2021. május 2., Húsvét ötödik vasárnapja

 • A Magyar Parlament április 27-én döntött, 2021. augusztus 1-jétől az Eszterházy Károly Egyetem az Egri Főegyházmegye fenntartása alá kerül. Köszönjük főpásztorunknak Dr. Ternyák Csaba érsek úrnak, hogy hosszú előkészítő munkával és kiemelkedő egyházdiplomáciai tevékenységgel befejezte, amit elődje Eszterházy Károly püspök 250 évvel ezelőtt kezdett!
 • A bérmálkozásra készülők számára örömmel hirdetjük, hogy Pünkösdvasárnap délután 4 órakor, Érsek atya megbérmálja őket a Mindszenti templomban.
 • A bérmálkozásra készülőknek és szüleiknek szülői értekezletet tartunk május 3-án hétfőn du. fél 5-kor.
 • A héten elsőpéntek lesz, csütörtökön, pénteken és szombaton gyóntatási ügyeletet tartunk este fél 6-tól;
 • Májusban minden este 17:40-kor elénekeljük a Lorettói Litániát a Mindszenti templomban.
 • Kérünk mindenkit, szíveskedjék szájmaszkot viselni, kézfertőtlenítőt használni, a közösségi távolságot megtartani a padokban is.
 • Szeretettel kérjük azokat a testvéreinket, akiknek a hozzátartozóját a héten temettük, szombaton jöjjenek el a reggel 7 órai gyászmisére, melyet mindig azokért mutatunk be, akiket az elmúlt héten temettünk.
 • A Szent József szobor családi elvitelére a sekrestyében lehet fel írtakozni. Most kérem szívesekdjenek kifáradni azok, akik elsőnek viszik haza a szobrot!
 • Isten éltesse az édesanyákat!

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. április 25., Húsvét negyedik vasárnapja

 • Májusban minden este a szentmise előtt 17:40-perckor elénekeljük a Lorettói Litániát.
 • Szombaton, május 1-jén az esti szentmisében megáldjuk a Szent József szobrot, amely másnap a 10 órai szentmise után elindul az első családhoz, ahol egy hétig tartózkodik. Kérjük, hogy jelentkezzenek azok a családok, akik otthonaikban szívesen látják Szent József szobrát, és a családapa személyesen veszi át a vasárnap 10 órai szentmisén, és a következő héten személyesen hozza vissza.
 • Az elmúlt héten Ternyák Csaba érsek úr megtekintette a Kálváriát és a felújítást tervező kivitelező cég vezetőjével egyeztetést tartott. A hivatali engedélyek beszerzése után a jóváhagyott tervek szerint elkezdődik a Kálvária stációinak helyreállítása, melyet a tervező és kivitelező cég, saját adományából fog elvégezni.
 • Az elsőáldozók hittana folytatódik a plébánián, kérjük a szülők figyelmét, hogy fokozatosan kapcsolódjanak be a gyerekek.
 • Érsek Úr a bérmálásokat a tavalyi esztendőhöz hasonlóan, a pandémiás helyzetre tekintettel a plébániavezető lelkipásztorokra bízta.
 • Jövő vasárnap Anyák Napja lesz. Szeretettel gondolunk az édesanyákra és a fél 9-es szentmisén köszöntjük őket!
 • Egri Főegyházmegye Körlevelei, 693/ 2021. sz.: Az Egri Érsek felvételt hirdet a papnevelő intézetbe! Szeretettel hívom azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus hívó szavát a papságra, és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezésüket küldjék be 2021. május 30-ig az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet címére (300 Eger, Foglár György u. 6.)!
 • Ma van a papi hivatások napja! Buzgón imádkozzunk papi hivatásokért: „Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra! Urunk, mint árvák sírunk előtted! Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat! Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!”

