk mennybemenetele

 • A jövőhéten, 20-án, csütörtökön, 17:00 órakor, a januárban elmaradt ökumenikus imahét összevont egyszeri alkalma meg lesz tartva az Avasi Ref. templomban. A négy egyház püspökének és a Miskolc Belvárosi templomok lelkipásztorainak közös imádsága mellett, Ternyák Csaba érsek úr tart igehirdetést. Minden egyházközségből 10 személyt hívnak, és engednek. Szeretnénk kérni, hogy a Mindszenti egyházközség képviselőtestületéből 10 fő vegyen részt az ökumenikus alkalmon. Csak azokat engedik be, akik feliratkoznak.
 • Jövőhéten Pénteken du. 5 órakor a bérmálkozók számára vizsga lesz és próba.
 • Szombaton reggel 9 órától szintén próba és gyóntatás a bérmálkozóknak, szüleiknek és bérmaszülőeiknek.
 • Vasárnap délután 4 órakor Ternyák Csaba érsek atya megbérmálja a fiatalokat. Kérjük a kedves híveket, hogy vasárnap a szokásos szentmisékre jöjjenek, a bérmálási szentmisét hagyjuk meg a bérmálkozóknak és hozzátartozóiknak.
 • Közeledik az adóbevallás ideje. Május 20-ig dönthetnek adójuk 2×1%-áról. Kérjük, az egyiket adják a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai száma: 0011. A másikat a Mindszenti Kolping Családnak!
 • Pénteken (14-én) meghalt Kostyál László atya, Rátka és Tállya plébánosa, 65 éves volt. Ágyban találták halva. Imádkozzunk egyházmegyénkért, mert az utóbbi hónapokban sok, még szolgálatban levő lelkipásztor hunyt el!

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. május 9., Húsvét hatodik vasárnapja

 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése: „A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól március 5-én adott általános felmentést jelen rendelkezésünkkel visszavonjuk. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való részvétel, az a vasárnapot egyéni imával, Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg. Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra!
 • Holnap, május 10-én hétfőn, délután fél 5-kor szülői értekezletet tartunk az elsőáldozók szüleinek.
 • Továbbra is tartjuk a gyóntatási ügyletet minden csütörtök, péntek és szombaton fél 6-kor az esti szentmise előtt.
 • A Szent József szobor vasárnap 10 órai szentmise utáni elvitelére a sekrestyében fel lehet iratkozni.
 • Pünkösd után a Mindszenti-templomban az esti szentmisékkel visszaállunk a félhetes időpontra.
 • Elhunyt Juhász János ragályi plébános. Temetési gyászmiséje május 13-án, csütörtökön 10:30-kor szűk körben a ragályi templomban lesz, majd a felsőnyárádi temetőben helyezzük nyugalomra a boldog feltámadás reményében. Imádságos szeretettel gondoljunk a sokat szenvedett lelkipásztorra, aki miskolci származású és a Cursillo mozgalomnak lelkes apostola volt.

Vasárnapi lévél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. május 2., Húsvét ötödik vasárnapja

 • A Magyar Parlament április 27-én döntött, 2021. augusztus 1-jétől az Eszterházy Károly Egyetem az Egri Főegyházmegye fenntartása alá kerül. Köszönjük főpásztorunknak Dr. Ternyák Csaba érsek úrnak, hogy hosszú előkészítő munkával és kiemelkedő egyházdiplomáciai tevékenységgel befejezte, amit elődje Eszterházy Károly püspök 250 évvel ezelőtt kezdett!
 • A bérmálkozásra készülők számára örömmel hirdetjük, hogy Pünkösdvasárnap délután 4 órakor, Érsek atya megbérmálja őket a Mindszenti templomban.
 • A bérmálkozásra készülőknek és szüleiknek szülői értekezletet tartunk május 3-án hétfőn du. fél 5-kor.
 • A héten elsőpéntek lesz, csütörtökön, pénteken és szombaton gyóntatási ügyeletet tartunk este fél 6-tól;
 • Májusban minden este 17:40-kor elénekeljük a Lorettói Litániát a Mindszenti templomban.
 • Kérünk mindenkit, szíveskedjék szájmaszkot viselni, kézfertőtlenítőt használni, a közösségi távolságot megtartani a padokban is.
 • Szeretettel kérjük azokat a testvéreinket, akiknek a hozzátartozóját a héten temettük, szombaton jöjjenek el a reggel 7 órai gyászmisére, melyet mindig azokért mutatunk be, akiket az elmúlt héten temettünk.
 • A Szent József szobor családi elvitelére a sekrestyében lehet fel írtakozni. Most kérem szívesekdjenek kifáradni azok, akik elsőnek viszik haza a szobrot!
 • Isten éltesse az édesanyákat!

