2022. március 6., nagyböjt 1. vasárnapja

 1. Szomorú hírrel kezdjük: Mikolai Vince kanonok-főseperes, diósgyőri plébános atya a héten a Semmelweis kórházban elhunyt. Temetése csütörtökön lesz. A gyászmise 10 órakor kezdődik a Diósgyőri templomban, utána temetés a diósgyőri temetőben. A templom kicsi, ezért akik nem szeretnének szorongani, vagy kívül rekedni, azoknak azt tanácsolják, hogy a temetési szertartáson vegyenek részt! Az, előreláthatólag fél 12- körül kezdődik.
 2. Befogadó plébánia leszünk! A Katolikus Karitász, kérésünkre regisztrált bennünket, hogy szükség esetén, egy Ukrajnából menekült család elszállásolásában segítünk, az un. Glória épületben. Kérjük a kedves híveket is, akinek hasonló lehetősége van, jelezze a Karitász felé.
 3. Nagyböjti lelkigyakorlat lesz, két hét múlva, március 18-, 19-, 20-án (péntek, szombat, vasárnap) az esti fél 7-es szentmisén itt a Mindszenti templomban. Berszán Lajos atya, a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet katolikus iskola alapítója és lelkiigazgatója, a csángók papja tartja a szentbeszédeket.
 4. Az állami rendelkezésekkel összhangban március 7-étől, hétfétől, a templomokban és más zárt terekben tartandó közösségi eseményeken, nem kötelező a maszk viselése és a távolság tartás. A kiengesztelődéskor a kézfogás vagy békecsók nem kerül visszavezetésre. Továbbá buzdítjuk a híveket, hogy – amennyiben lehetséges – személyesen vegyenek részt a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon.
 5. „Közösségben lenni – Közösségért tenni” – mottóval, keressük azokat, akik a saját foglalkozásuk alapján szívesen kapcsolódnának a Mindszenti Plébánia segítőköréhez. A hátsó asztalon találnak erre egy kérdőívet, kérjük vigyék haza, és kitöltve hozzák vissza a jövő vasárnap és az asztalra kihelyezett ládikába dobják be! Természetesen önkéntes a válaszadás azok számára, akik így is részt tudnak venni a plébánia közösségi életében.
 6. Hálásan köszönjük az elmúlt vasárnapi nagylelkű perselyadományaikat! A Katolikus iskoláknak gyűjtöttünk 489.370-, forintot. Isten Fizesse meg!
 7. Passiójáték próbalesz, ma a fél 9-es szentmise után szereposztás és olvasó próba, kedden és csütörtökön este 6 órakor próba.
 8. Március 26-án szombaton 19:00 órakor elkezdődik a jegyesoktatás, a Millenniumi Teremben, azok számára, akik ebben az esztendőben kívánnak házasságot kötni, és jelentkeztek a Mindszenti Plébánián.
 9. Ma a szentmisék után hamvazkodás lesz, azok jöjjenek előre, akik még nem hamvazkodtak a múlt héten.
 10. Pénteken ¾ 6 kor keresztúti ájtatosságot végzünk a Mindszenti templomban.

2022. február 27., évközi 8. vasárnap

 1. Ma a perselyadományaikat a katolikus iskolák javára gyűjtöttük, Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!
 2. Ma (vasárnap) délután 16.00 órakor, „Te győzz le” címmel a Versbarátok köre Pilinszky János költő születésének 100. évfordulója kapcsán műsort ad a Millenniumi Teremben. Várjuk a Pilinszky költészetét kedvelőket!
 3. A héten, március 2-án hamvazószerda lesz, ezzel megkezdődik a nagyböjti szent 40 nap. Hamvazószerdán a reggeli és az esti szentmisében hamvazás lesz, ugyancsak mához egy hétre, nagyböjt első vasárnapján is. A nagyböjti lelkületről a Püspökkari Körlevélben hallottunk, emellett Ferenc pápa mindenkit arra kér, hogy hamvazószerdán a böjti napot a békéért tartsuk. Őt idézzük: „Külön biztatom a hívőket, hogy azon a napon buzgón szenteljék magukat az imádságnak és a böjtnek. A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől!”
 4. A nagyböjti időre jellemző, hogy a szentmisén nem mondunk Alleluját, nem díszítjük virággal az oltárt, az orgona visszafogottan szól, csak az énekek kíséretét végzi. Pénteken nem eszünk húst. És nem tartunk esküvőt. Nagyböjtben minden pénteken este ¾ 6-kor a Mindszenti templomban elvégezzük a keresztúti ájtatosságot. A Zárdakápolnában pedig a szentmise előtt minden nap a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.
 5. A héten elsőcsütörtökön gyóntatási ügyelet lesz délelőtt 8-tól 10-ig a Tanácsteremben, elsőpénteken a reggeli szentmise után és a keresztúti ájtatosság alatt, a templom gyóntató-folyosóján.
 6. Az elmúlt szombaton megtartotta a Mindszenti Plébánia egyházközségi képviselő-testülete a zárszámadási és költségvetési ülését. A testület jelen lévő tagjai egyhangúan megszavazták a beszámolót és a költségvetést. A folyamatban levő ügyekkel kapcsolatban pedig megerősítették szándékukat. Ilyenek: a Templomudvari parkoló, a temető kápolna, a kálvária és rendben tartása, a temetői sírhelyek és azok fenntartási költségeinek 20%-os emelése. Az ülésen döntöttek arról is, hogy felmérik – természetesen önkéntes válaszadással – azoknak a személyeknek a készségét, akik a saját foglalkozásuk alapján szívesen kapcsolódnának a Mindszenti Plébánia segítőköréhez. „Közösségben lenni – közösségért tenni” mottóval.
 7. Imádkozzunk Ukrajna békéjéért, különösen pedig a kárpátaljai magyarokért.

