Hirdetés kategóriaarchívum

2023. március 26., nagyböjt 5. vasárnapja

 1. Ma délután 3 órakor Városi keresztutat végzünk a Szent Anna-templomtól a Bartók téren át, az Avasi református templom, majd a Mindszenti templom előtt elhaladva a Kálváriára. A keresztút rendőri biztosítással történik. Az elmélkedéseket többségében a plébániák írták, a hetedik állomást az avasi református lelkész fogja végezni a Papszer utcán. Bárhol lehet csatlakozni és kiszállni, de üdvös dolog végig járni. Aki részt vesz a keresztúton, egy füzetet vigyen magával a templomból, és majd hozza el du. 3 órára a kezdéshez a Szent Anna-templomhoz.
 2. Mához egy hétre Virágvasárnap lesz. Barkaszentelést és körmenetet tartunk, a 10 órai szentmisén, az énekkar passiót énekkel. A többi szentmisén is ünnepélyes bevonulás lesz, Krisztus Urunk Jeruzsálemi bevonulására emlékezve. Jövő vasárnap délután 4 órakor a fiatalok Passió-előadást tartanak a Millenniumi Teremben. Szeretettel várunk mindenkit!
 3. Virágvasárnap után elkezdődik a nagyhét. Nagyhétfőn és Nagykedden egésznapos gyónási ügyeletet lesz a templomban. A beteg és idős híveket, akik otthonaikban szeretnék a húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat elvégezni, Nagyhétfőn és Nagykedden a lelkipásztorok felkeresik. Jövő vasárnap a Zárdakápolnában a szentmise alatt is lesz gyóntatás.
 4. Április 4-én, Nagykedden ANGYAL lesz (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak). Már sokan ismerik: fiataloknak és felnőtteknek esti-, éjszakai gyónásra, lelkibeszélgetésre és szentségimádásra való alkalom a templomban. Nagykedden az esti szentmisétől éjjel fél 11-ig, a Mindszent Karizma Közösség a bűnbánati liturgiában és a szentségimádásban segítségünkre.
 5. A húsvéti Szentsír virágjaira, még elfogadunk adományokat a sekrestyében.
 6. A mai perselyadományokat a Szentföld javára továbbítjuk. Köszönjük adományaikat!

