2021. augusztus 1., évközi 18. vasárnap

 • Történelmi esemény részesei vagyunk a mai napon az Egri Főegyházmegyében, évszázados jelentőségű, hogy a mai napon lett egyházi és katolikus az Egri Eszterházy Károly Egyetem. Hála érte a Gondviselő Istennek, és köszönet Ternyák Csaba érseknek – aki beteljesítette elődei álmát! Fontos esemény, mert a megnövekedett számú egyházi iskolák pedagógus utánpótlásáról ilyen módon is gondoskodik az egyházmegye.
 • Ma a fél 12-es szentmisén megemlékez(t)ünk a romaholokauszt 77. évfordulójáról, és utána felavatjuk az ennek emlékére készült szobrot a Kálvárián.
 • Ma, augusztus elsejével kezdi meg lelkipásztori szolgálatát a Mindszenti Plébánián Dr. Mata István atya és Futó Béla piarista szerzetestanár. Kérjük, fogadják őket szeretettel és bizalommal.
 • Jövő vasárnaptól kezdődően a vasárnapi szentmisék alatt folytatjuk a járvány időszak óta szünetelő gyóntatást. Aki gyóntatószéken kívül szeretné a gyónását végezni, kérjük továbbra is válasza a csütörtök, péntek és szombat esti szentmisék előtt, a tanácsteremben történő alkalmat.
 • Holnaptól a plébánia hivatal nyitvatartása visszaáll a rendes gyakorlatra: délelőtt 8-12-ig és délután 15-17 óráig tart nyitva.
 • A héten szerdán Vianney Szent János a plébánosok védőszentjének, csütörtökön Havas Boldogasszonynak és pénteken Urunk Színeváltozásának lesz az ünnepe.
 • A szent József Szobor családokhoz való vitelére a sekrestyében lehet feliratkozni, ugyancsak az Eucharisztikus Kongresszusra való utazásra is.

2021. július 25., évközi 17. vasárnap

 • Ezentúl, július 4. vasárnapján – Szent Anna és Joachim ünnepéhez közel –, a nagyszülők és idősek emléknapját tartja a katolikus egyház, Ferenc pápa ez év februárjában hozott rendelkezése alapján. Ezt az ünnepet a mai vasárnapon tartjuk.
 • Jövő vasárnap a Roma Holokauszt 77. évforduló emlékére fél 12-kor, szentmisét mutatunk be a Mindszenti templomban, utána rövid koncert lesz, majd a romaholokauszt emlékmű felavatása a Kálvária-domb aljában.
 • A Minoritáknál a szokásos Porciunkula búcsút jövő vasárnap és hétfőn tartják. Két napos szentségimádással ünnepelnek. Minket, a Minszenti templom híveit vasárnap 15:00 és 16:00 óra között várnak. Az ünnepi szentmise mindkét napon este 6 órakor kezdődik és Lakatos István minorita celebrálja.
 • Szeptember 5 és 12 között, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus napjaiban szeretnénk közös autóbusszal részt venni az ünnepségen a Mindszenti Templom hívei, különösen a záró szentmisén, ahol a Ferenc pápával együtt ünnepelhetünk. Akik eljönnének, azok születési adataikkal és névvel iratkozzanak fel a sekrestyében. Fontos lenne, hogy minél többen menjünk.
 • A jövő héten még délelőtt tart nyitva a plébánia iroda, augusztusban azonban már visszaáll a délelőtt-délutáni nyitva tartás.
 • Jövő vasárnap fogjuk kihirdetni a gyónási lehetőséget. Tervek szerint vasárnaponként minden szentmisén a templomban, hétköznap pedig: csütörtök-, péntek- és szombaton az esti szentmise előtt fogunk gyóntatni a tanácsteremben.
 • Csütörtökön Szent Márta, szombaton Loyolai Szent Ignác ünnepe lesz.

