2019. november 10., évközi 32. vasárnap

 • Megtörtént az egyházközségi képviselőtagságra való jelölés. A szentmise után mindenki vigyen el egy borítékot, benne a jelöltek nevével, és a 15 névből karikázzon be 10 személyt, akit szívesen látna a mindszenti plébánia egyháztanácsában. Jövő vasárnap hozza vissza és helyezze el a templom előterében az urnában. Egy család egy szavazó lapot töltsön ki. Köszönjük szépen!
 • Jövő vasárnap gyűjtés lesz a Katolikus Karitász javára minden szentmisén.
 • Két hét múlva, november 24-én az esti szentmisén Palánki Ferenc püspök atya ezüst misét mutat be a Mindszenti-templomban. Szeretettel várjuk a kedves híveket erre a szentmisére!
 • Ismét megjelenik jövőévre a miskolci egyházközségek falinaptára. Kérjük, hogy a naptárak beszerzésével kapcsolatosan ezzel is számoljanak.
 • A Fáter katolikus gimnázium új igazgatóját Molnár Tünde személyében Érsek atya kinevezte. Ő eddig a Kossuth Gimnázium igazgató-helyettese volt. November 18-án veszi át az intézmény vezetését. Imáinkkal segítsük, hiszen egyházközségünk közismert tagjáról van szó.

2019. november 3., évközi 31. vasárnap

 • Hétfőtől ismét folytatódik a Zárda kápolnában a Szentségimádás (hétköznapokon du 2 órától 5 órási szentmiséig).
 • A héten kedden Szent Imre ünnepe lesz. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola fennállásának 20. évfordulóján ünnepi szentmisét celebrál Ternyák Csaba érsek úr Új-Diósgyőrben. Aznap szentségimádás is lesz az Újdiósgyőri templomban. A Mindszenti plébánia híveit 12:00 órára várják. A templom-búcsút jövő vasárnap 11 órakor tartják.
 • Ugyancsak kedden du. 5 órára várjuk a plébániánkhoz tartozó hitoktatókat megbeszélésre.
 • November 7-én csütörtökön a Minorita templomban a miskolci Esperesi kerület gyűlése lesz. Szentmise 9 órakor kezdődik a Minorita-templomban.
 • A héten hétfőn Boromeo Szent Károly püspök, kedden Szent Imre herceg, szombaton pedig a Lateráni Bazilika felszentlelésének ünnepe lesz.
 • A szentmisék végén a templom kijárataiban mindenki vegyen el egy borítékot (egy család egyet), amiben egy lepecsételt üres lap található. Arra írjon fel maximum tíz nevet (ismertető jelként utcával és esetleg házszámmal), hogy elérhető legyen az illető. A jövő héten szombat délig adja le a plébániai irodában, vagy a templomot őrző személynél. Egy személytől csak egy borítékot fogadhatunk el.