2023. március 19., Nagyböjt negyedik vasárnapja

 1. Nagyböjti Lelkigyakorlatot kezdtünk a Mindszenti templomban: szombaton, vasárnap és hétfőn. A LELKIGYAKORLATOT Balog Gyula gyöngyösi plébános atya tartja. Gyula atyát jól ismerjük. Vasárnap délelőtt 10-, fél 12- és este fél 7, valamint hétfőn este fél 7. Hétfőn a pedagógusoknak is tart du. 5 órakor előadást a Millenniumi Teremben. A Lelkigyakorlat alatt két atya is gyóntat, kérünk mindenkit, aki teheti, végezze el a húsvéti gyónását, még nem kell hosszú sorokban állni. (Vasárnap) este Laetare vasárnap, egy kicsit megszakítva a böjtöt, a lelkigyakorlatos atyával találkozunk a mise után a Millenniumi Teremben, ahol pogácsa, sütemény, forró tea és koccintás lesz, szeretettel várunk mindenkit! A sütemény nem föltétele a belépésnek, de szeretettel elfogadjuk.
 2. Ma (Vasárnap) délután du. 4 órakor Mocorgós Mise lesz a Plébánia Tanácstermében, melyet Futó Béla piarista tanár úr tart.
 3. Szent József ünnepe mára esik, a vasárnapra miatt azonban hétfőre kerül. Isten éltesse a Józsefeket!
 4. Szerdán papi rekollekció lesz a Mindszenti plébánián, Érsek atya részvételével.
 5. Péntek reggel a Fráter Gimnáziumból a Mindszenti plébániához tartozó diákok reggel 8 órakor szentmisére jönnek.
 6. Elkezdődik a jegyesoktatás a Mindszenti Plébánia Dísztermében szombaton 19.00 órakor.
 7. Ugyancsak szombatról vasárnapra virradóan kezdődik a nyári időszámítás. Az órát vasárnap hajnalban 2 óráról 3 órára állítjuk.
 8. Jövő vasárnap a Szentföld javára fordítjuk a szentmisék perselyadományait.
 9. A nagyhéten felállított Szentsírra is lehet adományt adni a sekrestyében.
 10. Keresztút járás lesz a héten: pénteken délelőtt 10 óra után a Szent Rita óvodások a Kálváriára sétálnak. Szombaton délután 15.00 órakor a Hittanosok keresztútja lesz ugyancsak a Kálvárián. Jövő vasárnap Városi Keresztút lesz, 15.00 órakor a Szent Anna templomtól indul, és a Kálvárián végződik. Két és fél kilométer, két és fél óra. Szeretettel várunk minden felnőttet és gyereket, fiatalt és időset. Bárhol be lehet csatlakozni.
 11. Jövő vasárnap tartják a hejőcsabai templom búcsúját, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére. A szentmise 11 órakor kezdődik, Dr. Mata István atya lesz a miséző és a szónok.
 12. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda főállású szakácsot keres nyolc órás munkaidőben, akár azonnali munkakezdéssel. Plébániai ajánlással személyesen az iskolában lehet jelentkezni a gazdasági vezetőnél.
 13. Húsvét után, április 22-én a Vörösmarty Katolikus Iskola Alapítványi bált rendez. Tájékozódni az iskola honlapján, jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet.
 14. Passió próba lesz a fél 9-es szentmise után.

2023. március 12., Nagyböjt harmadik vasárnapja

 1. Tartós élelmiszergyűjtés van templomainkban. Mai vasárnaptól jövő vasárnapig minden nap lehet élelmiszer adományt hozni, melyet a szentmisék után a Millenniumi Teremben veszünk át. De ha a sekrestyébe, vagy plébánia irodába hozzák hétköznap, ott is elfogadjuk.
 2. Holnap, hétfőn Ferenc pápa megválasztásának 10. évfordulója lesz. Nagy szeretettel várjuk magyarországi látogatását, addig is imádkozzuk a szentmisék végén az imát, amit a látogatás eredményességéért ajánlunk fel.
 3. Szerdán, március 15-én este, a szentmisét a Mindszenti templomban Nemzetünkért mutatunk be. Ugyanezen a napon nevezte ki XVI. Benedek pápa, Ternyák Csaba érsek atyát egri érsekké. Foglaljuk imánkba főpásztorunkat, akit nagy szeretettel veszünk körül, valahányszor városunkba és egyházközségünkbe látogat. Isten éltesse és adjon erőt szándékai megvalósításához!
 4. Jövő szombaton, a Mindszent Karizma Közösség szervezésében VII. regionális karizmatikus találkozó lesz, a Vörösmarty Katolikus Iskola épületében. A találkozó belépődíjas, 3000 forint, amely tartalmazza az ebédet is. Érkezés 9 órától, kezdés fél 10-től.
 5. Pénteken keresztutat végzünk ¾ 6-tól a Mindszenti templomban. Ezért a péntek esti gyóntatás, a szentmise alatt lesz.
 6. Nagyböjti Lelkigyakorlat lesz a Mindszenti templomban: szombaton, vasárnap és hétfőn. A Lelkigyakorlatot Balog Gyula gyöngyösi plébános atya fogja tartani. Gyula atyát jól ismerjük. Szombat este fél 7, vasárnap délelőtt 10-, fél 12- és este fél 7, valamint hétfőn este fél 7. Hétfőn a pedagógusoknak is tart du. 5 órakor előadást a Millenniumi Teremben. A Lelkigyakorlat alatt két atya is gyóntat, kérünk mindenkit, aki teheti, végezze el a húsvéti gyónását, most nem kell hosszú sorokban állni. A lelkigyakorlat idejére templomunkban bekapcsoljuk a fűtést.
 7. Jövő vasárnap este Laetare vasárnap, egy kicsit megszakítva a böjtöt, a lelkigyakorlatos atyával találkozunk a mise után a Millenniumi Teremben, ahol pogácsa, sütemény, forró tea és koccintás lesz, szeretettel várunk mindenkit! A sütemény nem föltétele a belépésnek, de szeretettel elfogadjuk.
 8. Jövő vasárnap du. 4 órakor Mocorgós Mise lesz a Plébánia Tanácstermében, melyet Futó Béla piarista tanár úr tart.
 9. Passió próbák gyerekeknek a vasárnapi fél 9-es szentmise után, hétfőn: 18.00 órakor és pénteken: 17:30-kor lesznek.

