2022. január 23., évközi 3. vasárnap

 • Ma az Isten Igéjének vasárnapja van. Tekintsünk úgy Isten Igéjére, mint aki a Szűzanya méhében testet öltött. Engedjük mi is valóra válni magunkban az Írást, mint Isten Igéjét.
 • Január 25-én kedden Szent Pál apostol megtérésének ünnepe, un. „Pál-fordulás” lesz.
 • Január 28-án pénteken 16:30-kor az elsőáldozók és bérmálkozók számára próba lesz a templomban. Ugyanis február 2-án, szerdán, Urunk bemutatásának ünnepén, az esti fél 7-es szentmise keretében lesz a szentségekhez járuló gyermekek bemutatása.
 • Továbbra is kérjük a Kedves Testvéreket, hogy a templomba lépve használják a maszkot és a kézfertőtlenítőt is!
 • A Mindszenti Egyházközség Képviselőtestületének három rendezvénye lesz a következő hetekben:
  • Február 5-én 17:00 órakor, a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális út egyházmegyei szakaszát a képviselőtestületekre vonatkoztatva beszéljük át.
  • Február 12-én 17:00 órakor, a 2022-évi tervezői tanácskozás lesz (szabadon választható!).
  • Február 19-én 17:00 órától zárszámadás és költségvetési megbeszélés lesz. Mindhárom alkalom a Millenniumi Teremben lesz megtartva.
 • A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium oktatástechnikust, középiskolai angol nyelvtanárt és leánykollégiumba nevelő tanárt keres. Bővebb tájékoztatást az iskola telefonszámán lehet kapni.

2022. január 16., évközi 2. vasárnap

 • Ökumenikus imahét kezdődik a belvárosi templomokban, hétfőtől szombatig, este 5 órakor lesznek az istentiszteletek. Kedden, itt a Mindszenti templomban lesz a négy felekezet püspökének részvételével az imaest. Ternyák Csaba érsek úr, Orosz Atanáz püspök úr, Lackner Pál evangélikus- és Pásztor Dániel református püspökök vesznek részt. Pásztor Dániel püspök úr fog prédikálni. A járvány miatt az istentiszteleten maszkot kell viselni, és az imaest utána nem lesz agapé.
 • Hétfőn a belvárosi ref. templomban, kedden itt a Mindszenten, szerdán, az evangélikus templomban, csütörtökön a Búzatéri gk. templomban, pénteken az Avasi ref. templomban és szombaton a Deszka templomban lesz az istentisztelet.
 • Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja, az Avasi-templom búcsúja lesz, az ünnepi szentmisét 11.30-kor kezdik.
 • Ugyancsak jövő vasárnap lesz a búzatéri görögkatolikus székesegyház belső felújítás utáni felszentelése, a püspöki konferencia tagjainak részvételével. A templom viszonylag kis mérete miatt, a járványhelyzetre tekintettel nem küldtek általános meghívót.
 • Kérjük, jelentkezzenek a Mindszenti Plébánián azok, akik ebben az esztendőben kötnek házasságot, hogy a jegyesoktatást február végén el tudjuk kezdeni.
 • A héten szerdán, Dr. Kriza Ákos polgármester úr halálának első évfordulója lesz. A tisztelői szerdán este fél 7-kor szentmisét mondatnak lelkiüdvéért itt a Mindszenti templomban.
 • A héten: remete Szent Antal, Árpád-házi szent Margit, boldog Özséb, Szent Ágnes, Szent Vincze és Boldog Batthyány-Strattmann László emléknapja lesz. Isten éltesse nevük viselőit!

Ökumenikus imahét programja

2022. JANUÁR 17-22.

Minden este kezdés: 17 órakor
mindenütt a templomban

Január 17. hétfő
Hely: Belvárosi református templom
Igeolvasás, imádság: Kovács Zoltán (metodista)
Igehirdetés: Orosz Atanáz (görög-katolikus püspök)

Január 18. kedd
Hely: Mindszenti templom
Igeolvasás, imádság: minden jelen lévő szolgálattevő
Igehirdetés: Pásztor Dániel (református püspök)

Az alkalom a Miskolc-Mindszenti Plébánia – YouTube csatornáján is megtekinthető.

Január 19. szerda
Hely: Belvárosi evangélikus templom
Igeolvasás, imádság: Szemerszki Mihály (görög-katolikus)
Igehirdetés: Szabó Sándor (református)

Az alkalom a Miskolc-Belvárosi Evangélikus Gyülekezet facebook oldalán nézhető meg.

Január 20. csütörtök
Hely: Búzatéri görög-katolikus templom
Igeolvasás, imádság: Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi (evangélikus)
Igehirdetés: Almási Ferenc (református)

Január 21. péntek
Hely: Avasi református templom
Igeolvasás, imádság: Szalkai József (minorita)
Igehirdetés: Sándor Frigyes (evangélikus)

Az alkalom az Avasi Református Templom facebook csatornáján is megtekinthető.

