Vörösmarty Iskola

2011. szeptemberétől az intézmény fenntartója az Egri Főegyházmegye. A nagy szakmai tapasztalattal rendelkező tanítók és tanárok munkája révén az elmúlt évtizedek során méltón vált elismertté a város oktatásában ez az intézmény.

A 2011/2012-es tanévtől pedagógiai programjukban az oktatás mellett a keresztény értékrend megismertetését és annak megélését hangsúlyozzák. A keresztény pedagógiának célja, hogy a természetes emberi képességeket, a test és lélek, az értelem és akarat minden erejét kifejlessze, hangsúlyozva a türelmet, az egymásra való odafigyelést, Isten szeretetét.

A tanítást rövid elmélkedéssel kezdik. Tanítványaik felekezeti hovatartozásuknak megfelelően heti két hittanórán vesznek részt. Az iskola kápolnájában évi három alkalommal, osztálytársaikkal szentmisén imádkoznak. Karácsonyra és húsvétra a tanulók nevelőikkel együtt lelkigyakorlattal készülnek.

Igyekeznek minden tanulóban a benne rejlő tehetséget felismerni és tovább fejleszteni. Ezért a felső tagozatos tanulók nívócsoportokban tanulhatják az angol és német nyelvet, és a matematikát (heti öt illetve hat órában).

Immár négy éve felmenő rendszerben ún. korcsolyás osztályokat szerveztek. Az ide járó tanulók a délutáni napközis foglalkozás keretében a közeli sportcsarnokban jégtánc- vagy jégkorongedzéseken vesznek részt.

Tanulóik szabadidejükben érdeklődésüknek megfelelően különböző szakkörökben és sportfoglalkozásokon tölthetik el hasznosan idejüket.

A 2012/2013-as tanévben három első osztályt tudtak indítani, ebből kettő iskolaotthonost és egy “jeges” osztályt. Az érdeklődőket várják nyílt napjaikra és iskolába hívogató foglalkozásaikra.

További információk az iskola honlapján találhatók.