2021. július 18., évközi 16. vasárnap

 • Jövő vasárnap a Szent Anna plébánia búcsúját tartják. Délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, melyet Kozma Imre atya, Irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója tart. Előtte szombaton szentségimádás, a Mindszenti templom híveit 13:00 órára várják.
 • Szintén jövő vasárnap délután 16:00 órakor lesz a Vasgyári templomban Kővári Dávid Kistestvér ezüstmiséje.
 • Augusztus 1-jén a Mindszenti templomban a fél 12-es szentmisén megemlékezünk a Roma Holokauszt áldozatairól. A szentmise után Burai Laura és Kun Alexandra csellóművészek rövid emlékkoncertet adnak a templomban, majd ezt követően, a Roma Holokauszt emlékmű felavatása lesz a Kálvária alsó végében, a Múzeumi építkezés előterében.
 • Ugyancsak augusztus 1-jén este 6 órakor kezdődik az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem alapító ünnepsége Egerben, ünnepi koncerttel.
 • Az általános feloldozásra adott engedély július 14-ével megszűnt. Aki korábban általános feloldozásban részesült ilyen formán, annak a következő egyéni gyónásában ezt meg kell említenie.
 • Augusztus 1-jétől fokozatosan visszavezetjük a szentmisékhez kapcsolódó templomi gyóntatást is.
 • Augusztus 15-éig még lehet jelentkezni az Egri Hittudományi Főiskolára: katekéta-hittanár szakra (3 éves képzés) és pedagógus diplomával rendelkezőknek hitoktatói szakirányú képzésre (2 félév).
 • Ez Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet ősszel ismét képzést indít, világi lelkipásztori kisegítők felkészítésére. Azokat a személyeket hívja az Érsek Úr, akik 30 és 60 év között vannak, hitben és erkölcsben fedhetetlenek, és készséggel vállalkoznak ilyen szolgálatra. A templomi áldoztatástól a beteglátogatásig, a felolvasástól, a szentség-kiszolgáltatásban nyújtott segítségig, széles körben nyílik lehetőség az ő szolgálatukra a képzés után.
 • Az Érsek főpásztor július 16-ával a Vörösmarty Katolikus Általános Iskola igazgatójává Csík Tibor tanár urat nevezte ki. Gratulálunk, és Isten segítségét kérjük számára, valamint Szent Imre az ifjúság védőszentje és Szent Gellért a katolikus nevelés védőszentje közbenjárását!
 • Augusztus 16-ától 19-ig Hivatásgondozó Lelkigyakorlat lesz Egerben, az Érseki Papnevelő Intézetben. A 14. évüket már betöltött fiúk jelentkezését várják. Felső korhatár nincs.

 

2021. július 11., évközi 15. vasárnap

 • Hála Istennek, a gyerekek épségben és élménygazdagon visszatértek az abádszalóki táborból. Köszönjük a szervezés és a lebonyolítás feladatait a hitoktatóknak és a kolping családnak!
 • Július 16-án, pénteken 17:00 órakor a Kármelben, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepét tartják, Vörös András kármelita tartományfőnök ünnepi beszédével, előtte 16:00 órától szentségimádás lesz. Azért, hogy hívek minél nagyobb számban részt vehessenek a búcsúi szentmisén, a Zárdakápolnában aznap elmarad a szentmise. Mint tudják, a karmeliták csökkenő létszáma miatt, a kápolnájukat felkínálták az egyházmegyéknek megvételre. Kézenfekvő volt, hogy a Görögkatolikus Egyházmegye megvásárolta az épületet, és hasznosítani fogja. Reményeink szerint azonban, a Karmel-búcsút továbbra is megtartják, hogy a Kármelhegyi Boldogasszony tisztelői ne nélkülözzék ezt az ünnepet.
 • A Szent Ferenc Kisnővérei közössége az elmúlt napokban káptalant tartott, amelyen vezetőjüket is megválasztották. Újabb három évre, Mónika nővér lett az elöljáró. Gratulálunk, és a Jóisten sok kegyelmét kívánjuk! Imádságunkkal segítjük mind az Ő, mind pedig a Közösség munkáját és törekvéseit!
 • A nyári időszak miatt már most hirdetjük, hogy Kővári Ferenc Dávid testvér a Szent Ferenc Kistestvérei közösség tagja, július 25-én, két hét múlva, vasárnap tartja pappá szentelésének 25. évfordulóját a Vasgyári templomban. Az ezüstmise délután 4 órakor kezdődik.
 • A múlt vasárnapi Péterfillér gyűjtés eredményeként 274.680,- forintot küldünk el Egerbe, az egyházmegye központjába. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!
 • A plébánia iroda csak délelőtt van nyitva, 9 és 12 óra között.
 • Továbbra is keresünk plébániai gondnokot, teljes állásban, ha szükséges lakhatással, valamint temetői munkatársat, sírásás- és temető rendben tartás céljából.