2019. október 27., évközi 30. vasárnap

 • Szombatról vasárnapra elkezdődött a téli időszámítás. Hajnali háromról kettőre állítottuk az órát.
 • A héten, csütörtökön befejeződik az októberi rózsafüzér ájtatosság. Addig is minden este imádkozzuk a rózsafüzért, jöjjünk el minél többen!
 • Csütörtökön gyóntatási ügyeletet tartunk a Mindszenti templomban reggel 8:00 és délelőtt 10:00 óra között. Gondoljunk az elhunyt szeretteinkért végzett szentgyónásra és szentáldozásra is, a teljes búcsú elnyeréséhez.
 • November 1-jén, elsőpénteken, Mindenszentek parancsolt ünnepe lesz. Szentmise: 7:00, 10:00 és este 18:30-kor lesz templomunkban. (A Zárdában 17:00-kor). A Mindszenti temetőben, 17:30-kor elhunytjainkért halottak esti szertartás, majd azt követően, sírok megáldása.
 • Sajóbábonyban: Mindenszentek délutánján 15:00 temetői szertartás az összes megholtakért.
 • November 2-án, szombaton Halottaknapja: szentmise reggel 7 és este 18:30-kor lesz.
 • November 1-je és 8-a között teljes búcsú nyerhető elhunyt szeretteink számára. Azok ajánlhatják fel, akik imádságos lélekkel temetőt látogatnak, elvégzik szentgyónásukat, szentáldozáshoz járulnak és imádkoznak a Szentatya szándékára.
 • Az újdiósgyőri Szent Imre-templom búcsúja november 10-én, vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. Előkészítő szentbeszédek lesznek a búcsú előtti pénteken és szombaton, az este 5 órakor kezdődő szentmisékben. A szentbeszédeket mindhárom napon Vízi János atya, az egri Bazilika káplánja tartja. A búcsúval kapcsolatos szentségimádási napot november 5-én, kedden tartják. A Mindszenti plébánia híveit 12:00 órára várják.
 • Egyházközségi képviselőtestület új tagjainak választása a jövő vasárnap jelöléssel kezdődik. A szentmiséről mindenki vigyen haza egy borítékot, amelyben egy lepecsételt üres lapot talál, erre írja rá az általa jelölni kívánt személyek nevét (maximum 15-öt), akiket képviselőtestületi tagnak javasol. Olyanok jelölhetők, akik betöltötték a 16. évüket és még nincsenek 70 évesek. A rá következő héten szombat délig adják le a javaslatukat a plébániai irodában, vagy a templomot őrző személynél a leragasztott borítékot. A képviselőtestület teljes létszáma 24 fő lehet. Hivatalból tagok: a lelkipásztorok, a kántor, a katolikus iskola vezetője és a szerzetes közösség vezetője, összesen 7 személy, őket nem kell jelölni. Továbbá a plébános által felkért személyek, az ő számuk a teljes létszámnak maximum az 1/3-a lehet. A hívek által javasolt nevekből az első 15 személy kerül a megválasztandók listájára, akikből a következő vasárnap ugyancsak a hívek megválasztják azokat, akik tagjai lesznek a képviselőtestületnek.

2019. október 20., évközi 29. vasárnap

 • Ma Missziós vasárnap van, a perselyadományokat e célra gyűjtjük. Imádkozzunk a missziókban szolgálókért.
 • Hamarosan itt van Mindenszentek ünnepe és Halottak napja. Kérjük a kedves testvéreket, hogy akik újonnan állíttattak, vagy felújíttatták elhunyt szeretteik síremlékét bátran jelentsék a plébánián, hogy megszentelhessük azokat (Név, telefonszám). Egyben figyeljünk arra, hogy környezetünkben – főként gyermekein körében – ne Halloween-t ünnepeljünk! Keresztény emberként a Mindenszentek – s elhunyt szeretteink ünnepe a lényeg!
 • Még tart a Rózsafüzér hónapja, esti szentmiséink előtt köszöntsük Égi Édesanyánkat. Pénteken a plébániánk hittanos gyermekei fogják vezetni ¾ 6 – kor kezdődik, jöjjünk el minél többen!
 • Már előre hirdetjük, hogy Mindenszentek hetében (okt. 28-tól nov. 1-ig) szünetelni fog a Zárda kápolnában a szentségimádás. Az őszi szünet után nov. 4-én folytatódik a szokott módon.
 • Az Érsek Főpásztor az öt éve megválasztott egyházközségi képviselőtestület lejárt mandátuma helyett új választásokat írt ki. A lebonyolítás három lépésben történik: november 3-án a szentmise után kiosztott lepecsételt üres lapra kell írni a hívek által jelöltek neveit, november 10-én a legtöbb szavazatot kapott jelöltekből összeállított 15 fős listából a 10 legtöbb szavazatot kapott kerül a Testületbe. Ehhez adódik a hivatalból tagok + a plébános által kinevezett tagok. Összesen 24-en, 16- és 70 év közöttiek.
 • A Mindszent Kolping Család következő összejövetele 2019. október 27-én, vasárnap 17 órakor lesz, a plébánia tanácstermében. Minden érdeklődőt és tagot szeretettel várunk.
 • Engesztelő gyalogos zarándoklat indul Ómassáról Bükkszentlélekre október 23-án, Molnár Attila atya vezetésével. Gyülekezés a 15-ös autóbuszjárat végállomásán reggel 9 órakor. Közös, csoportos vonulással indulnak Szentlélekre, feljutást követően a pálos kolostorromnál szentmisével zárul a közös zarándoklat. Visszatérés egyénileg. Túraöltözet, túrabot, esőkabát ajánlott.
 • A héten, kedden Szent II. János Pál pápa, szerdán Kapisztrán Szent János áldozópap, pénteken Szent Mór püspök emléknapja, ünnepe lesz.

