admin összes bejegyzése

2019. június 21., lvközi 16 vasárnap

 • Július 28-án 10:30-kor tartják a Szent Anna plébánia búcsúi szentmiséjét. A szentmise főcelebránsa Riz Attila újmisés atya lesz. A búcsú egyben valóban búcsú is lesz, hiszen Szarvas Péter atya augusztus elsején Szerencsen folytatja plébánosi szolgálatát.

 • Június 26-án pénteken szentségimádást tartanak a Szent Anna-templomban, a Mindszenti plébánia híveit délután 13:00 és 14:00 óra között várják szentségimádásra.

 • Június 28-án jövő vasárnap a Mindszenti templomban 16:30-tól taize-i imaóra lesz.
 • A héten jeles szenteket ünneplünk: Hétfőn Szent Mária Magdolna, kedden: Szent Brigitta, szerdán: Árpád-házi szent Kinga, csütörtökön: Szent Jakab apostol, pénteken: Szent Anna és Szent Joachim ünnepe lesz.

 • Július hónapban a Mindszenti Plébániahivatal csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között.

2019. július 14., évközi 15. vasárnap

 • Július 16-án kedden este 5 órakor tartják a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúját. Előző napon szintén 5 órakor lesz előkészületi szentmise. Mindkét szentmisét és a szentbeszédet Mons. Dr. Németh László nagybecskereki megyéspüspök tartja.

 • Egerszalóki Ifjúsági Találkozó lesz július 18-a csütörtök déltől 21-e vasárnap délig. Plébániánkról Novák Lajos és Németh Misi kispapok és Kovács József atya szervezik a részvételt, náluk lehet jelentkezni, a 16 és 35 év közöttieknek ajánlott.

 • Július hónapban a Mindszenti Plébániahivatal csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között.

2019. július 7., évközi 14. vasárnap

 • A mai perselyadományokat Péterfillér-címen Rómába küldjük, hogy a Szentatya rendelkezzék vele.
 • A Kolping Család szervezésében Abádszalókon megtartott táborból a gyerekek szerencsésen hazatértek. Köszönjük a segítőknek a segítséget. További jó pihenést kívánunk a nyári szünetben.
 • Július 16-án kedden este 5 órakor tartják a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúját. Előző napon szintén 5 órakor lesz előkészületi szentmise. Mindkét szentmisét és a szentbeszédet Mons. Dr. Németh László nagybecskereki megyéspüspök tartja.
 • Egerszalóki Ifjúsági Találkozó lesz július 18-a csütörtök déltől 21-e vasárnap délig. Plébániánkról Novák Lajos és Németh Misi kispapok és Kovács József atya szervezik a részvételt, náluk lehet jelentkezni, a 16 és 35 év közöttieknek ajánlott.
 • Július hónapban a Mindszenti Plébániahivatal csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között.

2019. június 30., Templombúcsú

 • A mai Péterfillérek gyűjtését a búcsúi szentmise miatt egy héttel későbbre halasztjuk, és július 7-én tartjuk meg.
 • Már most hirdetjük, hogy július hónapban a plébániai iroda csak délelőtt tart nyitva 9-től 12 óráig.
 • Kedden sarlósboldog asszony ünnepe lesz. Szentmisék a hétköznapi rend szerint leszenek.
 • A következő héten a Mindszenti plébániáról a Kolping Család szervezésében gyerekek táboroznak Abádszalókon. Még van öt gyerek számára férőhely.
 • A héten elsőpéntek lesz, előtte csütörtökön gyóntatási ügyeletet tartunk reggel 8 és 10 óra között.
 • Érsekfőpásztor rendelkezése szerint augusztus elsejétől Miskolcon lelkipásztori változások lesznek. Szarvas Péter atya Szerencsen folytatja, Lóczi Tamás atya pedig Sátoraljaújhelyen lesz plébános, esperes és az EKIF alelnöke. A Szent Annára Gubala Róbert jön Sátoraljaújhelyről. Mellé Resch András újmisés káplánnak. Tóth Béla atyát felmentette a selyemréti plébánia vezetése alól és utána Skublics Máté atyát nevezte ki plébániai kormányzónak.
 • Mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívánunk!