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. április 18., Húsvét harmadik vasárnapja

 • Hétköznap a Mindszenti templomban reggel 7:00 és este 18:00 óra, a Zárdakápolnában 16:30 (vasárnap: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00, Zárda: 17:00, Sajóbábony: 8:00 óra). Facebookon csak a vasárnap 10 órai szentmisét közvetítjük.
 • Az elsőáldozásra készülőknek -lévén ők alsó tagozatosak-, elkezdődik a plébániai hittan, a bérmálkozásra készülők, ahogyan eddig is, Kovács József káplán atyával tartsanak kapcsolatot, hogy le ne morzsolódjanak, és az ő irányításával készüljenek.
 • Az egyéb közösségi programok még nem indulnak el a plébánián, csak akkor, amikor a veszélyhelyzet elmúlik, és az oktatás az iskolákban minden évfolyamon elkezdődik. Egyelőre csak a templomok nyílnak meg a közösségi szertartások végzésére.
 • Kérünk mindenkit, szíveskedjék szájmaszkot viselni, kézfertőtlenítőt használni, a közösségi távolságot megtartani a padokban is.
 • Aki a járvány tüneteit érzékeli önmagán, vagy pedig családtagjai között, kérjük, hogy továbbra is a médián keresztül kapcsolódjon be a szertartásba.
 • A sekrestyében lehetőleg csak egy valaki tartózkodjon és használjon ott is szájmaszkot. Az ügyeket a plébánia irodában intézzék. Hétfőtől, délután 3-tól 5 óráig is nyitva lesz az iroda nem csak délelőtt. Ha lehetséges továbbra is inkább telefonon és emailen keresztül intézzék a plébániai ügyeket.
 • A jegysoktatást szombaton este elkezdtük a Zoom-os csoport számára. A Skype- és a Messenger csoportot a következő két hétben hívjuk össze.

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. április 11., Isteni Irgalmasság vasárnapja

 • Április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Kérjük Istentől a járvány megszűnését, egyházi és közösségi életünk újjászületését.
 • Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Egri Főegyházmegyében április 17-én, jövő szombat estétől ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával: továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.
 • Szombaton: a Zárda-kápolnában 16:30-kor, a Mindszenti templomban 18:00 órakor lesz a szentmise, melyre a híveket az említett feltételek mellett szertetettel várjuk. Vasárnap pedig a szokásos időpontokban lesz a szentmise: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00; Zárdakápolna: 17:00, Sajóbábony: 08:00.
 • A Mindszenti templomból a héten még minden este 6 órakor, jövő vasárnaptól kezdődően azonban csak vasárnap 10 órakor közvetítjük a szentmisét a plébánia Facebook oldalán.
 • A Plébánia Hivatal egésznapos nyitva tartásáról április 11-e után döntünk.
 • Az MKPK egyhangú határozata szerint, a vasárnapi szentmisén való részvétel továbbra sem kötelező.
 • Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.
 • Szomorúan szívvel, de a feltámadás hitében tudatjuk, hogy a héten két lelkipásztor adta vissza lelkét a Teremtőnek. dr. Bogdan Adamczyk minorita szerzetes, a Szegedi Minorita plébánia plébánosa és Galó József atya, a Verpeléti r.k. plébánia plébánosa. Mindketten Covid fertőzésben haltak meg. Imádkozzunk lelkiüdvükért!

Vasárnapi  levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. április 4., Húsvét

 • Teljes búcsút nyerhet aki húsvét vasárnapján a televízión keresztül a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja.
 • Holnap húsvét hétfőn is délelőtt 10 órakor tartjuk a szentmisét. A hét többi napján este 6 órakor. A korlátozások miatt sajnos továbbra is a hívek nélkül.
 • A húsvéti időben (egészen pünkösdig) a húsvéti gyertya helye az ambó mellett van, és minden liturgikus ünnepségre meggyújtják.
 • A jövő héttől a plébánia hivatal továbbra is délelőtt 9 és 12 között tart nyitva. Kérjük, amennyiben lehetséges, telefonon vagy emailen keresztül intézzék ügyeiket.
 • Jövő vasárnap, április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.
 • A húsvéti időben, egészen pünkösd vasárnap estig, az Úrangyala imdáság helyett, a Mennynek Királyné Asszonya imádságot mondjuk.
 • Befejeződött a Mindszeti templom orgonájának javítása, ünnepélyes bemutatását akkorra halasztottuk, amikor a szentmisék nyilvánosak lesznek, és azon a hívek is részt vehetnek.

