2022. júmius 26., évközi 13. vasárnap

 1. Szerdán, június 29-én Szent Péter és Szent Pál napján, este fél 7-kor hagyományteremtő céllal ún. kisbúcsút tartunk. A szentmisét bemutatja Nagy Krisztián atya, a Mindszenti plébániáról származó, jelenleg Hernádnémetiben szolgáló plébános. A szentmise után a Millenniumi Teremben a templomudvar és a Glória udvar átalakításáról, vetített beszámolót tartanak a tervezők, a Neo Építészműhely mérnökei.
 2. Mához egy hétre vasárnap, 10 órakor tartjuk templomunk búcsúi szentmiséjét, melyet Lóczi Tamás atya mutat be. A körmenet várható elhúzódása miatt, a fél 12-es szentmise elmarad. A szentmise után mindenkit várunk szeretettel egy koccintásra a templomudvaron! Aki szívesen sütne pogácsát ehhez, kérjük jelezze a sekrestyében szerda estig.
 3. A héten elsőpéntek, előtte csütörtökön délelőtt és este, valamint pénteken a reggeli szentmise után és este, gyóntatási ügyeletet tartunk.
 4. Július 17-én vasárnap újmisét mutat be templomunkban a szombaton pappászentelt Péter Vilmos A szentmise délután fél 4-kor kezdődik, melyre szeretettel várunk mindenkit.
 5. Ternyák Csaba érsek úr, rendelkezése folytán Kovács József káplán atya augusztus 1-jétől az Egri Bazilikába kerül káplánnak. Elköszönése július 31-én vasárnap lesz.
 6. A Főpásztor rendelkezése alapján, augusztus 1-jével Péter Vilmos újmisés atya és Thiago Jackson Pinheiro Costa (Csiágo Dzsekszon Pinyéró Koszta) Gyöngyös-felsővárosi káplán, a mindszenti plébánia szolgálatába kerül.
 7. Más változások: Diósgyőrbe plébánosnak: Szabó József atya kerül az egri szemináriumból. Az ő helyét Egerben Lóczi Tamás atya foglalja el. A Mikolai Vince atya halálával megüresedett Főesperesi tisztségre az Érsekfőpásztor Tóth István martinkertvárosi plébános urat nevezte ki.
 8. Közeli változás még, hogy Galo Gábor atya Szirmabesenyőről a zempléni Pálházára került, és a Sátoraljaújhelyi Szent István középiskola lelkésze lett. Helyére Kecskés László atya jön, Borsodszirákról.
 9. A selyemréti plébánia háromnapos zarándoklatot szervez busszal Lengyelországba, augusztus 1-től 4-ig. Jelentkezni a selyemréti plébánián lehet.
 10. A mai perselyadományokat Péter-fillér címen beküldjük az egyházmegyéhez, ahonnan Rómába továbbítják.
 11. A héten: hétfőn Szent László Király, szerdán: Szent Péter és Pál apostolok, szombaton: Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz.

