Hirdetés kategóriaarchívum

2020. május 10., Húsvét ötödik vasárnapja

 • Ternyák Csaba érsek úr rendelkezésé a nyilvános szentmisével kapcsolatosan az elmúlt héten megérkezett, ebben azt kérte papjaitól, hogy még várjunk. A következő egy-két vasárnap talán választ ad arra is, hogy mikor kezdődhetnek meg a közösségben bemutatott szentmisék. Érsek úr körlevelében azt is jelezte, hogy szándékai szerint először szabadtéri liturgiával kezdenénk meg a visszatérést a templomi szertartásokhoz.
 • Jövő vasárnap az egyházi Tömegtájékoztatás világnapja lesz. Ezekben a hetekben a nyomtatott sajtó nagyon háttérbe kerül, az elektronikus szolgálatatással szemben. Ne felejtsük el azonban, a járványügyi korlátozás megszűnte után, továbbra is járatni és olvasni a katolikus sajtót. Ilyenek: az Új Ember, a Keresztény Élet, az Új Misszió, az Adorémus, a Vigilia és az egri kispapok lapja a Gaudéte.

2020. május 3., Húsvét negyedik vasárnapja

 • Ma van Jópásztor vasárnapja, a papi hivatásokért való könyörgőnap. Imádkozzunk papi hivatásokért, és papjaink hivatásának megerősödéséért ebben a hivatást-próbáló időszakban.
 • Ma van Anyák napja, Isten éltesse az édesanyákat! Imádkozzunk értük, és azért is, hogy legyenek minél többen édesanyák!
 • Imádkozzunk az érettségizőkért is, hogy ebben a különös helyzetben sikeresen oldják meg a feladatokat!
 • Az Adoremus liturgikus füzet és az Új Ember újság megérkezett. A templom nyitva tartása alatt (9 és 15 óra) elvihető.
 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a héten közleményt adott ki, amelyben megerősíti a járványügyi helyzetben a kellő óvatosságra egymásra figyelésre való felhívását. A közlemény a plébánia honlapján olvasható.
 • Némely egyházmegye püspöke (Debrecen-Nyíregyháza, Vác, Kalocsa) lehetővé tette, a jelen helyzetben való nyilvános szentmisék végzését. Körülményessé teszi azonban a szentmise tartást, hogy a templomajtóban be- és kimenet kézfertőtlenítőt kell használni, maszkban lehet csak a szentmisén részt venni, áldoztatás előtt és után a papnak szintén kézfertőtlenítést kell végeznie, és csak nagyon limitált létszámban vehetnek részt a hívek a szentmisén, távol ülve egymástól. Minden szentmise után az ajtókat, padokat fertőtlenítővel át kell törölni. Ezért türelmüket kérjük a Mindszenti-templomba járó kedves híveknek, amíg megtudjuk nyitni a szentmisék idejére is az ajtókat. Addig is kérjük, napközben látogassák az oltáriszentséget, és az esti ¾ 7-es szentmisébe a Mindszenti Plébánia Facebook oldalán kapcsolódjanak be.
 • Május hónapban minden este a szentmise után elvégezzük a Lorettói litániát.