2019. június 23., Úrnapja

 • Jövő pénteken, június 28-án lesz Jézus Szent Szívének ünnepe. Fő ünnep, ezért délelőtt 10 órakor is tartunk szentmisét a Mindszenti templomban. Másnap Szombaton Péter és Pál apostolok ünnepén ugyancsak tartunk délelőtt 10 órakor is szentmisét.

 • Június 28-án este 6 órakor tartják a miskolctapolcai sziklakápolna búcsúi szentmiséjét. És ugyancsak aznap este 6 órakor Perecesen, a felújított templomot megáldja Ternyák Csaba érsek úr.

 • Mához egy hétre templomunk búcsúünnepét tartjuk. A szentmisét Csókay Károly atya mutatja be. A körmenet végeztével a Millenniumi Terembe várjuk az egyházközség képviselőtestületének tagjait, a Mindszenti-templomkórust és a plébánia munkatársait. Kérjük az említetteket, a sekrestyében vegyék fel a Millenniumi terembe szóló meghívójukat. A fél 12-es szentmise a körmenet miatt ez alkalommal elmarad.

 • A Mindszenti Kolping Család június 29-én szombaton 18 órától szalonnasütést rendez, a Plébánia udvarán. Szeretettel várják a Plébániai csoportok tagjait, híveit, fiataljait, minden kedves vendéget.

 • Jövő vasárnapi Péterfillérek gyűjtését a búcsúi szentmise miatt egy héttel későbbre halasztjuk, és július 7-én tartjuk meg.

 • Már most hirdetjük, hogy július hónapban a plébániai iroda csak délelőtt tart nyitva 9-től 12 óráig.

2019. június 16., Szentháromság vasárnapja

 • Jövő szombaton délelőtt az Egri Bazilikában Érsek atya pappá szenteli Pintér Bálint, Ríz Attila, Soltész Ádám, Resh András és Resh Tamás diakónusokat, valamint diákonussá szentel négy teológus kispapot.

 • Jövő vasárnap Úrnapja lesz. Kérjük, hogy az Úrnapi sátrak elkészítését az elmúlt évek gyakorlata szerint végezzék. Kérjük azt is, hogy a körmenetben az oltáriszentség előtt az elsőáldozó gyerekek virágszirmot szórjanak. Ők is, és a kedves hívek is hozzanak virágszirmot ez alkalomra. A fél 12-es szentmise elmarad.

 • Mához két hétre június 30-án templomunk búcsúünnepét tartjuk. A szentmisét Csókay Károly atya mutatja be. Az ünnepen a Balázs Ferenc kántor úr által szerzett mise ősbemutatója szólal meg. A szentmise után körmenetet tartunk. A körmenet végeztével a Millenniumi Terembe várjuk az egyházközség képviselőtestületének tagjait, a Mindszenti-templomkórust és a plébánia munkatársait. Kérjük az említetteket, a sekrestyében vegyék fel a Millenniumi terembe szóló meghívójukat. A fél 12-es szentmise a körmenet miatt ez alkalommal is elmarad.

 • Palánki Ferenc püspök atya e hét keddjén tartja ezüstmiséjét a Debreceni székesegyházba. A szentmise 18:00 órakor kezdődik.

 • Már most hirdetjük, hogy július hónapban a plébániai iroda csak délelőtt tart nyitva 9-től 12 óráig.

 • Mint azt már előzőleg is hirdettük, a Zárdakápolnában a szentségimádás a vakáció alatt szünetel. Szeptember 2-án hétfőn folytatódik.

 • Gratulálunk a kitüntetett tanulóknak! Különösképpen annak a fiúnak, akit Érsek atya tüntetett ki az Egri bazilikában. Mindnyájukat ajándék várja a szentmise után.

 • Pénteken este 9 órakor a Kálvárián az Opera Fesztivál keretében, Mascagni: Parasztbecsület c. egyfelvonásos operáját adják elő.