2022. június 19., Úrnapja

 1. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június 24-én pénteken, életvédő napot szervez, fókuszban a „Váratlan élet” című filmmel, amelyet aznap valamennyi egyházmegyében, levetítenek és amit kerekasztal beszélgetés követ. Itt Miskolcon a Miskolci (gk.) Egyházmegye szervezésében lesz a vetítés du. 15.00 órakor a Művészetek Házában. A filmvetítés ingyenes, azonban a terem befogadóképessége miatt, tisztelettel kérjük a részvételi szándékot előre jelezni a missziosiroda@gmail.com címen, vagy a 46/ 500 260 telefonszámon. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a film a nyugalom megzavarására alkalmas képeket tartalmaz, ezért 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
 2. Június 24-én pénteken, Jézus Szentséges Szívének ünnepén lesz a Martinkertvárosi Egyházközség egész napos Egyházmegyei Szentségimádási napja! A mindszenti Egyházközség Szentségimádási órája 15.00 órakor kezdődik.
 3. Ugyancsak június 24. péntek 18.00-kor a Sziklakápolna búcsúja lesz miséző és szónok Futó Béla piarista tanár úr lesz.
 4. A Miskolc Perecesi templom búcsúját szintén Jézus Szentséges Szívének napján, június 24-én, pénteken tartják. Az ünnepi szentmisét, szentbeszédet és körmenetet Jorge Luis Altamirano Mendez (Horge Lui Alatamiráno Mendez) tartja, a szentmise 18.00-kor kezdődik.
 5. A Mindszenti Kolping Család szalonnasütést rendez június 25-én, (szombaton) 18.00 órától, a Mindszenti templom udvarán. Szalonnáról, kenyérről és tűzről a vezetőség gondoskodik; a rendezők kérik, hogy süteményt és inni valót a résztvevők hozzanak. Szeretettel várnak mindenkit!
 6. A mindszenti templom vasárnap 10 órai szentmise YouTube- csatornán való közvetítése, a nyári időszakban szünetel.
 7. A Martinkertvárosi egyházközség búcsúját jövő vasárnap, a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisével ünneplik, melyet főtisztelendő Rigó Jenő jezsuita plébános mutat be.
 8. A héten elkezdődött a tűzkárt szenvedett sajóbábonyi templom rendbetétele: teljes belső festés, berendezések javítása, pótlása és kármentesítése szükséges. A rendbetétel várható összege 10 MF-t. Az egyházközség nagyon kicsi (14-en járnak szentmisére). Ternyák Csaba érsek úr hivatalosan engedélyezte, hogy erre a célra gyűjtést tartsunk. Kérjük, hogy aki tud és szeretne is segíteni, az szíveskedjék július 24-én, vasárnap a persely adományát erre a célra szánni. Ha más úton is szeretne adományt e célra adni, az megteheti csekken vagy átutalással, de mindenképpen jelezze, hogy a sajóbábonyi templom javára. Köszönjük!

2022. június 12., Szentháromság vasárnapja

 1. A héten, június 16-án csütörtökön, a Szent Rita Óvoda záró szentmiséje lesz a Mindszenti templomban fél 5-kor.
 2. A június 17-én, pénteken pedig a Vörösmarty katolikus általános iskola tanévzáró szentmiséje lesz, délelőtt 10 órakor a felső tagozatos tanulóknak, délután 3 órakor pedig az alsó tagozatosaknak. Pénteken, az esti szentmise előtt Jézus szíve litániát imádkozunk.
 3. Szombaton papszentelés lesz az egri bazilikában. Ternyák Csaba érsek atya pappá szenteli az Egri Érseki Papnevelő Intézet három diakónusát, Hágen Pál Tamást, Kerekes Gábort és Péter Vilmost; valamint a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium három diakónusát, Herbst Ádámot, Carlos Sirer Melist (Karlosz Szírer Melisz) és Michele Gervasoni-t (Mihéle Dzservazóni). A szentelést a Szent István televízió Youtoube csatornán és a rádió élőben közvetíti.
 4. Jövő vasárnap Úrnapja lesz, szentségi körmenettel. Kérjük az elsőáldozó kisfiúkat és kislányokat, hogy virágszirom hintésre jöjjenek el a 10 órai szentmisére. A szüleiket és a kedves híveket pedig kérjük, aki teheti, hozzon egy kis edényben virágszirmot. A fél 12-es szentmise jövő vasárnap elmarad.
 5. Hirdetjük, hogy templomunk búcsúját 3 hét múlva, július 3-án tartjuk, az ünnepi szentmisét Lóczi Tamás sátoraljaújhelyi esperes-plébános celebrálja.
 6. Péter és Pál napján, június 29-én, szerdán este is ünnepi szentmisét tartunk, Péter és Pál tiszteletére. Tervezzük, hogy minden esztendőben a Péter-Pál napi esti szentmisét is ünnepi formában tartjuk, amelyre olyan miséző lelkipásztort hívunk, aki közel áll a Mindszenti hívekhez. Ez évben főtisztelendő Nagy Krisztián atya, egyházközségünkből származó lelkipásztor lesz a meghívott miséző és szónok. A szentmise után a Millenniumi Teremben bemutatjuk az Érsek Úr által elfogadott és jóváhagyott, templomudvar és parkolótér látványterveit azok számára, akik itt tudnak maradni.
 7. Köszönetet mondunk az elsőáldozás-, a bérmálás- és az egész tanévi hitoktatás munkájáért a hitoktatóknak, a templomi ünnepségek és ünnepi köszöntések, valamint a előadott színjátékok szolgálatának megszervezéséért Hoskó Orsolya igazgatónőnek és Csík Tibor igazgató úrnak és minden kedves szülőnek! (A fél 9-es szentmise után a gyerekek szokásos jutalmazása lesz, kérjük ne menjenek haza mindjárt!)
 8. Hétfőn Páduai Szent Antal, szerdán Árpád-házi Boldog Jolán emléknapja lesz.

