Hirdetés kategóriaarchívum

2022. április 17., Húsvét vasárnap

 • Jövő szombaton este 7 órakor a jegyesoktatás folytatódik a Mindszenti Plébánián.
 • Folytatjuk a vasárnapi 10 órai szentmisék közvetítését is, a Mindszenti Plébánia YouToube csatornáján.
 • Húsvéti időszakban egészen pünkösdig az Úr Angyala imádság helyett, a Mennynek Királynéja imádságot mondjuk egyénileg is és közösségben is.
 • Mához egy hétre az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz. A 10 órai szentmisén búzaszentelést tartunk, a jó termésért imádkozva.
 • Szeretettel köszönjük a Kedves Hívek húsvéti jókívánságait! Köszönet jár a munkatársaknak, akik ebben a nagyböjti és nagyheti időszakban munkájukkal segítették az ünnepi készületet és magát az ünnepet. Köszönet a lelkipásztoroknak, a kántor úrnak, a sekrestyéseknek, az asszisztenciának, az énekkarnak, a felolvasóknak, a passiójáték szervezőinek és előadóinak, mindenkinek aki segített bármiben is, és köszönjük a szentsírra és az ünnepi virágokra adott adományaikat. Mindenkinek mindenért: Isten fizesse meg!
 • A jövő héten: Andrea, Emma, Tivadar, Csilla, Noémi, Béla és György névnapok lesznek. Isten éltesse viselőiket!
 • Mindenkinek áldott, békés, kegyelmekben gazdag Húsvéti Ünnepet kívánunk. Holnap, húsvét hétfőn ünnepi miserendet tartunk.

2022. április 10., Virágvasárnap

 1. Ma délután 4 órakor a gyerekek passió-játékot adnak elő a Millenniumi Teremben.
 2. Nagyhétfőn és Nagykedden egésznapos gyóntatási ügyelet lesz. Az atyák kérik a Kedves Híveket, e két napon végezzék el szentgyónásukat, hogy Húsvét ünnepén megtisztult lélekkel szentáldozáshoz járulhassanak. A beteg és idős híveket, akik otthonaikban szeretnék a húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat elvégezni, nagyhétfőn és nagykedden felkeresik a lelkipásztorok. Névvel és telefonszámmal jelezzék kérésüket. A zárdakápolnában a szentmisék előtt lesz gyóntatás
 3. Nagykedden ANGYAL lesz (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak). Már sokan ismerik: fiataloknak és felnőtteknek esti-, éjszakai gyónásra és lelkibeszélgetésre alkalom a templomban. A résztvevő atyák: Marosi Balázs, Galo Gábor, Holló Gábor, Skublics Máté, Szalkai Zoltán József testvér és a mindszenti plébánia lelkipásztorai, szeretettel várják a kedves híveket. Nagykedden az esti szentmisétől éjjel fél 11-ig.
 4. Nagycsütörtök 18:30-kor, Nagypénteken 15:00 óra és Nagyszombat: 20:00 órakor kezdődnek a szertartások. Ezen a három napon nem lesz gyóntatás. Nagyszombaton, öltözzenek melegen, és mindenki hozzon magával egy kisebb gyertyát, a liturgia alatt ezeket fogjuk meggyújtani. A szertartás a templom előtt kezdődik a tűzszenteléssel, mindenkit oda várunk.
 5. Ne feledkezzenek meg arról, hogy a nagypéntek szigorú böjti nap.
 6. Húsvétvasárnap reggel a 7 órai szentmise után ételszentelés lesz.
 7. A húsvétvasárnapi szentmisét a Városi Tv fogja közvetíteni délután.
 8. Köszönjük a múltvasárnapi perselyadományaikat, melyet a Szentföldi keresztények javára gyűjtöttünk: 560.010-, Ft gyűlt össze. Az összegben egyik testvérünk nagyobb, e célra szánt adománya is szerepel. Isten fizesse meg!
 9. Buzgán József atya, aki tavaly volt aranymisés, március 20-án a szikszói kórházban elhunyt. Temetése Hejőkeresztúron lesz, nagykedden a 10 órakor bemutatott szentmise után.
 10. A héten: Gyula, Ida, Tibor és Rudolf névnapok lesznek, Isten éltesse e név viselőit!