Egyházmegyei szentségimádási nap a Mindszenti templomban 2022. január 22-én kedden, Szent Péter apostol székfoglalója ünnepén

09.00-10.00: Selyemrét – Minoriták

10.00-11.00: Szent Anna – Újdiósgyőr

11.00-12.00: Vörösmarty katolikus iskola I.

12.00-13.00: Vörösmarty katolikus iskola II.

13.00-14.00: Diósgyőr – Vasgyár

14.00-15.00: Martintelep – Szirma

15.00-16.00: Hejőcsaba- Avas-Dél

16.00-17.00: Mindszent – Felsőzsolca

18.30: ünnepélyes bezárás szentmisével (Palánki püspök úr)

2022. február 20., évközi 7. vasárnap

 1. Kedden, február 22-én Szent Péter apostol székfoglalásának ünnepén tartjuk templomunkban az egyházmegyei szentségimádási napot. A járvány hosszú szünetet rendezett, most azonban megkezdjük. Reggel 7 órakor szokásosan szentmisét tartunk. 9 órakor lesz a szentségkitétel, a város plébániáiról várjuk a híveket, óránkénti váltásban, egészen az esti szentmise kezdetéig, fél 7-ig. A Mindszenti Egyházközség közös szentségimádása 17.00 órakor kezdődik és utána lesz a záró szentmise. A záró szentmisét Palánki Ferenc püspök atya tartja, a résztvevő atyákkal közösen koncelebrálva. Hívjuk a kedves testvéreket a záró szentmisére, de aki teheti, napközben is nézzen be egy-egy órácskára a Mindszenti templomba!
 2. „Te győzz le” címmel a Versbarátok köre Pilinszky János költő születésének 100. évfordulója kapcsán mához egy hétre, vasárnap délután 16.00 órakor műsort ad a Millenniumi Teremben. Várjuk a Pilinszky János költészetét kedvelőket!
 3. Jövő szombaton február 26-án, 14:00 órai kezdettel gyerekfarsangot tartunk a Millenniumi Teremben, Farsangi kincsvadászat – címmel. Belépés:gyerekeknek csak jelmezben, felnőtteknek gyerekükkel és egy tálca süteménnyel. Tombolatárgyak felajánlását is várjuk! Feliratkozni a szentmise után a Millenniumi Teremben lehet, gyermek nevével és osztályával. Nyomatékosan kérjük, ha valaki Covidos, vagy felsőlégúti megbetegedésben szenved, NE JÖJJÖN, akkor sem, ha jelentkezett!
 4. A nagyböjthöz közeledve a Passió játékra is fel lehet már iratkozni azoknak a gyerekeknek és fiataloknak, akik szeretnének részt venni és szerepelni.
 5. A Szent Rita imacsoport minden kedden, este ¼ 6-tól imaórát tart, a plébánia Tanácstermében. Most kedden, a szentségimádási órába kapcsolódnak be.
 6. „Iskola Kóstolgató” – címmel a Vörösmarty Katolikus Általános iskolában március 11-én Gergelyjárást tartanak, magyarul diáktoborzást nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek. De toboroznak konyhai kisegítőt és egy takarítót is – őket természetesen a felnőttek közül. Jelentkezni a gazdasági vezetőnél lehet.
 7. Jövő vasárnap, a katolikus iskolák javára országos gyűjtés lesz. Ne feledkezzünk meg róla!

