2023. január 15., évközi 2. vasárnap

 1. Ma kezdődik az ökumenikus imahét. Minden este 5 órakor a belvárosi templomok egyikében istentiszteletet tartanak. A Mindszenti templom bejáratánál is és az egyházközség honlapján is olvasható az egész heti menetrend. Ma (vasárnap) az Avasi ref. templomban az igehirdetést Orosz Atanáz gk. püspök végzi. A Mindszenti templomban jövő pénteken lesz az imaest, melyen Meleg Attila ref. lelkipásztor igehirdetését hallhatjuk (a plébánia YouToube csatornáján közvetítjük). Szombaton a belvárosi ref. templomban a záróistentiszteleten, Ternyák Csaba érsek úr prédikál (a Szent István Rádió közvetíti). Az istentiszteletek után a helyi közösség vendégül látja a megjelenteket, pogácsával és forró teával. Kérjük a mindszenti híveket, szíveskedjenek némi pogácsát vagy szárazsüteményt hozni a megvendégeléshez, melyet a Millenniumi teremben tartunk. A templomok hidegek – öltözzenek melegen!
 2. A héten szerdán este fél 7-kor, a Mindszenti templomban a szentmisét Kriza Ákos polgármesterért mutatjuk be, halála 2. évfordulóján.
 3. A Zárdakápolnában a sekrestye-felújítás idejére a szentmisék hétköznap is és vasárnap is du. 5 órakor kezdődnek.
 4. Január 22-én, jövő vasárnap tartják az Avas-déli jezsuita templom búcsúját, az Isten Igéjének ünnepén. A szentmise 11.00 órakor kezdődik, Rigó Jenő plébános celebrálásával. Előtte szombaton 13.00 órakor szentségimádásra várják a Mindszenti templom híveit, a Minorita és a felsőzsolcai hívekkel együtt.
 5. A jövő héten, kedden: Remete szent Antal, szerdán: Árpád-házi szent Margit, pénteken: Boldog Özséb, szombaton: Szent Ágnes vértanú ünnepe lesz.

Ökumenikus imahét programja (2023. január 15-21.)

Minden este kezdés: 17 órakor, mindenütt a templomban

 

Január 15. vasárnap

Hely: Avasi református templom

Igeolvasás, imádság: Szalkai József (minorita)

Igehirdetés: Orosz Atanáz (görögkatolikus püspök)

Az alkalom az Avasi Református Templom facebook csatornáján is megtekinthető.

Január 16. hétfő

Hely: Minorita templom

Igeolvasás, imádság: Gorcsa János (görögkatolikus)

Igehirdetés: Almási Ferenc (református)

Január 17. kedd

Hely: Búzatéri görögkatolikus templom

Igeolvasás, imádság: Kocsis Sándor (református)

Igehirdetés: Kovács Zoltán (metodista)

A Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia (Búza téri templom) templomának nonstop élő közvetítése a YouTube.com érhető el. Ennek a keresőjébe kell beírni a “miskolci székesegyház élő” feliratot. Így az aktuális linken érhető el a közvetítés

Január 18. szerda

Hely: Deszkatemplom

Igeolvasás, imádság: Juhász Ferenc (római katolikus)

Igehirdetés: Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi (evangélikus)

Az alkalom a Deszkatemplom facebook oldalán élőben követhető.

Január 19. csütörtök

Hely: Belvárosi evangélikus templom
Igeolvasás, imádság: Szemerszki Mihály (görögkatolikus)

Igehirdetés: Hangó István (református)

Az alkalom a Miskolc-Belvárosi Evangélikus Gyülekezet facebook oldalán nézhető meg.

Január 20. péntek

Hely: Mindszenti templom

Igeolvasás, imádság: Hangóné Birtha Melinda

Igehirdetés: Meleg Attila (belvárosi református lelkipásztor)

Az alkalom a Miskolc-Mindszenti Plébánia – YouTube csatornáján is megtekinthető.