Köszönjük a Kedves Hívek húsvéti jókívánságait! Áldott, kegyelmekben gazdag Húsvétot kívánunk mindenkinek mi is! Kérjük a Szűz Anyát és Szent Józsefet, hogy közbenjárásukra a járvány mielőbb érjen véget és találkozhassunk!

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. március 28., Virágvasárnap

Szombatról vasárnapra virradóan egy órával előre állítjuk az órát: hajnali 2-ről 3-ra. Így egy órával rövidebb az éjszaka.

Virágvasárnap:

A Mindszenti templomban délelőtt 10 órakor a nép részvétele nélkül tartjuk. A passiót a Szent Ferenc Kisnővérei közre-működésével végezzük. Facebook oldalunkon közvetítjük.

Nagycsütörtök:

A Mindszenti templomban este 6 órakor kezdjük a szentmisét. A Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala közvetíti.

Nagypéntek: SZIGORÚ BÖJTI NAP

A Mindszenti templomban délután 3 órakor kezdjük a szertartást.

A Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala közvetíti.

A húsvéti vigília:

A Mindszenti templomban este 6 órakor kezdjük a szentmisét. A Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala közvetíti.

***

NAGYHETI TEMPLOMNYITVATARTÁS:

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9-17 óra, Nagypéntek: 9-14 óra. Nagyszombat: 9-17 óra, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő: 14-17-ig.

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda közleménye

Beiratkozás 2021

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk nagycsoportos óvodás gyermeküket iskolánkba.

Nem rendelkezünk kötelező beiskolázási körzettel, ezért bárhol van lakhelyük (tartózkodási helyük), jelentkezhetnek hozzánk. A gyermek beíratását a szülőnek kell kezdeményezni.

A beiratkozást a 2021/2022-es tanévre

 1. április 15-én és 16-án 8 és 18 óra között

tartjuk az iskola aulájában (jelenléti tanítás esetén a színházteremben).

Most lehetőségük lesz találkozni a leendő elsős tanítónénikkel és tanító bácsival (akik segítenek az ügyintézésben), betekinteni az iskola belső tereibe, hiszen a járványhelyzet miatt eddig nem jöhettek be az épületünkbe. A beíratásra a gyermeküket is magukkal hozhatják.

A fertőzésveszély elkerülésére egyszerre csak 1 beiratkozót fogadunk és kérjük, viseljenek maszkot a belépéskor! Ennek érdekében negyedórás beosztást készítünk az Önök közreműködésével a 46/506-518-as számon, illetve a titkarsag@vorosmartykatolikus.hu címen jelzett igényük, vagy interneten felkereshető időpontfoglalási táblázatban a gyermek nevének beírásával.

A személyes beiratkozásra el kell hozni a következő dokumentumokat a gyermekükre vonatkozóan:

 • születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány;
 • lakcímkártya;
 • TAJ kártya;
 • óvodában megadott (ott kérhető) 11 számjegyű oktatási azonosítója;
 • szülői elfogadó nyilatkozat a katolikus nevelésről (letölthető a honlapról);
 • továbbá a keresztlevél, ha nem római katolikus hitoktatásban kíván részesülni.

A beírási adatlapot mindkét szülőnek alá kell írni. Ha nem lehet jelen a beíratáson mindkét szülő, a távollévő meghatalmazását is be kell nyújtani.
Aki egyedüli felügyeleti joggal rendelkezik, annak elegendő egy aláírás (bírósági végzés bemutatása szükséges).

