admin összes bejegyzése

2022. május 15., Húsvét 5. vasárnapja

 1. Májusban minden este elénekeljük a Loretto-i litániát 18.10-kor. Szeretettel várjuk a kedves híveket is!
 2. Jövő pénteken a májusi litániát, a hittanos gyerekek részvételével végezzük a Mindszenti templom udvarán, 18.00-18.30-között. Gyülekezés: 17.45-től. Kérjük a gyerekeket: hozzák magukkal a hittanos csoporttal elkészített virágkoszorút a Csupros Mária-szobor feldíszítéséhez!
 3. Juhász Ferenc plébános atya köszöni a Covidban érte végzett imákat! Meggyógyult és visszatért napi munkájához.
 4. Két hét múlva, május 29-én, Urunk Mennybemenetelének ünnepén, a fél 9-es szentmisén lesz templomunkban az elsőáldozás. Ez évben több mint 40 gyermek lesz elsőáldozó, előtte szombat az első szentgyónásukat végzik. Kérjük a kedves szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, rokonokat, hogy amennyiben megtehetik, gyónjanak, áldozzanak együtt gyermekeikkel, had legyen így is közös, szép családi ünnep az első szentáldozás napja!
 5. Már lehet jelentkezni, a hagyományos Hittan táborba, amelyet ezúttal Bükkzsércen a Piarista Kulcsos Házban tartunk, július 4-e hétfőtől 8-a péntekig, a hitoktatók és szülők szervezésében. Jelentkezni, a szentmise után a Millenniumi Teremben Hoskó Orsolyánál, vagy a plébánia hivatalban lehet. Részvételi díj gyermekenként 25 ezer forint. Nagyon megéri! Szülői értekezletet tartunk e tárgyban: június 12-én délután 3 órakor. Akkor kell befizetni a részvételi díjat is.
 6. Hosszú szenvedés után meghalt Zajacz Ernő atya. Temetése május 24-én lesz szülővárosában, Besenyszögön, a délelőtt 10 órakor kezdődő, lelkiüdvéért bemutatott szentmise után. Ugyancsak elhunyt, Gordos Miklós atya. A nyolcvanas években volt káplán a Szent Annán, majd Hidvégardóban plébános, az utóbbi években ő is betegeskedett, és a nagyiváni szociális otthonban pihent. Tiszaújvárosban temetik a héten csütörtökön délelőtt 10 órakor.
 7. A jövőhéten hétfőn Nepomuki Szent Jánosnak, a gyónási titok vértanújának emléknapja lesz, kedden Boldog Scheffler János szatmári vértanú püspök emléknapja, szerdán szent I. János vértanú pápa emléknapja, pénteken Szienai szent Bernardin, szombaton szent Kristóf emléknapja lesz. Vasárnap Casciai (kassiai) szent Rita emléknapja.

2022. május 1., húsvét 3. vasárnapja

 1. Jövő szombaton az Egri Bazilika felszentelésének ünnepe lesz. Ezen a napon zárja le a szinodális út egyházmegyei szakaszát a Főpásztor, az egyházmegye küldötteinek részvételével. Az egri bazilikában felújítási munkálatok folynak, ezért Mezőkövesden lesz a szinodális találkozó, délelőtt 10 órától.
 2. Mához egy hétre a papi hivatások vasárnapja lesz. Szombaton este és vasárnap, két kispap itt lesz az Egri Szemináriumból, és ők fognak tanúságot tenni a szentmisék prédikációiban hivatásukról.
 3. A héten elsőpéntek lesz, csütörtökön délelőtt 8 és 10 óra között gyóntatási ügyeletet tartunk. Elsőpéteken a reggeli szentmise után és este gyóntatunk.
 4. Jövő vasárnap, május 8-án du. 4 órakor, a Versbarátok köre bemutatja a „Győzzön a te békéd!” című verses-zenés összeállítását Millenniumi Teremben. Szeretettel várják az érdeklődőket.
 5. Ma május elseje van, Munkás Szent József ünnepe. Kérjük Szent József közbenjárását, és imádkozzunk az édesapákért, hogy munkájukkal biztos megélhetést tudjanak nyújtani családjuknak.
 6. Holnap szent Atanáz püspök ünnepe lesz, kedden Szent Fülöp és Jakab apostolok ünnepe, szerdán Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje, ugyancsak szerdán Boldog Ceferinó cigány vértanú emléknapja, szombaton Boldog Gizella emléknapja.

