2022. július 31., évközi 18. vasárnmap

 1. Ma Kovács József atya elköszön. Ha valaki személyesen is szeretne elköszönni tőle, a Millenniumi teremben egy üdítő mellett lehetséges, a 10 órai szentmise után.
 2. Jövő vasárnap a 10 órai szentmisét a Roma Holokauszt áldozataiért ajánljuk fel. A szentmise után a Roby Lakatos Trió rövid emlékhangversenyt ad a Mindszenti templomban. Utána a Kálvária domb aljában megemlékezés lesz az emlékműnél.
 3. Két főállású hitoktatót keresünk, a Mindszenti Plébánia területén hitoktatáshoz.
 4. Elsőcsütörtök lesz a héten, reggel 8 és 10 óra között gyóntatási ügyletet lesz a Mindszenti templomban. Elsőpéntek, a reggeli szentmise alatt nem, de a szentmise után is lesz gyóntatás.
 5. Két, vallásos, most kezdő egyetemista -egyik fiú, a másik lány- albérletet keres. Külön albérletet, mert nem tartoznak össze, csak egyszerre kértek segítséget.
 6. A sajóbábonyi templomra a múlt vasárnapi gyűjtésből 345.330.- ft adomány gyűlt össze. Isten fizesse meg!
 7. A szeptemberi (23, 24, 25.) háromnapos zarándokútra még lehet jelentkezni. 60 ezer forint lesz, teljes ellátással (utazás, étkezés, szállás és belépők). Tervezett zarándok út: Zirc, Pannonhalma, Győr, Esztergom, Mátraverebély-Szentkút, Gyöngyös-Fájdalmas Anya búcsú a barátok templomában.
 8. Hétfőtől ismét teljes nyitva tartás lesz a plébánia irodán. De: 9-12-ig és du 15-17-ig.
 9. A héten tartják névnapjukat: ma: Oszkár és Ignác, hétfőn: Boglárka, csütörtökön: Domonkos, pénteken: Krisztina, vasárnap: Ibolya. Isten éltesse őket!
 10. Csütörtökön Vianney Szent János (a plébánosok védőszentje), szombaton Urunk színeváltozásának az ünnepe lesz.

2022. július 24., évközi 17. vasárnap

 • Kovács József káplán atya, jövő vasárnap elköszön. A gyerekektől és fiataloktól, a fél 9-es szentmisén, a felnőttektől és az egyháztanács tagjaitól a 10 órai szentmisén. Mindkét szentmisét ő celebrálja.
 • Amint azt többször hirdettük, mai perselyadományukat sajóbábonyi templom javára kérjük. A tűz károkozása, komoly anyagi kiadást jelent a kis katolikus közösségnek, amelyet nem tudnak magukban vállalni. Ezért szükség van az Érsekség támogatására, a Biztosító kártalanítására, az egyéni- és a persely adományokra.
 • A szeptemberi (23, 24, 25.) háromnapos zarándokútra még lehet jelentkezni. 60 ezer forint lesz, teljes ellátással (utazás, étkezés, szállás és belépők). Tervezett zarándok út: Zirc, Pannonhalma, Győr, Esztergom, Mátraverebély-Szentkút, Gyöngyös-Fájdalmas Anya búcsú a barátok templomában.
 • Szent Anna-templom búcsúját jövő vasárnap, délelőtt 10 órakor tartják. A szentmisét P. Kozma Imre atya, az Irgalmasrend magyarországi képviselője, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke mutatja be.
 • A héten: hétfőn Szent Jakab, kedden Szent Joachim és Anna, pénteken Szent Márta, ünnepe és névnapok lesznek.
 • Imádkozzunk esőért!

PAP:

Mennynek és földnek Ura,
ki végtelen jóságodból atyai gondoskodással
termővé tetted a földet,
hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon:
esedezve, kérünk, árasztd ránk áldásodat,
és testünk táplálására adj bőséges eledelt nekünk.
Emlékezzél meg régi irgalmadról,
és amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad,
küldj most is földjeinkre elegendő esőt!
Tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt
és őrizz meg minket minden természeti csapástól,
hogy testi s lelki eledellel ellátva,
szent Fölségednek örömmel szolgáljunk.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