2019. június 9., Pünkösd

 • A mai nappal véget ér a húsvéti időszak. Imádságunkban a Mennynek Királyné asszonya helyett ismét az Úrangyalát végezzük.
 • Holnap pünkösd másnapján „Szűz Mária az Egyház Anyja” – ünnepe lesz. Templomunkban ünnepi miserendet tartunk, de a fél 12-es szentmise elmarad.
 • Június 12-én kedden az Egri Bazilikában egyházmegyei tanévzáró ünnepséget tartunk. Az Egri Főegyházmegye területéről 71 katolikus oktatási intézményből mintegy 1800-an vesznek részt a Te Deumon, ez alkalommal adja át Érsek atya a legkiválóbb tanulóknak és csoportoknak a kitűntető oklevelet is.
 • Június 13-án szerdán itt a Mindszenti-templomban a papszentelés előtt álló diákónusok és tanáraik részvételével szentmise lesz de. 10 órakor, utána beszélgetési lehetőség a diakónusokkal.
 • Június 14-én pénteken, a tanévvel együtt befejeződik a Zárda Kápolnában a szentségimádás. Szeptember 2-án hétfőn folytatjuk. Köszönjük az imádkozóknak a sok-sok imát.
 • Június 15-én szombaton 11 órakor a hitoktatók számára tanévzáró munkaértekezletet tartunk a plébánián.
 • Jövő héten, június 16-án, vasárnap, a fél 9-kor kezdődő szentmisében adunk hálát a hittanos tanév minden kegyelméért. A szentmise végén a gyerekeket meglepetés várja. Szeretettel hívjuk és várjuk a diákokat és a pedagógusokat! A pedagógusok részére a szentmise után fogadás lesz a Millenniumi teremben.
 • Jövő vasárnap június 16-án, szülői értekezletet tartunk, az abádszalóki hittanos táborba jelentkezett fiatalok szülei részére, 15:00 órától a Millenniumi Teremben. Akik még nem adták le jelentkezésüket, és szeretnének részt venni a táborban, minél előbb tegyék meg.
 • Ma a szentmisék után, begyűjtjük a miselátogatási naplókat, hogy a legtöbb pecsétet gyűjtő gyerekeket a tanévzárón megjutalmazhassuk. Akiknek az iskolában szükségük van a naplóra, azokét a szentmise után összesítjük és visszaadjuk. A fél 9-es Szentmise után a Millenniumi Teremben kerül sor az összesítésre a többi szentmise után pedig a sekrestyében.
 • Június 16-án jövő vasárnap 11 órakor Görömbölyön búcsúi szentmisét tartanak, miséző és szónok Molnár Attila káplán atya lesz.
 • A sajóbábonyi templom felújítás nagy ütemben zajlik. Amíg a templom belső festése el nem készül, addig a református templomban tartjuk a szentmiséket, vasárnap reggel 8 órakor. A templom búcsúja Szent Háromság vasárnapján van, de ez évben elmarad a búcsú, majd a felszentelés napján ünneplünk.

2018. május 19., Húsvét 5. vasárnapja

 • Ma (volt) egyházközségünkben az első áldozás. Köszönjük azoknak a szülőknek és a gyermekeknek, akik részt vettek ezen. És kívánjuk nekik, hogy sok örömük teljen a Szentségi Jézussal való találkozásban életük során. Köszönjük a felkészítőiknek is – Nagy István atyának különösképpen, hogy szeretettel és türelemmel segítette a gyermekeket ezen az úton Jézushoz.
 • Ma este a májusi litániát 6 órakor kezdjük, amelyen jelen lesz a pápai nuncius úr Michael August Blume és Ternyák Csaba érsek atya is, kérjük a híveket minél többen vegyenek részt a litánián, melyen templomunk kórusa énekel.
 • A héten szerdán a Szent Rita óvoda közös szentmiséje lesz a Zárda Kápolnában, védőszentjük, Szent Rita tiszteletére.
 • Jövő vasárnap lesz a tömegtájékoztatás világnapja. A katolikus sajtó munkatársaiért, szerkesztőkért és újságírókért is imádkozni fogunk.
 • Ugyancsak jövő vasárnap lesz az Európai parlamenti választás. Lehetőség szerint mindenki vegyen részt rajta a szavazáson.