2022. április 24., húsvét 2. vasárnapja

 1. Ma van az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Teljes búcsú nyerhető a szokásos feltételek mellett. Ma búzaszentelést és könyörgő imádságot végzünk a 10-es szentmisén.
 2. Hétfőn és kedden reggel 8 és 14.00 óra között lesz a Szent Rita Óvodában, az óvodai beiratkozás.
 3. Önkénteseket szervezünk a Katolikus Karitász Barabási Segítségpontjára. Jövőhéten csütörtök, péntek és szombaton lesznek ott önkénteseink. Ha valaki szeretne csatlakozni hozzájuk, jelezze a Mindszenti plébánia hivatalban, vagy Molnár Attila atyánál közvetlenül, aki a csoportot szervezi és szállítja. 30 és 55 év közöttiek előnyben!
 4. Jövő szombaton délelőtt 11 órakor a Fráter György Katolikus Gimnázium 12-eseinek ballagási szentmiséje lesz a Mindszenti templomban.
 5. Két hét múlva, május 8-án du. 4 órakor, a Versbarátok köre bemutatja a „Győzzön a te békéd!” című verses-zenés összeállítását Millenniumi Teremben. Szeretettel várják az érdeklődőket.
 6. Jövő vasárnap május első vasárnapján anyák napja lesz, a fél 9-es szentmisén köszöntjük az édesanyákat. Májusban minden este a szentmise előtt 18.10-perckor elénekeljük a Lorettói Litániát.
 7. Hétfőn Szent Márk, pénteken Sziénai Szent Katalin ünnepe lesz.

2022. április 17., Húsvét vasárnap

 • Jövő szombaton este 7 órakor a jegyesoktatás folytatódik a Mindszenti Plébánián.
 • Folytatjuk a vasárnapi 10 órai szentmisék közvetítését is, a Mindszenti Plébánia YouToube csatornáján.
 • Húsvéti időszakban egészen pünkösdig az Úr Angyala imádság helyett, a Mennynek Királynéja imádságot mondjuk egyénileg is és közösségben is.
 • Mához egy hétre az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz. A 10 órai szentmisén búzaszentelést tartunk, a jó termésért imádkozva.
 • Szeretettel köszönjük a Kedves Hívek húsvéti jókívánságait! Köszönet jár a munkatársaknak, akik ebben a nagyböjti és nagyheti időszakban munkájukkal segítették az ünnepi készületet és magát az ünnepet. Köszönet a lelkipásztoroknak, a kántor úrnak, a sekrestyéseknek, az asszisztenciának, az énekkarnak, a felolvasóknak, a passiójáték szervezőinek és előadóinak, mindenkinek aki segített bármiben is, és köszönjük a szentsírra és az ünnepi virágokra adott adományaikat. Mindenkinek mindenért: Isten fizesse meg!
 • A jövő héten: Andrea, Emma, Tivadar, Csilla, Noémi, Béla és György névnapok lesznek. Isten éltesse viselőiket!
 • Mindenkinek áldott, békés, kegyelmekben gazdag Húsvéti Ünnepet kívánunk. Holnap, húsvét hétfőn ünnepi miserendet tartunk.