2022. július 17., évközi 16. vasárnap

 • Ma délután fél 4-kor Péter Vilmos atya újmiséje kezdődik a Mindszenti templomban. A szentmise után újmisés áldásban részesülnek a jelenlevő lelkipásztorok és hívek.
 • Jövő vasárnap július 24-én, a már korábban jelzett módon, Ternyák Csaba érsek úr engedélyével, a Mindszenti templom és a Zárdakápolna minden szentmise perselyadományát, a sajóbábonyi tűzkárt szenvedett templom felújítására fordítjuk. A kármentesítő munkálatok nagy része megtörtént, még az orgona és a fűtés rendbetétele van hátra, továbbá egy vasrácsot kell szereltetni a bejárati ajtóhoz, hogy a templom nappal nyitva tartható legyen a szellőzés végett, jelenleg ugyanis igen erős a koromszag a templomban.
 • Július hónap a Mindszenti Plébánia hivatala csak délelőtt tart nyitva.
 • Háromnapos őszi zarándoklatot hirdet a Mindszenti Plébánia, szeptember 23-, 24-, 25-ére. A buszos zarándoklat állomásai: Első nap: Zirc, Pannonhalma, Győr; Második nap: Esztergom, Mátraverebély-Szentkút; Harmadik nap: Gyöngyös Ferences templom Fájdalmas anya búcsú. Jelentkezni a plébánia irodában és a sekrestyében lehet 5000 forint előleg befizetésével. A zarándoklat előreláthatólag 60 ezer forint lesz fejenként és akkor indítjuk, ha saját plébániánkról 35 személy jelentkezik. A zarándoklat lelkivezetője: Juhász Ferenc atya lesz.
 • Az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet ősszel ismét képzést indít, világi lelkipásztori kisegítők felkészítésére. Azokat a személyeket hívja az Érsek Úr, akik 30 és 60 év között vannak, hitben és erkölcsben fedhetetlenek, és készséggel vállalkoznak ilyen szolgálatra. A templomi áldoztatástól a beteglátogatásig, a felolvasástól, a szentség-kiszolgáltatásban nyújtott segítségig, széles körben nyílik lehetőség az ő szolgálatukra a képzés után.
 • mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyári szünetben!

2022. július 10., évközi 15. vasárnap

 1. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a Péterfillérekből 287.570 Ft. gyűlt össze melyet továbbítottunk Egerbe, ahonnan Rómába kerül.
 2. Jövő vasárnap, július 17-én délután 15.30-kor Péter Vilmos újmisés atya primíciája lesz a Mindszenti templomban. Szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket!
 3. Július hónapban a mindszenti plébánia hivatal délelőtt 9.00 és 12.00 óra között tart nyitva.
 4. Háromnapos őszi zarándoklatot hirdet a Mindszenti Plébánia, szeptember 23-, 24-, 25-ére. A buszos zarándoklat állomásai: Első nap: Zirc, Pannonhalma, Győr; Második nap: Esztergom, Mátraverebély-Szentkút; Harmadik nap: Gyöngyös Ferences templom Fájdalmas anya búcsú. Jelentkezni a plébánia irodában és a sekrestyében lehet 5000 forint előleg befizetésével.
 5. Hétfőn Szent Benedek apát, pénteken Szent Bonaventúra, Szombaton a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe lesz. A Zárdakápolnában szombaton 16.30-kor a szentmisét a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére mutatjuk be.

2022. július 3., évközi 14. vasárnap

 • A mindszenti plébániai iroda július hónapban csak délelőtt 9 és 12 óra között tart nyitva.
 • Holnap (hétfőn) kezdődik a gyerekek nyári tábora, jó nyaralást és játékos együtt létet kívánunk nekik, reméljük, baj nélkül térnek vissza!
 • A minszenti plébániához tartozó iskolákban előreláthatólag 3 főállású hitoktató más közösségben illetve más munkahelyen folytatja tevekénységét, ezért főállású hitoktatókat keresünk. Érdeklődni Juhász Ferenc a plébánosnál lehet, személyesen, vagy telefonon.
 • Péter Vilmos július 17-én vasárnap, délután fél 4-kor mutatja be újmiséjét a Mindszenti Templomban.
 • Mindenkinek szép nyarat, jó pihenést és felüdülést kívánunk!