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beiratkozáshoz kapcsolódik a diákigazolvány igénylése, amelynek elindításához szükségünk van a kormányablakokban személyesen kikérhető NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapra. Szerencsés, ha ezt már a beiratkozásra hozzák magukkal.

 

 

Tudnivalók elektronikus úton történő beíratás esetén

Elkerülhető a várakozás és járványügyileg biztonságosabb, ha élnek a miniszteri határozat adta lehetőséggel, melynek értelmében kérjük, hogy a szándékukat jelezzék elektronikus úton, a 46/506-518-as számon, illetve a titkarsag@vorosmartykatolikus.hu címen!

 

A beiratkozáshoz be kell küldeniük elektronikusan a fenti e-posta címre az alábbi dokumentumok képét (.pdf, illetve .jpg formátumban), vagy az iskola postacímére a fénymásolatukat a gyermekükre vonatkozóan:

 • születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány;
 • lakcímkártya;
 • TAJ kártya;
 • továbbá a keresztlevél, ha nem római katolikus hitoktatásban kíván részesülni.

A dokumentumok eredeti példányát az első tanítási napon, 2021. szeptember 1-jén szükséges bemutatni.

A beiratkozás részét képező (honlapunkon megtalálható), aláírva beküldendő adatfelvételi lapon ne felejtsék el feltüntetni a gyermek 11 számjegyű oktatási azonosítóját, amelyet az óvodájuk tart nyilván! Kérjük, hogy a (szintén honlapról letölthető) szülői elfogadó nyilatkozatot a katolikus nevelésről is küldjék be aláírásukkal ellátva!

Aki egyedüli felügyeleti joggal rendelkezik, annak elegendő egy aláírás (bírósági végzés másolatának beküldése szükséges).

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beiratkozáshoz kapcsolódik a diákigazolvány igénylése, amelynek elindításához szükségünk van a kormányablakokban személyesen kikérhető NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapra. Kérjük, hogy ezt is juttassák el iskolánkba!

Várjuk szeretettel jelentkezésüket! Jó egészséget kívánok!

Mariscsák István
igazgató

2021. március 21., Nagyböjt 5. vasárnapja

 • Folytatjuk a miseközvetítést, a Miskolc Mindszenti Plébánia Facebook oldalán, hétköznap este 6- és vasárnap délelőtt 10 órakor. A jövő héten a főcelebráns Molnár Attila atya lesz, a nagyböjti gondolatokat Kovács József atyától halljuk. Szentmise-szándékokat a plébánia email címén fogadunk: mindszenti.plebania@gmail.com.
 • A Mindszenti-templomot nyitva tartjuk hétköznap délelőtt 9 órától délután 5 óráig az egyéni imádkozók számára. Ugyanígy a Zárdakápolnát is. A Plébánia Iroda csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között. Szentgyónásra és egyéni beszélgetésre is biztosítunk lehetőséget minden csütürtök-, péntek- és szombat délután 4 és 5 óra között.
 • Csütörtökön március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása) ünnepe.
 • Mához egy hétre Virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja. A passió történetét a Szent Ferenc Kisnővérei közreműködésével olvassuk.
 • A Karitász tartós élelmiszer gyűjtésén 374 kg. élelmiszer gyűlt össze. Isten fizesse meg azoknak, akik e nehéz időben is gondolnak a szegényekre!
 • A szentsír virágjaira adományt elfogadunk átutalással is, kérjük írják rá az utalásra: szentsírvirágra.
 • Továbbra is keressük a Mindszenti temető gondnokát! Azt az 55 évesnél nem idősebb, vezetői adottságokkal és jó emberismerettel, empátiával és számítógép felhasználói gyakorlattal, valamint jogosítvánnyal rendelkező személyt, aki a gyászoló hozzátartozókkal és a sírásó munkatársakkal egyaránt szót ért.

