2020. november 22., Krisztus Király ünnepe

 • Ma, Krisztus a Mindenség Királyának ünnepével lezárjuk az egyházi évet, adjunk hálát a jó Istennek a kapott kegyelmekért! Mához egy hétre, Advent első vasárnapjával megkezdjük az új liturgikus évet, és egyben a Karácsonyra felkészítő időszakot. Ma egy éve, hogy esküt tettek az új egyházközségi képviselőtestület tagjai.
 • Ádventben reggel 6 órakor tartjuk a roráte-miséket. Aki teheti, vegyen részt ezen a korai szentmisén, ezzel is segítjük lelkünket ébren tartani a Megváltó érkezésére. 7 órakor csak temetési gyászmisét tartunk. A roráte-misék után hétköznap minden reggel gyóntatunk a plébánia tanácstermében. Ugyanígy csütörtök-, péntek és szombat este fél 6-tól is.
 • A sekrestyében kapható lesz ádvent 2. vasárnapjától jövő évi naptár és kalendárium.
 • A jövő évre már lehet szentmise szándékokat (élőkért, holtakért egyaránt!) előjegyeztetni a plébánián, telefonon és emailben is lehetséges.
 • Kérjük, hogy akik még nem fizették be az ez évi egyházfenntartói járulékukat, szíveskedjenek rendezni. Csekken és átutalással is lehetséges az egyházi adót fizetni; illetőleg aki nem tud szentmisére eljönni, de perselyadományt szeretne adni, azt is megteheti átutalással. A plébánia számlaszáma fenn van a honlapon.
 • Ezentúl minden vasárnap a 10 órai szentmisét online is közvetítjük, a Mindszenti Plébánia Facebook oldalán nézhető.
 • A mai szentmisék perselyadományait a Katolikus Karitász központi céljaira fordítjuk.
 • Nagy István atya súlyos tüdőgyuladással a Semmelweis Kórház Covid osztályán fekszik. Kérünk mindenkit, hogy imádkozzon gyógyulásáért! Köszönjük!

2020. november 15., évközi 33. vasárnap

 • Az éjszakai kijárási tilalom miatt, az esti szentmisét a Mindszenti templomban egy fél órával előbb kezdjük. Hétköznap és vasárnap is: este 6 órakor lesz az esti szentmise hétfőtől. A zárda kápolnában hétköznap és vasárnap is fél 5-kor kezdjük a szentmisét.
 • A szentmiséket megtartjuk, de kérjük az előírások szigorú betartását: maszk és kézfertőtlenítés elvégzését, valamint a másfél méter távolság megtartását egymástól.
 • Sajnos a szentségi felkészítő hittant csak online módon tudjuk tartani, Józsi atya az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülő csoportnak létrehozott egy-egy Facebook csoportot, oda kell bejelentkezni, és azon keresztül fogja küldeni az anyagot, amíg a veszélyhelyzet meg nem szűnik.
 • Jő évben a Mindszenti temető gondnoki állása megüresedik. Keresünk olyan 50 év körüli családos, katolikus személyt, aki a temetőgondnoki feladatot átveszi Dvorszki Bélától, aki 25 éve nagy odaadással tölti be ezt a fontos, komoly felelősséggel járó, sok türelmet és empátiát igénylő munkakört. Az érdeklődő személyesen a plébánosnál jelentkezzen, a plébániai telefonszámon keresztül. Könyvelési- közgazdasági- és emberismerettel valamint jogosítvánnyal rendelkezők számára ajánljuk a munkakört. Jelentkezni még ebben az esztendőben célszerű. Munkakezdés, a képviselőtestületi meghallgatás után, jövő év április-május hónapjaiban.
 • A fél 9-es szentmise után az egyházközségi képviselőtestület tagjait egy rövid konzultációra várjuk a millenniumi terembe.