Január 21. szombat

 Hely: Belvárosi református templom       

Igeolvasás, imádság: minden jelen lévő szolgálattevő

Igehirdetés: Dr. Ternyák Csaba (római katolikus érsek)

Az alkalom a Miskolc –Belvárosi Református Gyülekezet  miskolcbelv  facebook oldalán követhető.

Az Ökumenikus Imahét felekezetei a persely adakozásokat egységesen a Szimbiózis Alapítványnak ajánlja fel, melynek székhelye Miskolcon van.

2023. január 8., Urunk megkeresztelkedése

 • Jövő héten elkezdődik a Zárdakápolna sekrestyéjének a felújítása. Szíves elnézésüket kérjük az adódó kellemetlenségekért. Próbáljuk minél zökkenőmentesebben megtartani a hétköznapi és a vasárnapi szentmiséket. A munkálatokat szeretnénk húsvétra befejezni.
 • Jövő vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét, úgy, hogy vasárnap mindenki a saját templomában és utána egy-egy templomban tartjuk az ima alkalmakat. A Mindszenti templomban január 20-án, pénteken 5 órakor lesz az alkalom, melyen Meleg Attila belvárosi református lelkipásztor prédikál. A záró istentisztelet 21-én szombaton lesz, a belvárosi református templomban, ahol Ternyák Csaba érsek atya fog prédikálni.
 • Ismételten hirdetjük, hogy akik ebben az évben szeretnének házasságot kötni a Mindszenti templomban, azok szíveskedjenek jelentkezni a plébánia irodán személyesen.
 • Az ünnepi szünet után folytatódik a bérmálkozási és elsőáldozási felkészítés. Pénteken a szokott időben: 15:45-kor a bérmálkozóknak, 16:15-kor pedig az elsőáldozóknak tartunk plébániai hittanórát.
 • A mai nappal, Urunk megkeresztelkedésének ünnepével véget ér a karácsonyi időszak. Farsang következik. Figyeljünk oda, a szórakozásunkra, mert a farsang rövidebb a szokottnál! Február 22-én hamvazószerdával a nagyböjt kezdődik.

2022. december 25., Karácsony

 • Az éjféli szentmise és a mai szentmisék perselyadományait a papnevelés céljára fordítjuk.
 • Holnap (hétfőn) karácsony másodnapján, Szent István vértanú ünnepén, ünnepi miserendet tartunk: 7-, fél 9-, 10-, és fél 12-, valamint este fél 7-kor lesznek szentmisék. A Zárdakápolnában este 5 órakor.
 • Kedden Szent János apostol és evangélista ünnepe lesz, ő az Egri Főegyházmegye védőszentje. Kérjük segítségét, hogy egyházmegyénkben a jövő szempontjából oly fontos iskolák, templomok és a Székesegyház megújulása révén – a hívek is gyarapodjanak. Érsek Főpásztorunk Ternyák Csaba, 30 évvel ezelőtti püspökké szentelése, és a 15 év óta köztünk végzett szolgálata pedig szerezzen neki magának is és mindnyájunknak örömet, békességet és lelki gazdagodást.
 • Pénteken, december 30-án a Szent Család (Jézus, Mária és József) ünnepe lesz. Szentmisét reggel 7- és este fél 7-kor mondunk.
 • Hálaadási szentmise szombaton, december 31-én, Szilveszter estéjén a szokásos időben: fél 7-kor lesz.
 • Jövő vasárnap, január 1-jén Szűz Mária Istenanyasága ünnepén, Seregély István érsek atya halálának 3. évfordulója lesz, a 10 órai szentmisét érte ajánljuk fel.
 • A jövő héten, a Mindszenti plébánia hivatal csak délelőtt tart nyitva 9-től 12 óráig.
 • Holnap: Szent István vértanú diakónus ünnepe, az Istvánokat köszöntjük, gondoljunk imádságos szeretettel Katona István püspök atyára, aki 95. évében a nyíregyházi papi otthonban él, jó egészségnek örvendve; kedden: Szent János apostol és evangélista az Egri Főegyházmegye védőszentje; szerdán Aprószentek ünnepe; csütörtökön: Becket szent Tamás ünnepe. Isten éltesse, az Istvánokat, Jánosokat, Tamásokat!
 • Mindenkinek Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánnak a mindszenti plébánia lelkipásztorai!

