Hirdetés kategória bejegyzései

2019. június 9., Pünkösd

 • A mai nappal véget ér a húsvéti időszak. Imádságunkban a Mennynek Királyné asszonya helyett ismét az Úrangyalát végezzük.
 • Holnap pünkösd másnapján „Szűz Mária az Egyház Anyja” – ünnepe lesz. Templomunkban ünnepi miserendet tartunk, de a fél 12-es szentmise elmarad.
 • Június 12-én kedden az Egri Bazilikában egyházmegyei tanévzáró ünnepséget tartunk. Az Egri Főegyházmegye területéről 71 katolikus oktatási intézményből mintegy 1800-an vesznek részt a Te Deumon, ez alkalommal adja át Érsek atya a legkiválóbb tanulóknak és csoportoknak a kitűntető oklevelet is.
 • Június 13-án szerdán itt a Mindszenti-templomban a papszentelés előtt álló diákónusok és tanáraik részvételével szentmise lesz de. 10 órakor, utána beszélgetési lehetőség a diakónusokkal.
 • Június 14-én pénteken, a tanévvel együtt befejeződik a Zárda Kápolnában a szentségimádás. Szeptember 2-án hétfőn folytatjuk. Köszönjük az imádkozóknak a sok-sok imát.
 • Június 15-én szombaton 11 órakor a hitoktatók számára tanévzáró munkaértekezletet tartunk a plébánián.
 • Jövő héten, június 16-án, vasárnap, a fél 9-kor kezdődő szentmisében adunk hálát a hittanos tanév minden kegyelméért. A szentmise végén a gyerekeket meglepetés várja. Szeretettel hívjuk és várjuk a diákokat és a pedagógusokat! A pedagógusok részére a szentmise után fogadás lesz a Millenniumi teremben.
 • Jövő vasárnap június 16-án, szülői értekezletet tartunk, az abádszalóki hittanos táborba jelentkezett fiatalok szülei részére, 15:00 órától a Millenniumi Teremben. Akik még nem adták le jelentkezésüket, és szeretnének részt venni a táborban, minél előbb tegyék meg.
 • Ma a szentmisék után, begyűjtjük a miselátogatási naplókat, hogy a legtöbb pecsétet gyűjtő gyerekeket a tanévzárón megjutalmazhassuk. Akiknek az iskolában szükségük van a naplóra, azokét a szentmise után összesítjük és visszaadjuk. A fél 9-es Szentmise után a Millenniumi Teremben kerül sor az összesítésre a többi szentmise után pedig a sekrestyében.
 • Június 16-án jövő vasárnap 11 órakor Görömbölyön búcsúi szentmisét tartanak, miséző és szónok Molnár Attila káplán atya lesz.
 • A sajóbábonyi templom felújítás nagy ütemben zajlik. Amíg a templom belső festése el nem készül, addig a református templomban tartjuk a szentmiséket, vasárnap reggel 8 órakor. A templom búcsúja Szent Háromság vasárnapján van, de ez évben elmarad a búcsú, majd a felszentelés napján ünneplünk.

2018. május 19., Húsvét 5. vasárnapja

 • Ma (volt) egyházközségünkben az első áldozás. Köszönjük azoknak a szülőknek és a gyermekeknek, akik részt vettek ezen. És kívánjuk nekik, hogy sok örömük teljen a Szentségi Jézussal való találkozásban életük során. Köszönjük a felkészítőiknek is – Nagy István atyának különösképpen, hogy szeretettel és türelemmel segítette a gyermekeket ezen az úton Jézushoz.
 • Ma este a májusi litániát 6 órakor kezdjük, amelyen jelen lesz a pápai nuncius úr Michael August Blume és Ternyák Csaba érsek atya is, kérjük a híveket minél többen vegyenek részt a litánián, melyen templomunk kórusa énekel.
 • A héten szerdán a Szent Rita óvoda közös szentmiséje lesz a Zárda Kápolnában, védőszentjük, Szent Rita tiszteletére.
 • Jövő vasárnap lesz a tömegtájékoztatás világnapja. A katolikus sajtó munkatársaiért, szerkesztőkért és újságírókért is imádkozni fogunk.
 • Ugyancsak jövő vasárnap lesz az Európai parlamenti választás. Lehetőség szerint mindenki vegyen részt rajta a szavazáson.