2022. június 5., Pünkösd

 1. Ma délután Ficzek László helynök úr megbérmálja a Mindszenti Templom 32 fiatalját, a délután négy órakor kezdődő szentmise keretében. A szentmise után az egyházközségi képviselőtestület tagjait várjuk a millenniumi terembe egy köszöntésre.
 2. Két hét múlva Úrnapja. Kérjük a kedves testvéreket, akiknek odahaza virágos kertjük van, a virágszirmokat gyűjtsék össze, hogy a körmenetben az elsőáldozó gyerekek tudjanak virágszirmot hinteni. A sátrak készítőit pedig szeretettel kérjük a diszítésre! A Vörösmarty iskola pedagógusai vállalták az első sátor feldíszítését.
 3. Júniusban pénteken az esti szentmisék előtt elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 4. A Görömbölyi templom búcsúja jövő vasárnap 11 órakor lesz, Futó Béla piarista tanár úr lesz a miséző és a szónok.
 5. Az egyházmegyei katolikus iskolák tanévzáróját szerdán délelőtt 10 órakor tartjuk Jászapátiban
 6. Pénteken, június 10-én a Vörösmarty Katolikus általános iskola ballagási szentmiséje lesz délután 4 órakor a Mindszenti templomban.
 7. Jövő vasárnap szentháromság vasárnapja, a sajóbábonyi templom búcsúját a felújítási munkálatok miatt, augusztus 20-án tartjuk.
 8. Mai nappal véget ér a húsvéti időszak, az imádságban ismét visszatérünk az Úrangyalához.
 9. Holnap, Pünkösd második napján szentmisék: 7, 10 és 18:30-kor a Mindszenti templomban és 16.30-kor a Zárdakápolnában.