2020. április 26., Húsvét harmadik vasárnapja

 • A vasár- és ünnepnapi szentmiséket délelőtt 10 órakor, a hétköznapi szentmiséket mindig 18:45-kor közvetítjük a Mindszenti Plébánia Facebook oldalán. Ezen kívül reggel 7- és 8, délután 5 órakor mondunk szentmisét, így minden lelkipásztor naponta tud misézni. A már beíratott szentmiséket ezen alkalmakkor mondjuk el.
 • Továbbra is lehetséges misét mondatni vagy imát kérni, a plébánia honlapján feltűntetett módon. Fizetni a plébánia honlapján megadott számlaszámra lehetséges, de aki nem tud fizetni, az is kérheti, hogy mondjunk szándékára szentmisét.
 • A Mindszenti templom minden nap 9:00 és 15:00 óra között nyitva van (vasárnap 13:00 és 15:00 óra között).
 • A plébánia iroda személyes ügyfélfogadása szünetel, temetési ügyintézés kivételével. Temetési ügyintézés hétfő, szerda és péntek de. 9 és 12 óra között lehetséges.
 • Ha bárkinek a magányában lelkibeszélgetésre van szüksége, hívjon bennünket, készséggel állunk telefonon rendelkezésre.
 • Jövő vasárnap a papi hivatások vasárnapja lesz. Imádkozzunk papjainkért és papi hivatásokért.
 • A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Ferenc pápa döntése alapján egy évvel elhalasztották. Ezzel összefüggésben hirdetjük, hogy az elsőáldozást szeretnénk ősszel megtartani a Mindszenti templomban – a lehetőségeket azonban a járványhelyzet határozza meg.
 • Pénteken elsőpéntek lesz és egyben május elseje, Munkás Szent József ünnepe. Májusban minden este a szentmise után elimádkozzuk a Lorettoi litániát, így is kérjük a Boldogságos Szűz anyai közbenjárását a járvány megszűnéséért.

2020. április 19., Isteni Irgalmasság vasárnapja

 • A vasár- és ünnepnapi szentmiséket mindig délelőtt 10 órakor, a hétköznapi szentmiséket mindig 18:45-kor közvetítjük a Mindszenti Plébánia Facbook oldalán. A plébánia honlapjáról elérhető (facebook.com/Mindszent).
 • Reggel 7- és 8, délután 5- és este ¾ 7-kor mondunk magánmisét. Így minden atya naponta tud misézni. A már beíratott szentmiséket ezen alkalmakkor mondjuk el. Aki még nem fizette be a szentmisére szánt összeget, megteheti, ha majd feloldódik a kijárási korlátozás, vagy pedig átutalhatja a Mindszenti Plébánia honlapján megadott számlaszámra. Köszönjük! Továbbra is lehetséges misét mondatni vagy imát kérni, a plébánia honlapján feltűntetett módon. A szentmisét befizetni hasonló módon lehet. Aki nem tud fizetni, az is kérheti, hogy mondjunk szándékára szentmisét.
 • Minden vasárnap hirdetjük, hogy az elmúlt héten milyen szándékokra mutattunk be szentmisét.
 • A plébánia iroda személyes ügyfélfogadása szünetel, temetési ügyintézés kivételével. Temetési ügyintézés hétfő, szerda és péntek de. 9 és 12 óra között lehetséges. Telefonon és emailen (mindszenti.plebania_kukac_gmail.com) mindig elérhetők vagyunk (mobil: 30 868-3875, vagy vezetékes 46-411-777).
 • Ha bárkinek a magányában lelkibeszélgetésre van szüksége, hívjon bennünket, készséggel állunk telefonon rendelkezésre.
 • Ma, az Isteni Irgalmasság vasárnapja van, imádkozzunk az Irgalmas Istenhez, a járvány megszűnéséért!
 • Jövő vasárnap a jó termésért való könyörgés napja lesz (búzaszentelő).
 • A héten: csütörtökön Béla (szt. Adalbert), pénteken Szent György, szombaton szent Márk evangélista ünnepe lesz. Isten éltesse a Béla, György és Márk nevű testvéreinket!
 • A Mindszenti templom minden nap 9:00 és 15:00 óra között nyitva van (vasárnap 13:00 és 15:00 óra között).

 • Megérkezett az Új Ember és az Adoremus. A templom nyitvatartása idején a hátsó mellékoltárról elvihető.

2020. március 29., nagyböjt 5. vasárnapja

 • Többen kérdezték, hogy a nagyhéten lesz-e gyóntatás? Ez idő szerint csak azt tudjuk ajánlani, hogy komoly bűnbánat tartás mellett imádkozzanak a testvérek, és a szentmise közvetítések alkalmával vegyenek részt lelkiáldozásban.
 • Rómában, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció (154/20. sz.,) március 25-én a következő határozatot tette közzé:

Mivel Húsvét dátuma nem helyezhető át, a betegségtől sújtott országokban, ott, ahol korlátozásokat vezettek be a személyek gyülekezésével és szabad mozgásával kapcsolatban, a püspökök és a papok a nép jelenléte nélkül, megfelelő helyen ünnepeljék a Nagyhét szertartásait, ne legyen koncelebráció, és hagyják el a béke jelének adását.