2021. július 4., évközi 14. vasárnap

 • A Mai szentmise perselyadományai Péter-fillérek címen Rómába kerülnek, hogy a Szentatya az általa legszükségesebbnek tartott célokra fordítsa.
 • Ma délután 4 órakor Érsek atya megáldja a sajóbábonyi felújított templomot, a szentmise tervek szerint a templom oldalában is követhető lesz, hangosítás és kivetítés formájában.
 • A mindszenti plébániai iroda július hónapban csak délelőtt 9 és 12 óra között tart nyitva.
 • Holnap kezdődik a gyerekek nyári tábora az Abádszalóki kolping házban, jó nyaralást és játékos együtt létet kívánunk nekik, reméljük, baj nélkül visszatérnek!
 • A Zárda kápolnában zenés áhítat kezdődik szeptembertől minden hónap utolsó vasárnapján Regős Zsolt tanár úr szervezésében, a részletekről később adunk tájékoztatást.
 • A püspökkari rendelkezés értelmében mától a szentmiséken és egyéb szertartásokon zárt térben sem kötelező a maszk viselése. Szentelt víz használatát egyelőre még nem vezetjük vissza, a kézbe áldoztatás továbbra is megmarad.
 • Nyári időszakban is közvetítjük a 10 órai szentmisét a plébánia Facebook oldalán.
 • Augusztustól újra indul a Szent József szobor a családokhoz. Kérjük, a sekrestyében iratkozzanak fel azok, a férfiak, akik vállalják, hogy otthonukba elviszik és a következő vasárnap visszahozzák a szobrot.
 • Mindenkinek jó pihenést és nyaralást kívánunk a nyári hónapokban!

2021. június 27., évközi 13. vasárnap

 • A mai napon ünnepli Balázs Ferenc kántor úr, a Mindszenti templomban töltött kántori szolgálatának 25. évfordulóját. Ez alkalomból Ternyák Csaba Érsek Úr a „Pro Magnanimitate Tua” (jelentése: nagylelkűségedért) érem ezüst fokozatát ajándékozta, melyet a 10 órai szentmisén ad át a plébános az Ünnepeltnek. Isten áldja meg életét és a Mindszenti templomnál eltöltött 25 éves munkásságát!
 • Ma a 10 órai szentmisén tartjuk templomunk búcsúját, és a szentmise után a körmenetet. Ünnepi miséző és szónok: Sebestyén Péter marosvásárhelyi tanácsos-plébános. Sebestyén Péter atya – író, akinek legutóbb megjelent könyvét holnap, hétfőn mutatjuk be 19:00 órakor, a Millenniumi Teremben. A könyv címe: A Magyar népdal- és nótagyűjtemény a helyszínen megvásárolható lesz. Jöjjenek el a bemutatóra!
 • A héten kedden lesz Szent Péter és Pál apostolok ünnepe. Templomunkban reggel 7-, délelőtt 10- és este fél 7-kor tartunk ünnepi szentmisét.
 • A héten elsőcsütörtök és elsőpéntek lesz. Csütörtökön délelőtt gyóntatási ügyeletet tartunk, továbbá aznap este is, valamint pénteken és szombaton 18:00 órakor lesz még gyóntatási ügyelet. Július 2-a péntek, egyben Sarlós Boldogasszony ünnepe. Reggel és este tartunk szentmisét. Szombaton Szent Tamás apostol ünnepe.
 • Jövő vasárnap délután 16:00 órakor a sajóbábonyi felújított templomot megáldja Ternyák Csaba érsek úr. Várjuk a kedves híveket is a szentmisére, melyet a templom oldalában elhelyezett sátor alatt követhetnek.
 • Érsek Úr úgy rendelkezett, hogy az eddig betegszabadságát töltő, Dr. Mata István atyát, augusztus 1-jei hatállyal, a Miskolc Mindszenti Plébániára helyezi – beosztott lelkészi minőségben. Egyben engedélyt adott arra, hogy szolgálatát továbbra is jelenlegi miskolci lakásából lássa el, Juhász Ferenc pasztorális helynök, plébános, irányítása mellett.
 • Szeptember 15-i hatállyal (2022. január 15-ig) Péter Vilmos diakónus urat a Mindszenti Plébániára küldi, diakónusi gyakorlatának végzésére. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy Mata István atyát és Péter Vilmos diakónus urat, fogadják szeretettel!
 • Július hónapban a Plébánia Iroda délelőtt tart nyitva 9-től 12 óráig.
 • Isten éltesse a Lászlókat, a Pétereket és Pálokat, valamint a Tamásokat!