2020. november 8., évközi 32. vasárnap

 • November egész hónapjában, halottjaink számára teljes búcsú nyerhető az ismert feltételekkel (temető vagy templomlátogatás + Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy a Szentatya szándékára).
 • A korai sötétedés miatt és az idős testvérekre tekintettel, a Zárdakápolnában a szentmisét hétköznap fél 5-kor kezdjük és a rózsafüzért a szentmise után végezzük. Vasárnap a szentmise a Zárdakápolnában továbbra is 5 órakor kezdődik.
 • A héten gyóntatás a következő időpontokban lesz: csütörtökön, pénteken és szombaton este fél 6-tól. A szentgyónást a tanácsteremben lehet végezni – novemberben elhunyt szeretteinkre is gondoljunk a szentgyónással.
 • A héten folytatódik a plébániai hitoktatás. Az elsőáldozásra készülőket pénteken du. ¼ 5-re vagy szombat reggel 9 órára; a bérmálásra készülőket pénteken du 5 órára várjuk a Millenniumi Terembe. Azok is jöjjenek, akik valami oknál fogva még nem töltötték ki a jelentkezési lapot, de szeretnének hittanra járni. A fiatalokat péntek este 7 órára várjuk az Ifiklubba!
 • Kérjük a testvéreket, a templomba belépve minden alkalommal használják a kézfertőtlenítőt, és a benntartózkodásuk alatt viseljék a maszkot is!
 • 11-én szerdán, Szent Márton ünnepe lesz.

2020. november 1., évközi 31. vasárnap

• November egész hónapjában, halottjaink számára teljes búcsú nyerhető az ismert feltételekkel (temető vagy templomlátogatás + Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy a Szentatya szándékára).
• A korai sötétedés miatt és az idős testvérekre tekintettel, a Zárdakápolnában a szentmisét hétköznap fél 5-kor kezdjük és a rózsafüzért a szentmise után végezzük. Vasárnap a szentmise a Zárdakápolnában továbbra is 5 órakor kezdődik.
• A héten gyóntatás a következő időpontokban lesz: elsőcsütörtök (délelőtt: 8- és 10 óra között és este fél 6-tól), elsőpéntek (reggel fél 7-től és este fél 6-tól), szombat (este fél 6-tól). A szentgyónást a tanácsteremben lehet végezni – novemberben elhunyt szeretteinkre is gondoljunk a szentgyónással.
• A héten folytatódik a plébániai hitoktatás. Az elsőáldozásra készülőket pénteken du. ¼ 5-re vagy szombat reggel 9 órára; a bérmálásra készülőket pénteken du 5 órára várjuk a Millenniumi Terembe. Ez alkalommal SZÜLEIKKEL együtt jöjjenek és hozzák magukkal a kitöltött jelentkezési lapokat. Azok is jöjjenek, akik valami oknál fogva még nem töltötték ki a jelentkezési lapot, de szeretnének hittanra járni. A fiatalokat péntek este 7 órára várjuk az Ifiklubba!
• Ma este a Mindszenti temetőben fél 6-kor lesz a halottak esti szertartás a ravatalozónál, utána 18:30-kor szentmise lesz az összes megholtakért a Mindszenti templomban.
• Kérjük a testvéreket, a templomba belépve minden alkalommal használják a kézfertőtlenítőt, és a benntartózkodásuk alatt viseljék a maszkot is!

 

2020 október 25., évközi 30. vasárnap

 • Október utolsó hete következik. Az esti szentmisék előtt közösen végeztük a rózsafüzért a templomban. Sajnos kevesen vállalták, hogy az esti órában eljönnek a rózsafüzér imádságra. Kérjük az utolsó héten, jöjjenek el azok is, akik eddig nem voltak, ne zárjuk le úgy az októbert, hogy a rózsafüzér imádság közös végzésén nem vettünk részt. Talán a téli óraátállítás egy kissé kedvezőbbé teszi azzal, hogy nem lesz olyan sötét még a héten. És a templom tágas ahhoz, hogy ne kelljen szorosan ülnünk.
 • A jövő vasárnap Mindenszentek napja lesz. A Mindszenti temetőben a szertartást az összes megholtért a ravatalozónál végezzük, este fél 6-kor. Kérjük azokat a testvéreinket, akik elhunyt szeretteik sírját kívánják megszenteltetni, a héten jelentsék be a plébánián, vagy a sekrestyében.
 • Az egész novemberben az elhunyt lelkek javára teljes búcsút szerezhetnek azok, akik elvégzik szentgyónásukat, szentáldozáshoz járulnak és imádkoznak a Szentatya szándékára (minden csütörtökön, pénteken és szombaton este fél 6-tól gyóntatunk a plébánia tanácstermében!).
 • Sajóbábonyban a jövővasárnapi szentmisét kivételesen, szombaton este 6 órakor tartjuk, a temetői szertartás ott vasárnap délután 3 órakor lesz.
 • Két hét múlva, november 8-án 11 órakor tartják Új-Diósgyőrben a Szent Imre búcsút. Előtte csütörtökön szentségimádási nap lesz; a Mindszenti-templom híveit déli 12 órára várnak szentségimádásra. Mikolai Vince Főesperes-plébános lesz az ünnepi miséző. A részletes programot a bejáratnál, a plakáton olvashatják a kedves hívek.
 • Jelentősen megnőtt a fertőzésveszély. Határozottan kérjük a testvéreket, minden közösségi összejövetellen viseljenek maszkot, és figyeljék a héten a hatósági intézkedéseket. Ettől függ, hogy a temetői látogatásokat meg tudjuk-e tartani az egész országban.