Értesítsék a híveket a szertartások kezdésének időpontjáról, hogy lakóhelyeiken imádságban egyesülhessenek az ünnepléssel. Segítséget jelenhet a modern kommunikációs eszközök alkalmazásával történő élő közvetítés (nem felvételről!). Nagyon fontos, hogy minden esetben megfelelő időt szánjunk az imádságra, kiemelve mindenekelőtt az Imaórák Liturgiáját.

 • A Mindszenti Plébánia hittanóráit Kovács József atya emailen és Facebookon keresztül küldi a diákoknak. A nagyheti szertartásokat zárt ajtók mögött tartjuk, dolgoznunk a jobb vételi lehetőségen és közölni fogjuk mindenkivel, hogy akár a TV-n keresztül, akár az Interneten keresztül otthonról bekapcsolódhassanak a szertartásokba.
 • Naponta közvetítjük Facebookon keresztül a Mindszenti-templom szentmiséjét, este ¾ 7-kor. Azért ebben az időpontban, hogy a Szent István Rádión keresztül 18:00 órakor közvetített Rózsafüzér imádságba is be lehessen kapcsolódni.
 • Az esti szentmisékre lehet imaszándékot kérni a Mindszenti Plébánia honalapján.
 • Vigyázzanak magukra és egymásra! Az imádság erejével védekezzenek a lelkibajok és megpróbáltatások ellen!

2020. március 15., Nagyböjt 3. vasárnapja

 1. Ma van az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe, amikor a magyar ifjúság elindította a szellemi harcát az elnyomás ellen. Legyünk méltók nevükre!
 2. A koronavírus terjedésének fékezése miatt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia utasításait követve és a pénteken életbeléptetett kormányrendelet alapján: mi is a rendkívüli helyzethez tartjuk magunkat.
 3. Ezért a Missziós Kereszt Látogatásának 4 napos rendezvénye elmarad, minden elemével együtt. Ezen a nagyböjtben nem lesz nagyböjti lelkigyakorlat sem. Balog Gyula atyával megbeszéltük, hogy ádventben, vagy a jövő nagyböjtben vállalja, amit most el kellett halasztanunk. (A BÓNUM Tv hétfőn, kedden és szerdán este 5 órakor nagyböjti trídiumot közvetít a budapesti Szent József-templomból.)

 

Templomunkban a következő intézkedéseket hozzuk, amivel elsősorban nem magunkra,  hanem a másik emberre vigyázunk – így adunk keresztény jelleget a védekezésnek.

  1. A sekrestyébe ne tartózkodjanak illetéktelenek.
  2. Gyerekek kézfogása is kerülendő a diákmisén.
  3. Kérjük, hogy aki köhög, az a pad szélére üljön, hogy kimehessen, ha nem áll el a köhögése. Tartsanak távolságot egymástól és használjanak minden esetben papírzsebkendőt.
  4. Ha indokolt lesz, a fél 9-es, 10-es és a ½ 12-es szentmiséket szabadtéren tartjuk.
  5. A Mindszenti Plébánián további intézkedésig nem tartunk hittant, se a kicsiknek, se a nagyoknak. Keressük az Online-megoldást! Figyeljék templomunk honlapját.
  6. Az iskolába nem mehetnek a tanulók; az egyházi óvodák jelen pillanatban azt az ajánlást kapták a jövő hétre, hogy aki szeretné otthon tartani óvodás gyermekét az megteheti, aki szeretné óvodába vinni az is megteheti.