2019. május 12., Húsvét 4. vasárnapja

 1. Hétfőn 13-án este 7 órakor a bérmálkozásra készülőknek és szüleiknek megbeszélés lesz, a plébánia tanácstermében.
 2. A héten szerdán du. 5 órakor Keresztény Pedagógiai Fórum lesz, a Millenniumi Teremben. Papp Zoltán gk. lelkész, oktatási referens tart előadást. Az előadás címe: a család.
 3. Ugyancsak szerdán este 7 órakor egyháztanács gyűlést tartunk a plébánia dísztermében, aktuális ügyek megbeszélése céljából.
 4. Pénteken este 6 órakor a májusi litániát az iskolás gyerekekkel a templom kertjében tartjuk a Mária-szobornál.
 5. Szombaton délelőtt fél 10-től az elsőáldozók és hozzátartozóinak a gyóntatása lesz.
 6. Jövő vasárnap elsőáldozás lesz templomunkban. A gyerekek a fél 9-es szentmisén fognak áldozni. Felkészítő lelkipásztoruk Nagy István atya celebrálja a szentmisét.
 7. Jövő vasárnap este a pápai nuncius Michael August Blume és Ternyák Csaba érsek úr látogatást tesz a Mindszenti egyházközségben és részt vesz a májusi litánián. A litániát kivételesen este 6 órakor kezdjük. A litániát követően a plébánia dísztermében Miskolc város papsága számára fogadás lesz.
 8. Még a héten lehet jelentkezni az abádszalóki hittantáborba, amit július 1- és 5- e között tartunk.
 9. Kérjük, hogy akik Csíksomlyóra utaznak, a jövőhéten fizessék be a hátralevő összeget.

2019. május 5., Húsvét 3. vasárnapja

 • Május 6-án hétfő 17:00 órakor, a plébániánkhoz tartozó hitoktatók szokásos megbeszélése lesz, kérjük szíveskedjenek részt venni a megbeszélésen.
 • A pünkösdi bérmálás megbeszélésére szülői értekezletet tartunjk május 13-án hétfőhöz egy hétre a Mindszenti plébánián este 7 órakor.
 • Május 7-én kedden lesz az Egri Bazilika-Főszékesegyház felszentelésének napja.
 • Jövő vasárnap a papi hivatások vasárnapja lesz. Imádkozzunk különösen is papi hivatásokért.
 • A jövő szeptemberben hazánkban megrendezendő Eukarisztikus Kongresszuson a gyerekek közösen fognak elsőáldozáshoz járulni. A katolikus iskolák és a plébániák szervezik az eseményre a jelentkezést. Külön vonat indul Budapestre reggel és délután vissza. Szeretnénk, ha – lehetőség szerint – a gyermekek akik jövőre lesznek elsőáldozók (most 8-9 évesek), mindnyájan részt vennének a budapesti rendezvényen, hogy maradandó élmény legyen számukra az Úr Jézussal való első, ilyen találkozás. Mindenki ajándékba kap egy fehér elsőáldozási ruhát és még néhány kelléket, aki az Eukharisztikus Kongresszuson lesz elsőáldozó. Ahhoz, hogy elkészüljenek a személyre szóló csomagok, május 20-áig regisztráltatni kell az utazó gyermekeket. Ehhez a hitoktatók, a szülők és az osztályfőnökök segítségét kérjük.
 • EFIT (Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó) – elnevezéssel ifjúsági találkozót tart az Egri Főegyházmegye Egerben, május 18-án, 14:00 órától 21:00 óráig. Középiskola-, főiskola-, egyetem- és plébániai közösségek fiataljait hívja a főpásztor. Személyes regisztráció szükséges, amelyhez az iskolákban és a plébániákon lehet segítséget kapni. A Mindszenti plébánián Kovács József káplán atya segít a regisztrációban.
 • Május 15-én, szerdához egy hétre Keresztény Pedagógiai Műhely lesz 17:00 órakor a Millenniumi Teremben. Papp Zoltán gk. lelkipásztor, oktatási referens tart előadást. Előadásának címe: A család.
 • Ma anyák napja van. Isten éltesse az Édesanyákat!