2022. február 13., évközi 6. vasárnap

 1. Ha valaki szeretne hozzátartozójáért szentmisét mondatni, az a plébánia hivatalban személyesen és telefonon vagy emailben is megteheti. Rendkívüli esetben itt a sekrestyében is.
 2. Jövő héten tartjuk a mindszenti plébánia költségvetési és zárszámadási gyűlését a Millenniumi Teremben. Kérjük az egyházközségi képviselő-testület tagjait, vegyenek részt az ülésen. A gyűlés menetrendjéről a héten email-ben is tájékoztatást kapnak a képviselőtestület tagjai.
 3. A 2020-as évhez hasonlóan újra tartunk plébániai farsangot hittanosainknak 2022. február 26-án, szombaton 14:00 órai kezdettel. A témanap címe: Farsangi kincsvadászat a Millenniumi Teremben. Belépés:Gyerekeknek csak jelmezben, felnőtteknek gyerekükkel és egy tálca süteménnyel. Tombolatárgyak felajánlását is várjuk! Feliratkozni a szentmise után a Millenniumi Teremben lehet, gyermek nevével és osztályával.
 4. A nagyböjthöz közeledve a Passió játékra is fel lehet már iratkozni azoknak a gyerekeknek és fiataloknak, akik szeretnének részt venni és szerepelni.
 5. Ma a 10 órai szentmise keretében a betegek kenetét kiszolgáltatjuk azoknak a 60 évet betöltött testvéreinknek, akik ezt kérik és azoknak, akik valamilyen betegséggel küzdenek. A kenet fölvételének feltétele, a szentgyónás és szentáldozás.
 6. Holnap lesz Szent Cirill és Szent Metód, Európa társvédőszentjeinek ünnepe, buzgón kérjük segítségüket Európáért!

2022. február 6., évközi 5. vasárnap

 • A mai szentmisék végén balázsolás lesz, aki február 3-án nem kapott balázsáldást és szeretne, most jöjjön előre és balázsáldásban részesülhet.
 • Pénteken, február 11-én a Lourdes-i megjelenés emléknapja lesz. Egyúttal a betegek világnapja is. Aznap a betegek kenetét a Zárdakápolnában felvehetik a betegek és a 60 évnél idősebb hívek. A Mindszenti templomban mához egy hétre, jövő vasárnap, a 10 órai szentmise keretében lesz lehetőség a beteg- és idős híveknek a szentség felvételére. A betegek kenetét szentáldozással együtt kell felvenni. Ezért a Zárdakápolnában is lesz gyóntatás pénteken a szentmise előtt.
 • Lourdes-i imádság kezdődik 11-én délután 4 órakor a Tanácsteremben. Tizennyolc napon keresztül tart, aki szeretne részt venni, az pénteken jöjjön el.
 • A templomi mécsesek ára 130 Ft-ra emelkedett. Kérjük vegyék figyelembe ezt, a mécsesgyújtáskor!
 • Szeretettel kérjük azokat a fiatalokat, aki ebben az esztendőben terveznek egyházi házasságot kötni a Mindszenti templomban, személyesen, telefonon vagy interneten jelentkezzék február végéig, mert márciusban szeretnénk elkezdeni a jegyesoktatást. Ha a járványhelyzet engedi személyes jelenléttel, ha nem engedi, akkor Interneten keresztül.
 • Vélhetően a Mindszenti temetőben a sírhelyszolgáltatások árai változni fognak március 1-jétől. Sajnos jelentős azoknak a sírhelyeknek a száma is, amelyek nincsenek újra váltva. Ez ügyben az egyháztanács ülése után fog dönteni a plébánia vezetése. Tervezzük, hogy elsőkörben figyelemfelhívást küldünk azok felé, akik elmaradásban vannak. Nem lesz egyszerű, mert, 800(!) ilyen eset van. Kérjük a Kedves Testvéreket ellenőrizzék a saját köreikben is, hogy rendezve vannak-e a temetői ügyek, akár a Mindszenten – akár máshol.