Az iskolai őszi szünetben pihenjék ki ennek a feszültségekkel terhelt oktatási időszaknak a fáradalmait!

2020. október 18., évközi 29. vasárnap

 • A héten csütörtökön, október 22-én, 16:00 órakor a diósgyőri templomkertben Szent II. János Pál pápa szobrát leplezik le, a róla elnevezett tér – és a templom között. Tervek szerint Ternyák Csaba érsek úr végzi az ünnepi ceremóniát, melyre várják a kedves híveket is.
 • Október 23-án pénteken, 12:00 órakor a Bükkszentléleki kolostoromnál, ünnepi szentmise lesz a hazáért, melyre szintén várják a kedves híveket. Gyalog, busszal és kisvonattal közelíthető meg. A főcelebráns Csóka János pálos szerzetes lesz.
 • Október 24-e szombatról vasárnapra virradóan 3 óráról 2 órára kell visszaállítani az órát. Vélhetően ez lesz az utolsó óraátállítás, mert az EU úgy döntött, hogy megszűnteti a változtatásokat.
 • Október 25-én, jövő vasárnap tartják a székely autonómia napját, amely alkalmával határtüzeket gyújtanak. Ebben az esztendőben Miskolcon is meggyújtják ezt a tüzet a Kálvárián du. 4 órakor. Az egy órás megemlékezéssel csatlakoznak ehhez a székely gondolathoz miskolciak is, a történelmi egyházak lelkipásztorainak tervezett részvételével. Ebben az esztendőben a járvány sok akadályt gördített a testvéri látogatások elé, úgy gondoltuk, tűzgyújtással fejezzük ki összetartozásunkat a határainkon túl élő székelységgel.
 • Az egyházközségi képviselőtestület tagjait várjuk egy kávéra, vagy teára a 10 órai szentmise utána a Millenniumi Terembe!
 • Október 20-án kedden: szent Vendel, szerdán: Boldog IV. Károly, csütörtökön: Szent II. János Pál pápa emléknapja lesz. Pénteken: október 23-án Kapisztrán Szent János emléknapja, és nemzeti ünnep (ezen a napon nincs böjt!)

2020. október 11., évközi 28. vasárnap

 • Kedden temetjük Csizinszky György adácsi plébánost, aki váratlanul, 69 éves korában elhunyt (Nagy István atya évfolyamtársa). A lelkiüdvéért a szentmise fél 11-kor lesz az adácsi templomban; ezt követően aznap fél 2-kor Egerben, a Hatvani temetőben, helyezik testét örök nyugalomra.
 • 14-én, csütörtökön 17:00 órakor az egri bazilikában Érsek atya diákonussá szenteli JORGE LOUÍS ALTAMIRANO MENDEZ és NOEL BENEDICT ANTASODA TAJOS – V. éves kispapokat a Redemtoris Mater Szeminárium növendékeit. A Szent István rádión keresztül, valamint a Szent István Televízió YouTube csatornáján lehet bekapcsolódni a szertartásba.
 • Jövő szombaton 16:00 órától, a Reményi Ede Kamara Zenekar koncertet ad a Mindszenti-templomban, közreműködnek Miskolc Ifjú Virtuózai. A járványhelyzethez alkalmazkodva, kérjük mindenki használja a száját és orrát eltakaró maszkot.
 • Jövő vasárnap templomi gyűjtést tartunk a missziók javára.
 • Október 23-án Engesztelő Zarándoktúra lesz a Mindszenti plébánia szervezésében Molnár Attila atya vezetésével. A szentléleki pálos kolotorromnál 12 órakor szentmise, melynek főcelebránsa Csóka János pálos szerzetes lesz. Kisvonattal, busszal és gyalogosan lehet leginkább megközelíteni.
 • A Mindszenti-temető bejárata elektromos kaput kapott. A következő hetekben igyekszünk gondoskodni a temető zárva tartásáról. Figyeljék a nyári-őszi nyitva tartást, nehogy valaki bent rekedjen. Mindenszentek közelében mindig elszaporodnak a lopások. Sajnos ezt nem tudjuk könnyen megakadályozni, ezért kérjük: vigyázzanak értékeikre. Táskát, telefont és hasonlót ne tegyenek le a sírra, mert vannak, akik erre specializálódnak. Egymás sírjaira is legyenek tekintettel, és ha valami váratlant tapasztalnak, jelentsék a gondnokságon.

