Hirdetés kategória bejegyzései

2019. december 8., Advent második vasárnapja

 • Múlt vasárnap az egyházközség képviselőtestülete az eskütétel után megválasztotta a tisztség viselőket. A testület világi elnöke: Révy Tamás lett, Pénztárosa: Németh István, a jegyző pedig: Dr. Nagymáthé Sarolta. Isten éltesse és segítse őket!
 • A héten péntek, szombat, vasárnap Ádventi Lelkigyakorlatos szentmise lesz, este 18:30-kor. Vasárnap a befejező esti szentmise után gaudete vasárnap a Millenniumi Teremben fogadás lesz. Kérjük az asszonytestvéreket, süteményt, pogácsát készítsenek és hozzanak, valamint segítsenek vasárnap délután megteríteni és szendvicseket készíteni.
 • A karácsony közeledtével meglátogatjuk azokat az idős és beteg testvéreinket, akik nem tudnak eljönni a szentmisére, hogy otthonaikban gyónhassanak és áldozhassanak. Kérjük nevüket, címüket és telefonszámukat adják meg a sekrestyében, vagy a plébánia irodában.
 • Holnap hétfőn a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe lesz. Nem tartunk hajnali misét! Szentmise lesz: reggel 7-kor, 10-kor és este fél 7-kor.
 • Plébániánk Karitász Csoportja december 9-től 16-ig várja a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait, melyek átadhatók a sekrestyében vagy a plébánia irodában. Ugyanakkor szívesen fogadunk tájékoztatást a plébániánk területén élő rászoruló családokról is.
 • December 15-én vasárnap 17:00 órakor „Szállást keres a Szent Család” imaórát tartunk a Mindszenti plébánia tanácstermében, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket.
 • ANGYAL elnevezéssel gyónás- és beszélgetés lehetősége lesz a Mindszenti-templomban felnőtteknek, fiataloknak december 17-én kedden az esti szentmisétől egészen 23:00 óráig. A város lelkipásztorai várják beszélgetésre, gyónásra azokat, akik az ádventben így szeretnének felkészülni a karácsonyra.
 • Pásztorjáték próbák a gyerekeknek minden nap este 6 óra (pénteken szombaton nincs), vasárnap a diákmise után.
 • Az elmúlt héten Balázs Ferenc kántor úr nyugdíjas lett, de tovább végzi a kántori szolgálatot mindaddig, amíg az utódját meg nem találjuk. Az Új Ember és a Keresztény Élet újságok lapjain hirdettük meg az állást. A jelentkezők számbavétele és a kapcsolat-felvétel után meghallgatás lesz, ahol szakemberek és az érdeklődő hívek tetszése dönti el, hogy ki lesz a következő évek kántora, a Mindszenti-templomban.
 • Egyúttal köszönetet mondunk Balázs Ferenc kántor úrnak a sok esztendei hűséges szolgálatáért, amelyet 1996-ban kezdett a Mindszenten. Orgonajátékával koncert minőségre emelte a szent liturgia zenei kíséretét. A 10 órai szentmisén a plébános és az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke köszöni/te meg eddigi szolgálatát, és kérjük továbbra is álljon a Mindszenti-templom híveinek rendelkezésére mindaddig, amíg utódjáról nem dönthetünk.