2022. április 3., nagyböjt 5. vasárnapja

 1. Mához egy hétre Virágvasárnap lesz, barkaszentelést és körmenetet tartunk a 10 órai szentmisén. A felnőtt énekkar passiót énekkel. A többi szentmisén is ünnepélyes bevonulás lesz, Krisztus Urunk Jeruzsálemi bevonulására emlékezve. Délután 4 órakor a fiatalok Passió-előadást tartanak a Millenniumi Teremben. Szeretettel várunk mindenkit!
 2. Virágvasárnap után elkezdődik a nagyhét. Nagyhétfőn és Nagykedden egésznapos gyóntatási ügyeletet tartunk. Kérjük a Kedves Híveket, azokban a napokban végezzék el szent gyónásukat, hogy Húsvét ünnepén megtisztult lélekkel szentáldozáshoz járulhassanak. A beteg és idős híveket, akik otthonaikban szeretnék a húsvéti szentgyónásukat és szent-áldozásukat elvégezni, Nagyhétfőn és Nagykedden felkeressük.
 3. Nagykedden ANGYAL lesz (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak). Már sokan ismerik: fiataloknak és felnőtteknek esti-, éjszakai gyónásra és lelkibeszélgetésre alkalom a templomban. A résztvevő atyák: Marosi Balázs, Galo Gábor, Holló Gábor, Skublics Máté, Szalkai Zoltán József testvér és a mindszenti plébánia lelkipásztorai, szeretettel várják a kedves híveket. Nagykedden az esti szentmisétől éjjel fél 11-ig.
 4. Ma parlamenti választásokat tartunk – mindenkit kérünk, hogy menjen el szavazni a neki kijelölt szavazókörzetbe.
 5. Passiópróba lesz a fiataloknak: ma a szentmise után, kedden és csütörtökön 18.00 órától; és főpróba: pénteken 17.00 órától.
 6. Barabásra, a Katolikus Karitász menekülteket fogadó állomására alkalmi segítőket keresnek: 30 és 55 év közötti életkorban levők személyében. Akár egy napra, akár több napra is várnak önkénteseket. Ha Miskolcról többen összejönnének, a Mindszenti plébánia Mikrobuszával elvisszük és vissza is hozzuk őket. Akár baráti társaságok is vállalhatnak ilyen missziót.
 7. A múlt vasárnap szép keresztutat jártunk a gyerekekkel, a Kálváriadombon. Köszönjük nekik és a hitoktatóknak is! A keresztút a Mindszenti Plébánia Facebook oldalán megtekinthető.
 8. A mai perselyadományokat a Szentföld javára gyűjtöttük, és e célra fogjuk továbbítani.
 9. Isten éltesse Izidor, Vince, Vilmos, Dénes és Zsolt nevű ismerőseinket, akiknek a héten lesz névnapjuk.