2022. április 10., Virágvasárnap

 1. Ma délután 4 órakor a gyerekek passió-játékot adnak elő a Millenniumi Teremben.
 2. Nagyhétfőn és Nagykedden egésznapos gyóntatási ügyelet lesz. Az atyák kérik a Kedves Híveket, e két napon végezzék el szentgyónásukat, hogy Húsvét ünnepén megtisztult lélekkel szentáldozáshoz járulhassanak. A beteg és idős híveket, akik otthonaikban szeretnék a húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat elvégezni, nagyhétfőn és nagykedden felkeresik a lelkipásztorok. Névvel és telefonszámmal jelezzék kérésüket. A zárdakápolnában a szentmisék előtt lesz gyóntatás
 3. Nagykedden ANGYAL lesz (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak). Már sokan ismerik: fiataloknak és felnőtteknek esti-, éjszakai gyónásra és lelkibeszélgetésre alkalom a templomban. A résztvevő atyák: Marosi Balázs, Galo Gábor, Holló Gábor, Skublics Máté, Szalkai Zoltán József testvér és a mindszenti plébánia lelkipásztorai, szeretettel várják a kedves híveket. Nagykedden az esti szentmisétől éjjel fél 11-ig.
 4. Nagycsütörtök 18:30-kor, Nagypénteken 15:00 óra és Nagyszombat: 20:00 órakor kezdődnek a szertartások. Ezen a három napon nem lesz gyóntatás. Nagyszombaton, öltözzenek melegen, és mindenki hozzon magával egy kisebb gyertyát, a liturgia alatt ezeket fogjuk meggyújtani. A szertartás a templom előtt kezdődik a tűzszenteléssel, mindenkit oda várunk.
 5. Ne feledkezzenek meg arról, hogy a nagypéntek szigorú böjti nap.
 6. Húsvétvasárnap reggel a 7 órai szentmise után ételszentelés lesz.
 7. A húsvétvasárnapi szentmisét a Városi Tv fogja közvetíteni délután.
 8. Köszönjük a múltvasárnapi perselyadományaikat, melyet a Szentföldi keresztények javára gyűjtöttünk: 560.010-, Ft gyűlt össze. Az összegben egyik testvérünk nagyobb, e célra szánt adománya is szerepel. Isten fizesse meg!
 9. Buzgán József atya, aki tavaly volt aranymisés, március 20-án a szikszói kórházban elhunyt. Temetése Hejőkeresztúron lesz, nagykedden a 10 órakor bemutatott szentmise után.
 10. A héten: Gyula, Ida, Tibor és Rudolf névnapok lesznek, Isten éltesse e név viselőit!

2022. április 3., nagyböjt 5. vasárnapja

 1. Mához egy hétre Virágvasárnap lesz, barkaszentelést és körmenetet tartunk a 10 órai szentmisén. A felnőtt énekkar passiót énekkel. A többi szentmisén is ünnepélyes bevonulás lesz, Krisztus Urunk Jeruzsálemi bevonulására emlékezve. Délután 4 órakor a fiatalok Passió-előadást tartanak a Millenniumi Teremben. Szeretettel várunk mindenkit!
 2. Virágvasárnap után elkezdődik a nagyhét. Nagyhétfőn és Nagykedden egésznapos gyóntatási ügyeletet tartunk. Kérjük a Kedves Híveket, azokban a napokban végezzék el szent gyónásukat, hogy Húsvét ünnepén megtisztult lélekkel szentáldozáshoz járulhassanak. A beteg és idős híveket, akik otthonaikban szeretnék a húsvéti szentgyónásukat és szent-áldozásukat elvégezni, Nagyhétfőn és Nagykedden felkeressük.
 3. Nagykedden ANGYAL lesz (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak). Már sokan ismerik: fiataloknak és felnőtteknek esti-, éjszakai gyónásra és lelkibeszélgetésre alkalom a templomban. A résztvevő atyák: Marosi Balázs, Galo Gábor, Holló Gábor, Skublics Máté, Szalkai Zoltán József testvér és a mindszenti plébánia lelkipásztorai, szeretettel várják a kedves híveket. Nagykedden az esti szentmisétől éjjel fél 11-ig.
 4. Ma parlamenti választásokat tartunk – mindenkit kérünk, hogy menjen el szavazni a neki kijelölt szavazókörzetbe.
 5. Passiópróba lesz a fiataloknak: ma a szentmise után, kedden és csütörtökön 18.00 órától; és főpróba: pénteken 17.00 órától.
 6. Barabásra, a Katolikus Karitász menekülteket fogadó állomására alkalmi segítőket keresnek: 30 és 55 év közötti életkorban levők személyében. Akár egy napra, akár több napra is várnak önkénteseket. Ha Miskolcról többen összejönnének, a Mindszenti plébánia Mikrobuszával elvisszük és vissza is hozzuk őket. Akár baráti társaságok is vállalhatnak ilyen missziót.
 7. A múlt vasárnap szép keresztutat jártunk a gyerekekkel, a Kálváriadombon. Köszönjük nekik és a hitoktatóknak is! A keresztút a Mindszenti Plébánia Facebook oldalán megtekinthető.
 8. A mai perselyadományokat a Szentföld javára gyűjtöttük, és e célra fogjuk továbbítani.
 9. Isten éltesse Izidor, Vince, Vilmos, Dénes és Zsolt nevű ismerőseinket, akiknek a héten lesz névnapjuk.