2019. április 28., Isteni Irgalmasság vasárnapja

 • Ma van az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett. Ma búzaszentelést és könyörgő imádságot végzünk a 10-es szentmisén.
 • A Mindszent Kolping Család összejövetelt tart ma, vasárnap 17:00 órakor a plébánia tanácstermében. Minden érdeklődőt és tagot szeretettel várunk.
 • A mai napon a sekrestyében még lehet jelentkezni a május 1-i Kolping családnapra! Mindenkit szeretettel várunk!
 • Holnap (hétfőtől) folytatódik a szentségimádás a Zárdakápolnában. Hétfőn-kedden, csütörtökön és pénteken lesz a héten szentségimádás.
 • Szerdán május elseje, szent József ünnepe lesz, a munkaszüneti nap miatt nem lesz szentségimádás.
 • Május 2-án csütörtökön reggel 8 órától 10 óráig gyóntatási ügyeletet tartunk a Mindszenti-templomban. Aznap esperesi kerületi gyűlés Martin-kertvárosban. A szentmise délelőtt 9 órakor kezdődik.
 • A héten elsőpéntek lesz.
 • Jövő vasárnap anyák napja lesz, a fél 9-es szentmisén köszöntjük az érdesanyákat
 • Májusban minden este a szentmise előtt 18:10-perckor elénekeljük a Lorettói Litániát.

2019. április 21., Húsvét

 • A Mindszenti templomban a jövőhéten kedden és szerdán a szentmisék alatt nem lesz gyóntatás.
 • Jövő héten a hónap utolsó csütörtökje lesz. A város híveinek és plébániáinak a közös eucharisztikus ünneplését az Újdiósgyőri Szent Imre-templomban tartjuk du. 5 órakor. Szeretettel várunk mindenkit.
 • Jövő szombaton este 7 órakor a jegyesoktatás folytatódik a Mindszenti Plébánián.
 • Húsvéti időszakban egészen pünkösdig az Úr Angyala imádság helyett, a Mennynek Királynéja imádságot mondjuk egyénileg is és közösségben is.
 • Pünkösd napján délután 4 órakor Ternyák Csaba érsek atya fogja megbérmálni templomunkban a fiatalokat. A Mindszenti- és a Minorita-templom fialtjai közösen bérmálkoznak.
 • Szeretettel köszönjük a Kedves Hívek húsvéti jókívánságait! Köszönet jár a munkatársaknak, akik ebben a nagyböjti és nagyheti időszakban munkájukkal segítették az ünnepi készületet és magát az ünnepet. Köszönet a lelkipásztoroknak, a kántor úrnak, a sekrestyéseknek, az asszisztenciának, a felolvasóknak, a passiójáték szervezőinek és előadóinak, mindenkinek aki segített bármiben is, és köszönjük a szentsírra és az ünnepi virágokra adott adományaikat. Mindenkinek mindenért: Isten fizesse meg!
 • Kolping családnap lesz május elsején. A közösségi nap Martonyiban, a pálos kolostor-romnál 10 órakor szentmisével kezdődik. Az autóbuszra jelentkezni lehet a plébánián és a sekrestyében.
 • A héten: kedden Szent Adalbert (Béla), szerdán: Szent György, csütörtökön Szent Márk emléknapjai lennének, de liturgikus megemlékezésük a húsvét nyolcadában elmarad.