2019. május 12., Húsvét 4. vasárnapja

 1. Hétfőn 13-án este 7 órakor a bérmálkozásra készülőknek és szüleiknek megbeszélés lesz, a plébánia tanácstermében.
 2. A héten szerdán du. 5 órakor Keresztény Pedagógiai Fórum lesz, a Millenniumi Teremben. Papp Zoltán gk. lelkész, oktatási referens tart előadást. Az előadás címe: a család.
 3. Ugyancsak szerdán este 7 órakor egyháztanács gyűlést tartunk a plébánia dísztermében, aktuális ügyek megbeszélése céljából.
 4. Pénteken este 6 órakor a májusi litániát az iskolás gyerekekkel a templom kertjében tartjuk a Mária-szobornál.
 5. Szombaton délelőtt fél 10-től az elsőáldozók és hozzátartozóinak a gyóntatása lesz.
 6. Jövő vasárnap elsőáldozás lesz templomunkban. A gyerekek a fél 9-es szentmisén fognak áldozni. Felkészítő lelkipásztoruk Nagy István atya celebrálja a szentmisét.
 7. Jövő vasárnap este a pápai nuncius Michael August Blume és Ternyák Csaba érsek úr látogatást tesz a Mindszenti egyházközségben és részt vesz a májusi litánián. A litániát kivételesen este 6 órakor kezdjük. A litániát követően a plébánia dísztermében Miskolc város papsága számára fogadás lesz.
 8. Még a héten lehet jelentkezni az abádszalóki hittantáborba, amit július 1- és 5- e között tartunk.
 9. Kérjük, hogy akik Csíksomlyóra utaznak, a jövőhéten fizessék be a hátralevő összeget.

2019. május 5., Húsvét 3. vasárnapja

 • Május 6-án hétfő 17:00 órakor, a plébániánkhoz tartozó hitoktatók szokásos megbeszélése lesz, kérjük szíveskedjenek részt venni a megbeszélésen.
 • A pünkösdi bérmálás megbeszélésére szülői értekezletet tartunjk május 13-án hétfőhöz egy hétre a Mindszenti plébánián este 7 órakor.
 • Május 7-én kedden lesz az Egri Bazilika-Főszékesegyház felszentelésének napja.
 • Jövő vasárnap a papi hivatások vasárnapja lesz. Imádkozzunk különösen is papi hivatásokért.
 • A jövő szeptemberben hazánkban megrendezendő Eukarisztikus Kongresszuson a gyerekek közösen fognak elsőáldozáshoz járulni. A katolikus iskolák és a plébániák szervezik az eseményre a jelentkezést. Külön vonat indul Budapestre reggel és délután vissza. Szeretnénk, ha – lehetőség szerint – a gyermekek akik jövőre lesznek elsőáldozók (most 8-9 évesek), mindnyájan részt vennének a budapesti rendezvényen, hogy maradandó élmény legyen számukra az Úr Jézussal való első, ilyen találkozás. Mindenki ajándékba kap egy fehér elsőáldozási ruhát és még néhány kelléket, aki az Eukharisztikus Kongresszuson lesz elsőáldozó. Ahhoz, hogy elkészüljenek a személyre szóló csomagok, május 20-áig regisztráltatni kell az utazó gyermekeket. Ehhez a hitoktatók, a szülők és az osztályfőnökök segítségét kérjük.
 • EFIT (Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó) – elnevezéssel ifjúsági találkozót tart az Egri Főegyházmegye Egerben, május 18-án, 14:00 órától 21:00 óráig. Középiskola-, főiskola-, egyetem- és plébániai közösségek fiataljait hívja a főpásztor. Személyes regisztráció szükséges, amelyhez az iskolákban és a plébániákon lehet segítséget kapni. A Mindszenti plébánián Kovács József káplán atya segít a regisztrációban.
 • Május 15-én, szerdához egy hétre Keresztény Pedagógiai Műhely lesz 17:00 órakor a Millenniumi Teremben. Papp Zoltán gk. lelkipásztor, oktatási referens tart előadást. Előadásának címe: A család.
 • Ma anyák napja van. Isten éltesse az Édesanyákat!