Január 22. szombat
Hely: Deszkatemplom
Igeolvasás, imádság: Hangó István (református)
Igehirdetés: Juhász Ferenc (római katolikus)

Az alkalom a Deszkatemplom facebook oldalán élőben követhető.

A járványügyi előírásoknak megfelelően idén az alkalmakat követő kézfogás és Agapé elmarad. Szájmaszk használata kötelező!

 

2022. január 9., Urunk megkeresztelkedése

 • A mai vasárnappal Urunk megkeresztelkedése ünnepével, véget ér a karácsonyi időszak, holnaptól az évközi idő kezdődik.
 • Jan 12-én szerdán lesz a Doni áttörés 78. évfordulója, a 2. magyar hadsereg veresége folytán, mint egy 100 ezer magyar katona vesztette életét, egészen pontos adatok máig nincsenek. A szerda esti szentmisében imádkozunk értük.
 • A következő vasárnappal kezdődik az ökumenikus imahét. Vasárnap mindenki a saját templomában emlékezik meg; a hétköznapokon mindig 5 órakor kezdődik az imaalkalom.
  • Hétfő: Belvárosi ref. templom, prédikál: Dr. Orosz Atanáz gk. püspök.
  • Kedden, Mindszenti templom: a négy püspökkel közös imaest. Ternyák érsek úr, Atanáz gk. püspök úr, Lackner Pál nyugalmazott evangélikus tábori püspök úr. Prédikál: Pásztor Dániel református püspök.
  • Szerda: Belvárosi evangélikus templom. Prédikál: Szabó Sándor ref. lp.
  • Csütörtök: Búzatéri gk. templom, prédikál: Almási Ferenc rf. lp.
  • Péntek: Avasi ref. templom. prédikál: Sándor Frigyes ev. lp.
  • Szombat Deszkatemplom. Prédikál: Juhász Ferenc rk. lp.
 • Január 1-jén az Érsek úr körlevélben hirdette meg a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszát. Ennek értelmében a következő hetekben zsinati megbeszéléseket tartunk a plébánián, különböző csoportoknak. A csoportok összeállítását és a tagok megszólítását azokra bízzuk, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a hívekről és a családokról. Akik meghívást és felkérést kapnak a csoportalakításra és a csoportbeszélgetésben való részvételre – kérjük, fogadják el.
 • A héten szombaton Remete Szt. Pál, emléknapja lesz.

2022. január 2., Karácsony 2. vasárnapja

 • Január 6-án csütörtökön Vízkereszt ünnepe lesz. Parancsolt ünnep, szentmisét tartunk reggel és este a megszokott időben, valamint délelőtt 10 órakor is. Vízkeresztkor vízszentelés lesz. Aki szeretné lakását megszenteltetni, a sekrestyében vagy a plébánián jelezze tefonszámmal, hogy egyeztetni lehessen. Aki saját maga végzi lakása megszentelését, szentelt vizet zárt edénykében (üvegcsében) vihet haza. Mellé, kis lapocskán szentelő imádságot is adunk.
 • Ebben az esztendőben:
  • március 2-án kezdődik a nagyböjt hamvazószerdával,
  • húsvét április 17-én,
  • pünkösd június 5-én,
  • Úrnapja június 19-én,
  • Jézus Szíve ünnepe június 24-én,
  • Krisztus Király november 20-án lesz.
  • Ádvent november 27-én kezdődik.
  • Január 16-23-ig ökumenikus imahét lesz, a miskolci program, egyeztetés alatt van. Később hirdetjük.
  • Január 23-án Isten Igéjének vasárnapja lesz.
  • Február 2-án gyertyaszentelő boldogasszony a szerzetesi hivatások napja.
  • Február 11-én a betegek világnapja.
  • Április 14. Krizmaszentelési szentmise, bérmálkozó fiatalok részvételével,         az Egri Bazilikában
  • Április 24. búzaszentelő vasárnap
  • Május 7.  Szinódusi Találkozó Egerben
  • Május 8. papi hivatások vasárnapja
  • Június 18. Diakónus– és Papszentelés az Egri Bazilikában
  • Július 14-17. Egerszalók Ifjúsági Találkozó és Lelkigyakorlat
  • Október 2. terménybetakarítási hálanap
  • November 20. karitász gyűjtés a szegényeknek, és Ifjúsági találkozó az Egri Bazilikában
 • Mindenkinek Istentől megáldott újesztendőt kívánnak a Mindszenti Plébánia lelkipásztorai!