2023. március 5., Nagyböjt 2. vasárnapja

 1. Örvendetes hír: Ferenc pápa Magyarországra látogat április 28-30-án! Addig is a szentmisék végén, az áldás előtt a pápalátogatás céljának megvalósulásáért imát mondunk, melyet a Mindszenti templomban kivetítünk, a Zárdakápolnában kiosztunk.
 2. A héten a miskolci esperesi kerület gyűlést tart, Kisgyőr-Mocsolyástelepen, ahol új templom és a Betegek Gyógyítója Mária-szobor készült a tavalyi esztendőben.
 3. Tervek szerint március 26-án vasárnap délután 3 órai kezdettel megtartjuk a városi szabadtéri keresztutat a Szent Anna templomtól a Mindszenti templomig. Az elmúlt években a járványhelyzet miatt elmaradt, most azonban a Szentatya látogatásának előkészülete gyanánt, felújítjuk a programot.
 4. Március 25-én szombaton este 7 órakor elkezdjük a jegyesoktatást azok számára, akik templomunkban fognak házasságot kötni. A jegyesoktatást Péter Vilmos atya tartja. Akik még eddig nem jelentkeztek, de szeretnének házasságot kötni, kérjük, hogy a plébánia irodában személyesen jegyeztessék be magukat.
 5. A katolikus iskolák számára múlt vasárnap 488 000,- Ft-ot gyűjtöttünk! Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!
 6. Minden pénteken ¾ 6-kor a Mindszenti templomban keresztúti ájtatosságot végzünk.
 7. A Mindszent Karizma Közösség szeretettel hív minden érdeklődőt, a március 18-án megrendezésre kerülő VII. Közösségek Regionális Karizmatikus Találkozójára, a Vörösmarty Iskola épületébe. Hozzájárulás a találkozóhoz: 3000 Ft, mely összeg tartalmazza az ebédet is.
 8. A passiójáték próbái vasárnap a fél 9-es mise után, csütörtök: 18.00 óra, péntek: a bérmálási hittan után, jövő vasárnap: szintén a fél 9-es mise után.

2023. február 26., Nagyböjt 1. vasárnapja

 1. Mai napon templomainkban a katolikus iskolák javára perselyezünk.
 2. Nagyböjt péntekjein, keresztutat végzünk ¾ 6-tól a Mindszenti templomban. Ezért nagyböjtben a péntek esti gyóntatás, mindig a szentmise alatt lesz.
 3. A passiójáték próbái elkezdődnek. Kérjük a szereplőket, a fél 9-es diákmise után maradjanak itt próbálni.
 4. Már előre hirdetjük, hogy a Nagyböjti Lelkigyakorlatot Balog Gyula atya fogja tartani, március 18-, 19- és 20-án. Gyula atyát jól ismerjük. A már szokássá vált módon lesz a lelkigyakorlat: szombat este fél 7, vasárnap délelőtt 10-, fél 12- és este fél 7, valamint hétfőn este fél 7. Hétfőn a pedagógusoknak is tart du. 5 órakor előadást a Millenniumi Teremben Balog Gyula atya.
 5. Ma a szentmisék végén hamvazkodás lesz, azok számára, akik Hamvazószerdán nem hamvazkodtak meg.