2019. december 1., Advent első vasárnapja

 • Ma a 10 órai szentmisén leteszi/letette az esküt a mindszenti képviselőtestület amelynek kinevezése 5 évre szól, 2024 Krisztus Király vasárnapjáig. Gratulálunk a testület kinevezett tagjainak!
 • Ádvent első vasárnapja utáni hétköznapokon, szokásos módon tartjuk a roráte-miséket, reggel 6 órakor. Aki teheti vegyen részt ezen a korai szentmisén, ezzel is segítjük lelkünket ébren tartani a Megváltó érkezésére. A roráte-misék után a 7 órai szentmisét is megtartjuk.
 • December 5-én elsőcsütörtökön reggel 8 órától 10 óráig gyóntatási ügyeletet tartunk a Mindszenti-templomban.
 • December 6-án elsőpéntek lesz.
 • December 8-án Szeplőtelen fogantatás ünnepe, Főünnep. Mivel vasárnapra esik, a rákövetkező hétfőn tartjuk meg.
 • Aki eljön jövő vasárnap a fél 9-es szentmisére, az találkozhat a Mikulással (az az szent Miklós püspökkel is), és aki még nem töltötte be a 14. évét, azt a Mikulás meg fogja ismerni.
 • A következő szombaton, december 7-én, az esti szentmisén és vasárnap december 8-án minden szentmise előtt, a Páli Szent Vince Önkéntesei várják adományaikat.
 • A versbarátok köre december 8-án, Advent második vasárnapján, 11:00. órai kezdettel, a hejőcsabai-templomban a Corpus Christi című műsorát adja elő.
 • A Mindszenti-templomban az ádventi lelkigyakorlat hagyományosan december 13-, 14- és 15-én az esti szentmisén lesz. A lelkigyakorlatot Ficzek László érseki általános helynök úr tartja.
 • Kérjük, hogy akik még nem fizették be az ez évi egyházfenntartói járulékukat, szíveskedjenek rendezni a plébánia hivatalban.
 • Akik felnőttként szeretnének megkeresztelkedni, vagy még nem voltak elsőáldozók és nem bérmálkoztak, azoknak felkészítő oktatás kezdődik decemberben, péntek esténként fél 6-tól a plébánia tanácstermében.
 • Plébániánk Karitász Csoportja december 9-től 16-ig várja a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait, melyek átadhatók a sekrestyében vagy a plébánia irodában. Ugyanakkor szívesen fogadunk tájékoztatást a plébániánk területén élő rászoruló családokról is.
 • Karácsonyfát és díszekre valót az elmúlt évek gyakorlata szerint elfogadunk. Köszönjük szépen!
 • Szenteket ünneplünk: kedden Xavéri szent Ferenc, pénteken Szent Miklós napja lesz.

2019. november 24., Krisztus Király ünnepe

 • Ma, Krisztus a Mindenség Királyának ünnepével lezárjuk az elmúlt liturgikus esztendőt, adjunk hálát a jó Istennek a kapott kegyelmekért. Mához egy hétre, Advent első vasárnapjával megkezdjük az új liturgikus évet és egyben a Karácsonyra felkészítő időszakot. Jövő vasárnap a 10 órai szentmisén esküt tesznek az új egyházközségi képviselőtestület tagjai.
 • Ádvent első vasárnapja után szokásos módon reggel 6 órakor tartjuk a roráte-miséket. Aki teheti vegyen részt ezen a korai szentmisén, ezzel is segítjük lelkünket ébren tartani a Megváltó érkezésére. A roráte-misék után a 7 órai szentmisét is megtartjuk.
 • A sekrestyében kapható jövő évi naptár és kalendárium.
 • A jövő évre már lehet szentmise szándékokat (élőkért, holtakért egyaránt!) előjegyeztetni a plébánián, hivatali időben!
 • A Mindszenti-templomban az ádventi lelkigyakorlat hagyományosan december 13-, 14- és 15-én az esti szentmisén lesz. A lelkigyakorlatot Ficzek László érseki általános helynök úr tartja.
 • Kérjük, hogy akik még nem fizették be az ez évi egyházfenntartói járulékukat, szíveskedjenek rendezni a plébánia hivatalban.
 • Akik felnőttként szeretnének megkeresztelkedni, vagy még nem voltak elsőáldozók és nem bérmálkoztak, azoknak felkészítő oktatás kezdődik decemberben, péntek esténként fél 6-tól a plébánia tanácstermében.
 • Hálás szívvel mondunk köszönetet a múlt vasárnapi Karitász gyűjtésért. A perselyadomány 509.415,- Forint volt, melyet az egyházmegye központjába továbbítunk.
 • A héten hétfőn: Alexandriai szt. Katalin, szombaton Szent András apostol ünnepe lesz.