2019. október 13., évközi 28. vasárnap

 • Ma az önkormányzati képviselők és polgármester választás van. Kérünk mindenkit, vegyen részt a szavazáson.
 • Kedden tartják a Kármelita templomban Avilai Szent Teréz búcsúját. Délután 16:00 órakor szentségimádás, utána zsolozsma, majd 17:00 órakor ünnepi búcsúi szentmise, melyet Péceli Imre kármelita szerzetes tart. Szeretettel várják a kedves híveket.
 • Pénteken reggel 9 órai kezdettel a Szent István Rádión keresztül élő közvetítés lesz itt, a Mindszenti templomból a miskolci és környéki katolikus iskolák diákjainak közreműködésével. Buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy aznap, a rádión keresztül kapcsolódjanak bele az „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért a világ békéjéért és egységéért”
 • Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtjük a perselyadományokat.
 • Jövő vasárnap du. 16 órakor „Mocorgós misét” tartunk a Millter.-ben. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!
 • A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda állást hirdet szakács munkakör betöltésére. Jelentkezni személyesen Fodorné Bacskai Orsolya gazdasági vezetőnél vagy e-mailben a (gazdasagi@vorosmartykatolikus.hu) lehet. A jelentkezéshez plébánosi ajánlás szükséges, diétás szakács végzettség előnyt jelent.
 • Az elmúlt héten a Brigád utcai óvoda ingatlanját (ami a Szent Imre iskolához tartozik) és a Gárdonyi Géza katolikus iskolához tartozó Szent Erzsébet óvoda ingatlanját, Miskolc Város képviselőtestülete ingyenesen az Egri Főegyházmegye tulajdonába adta.
 • Péntekhez egy hétre, október 25-én, este ¾ 6 órai kezdettel lesz a rózsafüzér imádság, melyet a plébániánkhoz tartozó hittanos gyermekek közreműködésével végzünk.
 • Az elsőáldozásra és a bérmálkozásra való szentségi felkészítés pénteken is és szombaton is van plébániánkon. Pénteken 16:15 és 17:00, szombaton 9 és 10 órakor. Ezért aki nem tud pénteken jönni, az jöhet szombaton délelőtt is, akár első áldozó lesz, akár bérmálkozó.
 • Az Érsek Főpásztor az öt éve megválasztott egyházközségi képviselőtestület lejárt mandátuma helyett új választásokat írt ki. A lebonyolítás három lépésben történik: november 3-án a jelöltek összegyűjtése, november 10-én a legtöbb szavazatot kapott jelöltekből összeállított 15 fős listából a 10 legtöbb szavazatot kapott kerül a Testületbe. Ehhez adódik a hivatalból tagok + a plébános által kinevezett tagok. Összesen 24-en, 16- és 70 év közöttiek. A jövő vasárnap részletesen fogjuk hirdetni az egyházközségi képviselőtestület választásának módját.
 • Kedden Avilai Szent Teréz szűzre, csütörtökön Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanúra emlékezünk, pénteken Szent Lukács evangélista ünnepe lesz.

2019. október 6., évközi 27. vasárnap

 • Október hónapot az Egyház a Rózsafüzér imádkozásának szenteli. Templomunkban minden este 17:50-től imádkozzuk közösen. Minél többen köszöntsük Mennyei Édesanyánkat!
 • Elkezdődtek a plébániai szentségfelkészítő hittanok. Péntek 16:15-re vagy szombat 9:00 órára várjuk az elsőáldozásra-, míg péntek 17:00 órára a bérmálkozásra készülőket.
 • Hétfőn a Rózsafüzér Királynőjének emléknapja lesz. Az esti rózsafüzér imádkozás előtt megáldjuk a rózsafüzéreket, amelyeket magukkal hoznak a kedves testvérek.
 • Kedden Magyarok Nagyasszonya Főünnep. A Zárda Kápolnában az esti szentmisét Lancsarics József Pozsonyban élő szalézi szerzetes fogja bemutatni.
 • Pénteken Szent XXIII. János pápa emléknapja lesz.
 • Két hét múlva, október 15-én, kedden tartják a Kármelita templomban Avilai Szent Teréz búcsúját. Aznap délután 16:00 órakor szentségimádás, utána zsolozsma, majd 17:00 órakor ünnepi búcsúi szentmise, melyet Péceli Imre kármelita szerzetes tart. Szeretettel várják a kedves híveket.
 • Mához egy hétre lesznek az Önkormányzati választások. Tekintsük állampolgári kötelességünknek az azon való részvételt. A területi képviselő megválasztásánál tartsuk szem előtt, hogy olyat válasszunk, aki a Mindszenti Plébánia érdekeit is tudja képviselni az önkormányzati testületben.