2022. március 27., nagyböjt 4. vasárnapja

 1. A héten elsőpéntek lesz, előtte csütörtökön délelőtt 8 és 10 óra között gyóntatási ügyeletet tartunk. Pénteken a reggeli szentmise után is gyóntatunk.
 2. Ezek a hetek úgy tűnik adománygyűjtésekről szólnak. De inkább mi gyűjtsünk, mint nekünk gyűjtsenek. Ma lezárul az ukrajnai háború miatt gyűjtött tartós élelmiszer akció.
 3. Jövő vasárnap április 3-án a Szentföld javára küldjük el a perselyadományainkat.
 4. Két hét múlva Virágvasárnap lesz, majd elkezdődik a nagyhét. Nagyhétfőn és Nagykedden egésznapos gyóntatási ügyeletet tartunk. Kérjük a Kedves Híveket azokban a napokban végezzék el szent gyónásukat, hogy Húsvét ünnepén megtisztult lélekkel szentáldozáshoz járulhassanak.
 5. Kérjük, hogy jelentsék be névvel, telefonszámmal azokat a beteg és idős híveket, akik otthonaikban szeretnék a húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat elvégezni. Nagyhétfőn és Nagykedden felkeressük őket.
 6. Nagykedden ANGYAL lesz (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak). Már sokan ismerik: fiataloknak és felnőtteknek esti-, éjszakai gyónás és lelkibeszélgetés a templomban.
 7. Mához egy hétre parlamenti választásokat tartunk. Szeretettel kérünk mindenkit, szíveskedjenek elmenni szavazni! Most van lehetőség beleszólni országunk, hazánk és népünk ügyeibe.
 8. (Csak Sajóbábonyban kell hirdetni:) Mához egy hétre Sajóbábonyban nem vasárnap, hanem előtte szombaton este 5 órakor lesz a szentmise.
 9. Jövő héten Árpád, Hugó és Áron közismert névnapok lesznek. Isten éltesse őket!

2022. március 20., nagyböjt 3. vasárnapja

 1. Vasárnap este a harmadik lelkigyakorlatos szentmise után elköszönünk Berszán Lajos atyától, a Millenniumi Teremben. Az elköszönéskor lehetőség adódik ismerkedésre és beszélgetésre. Erre az alkalomra szeretettel kérnénk néhány tálca süteményt vagy pogácsát asszonytestvéreinktől. Aki tud felajánlani ilyet, szentmise előtt hozza a Millenniumi Terembe. Köszönjük szépen!
 2. Pénteken, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén mivel főünnep, az étkezésben nincs hústilalom. A reggel 7 órai szentmisét a Fráter Gimnázium tanulóinak részvételével tartjuk. Azokkal a diákokkal, akik plébániánk területéről a Fráterbe járnak. Utána szeretetreggelivel kínáljuk őket.
 3. Szombaton az Egyházmegyei Kateketikai Iroda szervezésében egésznapos rekollekció lesz a hitoktatóknak a Millenniumi Teremben.
 4. Ugyancsak a jövő szombaton kezdődik a jegyesoktatás, a Millenniumi Terembe várjuk este 7 órakor, a házasságra készülőket.
 5. Jövő vasárnap lesz a Hejőcsabai templom búcsúja, Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. A szentmisét és a szentbeszédet Főtisztelendő Tóth Béla kórházlelkész atya fogja tartani. A szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. Előtte március 25-én pénteken, egésznapos szentségimádást tartanak. A mindszenti templom híveit déli 12 órára várják.
 6. A Püspökkari Konferencia múltvasárnapi körlevele alapján a szegényeknek és az ukrajnai menekülteknek tartós élelmiszergyűjtés kezdődik egy héten keresztül a mai naptól. Adományaikat a Tanácsteremben helyezhetik el.
 7. Jövő vasárnap délután 3 órakor Élő Keresztúti ájtatosság lesz a fiatalok előadásában a Kálvárián. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra (passió próba: most a szentmise után, vmt.: kedd és csütörtök este 6 óra).
 8. A húsvéti szentsír virágjaira, már elfogadunk adományokat a sekrestyében.
 9. Jövő vasárnap hajnalban kezdődik a nyári időszámítás. Az órákat vasárnap hajnalban 2-ről 3-ra kell állítani.
 10. A héten: Bence, Beáta, Gábor, Irén és Hajnalka névnapok lesznek, Isten éltesse a nevek viselőit!