2019. november 17., évközi 33. vasárnap

 • Holnap, hétfőn reggel a Fráter Katolikus Középiskolából azok a diákok, akik a plébániánk területén laknak részt vesznek a reggel hét órai szentmisén. Utána szeretetvendégség lesz számukra.
 • November 22-én, jövő pénteken 17:00 órai kezdettel a selyemréti templomban kórustalálkozó lesz a miskolci római katolikus templomlomokban működő kórusoknak.
 • Árpádházi Szent Erzsébet ereklyével dicsőítő, hálaadó szentségimádást tartunk a diósgyőri templomban november 23-án, szombaton 17.30 órai kezdettel.
 • Jövő vasárnap az egyházi év utolsó vasárnapja: Krisztusnak, a Mindenség Királyának főünnepe lesz. Aznap az esti fél 7-es szentmisét Palánki Ferenc püspök atya tartja, aki majd ezüstmisés áldásba is részesíti a hívek. Minél többen jöjjünk el erre az esti szentmisére!
 • Kérjük a hittanos gyerekeket, hogy jelentkezzenek a karácsonyi pásztorjátékra Hoskó Orsolya hitoktatónőnél. Örülnénk, ha az első szentáldozásra készülők is jelentkeznének rá. Az első próba, majd a jövő vasárnap fél 9-es szentmise után lesz.
 • A mai szentmise adományait a Katolikus Karitász céljaira gyűjtjük.
 • A Vörösmarty Mihály Katolikus Iskola szakács és konyhai kisegítő munkatársakat keres. Jelentkezni az igazgatónál, vagy a gazdasági vezetőnél lehet.
 • Ma összegyűjtjük az egyházi képviselőtestületi szavazatokat, négy fős bizottság megszámolja, és az új tagokat Érsek Úr nevezi ki. Az új egyházközségi képviselőtestület tagjainak eskütétele december 1-én vasárnap, a 10 órai szentmise keretében lesz.
 • Kedden Árpád-házi Szent Erzsébet, csütörtökön A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban, pénteken Szent Cecília szűz és vértanú ünnepe lesz.

2019. november 10., évközi 32. vasárnap

 • Megtörtént az egyházközségi képviselőtagságra való jelölés. A szentmise után mindenki vigyen el egy borítékot, benne a jelöltek nevével, és a 15 névből karikázzon be 10 személyt, akit szívesen látna a mindszenti plébánia egyháztanácsában. Jövő vasárnap hozza vissza és helyezze el a templom előterében az urnában. Egy család egy szavazó lapot töltsön ki. Köszönjük szépen!
 • Jövő vasárnap gyűjtés lesz a Katolikus Karitász javára minden szentmisén.
 • Két hét múlva, november 24-én az esti szentmisén Palánki Ferenc püspök atya ezüst misét mutat be a Mindszenti-templomban. Szeretettel várjuk a kedves híveket erre a szentmisére!
 • Ismét megjelenik jövőévre a miskolci egyházközségek falinaptára. Kérjük, hogy a naptárak beszerzésével kapcsolatosan ezzel is számoljanak.
 • A Fáter katolikus gimnázium új igazgatóját Molnár Tünde személyében Érsek atya kinevezte. Ő eddig a Kossuth Gimnázium igazgató-helyettese volt. November 18-án veszi át az intézmény vezetését. Imáinkkal segítsük, hiszen egyházközségünk közismert tagjáról van szó.