2019. április 7., nagyböjt 5. vasárnapja

 • Ma a Szentföld javára gyűjtjük a perselyadományokat.
 • Mához egy hétre virágvasárnap lesz. A 10 órai szentmisén az énekkar passióénekét hallgatjuk meg, délután 4 órakor pedig a gyerekek passiójátékot adnak elő a Millenniumi Teremben.
 • Előre hirdetjük, hogy Nagyhétfőn, április 15-én az időseket és betegeket otthonaikban meggyóntatjuk. Kérjük, a sekrestyében vagy az irodában jelentsék: névvel, címmel és telefonszámmal azok, akik ezt kérik.
 • Április 16-án nagykedden „ANGYAL” – elnevezéssel bűnbánati alkalom lesz felnőtteknek és felnőtt fiataloknak az esti szentmise után a mindszenti templomban. Fél 8-tól fél 11-ig gyónás, személyes beszélgetés, bűnbánati liturgia lesz. Tíz lelkipásztor segítségével magyar, angol és spanyol nyelven nyílik lehetőség gyónásra, beszélgetésre, közben énekek, dicsőítő imák, szenvedésről és gyógyulásról szóló tanúságtételek hangzanak el.
 • Nagyszerda reggel 7-10-ig gyóntatási ügyeletet tartunk a Mindszenti-templomban.
 • Nagycsütörtökön a szentmise 18:30-kor kezdődik. Nagypénteken Krisztus kínszenvedésének az emlékezete: 15:00 órakor, Nagyszombaton a feltámadási szentmise: 20:00 órakor kezdődik.

2019. március 31., nagyböjt 4. vasárnapja

 • Hétfőn, április 1-jén 16:00 órakor a Vörösmarty iskola nagyszülőknek kínál egy órás programot. Szeretettel várjuk a nagyszülőket, a Millenniumi Terembe.

 • Ugyancsak hétfőn, 17:00 órakor a Mindszenti plébániához tartozó hitoktatóknak megbeszélés lesz a plébánián.

 • Nagyböjti lelkigyakorlat lesz templomunkban jövőhéten, pénteken, szombaton és vasárnap. A három nap minden este fél 7-kor kezdődik a lelkigyakorlatos szentmise és a szentbeszéd. Alatta gyóntatás lesz. Pénteken délután 2 órakor pedagógusoknak tart előadást Lukács László piarista tanár a Vörösmarty Katolikus iskola aulájában.

 • Elsőcsütörtöki gyóntatási ügyelet lesz reggel 8 és 10 óra között a Mindszenti templomban.

 • Már most hirdetjük, hogy április 16-án nagykedden ANGYAL (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak) elnevezéssel bűnbánati és gyónási alkalmat tartunk fiataloknak a Mindszenti-templomban. Este 8 órától éjjel 11 óráig lehet imádkozni, énekelni, beszélgetni, szentgyónást végezni a jelenlevő lelkipásztorok segítségével. Gyertek el mindnyájan!

 • A Kálvárián a fű és a bokrok, valamint az elszáradt fák levágását egy cég elvégezte (400.000-, Ft-ért.). A gallyak elszállítását és beaprítását, a fű komposztálását (20 konténer!) egy másik cég adományban elvégezte. Köszönjük szépen!

 • Jövő vasárnap a perselyadományokat a Szentföld javára gyűjtjük.