2022. március 13., nagyböjt 2. vasárnapja

 1. Ma van Ferenc pápa megválasztásának 9. évfordulója. Isten éltesse a Szentatyát!
 2. Holnap imaest lesz a BÉKÉÉRT a Miskolc Mindszenti templomban a szentmise után szentségimádás, melyet a Mindszent Karizma Közösség vezet.
 3. Március 15-én kedden lesz Ternyák Csaba érsek úr egri érsekké való kinevezésének 15. évfordulója. Imánkban emlékezzünk meg főpásztorunkról
 4. Passió próba: március 17-én, csütörtökön 18:00 órakor és jövő vasárnap a diákmise után.
 5. Jövő hétvégén: péntek, szombat, vasárnap az esti szentmisén lelkigyakorlatos beszédeket mond Berszán Lajos atya gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Katolikus iskola alapítója és lelkiigazgatója. Jöjjenek minél többen, hogy hangolódjunk Jézus szenvedésének a napjaira. A szentmiséket a plébánia YouToube- csatornáján is közvetítjük. Vasárnap az esti szentmise után a Millenniumi Teremben elköszönünk Berszán Lajos atyától.
 6. „Közösségben lenni – Közösségért tenni” – mottóval, keressük azokat, akik a saját foglalkozásuk alapján szívesen kapcsolódnának a Mindszenti Plébánia segítőköréhez. Akik a múltvasárnap vittek a kérdőívből, és jónak tartják a kezdeményezést, kérjük dobják az ott elhelyezett gyűjtőládába. Aki még nem vitt, bátran vegyen el egy lapot és kitöltve dobja be.
 7. Két hét múlva, március 26-án szombaton 19:00 órakor elkezdődik a jegyesoktatás a Millenniumi Teremben, azok számára, akik ebben az esztendőben kívánnak házasságot kötni, és jelentkeztek a Mindszenti Plébánián.
 8. Pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk ¾ 6-kor a Mindszenti templomban.
 9. Tartós élelmiszergyűjtés kezdődik –amint a körlevélben olvastuk– jövő vasárnaptól egy héten át minden nap. Az élelmiszereket a plébánia Tanács Teremében kérjük elhelyezni.
 10. Szombaton Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének az ünnepe lesz.

2022. március 6., nagyböjt 1. vasárnapja

 1. Szomorú hírrel kezdjük: Mikolai Vince kanonok-főseperes, diósgyőri plébános atya a héten a Semmelweis kórházban elhunyt. Temetése csütörtökön lesz. A gyászmise 10 órakor kezdődik a Diósgyőri templomban, utána temetés a diósgyőri temetőben. A templom kicsi, ezért akik nem szeretnének szorongani, vagy kívül rekedni, azoknak azt tanácsolják, hogy a temetési szertartáson vegyenek részt! Az, előreláthatólag fél 12- körül kezdődik.
 2. Befogadó plébánia leszünk! A Katolikus Karitász, kérésünkre regisztrált bennünket, hogy szükség esetén, egy Ukrajnából menekült család elszállásolásában segítünk, az un. Glória épületben. Kérjük a kedves híveket is, akinek hasonló lehetősége van, jelezze a Karitász felé.
 3. Nagyböjti lelkigyakorlat lesz, két hét múlva, március 18-, 19-, 20-án (péntek, szombat, vasárnap) az esti fél 7-es szentmisén itt a Mindszenti templomban. Berszán Lajos atya, a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet katolikus iskola alapítója és lelkiigazgatója, a csángók papja tartja a szentbeszédeket.
 4. Az állami rendelkezésekkel összhangban március 7-étől, hétfétől, a templomokban és más zárt terekben tartandó közösségi eseményeken, nem kötelező a maszk viselése és a távolság tartás. A kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók nem kerül visszavezetésre. Továbbá buzdítjuk a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.
 5. „Közösségben lenni – Közösségért tenni” – mottóval, keressük azokat, akik a saját foglalkozásuk alapján szívesen kapcsolódnának a Mindszenti Plébánia segítőköréhez. A hátsó asztalon találnak erre egy kérdőívet, kérjük vigyék haza, és kitöltve hozzák vissza a jövő vasárnap és az asztalra kihelyezett ládikába dobják be! Természetesen önkéntes a válaszadás azok számára, akik így is részt tudnak venni a plébánia közösségi életében.
 6. Hálásan köszönjük az elmúlt vasárnapi nagylelkű perselyadományaikat! A Katolikus iskoláknak gyűjtöttünk 489.370-, forintot. Isten Fizesse meg!
 7. Passiójáték próbalesz, ma a fél 9-es szentmise után szereposztás és olvasó próba, kedden és csütörtökön este 6 órakor próba.
 8. Március 26-án szombaton 19:00 órakor elkezdődik a jegyesoktatás, a Millenniumi Teremben, azok számára, akik ebben az esztendőben kívánnak házasságot kötni, és jelentkeztek a Mindszenti Plébánián.
 9. Ma a szentmisék után hamvazkodás lesz, azok jöjjenek előre, akik még nem hamvazkodtak a múlt héten.
 10. Pénteken ¾ 6 kor keresztúti ájtatosságot végzünk a Mindszenti templomban.