2022. május 29., Urunk mennybemenetelének ünnepe

 1. Ma, Urunk Mennybemenetelének ünnepén, a fél 9-es szentmisén elsőáldozást tartunk/-tottunk. Negyvenöt kisfiú és kislány találkozik először az Úr Jézussal, az Oltáriszentségben. Imádkozzunk értük!
 2. Kedden, 31-én tartjuk az utolsó májusi litániát. Bíztatjuk a testvéreket, minél többen jöjjenek hálát adni és megköszönni a Szűzanya segítségét, este 18.10-kor kezdődik az ünnepélyes litánia.
 3. Június 2-án, elsőcsütörtökön Egerből 6 diakónus -és tanáraik- lesznek a vendégeink. A papszentelés előtt álló diakónusok bemutatkoznak a miskolci papságnak és a híveknek. Csütörtökön délelőtt 10 órakor közös szentmisét mutatunk be, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket! Aznap délelőtt 8 és 10 óra között gyóntatási ügyeletet tartunk.
 4. A héten elsőpéntek lesz a reggeli szentmise után és az esti szentmise előtt gyóntatunk.
 5. Ugyancsak jövő szombaton, az esti szentmise után fél 10-ig a Mindszent Karizma Közösség Szentlélekváró zenés áhítatot tart a Mindszenti templomban. Mindenki jöjjön, aki szükségét érzi, hogy a Szent Lélek jövetelét együtt hívjuk és várjuk!
 6. Pünkösd vasárnap délután 4 órakor kezdődik a bérmálási szentmise Ficzek László általános helynök úr bérmálja meg a fiatalokat. Előtte szombaton, 9 órától a bérmálkozásra készülők gyóntatása lesz templomunkban. Kérjük a bérmaszülőket és a hozzátartozókat, gyónjanak és áldozzanak együtt a bérmálkozókkal, hogy az ünnep lelkileg is erősítsen mindnyájunkat.
 7. Pünkösdhétfőn Szent Erzsébet ünnepséget tartanak Sárospatakon. A történelmi jelentőségű templom új sekrestyéjét ez alkalommal szenteli meg Ternyák Csaba érsek úr, fél 10 órai kezdettel. Majd a szentmisét a szokásos városi nagy körmenettel zárják. Hívjuk az előző napon megbérmált fiatalokat, vegyenek részt ezen a szentmisén. Számukra külön buszt rendelünk.
 8. Pünkösdhétfőn reggel 7, délelőtt 10 és este fél 7-kor lesz a Mindszenti templomban szentmise.
 9. Június 4-én, pünkösd szombatján, szentmisét tartanak a lillafüredi Limpiászi keresztnél. A szentmise déli 12-kor kezdődik. Felső-Majláth állomásról 10:35-kor és 10:50-kor indulnak az 5-ös és 15-ös autóbuszok. Szeretettel várják a kedves Híveket a Diósgyőri plébánia szervezésében
 10. Katolikus számlálóbiztosok kerestetnek! Az őszi népszámláláshoz katolikus számlálóbiztosokat keresünk. A felekezeti hovatartozás is szerepelni fog a kérdőíven, ezért fontos, hogy legyenek katolikusok kérdezőbiztosok is. Miskolc város területén 438 számlálóbiztos szükségeltetik. SAJNOS A HATÁRIDŐ NAGYON KÖZEL VAN, keddig lehet jelentkezni a város jegyzőjénél. Kérjük, hogy vállaljanak kérdezőbiztosi szerepet! Miskolc Város honlapjáról lehet letölteni a jelentkezési lapot.