2022. január 30., évközi 4. vasárnap

 1. Február 2-án szerdán, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lesz. A szerzetesi hivatásokért imádkozunk ezen a napon. Szentmise reggel 7, délelőtt 10 és este fél 7-kor lesz.
  • Gyertyaszentelést a 10 órai szentmisén végzünk. Aki szeretné gyertyáját megszenteltetni, az a 10 órai szentmise előtt hozza az oltár elé.
  • Az esti szentmise keretében lesz az idei esztendőben levő elsőáldozók, bérmálkozók bemutatása. Erre a szentmisére várjuk szeretettel őket és családtagjaikat és a kedves híveket is.
 2. Február 3-án csütörtökön Szent Balázs püspök emléknapján a szentmiséken balázsáldást osztunk, és a jövő vasárnap is, minden szentmise végén. Kérjük, hogy az áldásra is orrot és szájat eltakaró maszkban jöjjenek.
  • Elsőcsütörtök lévén délelőtt 8 és 10 óra között, valamint este a szentmise előtt 6 órától, gyónási alkalom lesz.
 3. Február 4-én elsőpéntek, a reggeli szentmise után és este 6 órától szintén lesz gyónási lehetőség.
 4. Február 5-én szombaton 17:00 órakor, a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális út egyházmegyei szakaszát a Képviselő-testületekre vonatkoztatva beszéljük át, Millenniumi Teremben. Hasonló szinódusi megbeszélések lesznek február során a hitoktatóknak, a Vörösmarty iskola pedagógusainak, a karitász csoportnak és az ifjúsági csoport tagjainak, külön nekik szóló értesítéssel.
  • Február 12-én 17:00 órakor, a 2022-évi tervezői megbeszélés lesz a Képviselő-testületnek
  • Február 19-én 17:00 órától zárszámadás és költségvetési megbeszélés lesz, szintén a Képviselő-testületnek.
 5. A héten hétfőn: Bosco szent János, csütörtökön szent Balázs és szombaton szent Ágota emléknapja lesz! Isten éltesse a Balázsokat, az Ágotákat és mindenkit, akinek név- vagy születésnapja lesz!

2022. január 23., évközi 3. vasárnap

 • Ma az Isten Igéjének vasárnapja van. Tekintsünk úgy Isten Igéjére, mint aki a Szűzanya méhében testet öltött. Engedjük mi is valóra válni magunkban az Írást, mint Isten Igéjét.
 • Január 25-én kedden Szent Pál apostol megtérésének ünnepe, un. „Pál-fordulás” lesz.
 • Január 28-án pénteken 16:30-kor az elsőáldozók és bérmálkozók számára próba lesz a templomban. Ugyanis február 2-án, szerdán, Urunk bemutatásának ünnepén, az esti fél 7-es szentmise keretében lesz a szentségekhez járuló gyermekek bemutatása.
 • Továbbra is kérjük a Kedves Testvéreket, hogy a templomba lépve használják a maszkot és a kézfertőtlenítőt is!
 • A Mindszenti Egyházközség Képviselőtestületének három rendezvénye lesz a következő hetekben:
  • Február 5-én 17:00 órakor, a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális út egyházmegyei szakaszát a képviselőtestületekre vonatkoztatva beszéljük át.
  • Február 12-én 17:00 órakor, a 2022-évi tervezői tanácskozás lesz (szabadon választható!).
  • Február 19-én 17:00 órától zárszámadás és költségvetési megbeszélés lesz. Mindhárom alkalom a Millenniumi Teremben lesz megtartva.
 • A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium oktatástechnikust, középiskolai angol nyelvtanárt és leánykollégiumba nevelő tanárt keres. Bővebb tájékoztatást az iskola telefonszámán lehet kapni.

2022. január 16., évközi 2. vasárnap

 • Ökumenikus imahét kezdődik a belvárosi templomokban, hétfőtől szombatig, este 5 órakor lesznek az istentiszteletek. Kedden, itt a Mindszenti templomban lesz a négy felekezet püspökének részvételével az imaest. Ternyák Csaba érsek úr, Orosz Atanáz püspök úr, Lackner Pál evangélikus- és Pásztor Dániel református püspökök vesznek részt. Pásztor Dániel püspök úr fog prédikálni. A járvány miatt az istentiszteleten maszkot kell viselni, és az imaest utána nem lesz agapé.
 • Hétfőn a belvárosi ref. templomban, kedden itt a Mindszenten, szerdán, az evangélikus templomban, csütörtökön a Búzatéri gk. templomban, pénteken az Avasi ref. templomban és szombaton a Deszka templomban lesz az istentisztelet.
 • Jövő vasárnap Isten Igéjének vasárnapja, az Avasi-templom búcsúja lesz, az ünnepi szentmisét 11.30-kor kezdik.
 • Ugyancsak jövő vasárnap lesz a búzatéri görögkatolikus székesegyház belső felújítás utáni felszentelése, a püspöki konferencia tagjainak részvételével. A templom viszonylag kis mérete miatt, a járványhelyzetre tekintettel nem küldtek általános meghívót.
 • Kérjük, jelentkezzenek a Mindszenti Plébánián azok, akik ebben az esztendőben kötnek házasságot, hogy a jegyesoktatást február végén el tudjuk kezdeni.
 • A héten szerdán, Dr. Kriza Ákos polgármester úr halálának első évfordulója lesz. A tisztelői szerdán este fél 7-kor szentmisét mondatnak lelkiüdvéért itt a Mindszenti templomban.
 • A héten: remete Szent Antal, Árpád-házi szent Margit, boldog Özséb, Szent Ágnes, Szent Vincze és Boldog Batthyány-Strattmann László emléknapja lesz. Isten éltesse nevük viselőit!