2022. március 27., nagyböjt 4. vasárnapja

 1. A héten elsőpéntek lesz, előtte csütörtökön délelőtt 8 és 10 óra között gyóntatási ügyeletet tartunk. Pénteken a reggeli szentmise után is gyóntatunk.
 2. Ezek a hetek úgy tűnik adománygyűjtésekről szólnak. De inkább mi gyűjtsünk, mint nekünk gyűjtsenek. Ma lezárul az ukrajnai háború miatt gyűjtött tartós élelmiszer akció.
 3. Jövő vasárnap április 3-án a Szentföld javára küldjük el a perselyadományainkat.
 4. Két hét múlva Virágvasárnap lesz, majd elkezdődik a nagyhét. Nagyhétfőn és Nagykedden egésznapos gyóntatási ügyeletet tartunk. Kérjük a Kedves Híveket azokban a napokban végezzék el szent gyónásukat, hogy Húsvét ünnepén megtisztult lélekkel szentáldozáshoz járulhassanak.
 5. Kérjük, hogy jelentsék be névvel, telefonszámmal azokat a beteg és idős híveket, akik otthonaikban szeretnék a húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat elvégezni. Nagyhétfőn és Nagykedden felkeressük őket.
 6. Nagykedden ANGYAL lesz (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak). Már sokan ismerik: fiataloknak és felnőtteknek esti-, éjszakai gyónás és lelkibeszélgetés a templomban.
 7. Mához egy hétre parlamenti választásokat tartunk. Szeretettel kérünk mindenkit, szíveskedjenek elmenni szavazni! Most van lehetőség beleszólni országunk, hazánk és népünk ügyeibe.
 8. (Csak Sajóbábonyban kell hirdetni:) Mához egy hétre Sajóbábonyban nem vasárnap, hanem előtte szombaton este 5 órakor lesz a szentmise.
 9. Jövő héten Árpád, Hugó és Áron közismert névnapok lesznek. Isten éltesse őket!