2021. december 19., Advent 4. vasárnapja

 • A jövő héten a roráték alatt és (igény szerint) utána is lesz gyóntatás, hogy a karácsonyi lelki előkészület mindenki számára teljes legyen. A gyóntató folyosón és a tanács teremben is gyóntatunk.
 • A héten pénteken lesz december 24-e, Karácsony vigíliája, aznap reggel már nem lesz roráté szentmise, a reggeli szentmisét 7 órakor kezdjük. Aznap délután a gyerekek pásztorjátékot mutatnak be du. 4 órakor a Millenniumi Teremben. A Zárdakápolnában 17:00 órakor, a Mindszenti templomban 18:30-kor lesz karácsony előesti szentmise. Éjfélkor a Mindszenti templomban tartjuk az ünnepi szentmisét.
 • Karácsony vasárnap, a 10 órai ünnepi szentmise után a Mindszenti templom Énekkara, negyedórás karácsonyi koncertet ad, a koncert után rövid karácsonyi köszöntés lesz a Millenniumi Teremben, melyre szeretettel várjuk az Énekkart az Egyházközségi Képviselőtestület tagjait, a jelenlevő hitoktatókat, a Kolping, a Karitász, és a Szent Rita imacsoport tagjait.
 • Karácsony másnapján, Szent István vértanú ünnepe most elmarad, mert vasárnapra esik, és az a vasárnap éppen a Szent Család vasárnapja lesz. Szent Család vasárnapján, minden szentmise végén megáldjuk a családokat.
 • Az éjféli és a karácsony elsőnapi szentmisék perselyadományát a papnevelés céljára gyűjtjük, és Egerbe küldjük.
 • Pásztorjáték próbák a héten: hétfő és szerda: 6 óra, kedd 5 óra, főpróba: csütörtök du. 2 óra.
 • A Miskolc Görömbölyi egyházközség szentségimádási napja december 31-én szilveszter napján lesz. A mindszenti és a selyemréti templom híveit 12 órára várják szentségimádásra.
 • Sajóbábonyban karácsony első és második napján lesz szentmise, reggel 8 órakor.
 • Mindenkinek szép karácsonyi készületet kívánunk és áldott ünnepet!

2021. december 12., Advent 3. vasárnapja

 • Szombat, vasárnap és hétfő este lelkigyakorlatos szentbeszédeket hallhatunk Dr. Lengyel Gyula atyától. Ő városunk szülötte, édesapja kegytárgyboltot üzemeltetett a plébánia melletti épületben a ház azóta viseli a Glória nevet. A szentmise alatt is, és vasárnap minden szentmise alatt gyóntatunk a gyóntató folyosón. A folyosó fűtve van. A roráte szentmiséket reggel 6 órakor tartjuk, aki teheti vegyen részt ádvent hátralevő napjaiban is.
 • Vasárnap (ma) délután 4 órakor a Mindszenti-templomban Örömvasárnapi koncert lesz a Vörösmarty Iskola Alapítványi rendezésében. Fellépnek az iskola egykori és jelenlegi diákjai. A koncert ingyenes, de az Alapítvány támogatható.
 • December 13-án hétfőn az ANGYAL-t megtartjuk a szentmise után. 20.00 órától gyónási és beszélgetési lehetőséget kínálunk azoknak, a felnőtteknek és fiataloknak, akik szeretnék lelkük dolgait rendbe tenni az ünnepre. A pandémia miatt, a templomban és a plébánia épületeiben külön helyiségeket biztosítunk, egészen este 22.30-ig. A templomban ezalatt elmélkedés és szentségimádás lesz.
 • A héten pásztorjátékpróba lesz: kedd, csütörtök 18:00 órakor, szombaton 10 órakor, vasárnap a diákmise után.
 • Ezekben a napokban gondoljunk a szegényekre is, és lelki és fizikai segítséggel támogassuk őket.
 • A sekrestyében kapható jövő évi naptár. A betlehem- az oltárok és a karácsonyi díszletek céljára elfogadunk adományokat a sekrestyében.
 • A Mindszenti Templom kórusa, karácsony napján a 10 órai szentmise után tart rövid ünnepi koncertet, melyet rövid köszöntéssel zárunk a Millenniumi Teremben.