 1. Azok számára, akik úgy döntenek, hogy nem vesznek részt a szentmiséken, minden vasárnap este 6 órakor a Duna Tv élő szentmise közvetítést ad. Azon keresztül lelkileg bekapcsolódhatnak a liturgiába mindaddig, amíg a zárlat fel nem oldódik. Templomunkban minden szentmisét megtartunk, a kellő óvatosság mellett. Gyónni is lehet.
 2. Imádkozzunk mindennap a veszélyben levőkért, az egészségügyben dolgozókért, a betegekért és a hozzátartozóikért (A Most segíts meg Mária…, Oltalmad alá futunk vagy valamelyik alkalmas imát mondva.)

2020 március 8., Nagyböjt 2. vasárnapja

 • Járvány megelőzése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia intézkedése szerint a templomba belépve nem használunk szenteltvizet, a nyelvünk helyett a tenyerünkre kapjuk a Szentostyát és a kiengesztelődéskor nem fogunk kezet, de egymás felé fordulva egyéb gesztusokkal megtartjuk a kiengesztelődést (mosoly, meghajlás, szavak, szemkontaktus…).
 • Az MKPK idén is meghirdeti a tartós élelmiszergyűjtést a templomainkban, március 15- és 22 között. Kérjük hozzák el a szentmisékre a tartós élelmiszer felajánlásukat, és tegyék le az erre kijelölt helyre. Adományaikat a Karitász juttatja majd el, a rászorulókhoz. Ugyanakkor szívesen fogadunk tájékoztatást a plébániánk területén élő rászoruló családokról is.
 • A márciusi hitoktatói értekezlet időpontja: 2020. március 9. hétfő 17:00 óra.
 • A Passiójáték próbái a héten: ma a 08.30 szentmise után, szerdán és csütörtökön 18.00 órakor, és a jövő vasárnap is a diákmise után 9:30-kor.
 • Szerdán papi rekollekció lesz a Mindszenti plébánián Ternyák érsek atya is részt vesz a lelkinapon.
 • A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportja tisztelettel meghívja közelgő nemzeti ünnepünk alkalmából a Kedves Testvéreket! MIT KÍVÁN A MAGYAR IFJÚSÁG? – címmel ünnepi megemlékezést tartanak, melynek vendége NACSA LŐRINC, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke lesz. Az Ünnepség március 10-én (kedd), 18:00 órakor kezdődik, a Millenniumi Teremben.
 • A héten két jelentős évforduló lesz: pénteken Ferenc pápa megválasztásának 7. évfordulója, vasárnap pedig Ternyák Csaba érsek úr Egri érsekké való kinevezésének 13. évfordulója. Imádkozzunk értük, ne csak a szentmise kánonjában, hanem azon kívül is.
 • Jövő vasárnap lesz az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe.
 • A Missziós Kereszt Látogatási programja elkészült. Március 20 péntek déltől 23-a hétfő délután 4 óráig tartózkodik templomunkban. A meghívót már szétküldtük, jövő vasárnap szórólapokon elvihető lesz a templomokból is. Kérjük, hogy akik tudnak segíteni a szervezésben és a koordinálásban szíveskedjenek jelentkezni a Plébánia Irodában.
 • Ma Nőnap van – Isten éltesse a hölgyeket!

2020. március 1., Nagyböjt 1. vasárnapja

 • Akik hamvazó szerdán nem tudtak részt venni a szentmisén, azok a mai szentmisék után meghamvazkodhatnak.
 • Gondoljanak a testvérek egyházunk támogatására! Adójuk 1%- át adják a Katolikus Egyháznak, technikai száma: 0011, a másik 1%-ot, a Vörösmarti Katolikus Általános Iskola alapítványának.
 • Csütörtökön (elsőpéntek előtt) gyóntatási ügyelet lesz a Mindszenti templomban reggel 8 és 10 óra között. Elsőpénteken is gyóntatunk fél 7-től. A nagyböjt időszakot használják ki a kedves testvérek lelki dolgaik rendbe tételére. Nagyböjtben tartsunk fegyelmet az étkezésben, a beszédben és szórakozásban.
 • Elkezdődött a jegyesoktatás. Este 7 órakor tartjuk szombatonként a Mindszenti plébánián.
 • kedden du. 6 órakor passió próba lesz a gyerekeknek a Millenniumi Teremben.
 • Szent II. János Pál pápa vér-ereklyéje a mai napon a szentmisék után köszönthető templomunkban. Megállva előtte röviden kérhetjük közbenjárását azokért az ügyekért, amelyeket éppen fontosnak tartunk.
 • Szenteltvíz használatát a koronavírus időszakára nélkülözni vagyunk kénytelenek a templomban.
 • Hétfőn felnőttkatekézis lesz fél 6-kor a Mindszenti plébánia tanácstermében.