2022. júmius 26., évközi 13. vasárnap

 1. Szerdán, június 29-én Szent Péter és Szent Pál napján, este fél 7-kor hagyományteremtő céllal ún. kisbúcsút tartunk. A szentmisét bemutatja Nagy Krisztián atya, a Mindszenti plébániáról származó, jelenleg Hernádnémetiben szolgáló plébános. A szentmise után a Millenniumi Teremben a templomudvar és a Glória udvar átalakításáról, vetített beszámolót tartanak a tervezők, a Neo Építészműhely mérnökei.
 2. Mához egy hétre vasárnap, 10 órakor tartjuk templomunk búcsúi szentmiséjét, melyet Lóczi Tamás atya mutat be. A körmenet várható elhúzódása miatt, a fél 12-es szentmise elmarad. A szentmise után mindenkit várunk szeretettel egy koccintásra a templomudvaron! Aki szívesen sütne pogácsát ehhez, kérjük jelezze a sekrestyében szerda estig.
 3. A héten elsőpéntek, előtte csütörtökön délelőtt és este, valamint pénteken a reggeli szentmise után és este, gyóntatási ügyeletet tartunk.
 4. Július 17-én vasárnap újmisét mutat be templomunkban a szombaton pappászentelt Péter Vilmos A szentmise délután fél 4-kor kezdődik, melyre szeretettel várunk mindenkit.
 5. Ternyák Csaba érsek úr, rendelkezése folytán Kovács József káplán atya augusztus 1-jétől az Egri Bazilikába kerül káplánnak. Elköszönése július 31-én vasárnap lesz.
 6. A Főpásztor rendelkezése alapján, augusztus 1-jével Péter Vilmos újmisés atya és Thiago Jackson Pinheiro Costa (Csiágo Dzsekszon Pinyéró Koszta) Gyöngyös-felsővárosi káplán, a mindszenti plébánia szolgálatába kerül.
 7. Más változások: Diósgyőrbe plébánosnak: Szabó József atya kerül az egri szemináriumból. Az ő helyét Egerben Lóczi Tamás atya foglalja el. A Mikolai Vince atya halálával megüresedett Főesperesi tisztségre az Érsekfőpásztor Tóth István martinkertvárosi plébános urat nevezte ki.
 8. Közeli változás még, hogy Galo Gábor atya Szirmabesenyőről a zempléni Pálházára került, és a Sátoraljaújhelyi Szent István középiskola lelkésze lett. Helyére Kecskés László atya jön, Borsodszirákról.
 9. A selyemréti plébánia háromnapos zarándoklatot szervez busszal Lengyelországba, augusztus 1-től 4-ig. Jelentkezni a selyemréti plébánián lehet.
 10. A mai perselyadományokat Péter-fillér címen beküldjük az egyházmegyéhez, ahonnan Rómába továbbítják.
 11. A héten: hétfőn Szent László Király, szerdán: Szent Péter és Pál apostolok, szombaton: Sarlós Boldogasszony ünnepe lesz.

2022. június 19., Úrnapja

 1. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia június 24-én pénteken, életvédő napot szervez, fókuszban a „Váratlan élet” című filmmel, amelyet aznap valamennyi egyházmegyében, levetítenek és amit kerekasztal beszélgetés követ. Itt Miskolcon a Miskolci (gk.) Egyházmegye szervezésében lesz a vetítés du. 15.00 órakor a Művészetek Házában. A filmvetítés ingyenes, azonban a terem befogadóképessége miatt, tisztelettel kérjük a részvételi szándékot előre jelezni a missziosiroda@gmail.com címen, vagy a 46/ 500 260 telefonszámon. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a film a nyugalom megzavarására alkalmas képeket tartalmaz, ezért 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
 2. Június 24-én pénteken, Jézus Szentséges Szívének ünnepén lesz a Martinkertvárosi Egyházközség egész napos Egyházmegyei Szentségimádási napja! A mindszenti Egyházközség Szentségimádási órája 15.00 órakor kezdődik.
 3. Ugyancsak június 24. péntek 18.00-kor a Sziklakápolna búcsúja lesz miséző és szónok Futó Béla piarista tanár úr lesz.
 4. A Miskolc Perecesi templom búcsúját szintén Jézus Szentséges Szívének napján, június 24-én, pénteken tartják. Az ünnepi szentmisét, szentbeszédet és körmenetet Jorge Luis Altamirano Mendez (Horge Lui Alatamiráno Mendez) tartja, a szentmise 18.00-kor kezdődik.
 5. A Mindszenti Kolping Család szalonnasütést rendez június 25-én, (szombaton) 18.00 órától, a Mindszenti templom udvarán. Szalonnáról, kenyérről és tűzről a vezetőség gondoskodik; a rendezők kérik, hogy süteményt és inni valót a résztvevők hozzanak. Szeretettel várnak mindenkit!
 6. A mindszenti templom vasárnap 10 órai szentmise YouTube- csatornán való közvetítése, a nyári időszakban szünetel.
 7. A Martinkertvárosi egyházközség búcsúját jövő vasárnap, a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisével ünneplik, melyet főtisztelendő Rigó Jenő jezsuita plébános mutat be.
 8. A héten elkezdődött a tűzkárt szenvedett sajóbábonyi templom rendbetétele: teljes belső festés, berendezések javítása, pótlása és kármentesítése szükséges. A rendbetétel várható összege 10 MF-t. Az egyházközség nagyon kicsi (14-en járnak szentmisére). Ternyák Csaba érsek úr hivatalosan engedélyezte, hogy erre a célra gyűjtést tartsunk. Kérjük, hogy aki tud és szeretne is segíteni, az szíveskedjék július 24-én, vasárnap a persely adományát erre a célra szánni. Ha más úton is szeretne adományt e célra adni, az megteheti csekken vagy átutalással, de mindenképpen jelezze, hogy a sajóbábonyi templom javára. Köszönjük!