2021. december 5., Advent 2. vasárnapja

 • A héten szerdán, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe lesz, egyúttal befejeződik a Szent József év. Ezen a napon nem tartunk hajnali misét! Szentmise lesz: reggel 7-kor, 10-kor és este fél 7-kor.
 • Pásztorjáték próba lesz a gyerekeknek: kedd, szerda, csütörtök este 6 órakor, vasárnap a diákmise után.
 • December 11-én szombaton, 12-én vasárnap és 13-án hétfőn ádventi lelkigyakorlatos beszédek hangzanak el, a Mindszenti templomban, az esti szentmiséken. Dr. Lengyel Gyula atya, városunk szülötte tartja az elmélkedést mindhárom este. A járványos időszak miatt Gaudete vasárnap este, a szentmise után nem lesz fogadás. 13-án hétfőn, az ANGYAL-t megtartjuk a szentmise után. 20.00 órától gyónási és beszélgetési lehetőséget kínálunk azoknak, a felnőtteknek és fiataloknak, akik szeretnék lelkük dolgait rendbe tenni az ünnepre. A pandémia miatt, a templomban és a plébánia épületeiben külön helyiségeket biztosítunk, egészen este 22.30-ig. A templomban ezalatt elmélkedés és szentségimádás lesz.
 • Jövő vasárnap délután 4 órakor a Mindszenti-templomban Örömvasárnapi koncert lesz a Vörösmarty Iskola Alapítványi rendezésében. Fellépnek az iskola egykori és jelenlegi diákjai. A koncert Ingyenes, de az Alapítvány támogatható.
 • A héten folytatjuk a Roráté szentmisék sorozatát reggel 6 órától, Molnár Attila atya gondolataival. A szentmise után a fűtött gyóntató folyósón gyónási lehetőség van.
 • A Mindszenti Karitász közösség a szegények javára tartós élelmiszer adományt gyűjt! Az adományokat a Millenniumi teremben lehet leadni. Kérjük, a járványveszélyre tekintettel legyenek e téren is elővigyázatosak.

 

2021. november 21., Krisztus Király ünnepe

 • Ma, Krisztus a Mindenség Királyának ünnepével lezárul az egyházi év, adjunk hálát a jó Istennek a kapott kegyelmekért!
 • A mai perselyadományokat a Katolikus Karitász Céljaira beküldjük az Érseki Központba.
 • Mához egy hétre, Advent első vasárnapjával megkezdjük az új, liturgikus évet és egyben a Karácsonyra felkészítő időszakot.
 • Ma a 10 órai szentmisén a Mindszenti Templom Kórusa Szent Cecilia tiszteletére énekel(t) és a szentmise után rövid koncertet ad(ott). A Kórus tagjait a koncert után szeretettel várjuk a Millenniumi Terembe egy rövid köszöntésre.
 • Jövő szombaton délután a gyermekek számára ádventi kézműves foglalkozást tartunk a Millenniumi Teremben. Akinek van otthon olyan kelléke, ami az ádventi koszorú készítéséhez szükséges, elhozhatja magával.
 • Már most hirdetjük, hogy Ádventben reggel 6 órakor tartjuk a roráte-miséket. Minden szombaton a Roráte mise után 7 órakor tartunk egy gyászmisét, a héten eltemetett megholtak lelki üdvéért. A roráte-misék után hétköznap minden reggel gyóntatunk a plébánia tanácstermében. Ugyanígy csütörtök-, péntek és szombat este 6-tól is.
 • A sekrestyében kapható lesz ádvent 2. vasárnapjától jövő évi naptár és kalendárium.
 • A jövő évre már lehet szentmise szándékokat (élőkért, holtakért egyaránt!) előjegyeztetni a plébánián, telefonon és emailben is lehetséges.
 • A héten szerdán lesz egy éve, hogy Nagy István atya meghalt. A reggel 7 órai szentmisét érte ajánljuk.
 • Kérjük, hogy maszkot és kézfertőtlenítést használjanak a templomban, aki gyengélkedik, vagy náthás, az a vasárnap 10 órai szentmisét a YouTube- csatornán kövesse.

2021. november 14., évközi 33. vasárnap

 1. Ma van a szegények világnapja. Jövő vasárnap a Katolikus Karitász javára országos gyűjtés lesz.
 2. A héten november 19-én, pénteken Árpádházi szent Erzsébet ünnepe lesz
 3. November 20-án szombaton fél 5-kor a miskolci fiatalok csatlakoznak a Világméretű Szentségimádáshoz. A Mindszenti templomban fél 5-kor kezdődik a szentségimádás, szentmise és tanúságtétel. Kérjük a résztvevőket, hogy szíveskedjenek maszkot használni.
 4. Jövő vasárnap november 21-én, Krisztus a Mindenség Királyának ünnepe, az egyházi év utolsó vasárnapja. A 10 órai szentmisén templomunk kórusa énekel Szent Cecilia tiszteletére, utána rövid koncertet is adnak, ha a járvány miatti rendelkezések ezt addig meg nem tiltják.
 5. Gyóntatás szokásosan a plébánia tanácstermében van. Csütörtök, péntek és szombat este 6 órától és vasárnap minden szentmise alatt.
 6. Akik még ez évben az egyházfenntartói járulékukat nem rendezték, szeretettel kérjük, hogy tegyék meg: személyesen, csekken vagy átutalással is megtehetik. A számlaszám a plébánia honlapján található.