2019. november 3., évközi 31. vasárnap

 • Hétfőtől ismét folytatódik a Zárda kápolnában a Szentségimádás (hétköznapokon du 2 órától 5 órási szentmiséig).
 • A héten kedden Szent Imre ünnepe lesz. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola fennállásának 20. évfordulóján ünnepi szentmisét celebrál Ternyák Csaba érsek úr Új-Diósgyőrben. Aznap szentségimádás is lesz az Újdiósgyőri templomban. A Mindszenti plébánia híveit 12:00 órára várják. A templom-búcsút jövő vasárnap 11 órakor tartják.
 • Ugyancsak kedden du. 5 órára várjuk a plébániánkhoz tartozó hitoktatókat megbeszélésre.
 • November 7-én csütörtökön a Minorita templomban a miskolci Esperesi kerület gyűlése lesz. Szentmise 9 órakor kezdődik a Minorita-templomban.
 • A héten hétfőn Boromeo Szent Károly püspök, kedden Szent Imre herceg, szombaton pedig a Lateráni Bazilika felszentlelésének ünnepe lesz.
 • A szentmisék végén a templom kijárataiban mindenki vegyen el egy borítékot (egy család egyet), amiben egy lepecsételt üres lap található. Arra írjon fel maximum tíz nevet (ismertető jelként utcával és esetleg házszámmal), hogy elérhető legyen az illető. A jövő héten szombat délig adja le a plébániai irodában, vagy a templomot őrző személynél. Egy személytől csak egy borítékot fogadhatunk el.

2019. október 27., évközi 30. vasárnap

 • Szombatról vasárnapra elkezdődött a téli időszámítás. Hajnali háromról kettőre állítottuk az órát.
 • A héten, csütörtökön befejeződik az októberi rózsafüzér ájtatosság. Addig is minden este imádkozzuk a rózsafüzért, jöjjünk el minél többen!
 • Csütörtökön gyóntatási ügyeletet tartunk a Mindszenti templomban reggel 8:00 és délelőtt 10:00 óra között. Gondoljunk az elhunyt szeretteinkért végzett szentgyónásra és szentáldozásra is, a teljes búcsú elnyeréséhez.
 • November 1-jén, elsőpénteken, Mindenszentek parancsolt ünnepe lesz. Szentmise: 7:00, 10:00 és este 18:30-kor lesz templomunkban. (A Zárdában 17:00-kor). A Mindszenti temetőben, 17:30-kor elhunytjainkért halottak esti szertartás, majd azt követően, sírok megáldása.
 • Sajóbábonyban: Mindenszentek délutánján 15:00 temetői szertartás az összes megholtakért.
 • November 2-án, szombaton Halottaknapja: szentmise reggel 7 és este 18:30-kor lesz.
 • November 1-je és 8-a között teljes búcsú nyerhető elhunyt szeretteink számára. Azok ajánlhatják fel, akik imádságos lélekkel temetőt látogatnak, elvégzik szentgyónásukat, szentáldozáshoz járulnak és imádkoznak a Szentatya szándékára.
 • Az újdiósgyőri Szent Imre-templom búcsúja november 10-én, vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. Előkészítő szentbeszédek lesznek a búcsú előtti pénteken és szombaton, az este 5 órakor kezdődő szentmisékben. A szentbeszédeket mindhárom napon Vízi János atya, az egri Bazilika káplánja tartja. A búcsúval kapcsolatos szentségimádási napot november 5-én, kedden tartják. A Mindszenti plébánia híveit 12:00 órára várják.
 • Egyházközségi képviselőtestület új tagjainak választása a jövő vasárnap jelöléssel kezdődik. A szentmiséről mindenki vigyen haza egy borítékot, amelyben egy lepecsételt üres lapot talál, erre írja rá az általa jelölni kívánt személyek nevét (maximum 15-öt), akiket képviselőtestületi tagnak javasol. Olyanok jelölhetők, akik betöltötték a 16. évüket és még nincsenek 70 évesek. A rá következő héten szombat délig adják le a javaslatukat a plébániai irodában, vagy a templomot őrző személynél a leragasztott borítékot. A képviselőtestület teljes létszáma 24 fő lehet. Hivatalból tagok: a lelkipásztorok, a kántor, a katolikus iskola vezetője és a szerzetes közösség vezetője, összesen 7 személy, őket nem kell jelölni. Továbbá a plébános által felkért személyek, az ő számuk a teljes létszámnak maximum az 1/3-a lehet. A hívek által javasolt nevekből az első 15 személy kerül a megválasztandók listájára, akikből a következő vasárnap ugyancsak a hívek megválasztják azokat, akik tagjai lesznek a képviselőtestületnek.