2022. december 18., Advent negyedik vasárnapja

 1. Vasárnap a 10-es, fél 12-es és az esti fél 7-es szentmisén Füleczki István atya fog lelkigyakorlatos szentbeszédet tartani. Ugyancsak hétfőn este fél 7-kor. Minden szentmisén több gyóntató is lesz, kérjük, végezzék el a szentgyónásukat!
 2. Vasárnap délután 4 órakor a Szentistván téren az ádventi koszorú 4. gyertyáját gyújtják meg. A polgármester, a mindszenti templom plébánosa és a cserkészek vezetője. Betlehemi lángot is osztanak. Este a Mindszenti Templom Énekkara karácsonyváró koncertet ad 18.00 órától a szentmise kezdetéig. A szentmise után ádventzáró koccintásra hívjuk a testvéreket! Ennek az előkészítéséhez elfogadunk segítséget.
 3. Hétfőn délután 5 órakor a pedagógusoknak ádventi előadást tart Füleczki István atya a Millenniumi Teremben. Aki teheti maradjon itt a fél 7-es szentmisén is, ez lesz a lelkigyakorlat záró szentmiséje. A szentmise után ANGYAL lesz, késő estig (22 óráig) lesz lehetőség szentségimádásra, szentgyónásra, lelkibeszélgetésre. A Kisővérek és a Mindszent Karizma lesznek a segítők ebben.
 4. December 20-án kedden, az idős és beteg testvéreinket otthonaikban felkeressük, délelőtt 10 és délután 3 óra között. Kérjük, hogy a sekrestyében, vagy a plébánia telefonján jelentsék be névvel, címmel, telefonszámmal azokat, akik szeretnék elvégezni a karácsonyi szentgyónásukat és a szentáldozást.
 5. A jövő héten csütörtökön, és pénteken (21- és 22-én) a Mindszenti templom zárva lesz a hajnali szentmisék után.
 6. Szombaton, december 24-én, már nem lesz hajnali szentmise, a reggel 7- es szentmisét a héten temetett halottjainkért ajánljuk fel. Délután 16.00 órakor a gyerekek betlehemes játéka lesz a Millenniumi Teremben. 17.00 órakor karácsony előesti szentmise lesz a Zárdakápolnában, 18.30-kor a Mindszenti templomban, éjjel 22.00 órakor karácsony éjszaka miséje Sajóbábonyban, és éjfélkor a Mindszenti templomban. Kérjük öltözzenek melegen, mert ezekben a napokban a templomok hidegebbek a szokásosnál. Csak a padokat fűtjük. Az éjféli szentmisén és karácsony első napján a papnevelés céljaira fordítjuk a perselyadományaikat.
 7. Már most hirdetjük, hogy a két ünnep között a plébánia iroda csak délelőtt tart nyitva.
 8. Ezekben a napokban gondoljunk a szegényekre is, és lelki és fizikai segítséggel támogassuk őket!