2021. június 20., évközi 12. vasárnap

 • Jövő vasárnap délelőtt 10 órakor a Mindszenti templom búcsúját tartjuk. A Szentmise főcelebránsa Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános lesz. Másnap hétfőn este 19:00 órakor a Millenniumi Teremben dalos könyvének bemutatása lesz.
 • Június 23-án, szerdán 17.30 órától a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének miskolci csoportja koszorúzási ünnepséget rendez a minorita rendház falán elhelyezett emléktáblánál, a szerzetesek szétszóratásának emléknapján. Beszédet mond, és a 18:00 órai szentmisét bemutatja Kirner Zoltán szalézi szerzetes.
 • Július hónapban a Mindszenti plébánia iroda csak délelőtt tart nyitva, reggel 9 és 12 óra között.
 • A Szent József szobor „családlátogatása” július hónapban szünetel. Kérjük, hogy jelentkezzenek azok a családok ahol a férfiak vállalják augusztustól egy hét tartamra a hazavitelt, hogy otthonaikban imádságos légkört, békét, nyugalmat és szeretet teremtsen a jelenlét. Jelentkezni telefonon, vagy a sekrestyében személyesen is lehet.
 • Jövő vasárnap a búcsú alkalmával szertetettel várjuk a képviselőtestület tagjait a délután 1 órakor kezdődő búcsú ebédre is. Férjek és feleségek házastársaikat is hozzák!

2021. június 13., évközi 11. vasárnap

 • Még ma lehet jelentkezni az abádszalóki hittan táborba. Ma délután 3 órakor szülői értekezlet e tárgyban a Millenniumi teremben.
 • Június 19-én 10 órakor papszentelés az Egri Bazilikában: Hágen Pál Tamás, Kerekes Gábor, Péter Vilmos, Michele Gervasoni, Herbst Ádám, Carlos Sirer Melis akolitusokat diakónussá; Jorge Luís Altamirano Mendez, Noel Benedict Antasoda Tajos diakónusokat áldozópappá
 • 2021. június 20-án vasárnap, de. fél 9 órától ünnepi tanévzáró szentmise lesz hittanos gyermekeink részére. A szentmise után meglepetés várja a diákokat.
 • Június 27-én, 10:00 órakor a Mindszenti templom búcsúja lesz. Szónok: Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános.
 • Június 28 este 18:00 Sebestyén Péter dalos könyvbemutatója lesz a Millenniumi Teremben, a könyv címe: Magyar népdal- és nótagyűjtemény.
 • Köszönetet mondunk a bérmálás-, az elsőáldozás- és az egész tanévi hitoktatás munkájáért a hitoktatóknak, a templomi szerepjátékok és ünnepi köszöntések szolgálatának megszervezéséért Hoskó Orsolya igazgatónőnek és Csík Tibor igazgatóhelyettes úrnak.
 • Mariscsák István igazgató nyugdíjba vonul ennek a tanévnek a végén. Érsek atya köszöntötte a héten a az egyházmegyei tanévzárón. A köszönő levelet felolvassuk: Mariscsák István köszöntésének a gyöngyösi Szent-Bertalan templomban 2021. június 9-én tartott Egri Főegyházmegyei tanévzáró Te Deumon elhangzott köszöntő szövege:

„Mariscsák István neve Miskolc városában és az Egri Főegyházmegye iskoláiban ismerősen cseng. Az 1992. és 2011. közötti tizenkilenc évben a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium első igazgatójaként sok „fráteres” diák példaképévé vált. Diákjai azóta nem felejtik emberségét, következetes magatartását, szelíd határozottságát. Ha egykori diákjai körében elhangzik a neve, az arcokon mosoly jelenik meg, és szívesen emlékeznek rá. 

1981-ben fizikusként, majd 1989-ben fizika szakos középiskolai tanárként végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 1999-ben közoktatás-vezető szakképesítést szerzett. Pedagógus pályáját a Miskolci Egyetem fizika tanszék tanársegédeként kezdte 1985-ben. 1986. és 1992. között a miskolci Középiskolai Fiúkollégium nevelőtanára, majd a miskolci Kandó Kálmán Villamosipari Szakközépiskola igazgatója, a Diósgyőri Gimnázium tanára és a Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója.

1992 . és 2011. között 19 éven át, a Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatója. 2011. és 2012. között az Egri Főegyházmegye oktatási tanácsosa. Ezután 2013 tavaszáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatója. 2013. augusztus 1-jétől 2021. július 15-ig a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója. Mariscsák István igazgató úr embersége, Istennel és az egyházunkkal fenntartott és ápolt kapcsolata példaértékű a szűkebb és tágabb környezetében élők számára. Iskolájában tanuló gyermekekre és felnőttekre egyaránt családjaként tekint. Döntéseinek, cselekedeteinek forrása a Jézus Krisztustól tanult emberszeretet. Nyugállományba vonulása alkalmából, munkatársaival együtt Isten áldását kérjük Mariscsák István nyugdíjas éveire, jó egészséget és boldogságot kívánunk! Köszönjük áldozatos munkáját!”

2021. június 6., Úrnapja

 • Ma Úrnapja van. Délelőtt fél 9 és du. 16:00 tartjuk az elsőáldozást. A 10 órai szentmise után „egysátoros” úrnapi körmenetet tartunk. A templomba visszatérve a Tedeum és az áldás után megszólalnak a harangok, és elimádkozzuk a Püspöki Kar rendelkezése értelmében a pandémia, idején az országban elhunyt lelkipásztorokért a közös imát!
 • Június 11-én pénteken, szentségimádási nap Martinkertvárosban, a Mindszenti templom híveit 15:00 órára várják!
 • Ugyancsak 11-én, pénteken du. 18:00 órakor tartják a Sziklakápolna búcsúját. Miséző és szónok: Dr. Linczenbold Levente bírósági helynök, tardi plébános úr lesz.
 • Június 13-án, jövő vasárnap Martinkertvárosban templombúcsút tartanak. A szentmise délelőtt 11:00 órakor kezdődik, melyet Ft. BERCZKEI Miklós c. apát, a sárospataki Bazilika plébánosa mutat be.
 • Ugyancsak jövő vasárnap este Perecesen is templombúcsút tartanak 18:00 órakor.
 • Megrendezésre kerül az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvénysorozatához kapcsolódó Eucharisztikus szavalóverseny, amelyről bővebb információt kifüggesztve és az egyházközségek honlapján olvashatnak. Buzdítjuk a kedves híveket, szülőket, pedagógusokat, segítsék a gyermekeket, hogy minél többen vegyenek részt ezen a kiemelkedő eseményen. Jelentkezés videofelvétel feltöltésével, lehetséges. Határidő június 25.
 • Templomunk búcsúünnepét június 27-én vasárnap tartjuk. Ünnepi miséző és szónok: Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános, akinek publikációi, prédikációi és könyvei számtalan fórumon megtalálhatók. Legutóbbi kötete: Magyar nóta és Népdal gyűjtemény címen jelent meg, amelynek dalos bemutatója a búcsút követő napon, június 28-án hétfőn este 19:00 órakor a Millenniumi Teremben.
 • Balázs Ferenc kántor úr szabadságát tölti június 7-től 19-ig. Kántor úrnak jó pihenést kívánunk! Helyettesíti Jakab Endre kolozsvári fiatalember, fogadják szeretettel!
 • A megnövekedett temetői feladatok ellátására temetői munkatársat keresünk: fűnyírás, fagallyazás, sírásás- és rendben tartás, betonozás és kegyeleti munkák végzésére. Ugyancsak keresünk plébániai gondnokot, aki a templom és a plébánia épületeinek és környezetének felügyletét és karbantartását végzi, illetőleg intézi. Jelentkezni a plébánia irodában lehetséges munkanapokon a (46) 411-777 telefonszámon vagy személyesen.