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. március 14., Nagyböjt 4. vasárnapja

 • Folytatjuk a szentmise-közvetítést a Miskolc Mindszenti Plébánia Facebook oldalán, hétköznap este 6, és vasárnap délelőtt 10 órakor. A jövő héten a nagyböjti gondolatokat Molnár Attila atyától halljuk. A szentmise-szándékokat a plébánia email címén fogadjuk (mindszenti.plebania@gmail.com)
 • A Mindszenti-templomot nyitva tartjuk hétköznap délelőtt 9 órától délután 5 órig az egyéni imádkozók számára. Ugyanígy a Zárdakápolnát is. A Plébánia Iroda csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között. Szentgyónásra és egyéni beszélgetésre is biztosítunk lehetőséget minden csütürtök-, péntek- és szombat délután 4 és 5 óra között.
 • Március 19-én, Szent József ünnepén a család éve kezdődik. A Szent József-járást, vagyis, a Szent József szobor családokhoz való eljuttatását akkor kezdjük, amikor a szentmisén való nyilvános részvétel lehetősége adott lesz. Szent József ünnepén ünnepélyesen megáldjuk a későbbiekben a családokhoz induló szobrot. Szent József ünnepén, a szentmisét este 6 órakor mutatjuk be. Ezen a napon nem kötelező a böjt.
 • A gyermekek elsőáldozási és bérmálkozási felkészítését Online folytatjuk, amíg az iskolai tanítás meg nem kezdődik az intézményekben.
 • Ferenc pápát március 13-án, nyolc évvel ezelőtt választották a Szent Péter székébe. Isten éltesse és tartsa meg nekünk! És kérjük az Urat, hogy találkozhassunk vele a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongressszuson!
 • Hétfőn, március 15-én Ternyák Csaba érsek úr egri érsekké kinevezésének 14. évfordulója van. Imádkozzunk főpásztorunkért!

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. március 7., Nagyböjt 3. vasárnapja

 • Március 8-a hétfőtől, a Mindszenti-templomban, a Zárdakápolnában és Sajóbábonyban, az Érsekfőpásztor járványveszélyre kiadott rendelkezése értelmében a nyilvános istentiszteleteket további intézkedésig szüneteltetjük.
 • A hívek nélkül bemutatott szentmiséket azonban hétköznap minden este 6 órakor, vasárnap délelőtt 10 órakor a plébánia Facebook oldalán közvetítjük. Ez alkalommal elvégezzük a már beíratott miseszándékokat is. Kérjük, hogy ezen a módon kapcsolódjanak be a szentmisébe.
 • Az este 6 órakor közvetített szentmisék alatt Virágvasárnapig, három héten keresztül, nagyböjti beszédsorozatot tartunk. A rövid beszédeket első héten Juhász Ferenc atya, a második héten Molnár Attila atya és a harmadik héten Kovács József atya tartja. Használjuk fel az előttünk levő három hetet Húsvétra való lelki előkészületként!
 • A Mindszenti-templomot nyitva tartjuk hétköznap délelőtt 9 órától délután 5 óráig az egyéni imádkozók számára. Ugyanígy a Zárdakápolnát is. A Plébánia Iroda csak délelőtt lesz nyitva 9 és 12 óra között.
 • Szentgyónásra és egyéni beszélgetésre is biztosítunk lehetőséget minden csütörtök-, péntek- és szombat délután 4 és 5 óra között.
 • A gyermekek elsőáldozási és bérmálkozási felkészítését Online folytatjuk, amíg az iskolai tanítás meg nem kezdődik az intézményekben.
 • Az erre a hétre meghirdetett tartós élelmiszert minden nap 9 és 5 óra között a Millenniumi Teremben lehet leadni.
 • Az elmúlt vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtöttük perselyadományainkat. Az összeg 277.850-, Ft. lett. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)