2022. június 12., Szentháromság vasárnapja

 1. A héten, június 16-án csütörtökön, a Szent Rita Óvoda záró szentmiséje lesz a Mindszenti templomban fél 5-kor.
 2. A június 17-én, pénteken pedig a Vörösmarty katolikus általános iskola tanévzáró szentmiséje lesz, délelőtt 10 órakor a felső tagozatos tanulóknak, délután 3 órakor pedig az alsó tagozatosaknak. Pénteken, az esti szentmise előtt Jézus szíve litániát imádkozunk.
 3. Szombaton papszentelés lesz az egri bazilikában. Ternyák Csaba érsek atya pappá szenteli az Egri Érseki Papnevelő Intézet három diakónusát, Hágen Pál Tamást, Kerekes Gábort és Péter Vilmost; valamint a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium három diakónusát, Herbst Ádámot, Carlos Sirer Melist (Karlosz Szírer Melisz) és Michele Gervasoni-t (Mihéle Dzservazóni). A szentelést a Szent István televízió Youtoube csatornán és a rádió élőben közvetíti.
 4. Jövő vasárnap Úrnapja lesz, szentségi körmenettel. Kérjük az elsőáldozó kisfiúkat és kislányokat, hogy virágszirom hintésre jöjjenek el a 10 órai szentmisére. A szüleiket és a kedves híveket pedig kérjük, aki teheti, hozzon egy kis edényben virágszirmot. A fél 12-es szentmise jövő vasárnap elmarad.
 5. Hirdetjük, hogy templomunk búcsúját 3 hét múlva, július 3-án tartjuk, az ünnepi szentmisét Lóczi Tamás sátoraljaújhelyi esperes-plébános celebrálja.
 6. Péter és Pál napján, június 29-én, szerdán este is ünnepi szentmisét tartunk, Péter és Pál tiszteletére. Tervezzük, hogy minden esztendőben a Péter-Pál napi esti szentmisét is ünnepi formában tartjuk, amelyre olyan miséző lelkipásztort hívunk, aki közel áll a Mindszenti hívekhez. Ez évben főtisztelendő Nagy Krisztián atya, egyházközségünkből származó lelkipásztor lesz a meghívott miséző és szónok. A szentmise után a Millenniumi Teremben bemutatjuk az Érsek Úr által elfogadott és jóváhagyott, templomudvar és parkolótér látványterveit azok számára, akik itt tudnak maradni.
 7. Köszönetet mondunk az elsőáldozás-, a bérmálás- és az egész tanévi hitoktatás munkájáért a hitoktatóknak, a templomi ünnepségek és ünnepi köszöntések, valamint a előadott színjátékok szolgálatának megszervezéséért Hoskó Orsolya igazgatónőnek és Csík Tibor igazgató úrnak és minden kedves szülőnek! (A fél 9-es szentmise után a gyerekek szokásos jutalmazása lesz, kérjük ne menjenek haza mindjárt!)
 8. Hétfőn Páduai Szent Antal, szerdán Árpád-házi Boldog Jolán emléknapja lesz.

2022. június 5., Pünkösd

 1. Ma délután Ficzek László helynök úr megbérmálja a Mindszenti Templom 32 fiatalját, a délután négy órakor kezdődő szentmise keretében. A szentmise után az egyházközségi képviselőtestület tagjait várjuk a millenniumi terembe egy köszöntésre.
 2. Két hét múlva Úrnapja. Kérjük a kedves testvéreket, akiknek odahaza virágos kertjük van, a virágszirmokat gyűjtsék össze, hogy a körmenetben az elsőáldozó gyerekek tudjanak virágszirmot hinteni. A sátrak készítőit pedig szeretettel kérjük a diszítésre! A Vörösmarty iskola pedagógusai vállalták az első sátor feldíszítését.
 3. Júniusban pénteken az esti szentmisék előtt elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 4. A Görömbölyi templom búcsúja jövő vasárnap 11 órakor lesz, Futó Béla piarista tanár úr lesz a miséző és a szónok.
 5. Az egyházmegyei katolikus iskolák tanévzáróját szerdán délelőtt 10 órakor tartjuk Jászapátiban
 6. Pénteken, június 10-én a Vörösmarty Katolikus általános iskola ballagási szentmiséje lesz délután 4 órakor a Mindszenti templomban.
 7. Jövő vasárnap szentháromság vasárnapja, a sajóbábonyi templom búcsúját a felújítási munkálatok miatt, augusztus 20-án tartjuk.
 8. Mai nappal véget ér a húsvéti időszak, az imádságban ismét visszatérünk az Úrangyalához.
 9. Holnap, Pünkösd második napján szentmisék: 7, 10 és 18:30-kor a Mindszenti templomban és 16.30-kor a Zárdakápolnában.