2022. május 22., Húsvét 6. vasárnapja

 1. Mához egy hétre, május 29-én, mennybemenetel ünnepén, templomunkban elsőáldozás lesz a fél 9-es szentmisén. Kérjük a kedves híveket, csak azok jöjjenek erre a szentmisére, akik érintettek, mert nagyon sokan leszünk. A többiek ez alkalommal válasszanak másik időpontot. Ha szeretnék látni az elsőáldozókat, akkor a tízórai szentmisére jövő hívek még megpillanthatják őket. Előtte szombaton 9 órától lesz az elsőáldozók és a hozzátartozóik gyóntatása.
 2. Mához 2 hétre, június 5-én Pünkösdvasárnap délután 4 órakor lesz templomunkban a bérmálás. Ficzek László általános helynök úr bérmálja meg fiataljainkat. Előtte szombaton a bérmálkozók és hozzátartozóinak a gyóntatása lesz.
 3. Hittantábor: Már lehet jelentkezni, a hagyományos Hittan táborba, amelyet ezúttal Bükkzsércen a Piarista Kulcsos Házban tartunk, július 4-e hétfőtől 8-a péntekig, a hitoktatók és szülők szervezésében. Jelentkezni, a szentmise után a Millenniumi Teremben Hoskó Orsolyánál, vagy a plébánia hivatalban lehet. Részvételi díj gyermekenként 25 ezer forint. Nagyon megéri! Szülői értekezletet tartunk e tárgyban: június 12-én délután 3 órakor. Akkor kell befizetni a részvételi díjat is.
 4. A Fráter Gimnázium 30 éves jubileumi ünnepsége lesz a héten pénteken a Mindszenti templomban. A délután 3 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Dr. Ternyák Csaba érsek úr lesz. A szentmisére csak a gimnázium által meghívottak jöjjenek, mert helyszűkében leszünk.
 5. A tervezhetőség miatt már most hirdetjük, hogy templomunk Péter-Pál búcsúját július 3-án a délelőtt 10 órai szentmisén tartjuk. A szentmisét bemutatja Lóczi Tamás sátoraljaújhelyi esperes-plébános.
 6. A megnövekedett temetői feladatok ellátására temetői munkatársat keresünk: fűnyírás, fagallyazás, sírásás- és rendben tartás, betonozás és kegyeleti munkák végzésére.
 7. A Fráter Katolikus Gimnázium munkatársakat keres: gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző, informatika szakos középiskolai tanár, melegítőkonyhai kisegítő.
 8. Ma van az egyházi sajtónak és azok munkatársainak a napja. Imádkozzunk értük, hogy munkájukat a jó hír szolgálatában végezzék, és minden egyéni és más érdeket tegyenek félre.
 9. A Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség szeretettel várja: “A HIT KIÁRUSÍTÁSA” címmel dokumentumfilm bemutatójára kerül sor a jövőhéten, május 24-én, kedden 17.00 órakor a Miskolci Egyetem szenátusi termében. Somogyi Viktóriával, az amerikai templombezárási válságról szóló alkotás rendezőjével, közönségtalálkozóra hívják az érdeklődőket. A belépés ingyenes.
 10. Hétfőn Boldog Apor Vilmos vértanú püspök, kedden Szűz Mária a keresztények segítsége, szerdán szent VII. Gergely pápa, csütörtökön Néri Szent Fülöp emléknapja lesz.

2022. május 15., Húsvét 5. vasárnapja

 1. Májusban minden este elénekeljük a Loretto-i litániát 18.10-kor. Szeretettel várjuk a kedves híveket is!
 2. Jövő pénteken a májusi litániát, a hittanos gyerekek részvételével végezzük a Mindszenti templom udvarán, 18.00-18.30-között. Gyülekezés: 17.45-től. Kérjük a gyerekeket: hozzák magukkal a hittanos csoporttal elkészített virágkoszorút a Csupros Mária-szobor feldíszítéséhez!
 3. Juhász Ferenc plébános atya köszöni a Covidban érte végzett imákat! Meggyógyult és visszatért napi munkájához.
 4. Két hét múlva, május 29-én, Urunk Mennybemenetelének ünnepén, a fél 9-es szentmisén lesz templomunkban az elsőáldozás. Ez évben több mint 40 gyermek lesz elsőáldozó, előtte szombat az első szentgyónásukat végzik. Kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, rokonokat, hogy amennyiben megtehetik, gyónjanak, áldozzanak együtt gyermekeikkel, had legyen így is közös, szép családi ünnep az első szentáldozás napja!
 5. Már lehet jelentkezni, a hagyományos Hittan táborba, amelyet ezúttal Bükkzsércen a Piarista Kulcsos Házban tartunk, július 4-e hétfőtől 8-a péntekig, a hitoktatók és szülők szervezésében. Jelentkezni, a szentmise után a Millenniumi Teremben Hoskó Orsolyánál, vagy a plébánia hivatalban lehet. Részvételi díj gyermekenként 25 ezer forint. Nagyon megéri! Szülői értekezletet tartunk e tárgyban: június 12-én délután 3 órakor. Akkor kell befizetni a részvételi díjat is.
 6. Hosszú szenvedés után meghalt Zajacz Ernő atya. Temetése május 24-én lesz szülővárosában, Besenyszögön, a délelőtt 10 órakor kezdődő, lelkiüdvéért bemutatott szentmise után. Ugyancsak elhunyt, Gordos Miklós atya. A nyolcvanas években volt káplán a Szent Annán, majd Hidvégardóban plébános, az utóbbi években ő is betegeskedett, és a nagyiváni szociális otthonban pihent. Tiszaújvárosban temetik a héten csütörtökön délelőtt 10 órakor.
 7. A jövőhéten hétfőn Nepomuki Szent Jánosnak, a gyónási titok vértanújának emléknapja lesz, kedden Boldog Scheffler János szatmári vértanú püspök emléknapja, szerdán szent I. János vértanú pápa emléknapja, pénteken Szienai szent Bernardin, szombaton szent Kristóf emléknapja lesz. Vasárnap Casciai (kassiai) szent Rita emléknapja.