2022. február 27., évközi 8. vasárnap

 1. Ma a perselyadományaikat a katolikus iskolák javára gyűjtöttük, Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!
 2. Ma (vasárnap) délután 16.00 órakor, „Te győzz le” címmel a Versbarátok köre Pilinszky János költő születésének 100. évfordulója kapcsán műsort ad a Millenniumi Teremben. Várjuk a Pilinszky költészetét kedvelőket!
 3. A héten, március 2-án hamvazószerda lesz, ezzel megkezdődik a nagyböjti szent 40 nap. Hamvazószerdán a reggeli és az esti szentmisében hamvazás lesz, ugyancsak mához egy hétre, nagyböjt első vasárnapján is. A nagyböjti lelkületről a Püspökkari Körlevélben hallottunk, emellett Ferenc pápa mindenkit arra kér, hogy hamvazószerdán a böjti napot a békéért tartsuk. Őt idézzük: „Külön biztatom a hívőket, hogy azon a napon buzgón szenteljék magukat az imádságnak és a böjtnek. A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől!”
 4. A nagyböjti időre jellemző, hogy a szentmisén nem mondunk Alleluját, nem díszítjük virággal az oltárt, az orgona visszafogottan szól, csak az énekek kíséretét végzi. Pénteken nem eszünk húst. És nem tartunk esküvőt. Nagyböjtben minden pénteken este ¾ 6-kor a Mindszenti templomban elvégezzük a keresztúti ájtatosságot. A Zárdakápolnában pedig a szentmise előtt minden nap a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.
 5. A héten elsőcsütörtökön gyóntatási ügyelet lesz délelőtt 8-tól 10-ig a Tanácsteremben, elsőpénteken a reggeli szentmise után és a keresztúti ájtatosság alatt, a templom gyóntató-folyosóján.
 6. Az elmúlt szombaton megtartotta a Mindszenti Plébánia egyházközségi képviselő-testülete a zárszámadási és költségvetési ülését. A testület jelen lévő tagjai egyhangúan megszavazták a beszámolót és a költségvetést. A folyamatban levő ügyekkel kapcsolatban pedig megerősítették szándékukat. Ilyenek: a Templomudvari parkoló, a temető kápolna, a kálvária és rendben tartása, a temetői sírhelyek és azok fenntartási költségeinek 20%-os emelése. Az ülésen döntöttek arról is, hogy felmérik – természetesen önkéntes válaszadással – azoknak a személyeknek a készségét, akik a saját foglalkozásuk alapján szívesen kapcsolódnának a Mindszenti Plébánia segítőköréhez. „Közösségben lenni – közösségért tenni” mottóval.
 7. Imádkozzunk Ukrajna békéjéért, különösen pedig a kárpátaljai magyarokért.

Egyházmegyei szentségimádási nap a Mindszenti templomban 2022. január 22-én kedden, Szent Péter apostol székfoglalója ünnepén

09.00-10.00: Selyemrét – Minoriták

10.00-11.00: Szent Anna – Újdiósgyőr

11.00-12.00: Vörösmarty katolikus iskola I.

12.00-13.00: Vörösmarty katolikus iskola II.

13.00-14.00: Diósgyőr – Vasgyár

14.00-15.00: Martintelep – Szirma

15.00-16.00: Hejőcsaba- Avas-Dél

16.00-17.00: Mindszent – Felsőzsolca

18.30: ünnepélyes bezárás szentmisével (Palánki püspök úr)