2019. március 24., nagyböjt 3. vasárnapja

 • Ma, vasárnap délután 3 órakor keresztúti ájtatosság a Kálvárián gyerekekkel.
 • Holnap hétfőn a Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe lesz. Szentmisét reggel 7 órakor a Fráter Gimnázium diákjainak részvételével tartjuk. Ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor lesz.
 • A hejőcsabai templomban ma búcsúi szentmisét tartanak Gyümölcsoltó B. Asszony tiszteletére, holnap egésznapos szentségimádás lesz ott. Minket a Mindszenti templom híveit az Avas-déliekkel együtt déli 12 órakor várnak imaórára. Kérjük a kedves híveket, az avasiakkal közösen végezzék az imaórát.
 • Nyári időszámítás szombattól hajnali 2-ről 3-ra állítjuk az órát.
 • A szentsír virágjaira elfogadunk adományokat a sekrestyében.
 • Tartós élelmiszer gyűjtés rendezünk mától, jövő vasárnapig bezárólag templomainkban. Hétköznap is elhozhatják adományaikat.
 • A személyi jövedelemadó bevalláskor 2 x 1%-ról lehet rendelkezni. A Katolikus Egyház technikai száma: 0011. A másik 1%-ot kérjük adják a Mindszenti Plébániának, a Jószolgálati Alapítvány számára. Hála Istennek sok rendezvény, csoport, foglalkozás és próba veszi igénybe térítésmentesen a plébánia termeit – ami persze még sem ingyenes, hiszen takarítás, víz, villany és egyéb fogyasztás van – az alapítvány támogatásával erről is tudunk gondoskodni.
 • Jövő vasárnap városi keresztút kezdődik délután 3 órakor a Szent Anna-templomtól a Mindszenti templomig. Bárhol lehet csatlakozni. a Mindszenti hívek a 7-, 11-, 12-, 13- és 14. állomást vezetik. A következő rendben (7. állomás – Városház tér – Vörösmarty katolikus iskola diákjai; 11. állomás – OTP hátsó parkolója – Karitász csoport; 12. állomás – ITC Székház lépcsője – Mindszent Karizma Közösség; 13. állomás – Mindszenti plébánia templom mögötti udvar – Kolping Család; 14. állomás – a Mindszenti templomban – Egyházközségi képviselő-testület tagjai. Bíztatunk mindenkit, hogy vegyen részt a teljes keresztúti ájtatosságon. Tanúságtétel és hitvallás is egyben kereszténységünk legnagyobb eseményéről: Krisztus értünk vállalt szenvedéséről és haláláról.

2019. március 17., nagyböjt 2. vasárnapja

 • Szerda este 17:00 Keresztény Pedagógiai Műhely keretében Berkes László atya tart előadást pedagógusoknak a Millenniumi Teremben.
 • Jövő vasárnap du. 3 órakor keresztúti ájtatosság lesz a gyerekekkel a Kálvárián.
 • Tartós élelmiszer gyűjtés lesz a Katolikus Karitász javára…
 • A személyi jövedelemadó bevalláskor 2 x 1%-ról lehet rendelkezni. A Katolikus Egyház technikai száma: 11. A másik 1%-ot kérjük adják a Mindszenti Plébániának, a Jószolgálati Alapítvány számára. Hála Istennek sok rendezvény, csoport, foglalkozás és próba veszi igénybe térítésmentesen a plébánia termeit – ami persze még sem ingyenes, hiszen takarítás, víz, villany és egyéb fogyasztás van – az alapítvány támogatásával erről is tudunk gondoskodni.
 • Miskolc városában lelkigyakorlatok lesznek. Kiplakátoltuk az összeset, hogy mindenki megtalálja a neki valót (hely, idő és prédikátor vonatkozásában). Nálunk április 5. 6. és 7-én lesz, Lukács László piarista szerzetes, a Vigilia Folyóirat főszerkesztője tartja.
 • Autóbuszos zarándoklatot szervezünk Pió atyához július 15-től 21-ig, 7 nap, 140.000 forint + 40.000 költőpénz (belépők és egyebek). Jelentkezni 40 000.- Ft befizetésével minél előbb a plébánia irodában. Részletes program a bejárati ajtón olvasható.
 • Idén is lesz nyári hittantábor. A tábor ideje: 2019. július 1. (hétfő) – július 5. (péntek). Helye: Abádszalók, Kolping-ház. Részvételi díj gyermekenként: 11 000.- Ft + 3 000.- Ft útiköltség. Alsó korhatár: aki már befejezte az általános iskola 3. osztályát. Kisebb testvér jöhet, ha a nagyobb testvér vállalja! Jelentkezési lap a Hitoktatóktól, a sekrestyében vagy a plébánia irodában kérhető.