2022. március 20., nagyböjt 3. vasárnapja

 1. Vasárnap este a harmadik lelkigyakorlatos szentmise után elköszönünk Berszán Lajos atyától, a Millenniumi Teremben. Az elköszönéskor lehetőség adódik ismerkedésre és beszélgetésre. Erre az alkalomra szeretettel kérnénk néhány tálca süteményt vagy pogácsát asszonytestvéreinktől. Aki tud felajánlani ilyet, szentmise előtt hozza a Millenniumi Terembe. Köszönjük szépen!
 2. Pénteken, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén mivel főünnep, az étkezésben nincs hústilalom. A reggel 7 órai szentmisét a Fráter Gimnázium tanulóinak részvételével tartjuk. Azokkal a diákokkal, akik plébániánk területéről a Fráterbe járnak. Utána szeretetreggelivel kínáljuk őket.
 3. Szombaton az Egyházmegyei Kateketikai Iroda szervezésében egésznapos rekollekció lesz a hitoktatóknak a Millenniumi Teremben.
 4. Ugyancsak a jövő szombaton kezdődik a jegyesoktatás, a Millenniumi Terembe várjuk este 7 órakor, a házasságra készülőket.
 5. Jövő vasárnap lesz a Hejőcsabai templom búcsúja, Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére. A szentmisét és a szentbeszédet Főtisztelendő Tóth Béla kórházlelkész atya fogja tartani. A szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. Előtte március 25-én pénteken, egésznapos szentségimádást tartanak. A mindszenti templom híveit déli 12 órára várják.
 6. A Püspökkari Konferencia múltvasárnapi körlevele alapján a szegényeknek és az ukrajnai menekülteknek tartós élelmiszergyűjtés kezdődik egy héten keresztül a mai naptól. Adományaikat a Tanácsteremben helyezhetik el.
 7. Jövő vasárnap délután 3 órakor Élő Keresztúti ájtatosság lesz a fiatalok előadásában a Kálvárián. Szeretettel hívunk mindenkit erre az alkalomra (passió próba: most a szentmise után, vmt.: kedd és csütörtök este 6 óra).
 8. A húsvéti szentsír virágjaira, már elfogadunk adományokat a sekrestyében.
 9. Jövő vasárnap hajnalban kezdődik a nyári időszámítás. Az órákat vasárnap hajnalban 2-ről 3-ra kell állítani.
 10. A héten: Bence, Beáta, Gábor, Irén és Hajnalka névnapok lesznek, Isten éltesse a nevek viselőit!

2022. március 13., nagyböjt 2. vasárnapja

 1. Ma van Ferenc pápa megválasztásának 9. évfordulója. Isten éltesse a Szentatyát!
 2. Holnap imaest lesz a BÉKÉÉRT a Miskolc Mindszenti templomban a szentmise után szentségimádás, melyet a Mindszent Karizma Közösség vezet.
 3. Március 15-én kedden lesz Ternyák Csaba érsek úr egri érsekké való kinevezésének 15. évfordulója. Imánkban emlékezzünk meg főpásztorunkról
 4. Passió próba: március 17-én, csütörtökön 18:00 órakor és jövő vasárnap a diákmise után.
 5. Jövő hétvégén: péntek, szombat, vasárnap az esti szentmisén lelkigyakorlatos beszédeket mond Berszán Lajos atya gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Katolikus iskola alapítója és lelkiigazgatója. Jöjjenek minél többen, hogy hangolódjunk Jézus szenvedésének a napjaira. A szentmiséket a plébánia YouToube- csatornáján is közvetítjük. Vasárnap az esti szentmise után a Millenniumi Teremben elköszönünk Berszán Lajos atyától.
 6. „Közösségben lenni – Közösségért tenni” – mottóval, keressük azokat, akik a saját foglalkozásuk alapján szívesen kapcsolódnának a Mindszenti Plébánia segítőköréhez. Akik a múltvasárnap vittek a kérdőívből, és jónak tartják a kezdeményezést, kérjük dobják az ott elhelyezett gyűjtőládába. Aki még nem vitt, bátran vegyen el egy lapot és kitöltve dobja be.
 7. Két hét múlva, március 26-án szombaton 19:00 órakor elkezdődik a jegyesoktatás a Millenniumi Teremben, azok számára, akik ebben az esztendőben kívánnak házasságot kötni, és jelentkeztek a Mindszenti Plébánián.
 8. Pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk ¾ 6-kor a Mindszenti templomban.
 9. Tartós élelmiszergyűjtés kezdődik –amint a körlevélben olvastuk– jövő vasárnaptól egy héten át minden nap. Az élelmiszereket a plébánia Tanács Teremében kérjük elhelyezni.
 10. Szombaton Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének az ünnepe lesz.