2023. február 19., évközi 7. vasárnap

 1. Ma könyörgőnap van a VILÁG ÉHEZŐIÉRT, foglaljuk imáinkba az éhezőket, és vegyük észre azokat is, akik közelünkben vannak.
 2. Ma délután 4 órakor a Plébánia Tanácstermében elkezdődik, az un. „MOCORGÓS MISE”, óvodás- és kisgyerekeknek valamint szüleiknek. A szentmisét Futó Béla piarista atya tartja, és terveink szerint minden hónap 3. vasárnapján lesz mise a kicsiknek és szüleiknek.
 3. HAMVAZÓSZERDÁVAL elkezdődik a nagyböjti időszak. Hamvazó szerda és nagypéntek szigorú böjti nap, csak háromszor szabad étkezni, ebből egyszer lehet jóllakni, és húst egyáltalán ne együnk! A nagyböjtben a pénteki napokon, akinek nincs külön előírva, az ne fogyasszon húsételt. Kérjük a szülőket, a nagyszülőket és a menza- konyha vezetőit – legyenek erre tekintettel az ételkészítésénél.
 4. Hamvazószerdán a reggeli és az esti szentmisén hamvazkodás lesz. Ezen kívül a Mindszenti templomban, reggel 8 órakor a Görögkatolikus Általános Iskola szentmiséje lesz, fél 10-kor a Vörösmarty Katolikus Általános Iskola alsótagozata, 11 órakor a felsőtagozata vesz részt szentmisén.
 5. Ugyancsak Hamvazószerdán, február 22-én tartjuk, templomunk SZENTSÉGIMÁDÁSI NAPJÁT. Kérjük minél többen jöjjenek el, de öltözzenek melegen! A délelőtti zsúfolt program miatt, a szentségimádást délben kezdjük, a következő rendben:12. ó. Avas-dél, Hejőcsaba 13. ó. Mindszent
  14. ó. Új-Diósgyőr
  15. ó. Diósgyőr, Vasgyár
  16. ó. Minoriták, Felsőzsolca 17. ó: Szentségbetétel
 6. Még lehet jelentkezni a sekrestyében a PASSIÓJÁTÉKRA, azokat várjuk, akik szívesen részt vesznek ebben az előadásban. Ugyancsak lehet jelentkezni, a Kolping Család szervezésében tervezett Csíksomlyói zarándoklatra is, melynek lelkivezetője Juhász Ferenc plébános lesz.
 7. Jövő vasárnap a KATOLIKUS ISKOLÁK JAVÁRA fogunk perselyezni. Kérjük nagylelkű adományaikat!
 8. Már előre hirdetjük, hogy a NAGYBÖJTI LELKIGYAKORLATOT Balog Gyula atya fogja tartani, március 18-, 19- és 20-án. Gyula atyát jól ismerjük. A már szokássá vált módon lesz a lelkigyakorlat: szombat este fél 7, vasárnap délelőtt 10-, fél 12- és este fél 7, valamint hétfőn este fél 7. Hétfőn a pedagógusoknak is tart du. 5 órakor elő- adást a Millenniumi Teremben Balog Gyula atya.
 9. Pénteken Szent Mátyás apostol ünnepe. Egyúttal nagyböjti péntek, amikor is KERESZTUTAT végzünk 3⁄4 6-tól a Mindszenti templomban. Ezért nagyböjtben a péntek esti gyóntatás, mindig a szentmise alatt lesz.