2022. december 11., Advent harmadik vasárnapja

 1. Ma, vasárnap délután 4 órakor, a Szent István téren Orosz Atanáz gk. püspök tart igehirdetést, és az ádventi koszorú 3. gyertyáját meggyújtja.
 2. Hétfőn, december 12-én, 11 órakor átadják az Y-hidat és a körforgalmat, amelyeket délután használatba lehet venni. A hidat az illetékesek mellett, Juhász Ferenc atya imádsággal nyitja meg.
 3. Jövő héten minden reggel 6 órakor Roráte-szentmise, utána gyóntatás is van a templomban. Péntek estétől minden nap gyóntatunk a szentmisék alatt.
 4. Szállást keres a Szent Család ájtatosságra, befogadó családokat keresünk; még lehet jelentkezni a sekrestyében. 14-én szerdán indul az imakilenced.
 5. Jövő pénteken du fél 5-kor Öröm-koncert lesz a Vörösmarty Iskola Alapítványa rendezésében a Mindszenti templomban. Fellépnek az iskola egykori és jelenlegi diákjai. A koncert ingyenes, de az Alapítvány támogatható.
 6. Jövő szombaton, vasárnap és hétfőn lelkigyakorlatot tart Füleczki István egri teológiai tanár atya templomunkban. Szombaton az esti szentmisén, vasárnap a tíz órai és féltizenkettes szentmisén, valamint az esti fél 7-es szentmisén fog prédikálni. Hétfőn délután 5 órakor Füleczki István atya a pedagógusoknak tart ádventi-előadást a Millenniumi Teremben. Erre hívunk minden pedagógust, nem csak a felekezeti iskolákban tanító tanárokat. Utána a lelkigyakorlat záró szentmiséje lesz, és az ANGYAL a Kisnővérek és a Mindszent Karizma Közösség részvételével. Aki gyónni szeretne, vagy lelkitanácsot kérni, az bátran jöjjön, késő estig itt lesz nyolc lelkipásztor. Használják fel a karácsonyi gyónásra az alkalmat!
 7. A jövő vasárnap az esti szentmise előtt egy fél órával, karácsony-váró koncertet ad a Mindszenti templom Énekkara. A vasárnapi szentmise után pedig fogadás lesz a hívek számára, szeretettel várjuk az egyházközségi képviselőtestület tagjait, az énekkart, a szent Rita közösséget, a Versbarátok körét, és azokat, akik szívesen részt vesznek egy ádventzáró fogadáson. Kérjük, ha tehetik, az asszony-testvérek egy kis süteménnyel, vagy pogácsával járuljanak hozzá a vendéglátáshoz. Aki nem tud sütni, azt is várjuk szeretettel!
 8. Ugyancsak jövő vasárnap délután 4 órakor a Szent István-téren Juhász Ferenc helynök atya fog igét hirdetni, majd a polgármesterrel és a cserkészvezetővel a betlehemi lángról meggyújtják a koszorú 4. gyertyáját. A Fráter gimnázium kórusa énekel, Hortai Rita verset mond, és Ifjúsági hittanosaink pedig megjelenítik a betlehemi szálláskeresést.

2022. december 4., Advent 2. vasárnapja

 1. A Mindszenti Karitász közösség a szegények javára tartós élelmiszer adományt gyűjt december 4. és 11. között! Az adományokat a Millenniumi teremben lehet leadni, szeretettel kérjük adományaikat, a szegények javára!
 2. Szintén szeretettel kérjük adományaikat a karácsonyi templomi betlehem díszítéséhez; azok pedig, akik a templom díszítéséhez karácsonyfát tudnak adományozni, szíveskedjenek mielőbb jelezni a sekrestyében, vagy a plébánia irodán, hogy ha adományban is kapunk, akkor azt nem kell megvásárolni.
 3. A Mindszenti Plébánia és a Kolping Család folytatni szeretné a „Szállást keres a Szent Család” imakilencedet, amire befogadó családok jelentkezését várjuk december 8-ig a sekrestyében vagy a plébánia irodában. Az imakilenced december 14-én indul.
 4. A héten december 8-án Szeplőtelenfogantatás ünnepe lesz. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ezen a napon nem tartunk rorátét, a reggeli szentmise 7 órakor kezdődik, majd 10 órakor és este fél 7-kor lesz még szentmise a Mindszenti templomban.
 5. Már most hirdetjük, hogy december 18-án, ádvent 4. vasárnapja délután a Szent István téren az ádventi koszorú negyedik gyertyáját Juhász Ferenc helynök és Veres Pál polgármester valamint Jernei Péter cserkészparancsnok fogja meggyújtani. Az ünneplés 16.00 órakor kezdődik, és a Fráter Gimnázium énekkara fog közreműködik. Kérjük, minél többen vegyenek részt az eseményen!