2020. október 4., évközi 27. vasárnap

 • Ma a szentmisék perselyadományát Péterfillérek-címen továbbítjuk az egyházmegye központjába, ahonnan Rómába kerül, a Szentatya szándéka szerinti felhasználásra.
 • Október 6-án, kedden, az aradi vértanúk emléknapja lesz. Imádkozzunk lelkiüdvükért!
 • Október 7-én szerdán a Rózsafüzér Királynője
 • Október 8-án Magyarok Nagyasszonya főünnepe, a Zárda Kápolna búcsúja. A szentmisét este 17:00 órakor Dr. Berkes László újdiósgyőri plébános tartja.
 • Ugyancsak október 8-án tartják a Vasgyári-templom felszentelésének évfordulójához kapcsolt egésznapos szentségimádást. A Mindszenti-templom híveit 12.00 órára várják.
 • Október 10-én, szombaton, 16 órakor a Miskolc-Hámorban lévő Limpiászi feszületnél szentmise lesz Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
 • Plébániai hitoktatás, péntek: elsőáldozóknak 16:15, bérmálkozóknak 17:00, ifjúsági 19:00. Alternatív időpont, elsőáldozók: szombat 9:00 óra, „haladók”10:00 óra.
 • Október hónapban a Zárda Kápolnában fél 16:30-tól, a Mindszenti templomban 17:50-től mondunk rózsafüzért.

2020. szeptember 27., évközi 26. vasárnap

 • Ma van az elsőáldozás napja. A hűvösre fordult időjárás miatt a templomban tartjuk a szertartást. Kérünk mindenkit, a maszkot viselje, nehogy fertőzzön, vagy fertőződjék.
 • Kedden szent Mihály és a főangyalok ünnepe. Az egri bazilika búcsúünnepét tartják.
 • Szikszai István atya temetése csütörtökön 11 órakor lesz Jászapátiban.
 • Elsőcsütörtökön gyóntatási ügyelet 8-10-ig a Tanácsteremben
 • Elsőpénteken idős testvéreink otthonába ellátogatunk. Kérjük, hogy a püspökkari rendelkezés szerint a lakásukban a lelkipásztor ott léte idején tartsanak nyitva ablakot, a szellőzés miatt.
 • A héten beköszönt október hónapja, melyet az egyház a rózsafüzér imádkozásának szentel. Templomunkban minden este 17,50-től imádkozzuk közösen a rózsafüzért. Köszöntsük minél többen égi Édesanyánkat!
 • A héten hétfőn: Szent Vencel, kedden: szent Mihály, szerdán: szent Jeromos, csütörtökön: Lisieux-i kis Szent Teréz, pénteken: a Szent Őrzőangyalok emléknapja lesz.

2020. szeptember 20., évközi 25. vasárnap

 • Ma bérmálkozás (a 10 órai szentmisén), jövő vasárnap pedig elsőáldozás (a fél 9-es szentmisén). Mindkettőt szabadtérre tervezzük. Jövő szombaton 9 órától az elsőáldozás próbája és az elsőáldozók valamint szüleinek és hozzátartozóinak a gyóntatása.
 • Sajnos ugrásszerűen megnőtt a fertőzések száma hazánkban is. Kérjük, hogy maszkot, kendőt vagy sálat mindenképpen vegyenek fel, ami eltakarja orrukat-szájukat. Aki lázas, náthás vagy köhécsel, az lehetőleg most maradjon távol. Aki tart a nagyobb létszámtól, kérjük, hogy a hétköznapi szentmisére jöjjön.
 • A Mindszenti Kolping Család szalonnasütést rendez 2020. szeptember 26-án (jövő szombaton), 18 órától, a Plébánia udvarán. Szeretettel várják a Plébánia híveit, fiataljait, szülőket, minden kedves vendéget! Sütemény és innivaló felajánlást szívesen fogadnak. Természetesen ez esetben is érvényes a járványhelyzetre tekintettel az óvatosság. Akinek tünetei vannak, az maradjon távol.
 • Szikszai István atya tragikus esemény kapcsán életét vesztette a héten. Benn égett a lakásában. Imádkozzunk a volt lelkipásztorunk lelkiüdvéért.
 • Hétfőn szent Máté, szerdán Pió atya, Csütörtökön pedig Szent Gellért püspök és vártanú, a katolikus iskoláink védőszentjének ünnepe lesz.