2023. február 12., évközi 6. vasárnap

 

 1. Egy hét múlva, február 18-án a Mindszenti Plébániához tartozó gyerekek és fiatalok számára farsangi délutánt rendezünk (14.00-től 17.00-ig). Belépés: gyerekeknek csak jelmezben, felnőtteknek egy tálca süteménnyel. Tombolatárgyak felajánlását szívesen vesszük. Jelentkezni a sekrestyében (és a hitoktatónál) lehet.
 2. A nagyböjthöz közeledve a Passió játékra is fel lehet már iratkozni azoknak a gyerekeknek és fiataloknak, akik szeretnének részt venni és szerepelni.
 3. Újra indul a plébániánkon a kicsik és családjuk számára a mocorgós mise, február 19-én jövővasárnap, délután 4 órakor a Tanácsteremben. Szeretettel várjuk ezekre a szentmisékre az ovisokat is szüleikkel. Azt tervezzük, hogy a továbbiakban minden hónap 3. vasárnapján tartjuk ezeket a szentmiséket.
 4. Ismét elérkezett az adóbevallás ideje, kérjük, ha van lehetősége az adó 1 %-nak a felajánlására, akkor az egyik 1 %-ot a Katolikus Egyház /technikai szám: 0011/, a másik 1 %-ot a Mindszent Kolping Család Támogató Alapítvány számára ajánlják fel!
 5. Kedden lesz Szent Cirill és Szent Metód, Európa társvédőszentjeinek ünnepe, buzgón kérjük segítségüket Európáért!
 6. Pénteken megtartotta egyházközségi képviselőtestületünk az elmúlt évi zárszámadási és az ez évi költségvetési tanácskozását. A plébános beszámolóját a 2022-es esztendőről és a 2023-as év tervezetét egyhangúan elfogadta a testület.
 7. Megtárgyalták azt is, hogy a gyóntató folyosót tágasabbra és kényelmesebbre alakítják, az ott lévő gyóntatószék pedig átkerül a Zárdakápolna most kialakítás alatt levő helyiségébe.

2023. február 5., évközi 5. vasárnap

 1. Pénteken: 17.00 órától egyházközségi képviselőtestület zárszámadási és költségvetési megbeszélést tart, a plébánia dísztermében.
 2. Szombaton a Boldogságos Szűz Lourdes-i megjelenésének 165. évfordulója lesz. Ez a betegek világnapja is egyben, és ezen a napon szokták a betegek szentségét felvenni a betegek és a 60 évnél idősebbek. Előtte a szentgyónást el kell végezni. A gyóntató helyiségekben gyóntatás lesz. A Zárdakápolnában is lesz a szentmise előtt gyóntatás.
 3. Két hét múlva, február 18-án a Mindszenti Plébániához tartozó gyerekek és fiatalok számára farsangi délutánt rendezünk (14.00-től 17.00-ig). Belépés: gyerekeknek csak jelmezben, felnőtteknek egy tálca süteménnyel. Tombolatárgyak felajánlását szívesen vesszük. Jelentkezni a sekrestyében (és a hitoktatónál) lehet.
 4. Szeretettel kérjük azokat a fiatalokat, aki ebben az esztendőben a Mindszenti templomban terveznek egyházi házasságot kötni, személyesen, telefonon vagy interneten jelezzék február végéig, mert márciusban elkezdődik a jegyesoktatást.
 5. Újra indul a plébániánkon a kicsik és családjuk számára a mocorgós mise, február 19-én vasárnap délután 4 órakor a Tanácsteremben. Szeretettel várjuk ezekre a szentmisékre az ovisokat is szüleikkel. Azt tervezzük, hogy a továbbiakban minden hónap 3. vasárnapján tartjuk ezeket a szentmiséket.
 6. A Csíksomlyói pünkösdi búcsúra autóbuszos zarándoklatot szervez a Mindszenti Kolping Család, 2023. május 26 – 29-i időponttal. Részletes információ a bejáratnál olvasható! Ez évben nem pünkösdkor lesz a bérmálás, ezért talán könnyebb lesz egy egész buszos részvételt megszervezni a mindszenti hívek köréből.
 7. Február elsejétől új főállású munkatársa van a Mindszenti Plébánia irodájának, Lovasné Czipó Bernadett személyében. Egyben köszönetet mondunk Hoskóné Erzsikének, aki továbbra is rendelkezésre áll, ha bármilyen szükség adódik.
 8. A mai szentmisén Balázsáldást kapnak azok a hívek, akik az elmúlt napokban még nem kapták meg az áldást. Vonalban sorakozzanak fel a szentmise végén az oltár lépcsőjénél, és az atyák sorba mennek. A kisgyermekeket ölbe lehet venni; a családok, ha együtt állnak – közösen kapják az áldást.