2022. november 27., Advent 1. vasárnapja

 • A mai napon a fél 9-es szentmise után a Pásztorjátékra jelentkezett gyerekeket, fiatalokat kérjük, jöjjenek be a Millenniumi Terembe szereposztásra, olvasó próbára. A jövő héttől elindulnak a próbák, időpontjukat is a mai délelőttön pontosítjuk.
 • Holnap reggel 6 órától hajnali misék kezdődnek a Mindszenti templomban. A szentmisén a Vörösmarty katolikus iskola egy-egy osztálya is részt vesz a 4. osztállyal kezdődően. Hétfőn 4-, kedden 5-, szerdán 6-, csütörtökön 7-, pénteken 8. osztályosokkal tartjuk a szentmisét.
 • A karitász gyűjtés eredményeként az elmúlt vasárnap 397 110 forintot adtak össze a kedves hívek. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!
 • A héten elsőpéntek, előtte csütörtökön 8- és 10 óra között gyóntatási ügyeletet tartunk. De első pénteken is gyóntatunk a hajnali szentmise után és az esti szentmise előtt.
 • Jövő vasárnap, a Mikulás meglátogatja a fél 9-es szentmisén jelenlévő gyermekeket. Műsort is terveznek a Vörösmarty Katolikus iskola tanulói és tanárai. A Mikulást köszöntő műsor és ajándékosztás után adventi kézműves foglalkozásra kerül sor a Millenniumi Teremben. Várjuk plébániánk gyermekeit és szüleiket.

2022. november 20., Krisztus Király Ünnepe

 1. A mai szentmise perselyadományait a katolikus karitász céljaira továbbítjuk. A szentmise elbocsátó áldása után, Szent Erzsébet kenyeret osztunk a templom kijáratnál, a megáldott kenyereket fogadják- és fogyasszák szeretettel. Kérjük, hogy csak egy kenyeret vegyenek, akkor is, ha a családból többen vesznek részt a szentmisén.
 2. Kedden, Szent Cecília ünnepe lesz. Ő az egyházi ének- és zene védőszentje. A Mindszenti Énekkar meghívására az Újdiósgyőri és a Minorita kórus képviselteti magát ezen a szentmisén, a szentmisét követően az egyesített kórus előad néhány közismert motettát. Szeretettel hívjuk és várjuk az egyházi zene és az egyházi ének kedvelőit.
 3. Ádventben reggel 6 órakor tartjuk a Roráté-miséket. A Roráte-misék után hétköznap minden reggel gyóntatunk. Szombaton a Roráte-mise után 7 órakor gyászmisét végzünk, az azon a héten eltemetett halottjaink lelki üdvéért.
 4. Nagy István atya halálának második évfordulója lesz a héten csütörtökön. A reggeli szentmisét érte ajánljuk fel.
 5. A karácsonyi pásztorjátékra várjuk a gyermekek jelentkezését! A szentmise után a sekrestyében, lehet jelentkezni.
 6. A miskolci történelmi egyházak kérték a polgármester urat, hogy az városi adventi gyertyagyújtás szervezésében kaphassanak nagyobb szerepet, hiszen az ádvent elsősorban keresztény időszak. Így, az ádventi vasárnapok gyertyagyújtási ünnepein, az egyházaknak önállóan rész jut: egyházi középiskola énekével kezdődik, amit szentírásolvasás és igehirdetés követ, végül gyertyagyújtás zár le. Ezután lesz a civil közösségek rendezvénye, ami már nem része az egyházi szertartásnak. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a Szent István téren minél nagyobb számban vegyenek részt az ádventi vasárnapok gyertyagyújtáson, melyek mindig du. 4 órakor kezdődnek. Ádvent első vasárnapján du. 4 órakor Pásztor Dániel református püspök hirdet igét, második vasárnap Pethő Judit evangélikus lekész, harmadik vasárnap Orosz Atanáz gk. püspök és negyedik vasárnap Juhász Ferenc rk. helynök.
 7. A jövő héten hétfőn Olivér, kedden Cecília, csütörtökön Emma, pénteken Katalin névnapok lesznek. Isten éltesse őket!