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. április 25., Húsvét negyedik vasárnapja

 • Májusban minden este a szentmise előtt 17:40-perckor elénekeljük a Lorettói Litániát.
 • Szombaton, május 1-jén az esti szentmisében megáldjuk a Szent József szobrot, amely másnap a 10 órai szentmise után elindul az első családhoz, ahol egy hétig tartózkodik. Kérjük, hogy jelentkezzenek azok a családok, akik otthonaikban szívesen látják Szent József szobrát, és a családapa személyesen veszi át a vasárnap 10 órai szentmisén, és a következő héten személyesen hozza vissza.
 • Az elmúlt héten Ternyák Csaba érsek úr megtekintette a Kálváriát és a felújítást tervező kivitelező cég vezetőjével egyeztetést tartott. A hivatali engedélyek beszerzése után a jóváhagyott tervek szerint elkezdődik a Kálvária stációinak helyreállítása, melyet a tervező és kivitelező cég, saját adományából fog elvégezni.
 • Az elsőáldozók hittana folytatódik a plébánián, kérjük a szülők figyelmét, hogy fokozatosan kapcsolódjanak be a gyerekek.
 • Érsek Úr a bérmálásokat a tavalyi esztendőhöz hasonlóan, a pandémiás helyzetre tekintettel a plébániavezető lelkipásztorokra bízta.
 • Jövő vasárnap Anyák Napja lesz. Szeretettel gondolunk az édesanyákra és a fél 9-es szentmisén köszöntjük őket!
 • Egri Főegyházmegye Körlevelei, 693/ 2021. sz.: Az Egri Érsek felvételt hirdet a papnevelő intézetbe! Szeretettel hívom azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus hívó szavát a papságra, és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezésüket küldjék be 2021. május 30-ig az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet címére (300 Eger, Foglár György u. 6.)!
 • Ma van a papi hivatások napja! Buzgón imádkozzunk papi hivatásokért: „Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra! Urunk, mint árvák sírunk előtted! Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat! Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!”

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. április 18., Húsvét harmadik vasárnapja

 • Hétköznap a Mindszenti templomban reggel 7:00 és este 18:00 óra, a Zárdakápolnában 16:30 (vasárnap: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00, Zárda: 17:00, Sajóbábony: 8:00 óra). Facebookon csak a vasárnap 10 órai szentmisét közvetítjük.
 • Az elsőáldozásra készülőknek -lévén ők alsó tagozatosak-, elkezdődik a plébániai hittan, a bérmálkozásra készülők, ahogyan eddig is, Kovács József káplán atyával tartsanak kapcsolatot, hogy le ne morzsolódjanak, és az ő irányításával készüljenek.
 • Az egyéb közösségi programok még nem indulnak el a plébánián, csak akkor, amikor a veszélyhelyzet elmúlik, és az oktatás az iskolákban minden évfolyamon elkezdődik. Egyelőre csak a templomok nyílnak meg a közösségi szertartások végzésére.
 • Kérünk mindenkit, szíveskedjék szájmaszkot viselni, kézfertőtlenítőt használni, a közösségi távolságot megtartani a padokban is.
 • Aki a járvány tüneteit érzékeli önmagán, vagy pedig családtagjai között, kérjük, hogy továbbra is a médián keresztül kapcsolódjon be a szertartásba.
 • A sekrestyében lehetőleg csak egy valaki tartózkodjon és használjon ott is szájmaszkot. Az ügyeket a plébánia irodában intézzék. Hétfőtől, délután 3-tól 5 óráig is nyitva lesz az iroda nem csak délelőtt. Ha lehetséges továbbra is inkább telefonon és emailen keresztül intézzék a plébániai ügyeket.
 • A jegysoktatást szombaton este elkezdtük a Zoom-os csoport számára. A Skype- és a Messenger csoportot a következő két hétben hívjuk össze.

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)