2019. október 20., évközi 29. vasárnap

 • Ma Missziós vasárnap van, a perselyadományokat e célra gyűjtjük. Imádkozzunk a missziókban szolgálókért.
 • Hamarosan itt van Mindenszentek ünnepe és Halottak napja. Kérjük a kedves testvéreket, hogy akik újonnan állíttattak, vagy felújíttatták elhunyt szeretteik síremlékét bátran jelentsék a plébánián, hogy megszentelhessük azokat (Név, telefonszám). Egyben figyeljünk arra, hogy környezetünkben – főként gyermekein körében – ne Halloween-t ünnepeljünk! Keresztény emberként a Mindenszentek – s elhunyt szeretteink ünnepe a lényeg!
 • Még tart a Rózsafüzér hónapja, esti szentmiséink előtt köszöntsük Égi Édesanyánkat. Pénteken a plébániánk hittanos gyermekei fogják vezetni ¾ 6 – kor kezdődik, jöjjünk el minél többen!
 • Már előre hirdetjük, hogy Mindenszentek hetében (okt. 28-tól nov. 1-ig) szünetelni fog a Zárda kápolnában a szentségimádás. Az őszi szünet után nov. 4-én folytatódik a szokott módon.
 • Az Érsek Főpásztor az öt éve megválasztott egyházközségi képviselőtestület lejárt mandátuma helyett új választásokat írt ki. A lebonyolítás három lépésben történik: november 3-án a szentmise után kiosztott lepecsételt üres lapra kell írni a hívek által jelöltek neveit, november 10-én a legtöbb szavazatot kapott jelöltekből összeállított 15 fős listából a 10 legtöbb szavazatot kapott kerül a Testületbe. Ehhez adódik a hivatalból tagok + a plébános által kinevezett tagok. Összesen 24-en, 16- és 70 év közöttiek.
 • A Mindszent Kolping Család következő összejövetele 2019. október 27-én, vasárnap 17 órakor lesz, a plébánia tanácstermében. Minden érdeklődőt és tagot szeretettel várunk.
 • Engesztelő gyalogos zarándoklat indul Ómassáról Bükkszentlélekre október 23-án, Molnár Attila atya vezetésével. Gyülekezés a 15-ös autóbuszjárat végállomásán reggel 9 órakor. Közös, csoportos vonulással indulnak Szentlélekre, feljutást követően a pálos kolostorromnál szentmisével zárul a közös zarándoklat. Visszatérés egyénileg. Túraöltözet, túrabot, esőkabát ajánlott.
 • A héten, kedden Szent II. János Pál pápa, szerdán Kapisztrán Szent János áldozópap, pénteken Szent Mór püspök emléknapja, ünnepe lesz.