2020. február 16., évközi 6. vasárnap

 • A következő vasárnap a katolikus iskolák javára templomi gyűjtést tartunk, a Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése szerint.
 • Egyházközségi képviselőtestületi ülés lesz, jövő vasárnap az esti szentmise után, kérjük a képviselőtestület tagjait, a meghívót a mai szentmisék után vegyék át a sekrestyében.
 • Hétfőn felnőtt katekézisre várjuk a kedves testvéreket. A kéthetenként tartott felnőtteknek szóló előadást, Juhász Ferenc plébános vezeti a tanácsteremben, fél 6-kor kezdődik. A téma az Eucharisztia ünneplése.
 • Két hét múlva szombaton elkezdődik a jegyesoktatás a Mindszenti plébánián, este 7 órakor. Kérjük azokat a párokat, akik egyházi házasságot szeretnének kötni, vagy rendezni szeretnék polgárilag már megkötött házasságukat, jelentkezzenek be a plébánia hivatalban az oktatásra.
 • A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra regisztrációs lapot készítettünk azok részére, akik nem rendelkeznek email címmel, vagy akik nem boldogulnak az elektronikus regisztrációval. Kitöltés után a sekrestyében vagy a plébánián adhatják le.
 • Akik szeretnének részt venni a júliusban tervezett Szentföldi zarándoklaton, mielőbb jelentkezzenek a Plébánia irodában. Részletes program a templom bejáratnál olvasható.
 • Ez a hét a farsang utolsó hete. Azt követően hamvazó szerdától nagyböjti időszakot kezdünk. Kérjük a kedves testvéreket, hogy nagyböjti időben kerüljék a hangos mulatós rendezvényeket.
 • Kérjük azokat a gyerekeket, akik az elmúlt évek sikeres előadásaihoz hasonlóan ez évben is szeretnének passió-játékban szerepelni, a hitoktatójuknál jelentkezzenek. Két hét múlva kezdődik a próba.
 • A Missziós Kereszt március 20 és 23-a közötti látogatása jelentős esemény lesz nemcsak az egyházközség, de Miskolc- és környéke katolikus hívei és iskolái számára is. A négy napos program szervezését elkezdtük a város és a térség lelkipásztorainak részvételével. Szükség lesz 30 önkéntes segítőre, akik a programok koordinálásában és lebonyolításában részt vesznek.

2020. február 9., évközi 5. vasárnap

 • A héten kedden, a betegek világnapja lesz. Kérjük, hozzák el idős, beteg, nehezen járó családtagjaikat, szomszédjaikat, ismerőseiket a Mindszenti-templom esti szentmiséjére, ahol a betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása lesz. A betegek szentsége előtt szentgyónást kell végezni, ezért a szentmise előtt 18:00 órától gyóntatunk.
 • Jövő szombaton a plébániánkhoz tartozó diákoknak farsangi délutánt rendezünk, a Millenniumi Teremben.
 • Jövő vasárnap délután 4 órakor „Mocorgós szentmisét” tartunk, szintén a Millenniumi Teremben.
 • Február 29-én szombaton este 7 órakor elkezdődik plébániánkon a jegyesoktatás. Kérjük azokat, akik ez évben kötnek házasságot, ha még nem tették, jelezzék a plébánia irodán.
 • Előre jelezzük, hogy az egyházközségi képviselőtestület, február 23-án tartja költségvetési megbeszélését az esti szentmise után.
 • hétfőn Szent Skolasztika, kedden a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária, pénteken Szent Cirill és Metód, Európa társvédőszentjeinek az ünnepe lesz.