2023. január 29., évközi 4. vasárnap

 1. Csütörtökön, február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. Reggel 7, délelőtt 10 és este fél 7-kor lesz szentmise a Mindszenti templomban. Aki szeretne gyertyát szenteltetni, kérjük, hozza a 10 órai szentmise elején az oltár elé. Elsőcsütörtök lévén délelőtt 8 és 10 óra között, valamint este a szentmise előtt 6 órától, gyónási alkalom lesz.
 2. A héten elsőpéntek és egyben szent Balázs püspök ünnepe, a reggeli és az esti szentmisén balázsáldás, az esti szentmise előtt 6 órától gyóntatás lesz.
 3. Szombaton, az esti szentmisén az elsőáldozásra és a bérmálásra készülők bemutatása lesz a Mindszenti templomban. A fél 7-kor kezdődő szentmisére szeretettel hívjuk a gyermekek szüleit és hozzátartozóit is.
 4. Jövő vasárnap minden szentmise végén balázsáldás lesz.
 5. A héten kedden: Bosco Szent János, Pénteken Szent Balázs, vasárnap Szent Ágota vértanú napja lesz. Isten éltesse a Balázsokat, az Ágotákat és mindenkit, akinek név- vagy születésnapja lesz a héten!
 6. A Zárdakápolnában a sekrestyefelújítás alatt, nincs a szentmisék előtt gyóntatás. Reménykedjünk, hogy a munkálatok hamarosan befejeződnek.

2023. január 22., évközi 3. vasárnap

 1. Köszönjük mindazoknak, akik az ökumenikus imahét alkalmain részt vettek. Felemelő lelki élmény volt egymásra hit-testvérként tekinteni. Külön is köszönjük az énekkar szolgálatát és a süteményeket, melyeket a pénteki mindszenti alkalomra hoztak.
 2. Ma az Isten igéjének vasárnapja van. Az Avas-déli Isteni Ige templomának búcsúnapja.
 3. Éppen ma 200 esztendeje annak, hogy Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén megírta nemzeti imánkat, a Himnuszt. Így énekeljük el, ma minden szentmise végén!
 4. Jövő szombaton január 28-án, du 5 órakor, tervezői tanácskozást tartunk az egyházközségi képviselőtestület tagjainak, amelyen a következő hétre, a február 3-án pénteken megtartandó zárszámadási és költségvetési tanácskozásra készítjük elő az anyagot. Erről az időpontról az egyházközségi képviselő-testület tagjai külön is kapnak értesítést.
 5. A Csíksomlyói pünkösdi búcsúra autóbuszos zarándoklatot szervez a Mindszenti Kolping Család, 2023. május 26 – 29-i időponttal. Részletes információ a bejáratnál olvasható! Ez évben nem pünkösdkor lesz a bérmálás, ezért talán könnyebb lesz egy egész buszos részvételt megszervezni a mindszenti hívek köréből.
 6. A következő héten, kedden Szalézi Szt. Ferenc ünnepe, szerdán Szent Pál apostol megtérése, szombaton: Aquinói Szt. Tamás ünnepe lesz.