2019. szeptember 29., évközi 26. vasárnap

 • A héten beköszönt október hónapja, melyet az egyház a rózsafüzér imádkozásának szentel. Templomunkban minden este 17,50-től imádkozzuk közösen a Szent Olvasót. Köszöntsük minél többen Égi Édesanyánkat!

 • A héten elsőcsütörtök, gyóntatási ügyeletet tartunk reggel 8 és 10 óra között. Pénteken elsőpéntek, reggel fél 7-től gyóntatás, majd délelőtt felkeressük idős, beteg testvéreinket. Továbbra is bátorítjuk híveinket, hogy jelentsék beteg, otthonukhoz kötött hozzátartozóikat, – akik szeretnék elvégezni a szentgyónást és a szentáldozást – a plébániánkon keresztül.

 • Szombaton lesz Egerben a Főegyházmegyei Ministráns Találkozó. Reggel 8 órakor indul a busz a Mindszenti Templom elől.

 • A jövő vasárnap lesz a terménybetakarítási hálaadás, melyet a délelőtt 10 órai szentmisén tartunk.

 • Októberben elkezdődik a plébániai hitoktatás, az elsőáldozók számára pénteken 16,15-kor, valamint szombaton reggel 9 órakor (ezek közül csak egyre kell jönni), míg a bérmálkozók pénteken 17,00 órakor jöjjenek. Kérjük és bátorítjuk a kedves szülőket, nagyszülőket, hozzák el a gyerekeket ezen alkalmakra.

 • Mához egy hétre a jövő vasárnap tartjuk a Zárda kápolna (Magyarok Nagyasszonya) búcsúi szentmiséjét délután 5 órakor.

 • Ezen a héten hétfőn Szent Jeromos egyháztanító, kedden Lisieux-i Kis Szent Teréz, szerdán Szent Őrzőangyalok, pénteken Assisi Szent Ferenc emléknapjai lesznek.

2019. szeptember 22., évközi 25. vasárnap

 • Szeptember 25-én, szerdán 17:30-kor a Fráter Gimnázium Dísztermében, Dr. Dolhai Lajos professzor a NEK elnöke tájékoztató előadást tart a Budapesti Eucharisztikus Kongresszus előkészületeiről és magáról a kongresszusról. A KÉSZ miskolci csoportja rendezésében történik az előadás.

 • A jövő vasárnap, szeptember 29-én tartják az Avasi templom búcsúját de. 11 órakor. Előtte szombaton az Egyházközségek családi napján főzőversenyre hívják kedves híveinket is, reggel 9 órára.

 • Mához egy hétre vasárnap lesz egyházunkban a Szentírás vasárnapja. A fél 9-es diákmisére kérjük a gyerekeket, hogy hozzák magukkal a Szentírásukat, Bibliájukat, melyeket majd a szentmise keretében megáldunk. Bátorítjuk a kedves híveket is erre, valamint hogy Isten hozzánk szóló Igéjét rendszeresen olvassák, tanulmányozzák.

 • Október 5-én, szombaton az Egri Bazilikában lesz az Egyházmegyei Ministráns Találkozó. Kérjük a ministránsokat, hogy jelentkezzenek erre a programra Kovács József káplán atyánál, vagy hitoktatóikon keresztül.

 • A héten hétfőn Szent Pió atya, kedden Szent Gellért püspök, pénteken Páli Szent Vince áldozópap emléknapjai lesznek.