 

Felhívás:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. május 30., Szentháromság vasárnapja

 • Június 6-án elsőáldozást tartunk 2 csoportban a Mindszenti-templomban, a délelőtt fél 9:00-kor és a délután 16:00 órakor kezdődő szentmisén. Tekintettel a jelentős számú részvételre és arra, hogy ez egyben Úrnapja is, a 10:00 órakor kezdődő Úrnapi szentmisét úgy tartjuk, hogy a mise utáni körmenetre egyetlen nagy közös sátrat készítünk, a templom szentélye mögött, a Millenniumi Terem bejáratánál. Kérem azokat a közösségeket, akik a sátrakat készeni szokták, most ezt az egy sátort építsék fel közösen, a sekrestyés irányítása mellett. A szentmise után az Oltáriszentséggel ott állunk meg, és ott végezzük el a külső szertartást.
 • Pénteken elsőpéntek, előtte elsőcsütörtökön gyóntatási ügyeletet tartunk délelőtt 8:00 és 10:00 óra között.
 • Az esti szentmisék ezentúl fél 7-kor kezdődnek itt a Mindszenti templomban. Az esti mise előtti gyóntatási ügyelet folytatódik minden csütörtök-, péntek és szombat este 18:00 órakor.
 • Jövő vasárnap lesz Főtiszteletű Pásztor Dániel Ref. Püspök beiktatása, 14:00 órakor az Avasi ref. templomban. Ternyák Csaba érsek úr a mindszenti plébánost bízta meg, hogy képviseletében vegyen részt, az un. szentelésen és a beiktatáson.
 • Már előre jelezzük, hogy templomunk búcsúünnepét június 27-én vasárnap tartjuk. Ünnepi miséző és szónok: Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános, akinek publikációi, prédikációi és könyvei számtalan fórumon megtalálhatók. Legutóbbi kötete: Magyar nóta és Népdal gyűjtemény címen jelent meg, amelynek bemutatója a búcsút megelőző szombaton, június 26-án, az esti szentmise után 19:30-kor lesz a Millenniumi Teremben.
 • Szintén előre jelezzük, hogy július 4-én délután 16:00 órakor Ternyák Csaba érsek úr megáldja a sajóbábonyi templomot, amely az elmúlt évben kívül-belül megújult, a járvány miatt azonban most vált lehetővé a megáldása.
 • A megnövekedett temetői feladatok ellátására temetői munkatársat keresünk: fűnyírás, fagallyazás, sírásás- és rendben tartás, betonozás és kegyeleti munkák végzésére. Ugyancsak keresünk plébániai gondnokot, aki a templom és a plébánia épületeinek és környezetének felügyletét és karbantartását végzi, illetőleg intézi. Jelentkezni a plébánia irodában lehetséges munkanapokon a (46) 411-777 telefonszámon vagy személyesen.

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)