2022. május 1., húsvét 3. vasárnapja

 1. Jövő szombaton az Egri Bazilika felszentelésének ünnepe lesz. Ezen a napon zárja le a szinodális út egyházmegyei szakaszát a Főpásztor, az egyházmegye küldötteinek részvételével. Az egri bazilikában felújítási munkálatok folynak, ezért Mezőkövesden lesz a szinodális találkozó, délelőtt 10 órától.
 2. Mához egy hétre a papi hivatások vasárnapja lesz. Szombaton este és vasárnap, két kispap itt lesz az Egri Szemináriumból, és ők fognak tanúságot tenni a szentmisék prédikációiban hivatásukról.
 3. A héten elsőpéntek lesz, csütörtökön délelőtt 8 és 10 óra között gyóntatási ügyeletet tartunk. Elsőpéteken a reggeli szentmise után és este gyóntatunk.
 4. Jövő vasárnap, május 8-án du. 4 órakor, a Versbarátok köre bemutatja a „Győzzön a te békéd!” című verses-zenés összeállítását Millenniumi Teremben. Szeretettel várják az érdeklődőket.
 5. Ma május elseje van, Munkás Szent József ünnepe. Kérjük Szent József közbenjárását, és imádkozzunk az édesapákért, hogy munkájukkal biztos megélhetést tudjanak nyújtani családjuknak.
 6. Holnap szent Atanáz püspök ünnepe lesz, kedden Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe, szerdán Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje, ugyancsak szerdán Boldog Ceferinó cigány vértanú emléknapja, szombaton Boldog Gizella emléknapja.

2022. április 24., húsvét 2. vasárnapja

 1. Ma van az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett. Ma búzaszentelést és könyörgő imádságot végzünk a 10-es szentmisén.
 2. Hétfőn és kedden reggel 8 és 14.00 óra között lesz a Szent Rita Óvodában, az óvodai beiratkozás.
 3. Önkénteseket szervezünk a Katolikus Karitász Barabási Segítségpontjára. Jövőhéten csütörtök, péntek és szombaton lesznek ott önkénteseink. Ha valaki szeretne csatlakozni hozzájuk, jelezze a Mindszenti plébánia hivatalban, vagy Molnár Attila atyánál közvetlenül, aki a csoportot szervezi és szállítja. 30 és 55 év közöttiek előnyben!
 4. Jövő szombaton délelőtt 11 órakor a Fráter György Katolikus Gimnázium 12-eseinek ballagási szentmiséje lesz a Mindszenti templomban.
 5. Két hét múlva, május 8-án du. 4 órakor, a Versbarátok köre bemutatja a „Győzzön a te békéd!” című verses-zenés összeállítását Millenniumi Teremben. Szeretettel várják az érdeklődőket.
 6. Jövő vasárnap május első vasárnapján anyák napja lesz, a fél 9-es szentmisén köszöntjük az édesanyákat. Májusban minden este a szentmise előtt 18.10-perckor elénekeljük a Lorettói Litániát.
 7. Hétfőn Szent Márk, pénteken Sziénai Szent Katalin ünnepe lesz.