2019. szeptember 15., évközi 24. vasárnap

 • Hétfőn du. 5 órára várjuk a Hitoktatókat megbeszélésre, a Plébániára.
 • A Versbarátok Köre következő előadása szeptember 20-án, pénteken 17 órakor lesz a Millenniumi Teremben, melyre szeretettel hívja a kedves híveket.
 • Kolping Családunk szalonnasütést rendez szeptember 21-én, (szombaton) 18 órától, a Plébánia udvarán. Szeretettel várjuk a Plébániai csoportok tagjait, híveit, fiataljait, minden kedves vendéget!
 • Októbertől indítjuk plébániánkon a szentségi felkészítőket (elsőáldozás, bérmálkozás). Kérjük és bátorítjuk a kedves szülőket, hogy írassák be gyermekeiket a plébániai hitoktatásra. Ugyanígy azokat a gyerekeket is, akik az iskolában hittan helyett az etikát választják.
 • Megkezdődött az új tanév, így reméljük, hogy iskolás gyermekeink is visszatérnek nemcsak az iskolába, hanem a templomba, a szentmisékre is. Mindig várjuk őket nemcsak a szentmisén való részvételre, hanem ministrálásra, felolvasásra, éneklésre is. Kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy hozzák gyermekeiket rendszeresen a szentmisékre. Miselátogatási naplót a szentmisék végén a sekrestyében lehet kérni.
 • A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános Titkársága „ForrásPont – Még egy nap Jézussal” címmel ifjúsági eucharisztikus napra hívja a 15 és 30 év közötti fiatalokat szeptember 21-re, szombatra a budapesti BOK Csarnokba. Miskolcról indul busz ezen a szombaton 10:30kor a Búzatéri Görög templomtól. Visszaérkezés késő éjszaka. A részvétel ingyenes! Bátorítjuk fiataljainkat hogy jelentkezzenek plébániánkról is, akár személyesen Kovács József káplánnál, vagy regisztrációval az iec2020 oldalán.
 • A héten hétfőn Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk, pénteken a Koreai vértanúk, szombaton pedig Szent Máté apostol és evangélista ünnepe, ill. emléknapjai lesznek

2019. szeptember 8., évközi 23. vasárnap

 • Októbertől indítjuk plébániánkon a szentségi felkészítőket (elsőáldozás, bérmálkozás). Kérjük és bátorítjuk a kedves szülőket, hogy írassák be gyermekeiket a plébániai hitoktatásra. Ugyanígy azokat a gyerekeket is, akik az iskolában hittan helyett az etikát választják.

 • Szeptember 15-én, a jövő vasárnap délután 3 órakor, a Kálvária kápolna búcsúját tartjuk. Az ünnepi szentmisét és prédikációt Maksó Péter diósgyőri káplán atya tartja. Kérjük a kedves híveket, minél többen vegyenek részt a Kálvária búcsúünnepén. Hívják és hozzák el ismerőseiket is. Előtte csütörtökön délután 1 órától lesz a kápolna takarítása. Szeretettel kérjük a kedves hívek részvételét, segítségét! Előre is köszönjük!

 • Mához egy hétre a jövő vasárnap lesz a Szirmai búcsú, délelőtt 11 órakor, amelyet Görbe József kistarcsai plébános mutat be. Másnap, szeptember 16.-án, hétfőn ugyanott szentségimádási nap lesz, a Mindszenti híveket délután 3 órára várják.

 • A jövő vasárnap délután 4 órai kezdettel Mocorgós szentmise lesz a Milleniumi teremben. Minden hónap harmadik vasárnapján lesz ez, a szokott időben. Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat, valamint a katolikus óvoda gyermekeit családostul.

 • Megkezdődött az új tanév, így reméljük, hogy iskolás gyermekeink is visszatérnek nemcsak az iskolába, hanem a templomba, a szentmisékre is. Mindig várjuk őket nemcsak a szentmisén való részvételre, hanem ministrálásra, felolvasásra, éneklésre is. Kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, hogy hozzák gyermekeiket rendszeresen a szentmisékre. Miselátogatási naplót a szentmisék végén a sekrestyében lehet kérni.

 • Szeretettel kérjük a kedves híveket, hozzátartozókat, hogy bátran jelentsék plébániánkon beteg vagy idős szeretteiket, hogy Jézus vigasztaló és megerősítő szentségeiben részesíthessük őket.

 • Hétfőtől folytatódik a Zárda kápolnában a Szentségimádás hétköznaponként délután 2-től az esti 5 órai szentmise kezdetéig.

 • Hitoktatót keresünk heti 2 órára a Görög Kat. Ált. Iskolába. Jelentkezni személyesen a Plébánián, vagy Kovács József káplánnál lehet.

 • A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Általános Titkársága „ForrásPont – Még egy nap Jézussal” címmel ifjúsági eucharisztikus napra hívja a 15 és 30 év közötti fiatalokat szeptember 21-re, szombatra a budapesti BOK Csarnokba. Miskolcról indul busz ezen a szombaton 10:30kor a Búzatéri Görög templomtól. Visszaérkezés késő éjszaka. A részvétel ingyenes! Bátorítjuk fiataljainkat hogy jelentkezzenek plébániánkról is, akár személyesen Kovács József káplánnál, vagy regisztrációval az iec2020 oldalán.