2019. október 13., évközi 28. vasárnap

 • Ma az önkormányzati képviselők és polgármester választás van. Kérünk mindenkit, vegyen részt a szavazáson.
 • Kedden tartják a Kármelita templomban Avilai Szent Teréz búcsúját. Délután 16:00 órakor szentségimádás, utána zsolozsma, majd 17:00 órakor ünnepi búcsúi szentmise, melyet Péceli Imre kármelita szerzetes tart. Szeretettel várják a kedves híveket.
 • Pénteken reggel 9 órai kezdettel a Szent István Rádión keresztül élő közvetítés lesz itt, a Mindszenti templomból a miskolci és környéki katolikus iskolák diákjainak közreműködésével. Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy aznap, a rádión keresztül kapcsolódjanak bele az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ békéjéért és egységéért”
 • Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtjük a perselyadományokat.
 • Jövő vasárnap du. 16 órakor „Mocorgós misét” tartunk a Millter.-ben. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!
 • A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda állást hirdet szakács munkakör betöltésére. Jelentkezni személyesen Fodorné Bacskai Orsolya gazdasági vezetőnél vagy e-mailben a (gazdasagi@vorosmartykatolikus.hu) lehet. A jelentkezéshez plébánosi ajánlás szükséges, diétás szakács végzettség előnyt jelent.
 • Az elmúlt héten a Brigád utcai óvoda ingatlanját (ami a Szent Imre iskolához tartozik) és a Gárdonyi Géza katolikus iskolához tartozó Szent Erzsébet óvoda ingatlanját, Miskolc Város képviselőtestülete ingyenesen az Egri Főegyházmegye tulajdonába adta.
 • Péntekhez egy hétre, október 25-én, este ¾ 6 órai kezdettel lesz a rózsafüzér imádság, melyet a plébániánkhoz tartozó hittanos gyermekek közreműködésével végzünk.
 • Az elsőáldozásra és a bérmálkozásra való szentségi felkészítés pénteken is és szombaton is van plébániánkon. Pénteken 16:15 és 17:00, szombaton 9 és 10 órakor. Ezért aki nem tud pénteken jönni, az jöhet szombaton délelőtt is, akár első áldozó lesz, akár bérmálkozó.
 • Az Érsek Főpásztor az öt éve megválasztott egyházközségi képviselőtestület lejárt mandátuma helyett új választásokat írt ki. A lebonyolítás három lépésben történik: november 3-án a jelöltek összegyűjtése, november 10-én a legtöbb szavazatot kapott jelöltekből összeállított 15 fős listából a 10 legtöbb szavazatot kapott kerül a Testületbe. Ehhez adódik a hivatalból tagok + a plébános által kinevezett tagok. Összesen 24-en, 16- és 70 év közöttiek. A jövő vasárnap részletesen fogjuk hirdetni az egyházközségi képviselőtestület választásának módját.
 • Kedden Avilai Szent Teréz szűzre, csütörtökön Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanúra emlékezünk, pénteken Szent Lukács evangélista ünnepe lesz.

2019. október 6., évközi 27. vasárnap

 • Október hónapot az Egyház a Rózsafüzér imádkozásának szenteli. Templomunkban minden este 17:50-től imádkozzuk közösen. Minél többen köszöntsük Mennyei Édesanyánkat!
 • Elkezdődtek a plébániai szentségfelkészítő hittanok. Péntek 16:15-re vagy szombat 9:00 órára várjuk az elsőáldozásra-, míg péntek 17:00 órára a bérmálkozásra készülőket.
 • Hétfőn a Rózsafüzér Királynőjének emléknapja lesz. Az esti rózsafüzér imádkozás előtt megáldjuk a rózsafüzéreket, amelyeket magukkal hoznak a kedves testvérek.
 • Kedden Magyarok Nagyasszonya Főünnep. A Zárda Kápolnában az esti szentmisét Lancsarics József Pozsonyban élő szalézi szerzetes fogja bemutatni.
 • Pénteken Szent XXIII. János pápa emléknapja lesz.
 • Két hét múlva, október 15-én, kedden tartják a Kármelita templomban Avilai Szent Teréz búcsúját. Aznap délután 16:00 órakor szentségimádás, utána zsolozsma, majd 17:00 órakor ünnepi búcsúi szentmise, melyet Péceli Imre kármelita szerzetes tart. Szeretettel várják a kedves híveket.
 • Mához egy hétre lesznek az Önkormányzati választások. Tekintsük állampolgári kötelességünknek az azon való részvételt. A területi képviselő megválasztásánál tartsuk szem előtt, hogy olyat válasszunk, aki a Mindszenti Plébánia érdekeit is tudja képviselni az önkormányzati testületben.