admin összes bejegyzése

2021. május 16., Urunk mennybemenetele

 • A jövőhéten, 20-án, csütörtökön, 17:00 órakor, a januárban elmaradt ökumenikus imahét összevont egyszeri alkalma meg lesz tartva az Avasi Ref. templomban. A négy egyház püspökének és a Miskolc Belvárosi templomok lelkipásztorainak közös imádsága mellett, Ternyák Csaba érsek úr tart igehirdetést. Minden egyházközségből 10 személyt hívnak, és engednek. Szeretnénk kérni, hogy a Mindszenti egyházközség képviselőtestületéből 10 fő vegyen részt az ökumenikus alkalmon. Csak azokat engedik be, akik feliratkoznak.
 • Jövőhéten Pénteken du. 5 órakor a bérmálkozók számára vizsga lesz és próba.
 • Szombaton reggel 9 órától szintén próba és gyóntatás a bérmálkozóknak, szüleiknek és bérmaszülőeiknek.
 • Vasárnap délután 4 órakor Ternyák Csaba érsek atya megbérmálja a fiatalokat. Kérjük a kedves híveket, hogy vasárnap a szokásos szentmisékre jöjjenek, a bérmálási szentmisét hagyjuk meg a bérmálkozóknak és hozzátartozóiknak.
 • Közeledik az adóbevallás ideje. Május 20-ig dönthetnek adójuk 2×1%-áról. Kérjük, az egyiket adják a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai száma: 0011. A másikat a Mindszenti Kolping Családnak!
 • Pénteken (14-én) meghalt Kostyál László atya, Rátka és Tállya plébánosa, 65 éves volt. Ágyban találták halva. Imádkozzunk egyházmegyénkért, mert az utóbbi hónapokban sok, még szolgálatban levő lelkipásztor hunyt el!

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. május 9., Húsvét hatodik vasárnapja

 • A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése: „A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól március 5-én adott általános felmentést jelen rendelkezésünkkel visszavonjuk. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való részvétel, az a vasárnapot egyéni imával, Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg. Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra!
 • Holnap, május 10-én hétfőn, délután fél 5-kor szülői értekezletet tartunk az elsőáldozók szüleinek.
 • Továbbra is tartjuk a gyóntatási ügyletet minden csütörtök, péntek és szombaton fél 6-kor az esti szentmise előtt.
 • A Szent József szobor vasárnap 10 órai szentmise utáni elvitelére a sekrestyében fel lehet iratkozni.
 • Pünkösd után a Mindszenti-templomban az esti szentmisékkel visszaállunk a félhetes időpontra.
 • Elhunyt Juhász János ragályi plébános. Temetési gyászmiséje május 13-án, csütörtökön 10:30-kor szűk körben a ragályi templomban lesz, majd a felsőnyárádi temetőben helyezzük nyugalomra a boldog feltámadás reményében. Imádságos szeretettel gondoljunk a sokat szenvedett lelkipásztorra, aki miskolci származású és a Cursillo mozgalomnak lelkes apostola volt.

Vasárnapi lévél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. május 2., Húsvét ötödik vasárnapja

 • A Magyar Parlament április 27-én döntött, 2021. augusztus 1-jétől az Eszterházy Károly Egyetem az Egri Főegyházmegye fenntartása alá kerül. Köszönjük főpásztorunknak Dr. Ternyák Csaba érsek úrnak, hogy hosszú előkészítő munkával és kiemelkedő egyházdiplomáciai tevékenységgel befejezte, amit elődje Eszterházy Károly püspök 250 évvel ezelőtt kezdett!
 • A bérmálkozásra készülők számára örömmel hirdetjük, hogy Pünkösdvasárnap délután 4 órakor, Érsek atya megbérmálja őket a Mindszenti templomban.
 • A bérmálkozásra készülőknek és szüleiknek szülői értekezletet tartunk május 3-án hétfőn du. fél 5-kor.
 • A héten elsőpéntek lesz, csütörtökön, pénteken és szombaton gyóntatási ügyeletet tartunk este fél 6-tól;
 • Májusban minden este 17:40-kor elénekeljük a Lorettói Litániát a Mindszenti templomban.
 • Kérünk mindenkit, szíveskedjék szájmaszkot viselni, kézfertőtlenítőt használni, a közösségi távolságot megtartani a padokban is.
 • Szeretettel kérjük azokat a testvéreinket, akiknek a hozzátartozóját a héten temettük, szombaton jöjjenek el a reggel 7 órai gyászmisére, melyet mindig azokért mutatunk be, akiket az elmúlt héten temettünk.
 • A Szent József szobor családi elvitelére a sekrestyében lehet fel írtakozni. Most kérem szívesekdjenek kifáradni azok, akik elsőnek viszik haza a szobrot!
 • Isten éltesse az édesanyákat!

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. április 25., Húsvét negyedik vasárnapja

 • Májusban minden este a szentmise előtt 17:40-perckor elénekeljük a Lorettói Litániát.
 • Szombaton, május 1-jén az esti szentmisében megáldjuk a Szent József szobrot, amely másnap a 10 órai szentmise után elindul az első családhoz, ahol egy hétig tartózkodik. Kérjük, hogy jelentkezzenek azok a családok, akik otthonaikban szívesen látják Szent József szobrát, és a családapa személyesen veszi át a vasárnap 10 órai szentmisén, és a következő héten személyesen hozza vissza.
 • Az elmúlt héten Ternyák Csaba érsek úr megtekintette a Kálváriát és a felújítást tervező kivitelező cég vezetőjével egyeztetést tartott. A hivatali engedélyek beszerzése után a jóváhagyott tervek szerint elkezdődik a Kálvária stációinak helyreállítása, melyet a tervező és kivitelező cég, saját adományából fog elvégezni.
 • Az elsőáldozók hittana folytatódik a plébánián, kérjük a szülők figyelmét, hogy fokozatosan kapcsolódjanak be a gyerekek.
 • Érsek Úr a bérmálásokat a tavalyi esztendőhöz hasonlóan, a pandémiás helyzetre tekintettel a plébániavezető lelkipásztorokra bízta.
 • Jövő vasárnap Anyák Napja lesz. Szeretettel gondolunk az édesanyákra és a fél 9-es szentmisén köszöntjük őket!
 • Egri Főegyházmegye Körlevelei, 693/ 2021. sz.: Az Egri Érsek felvételt hirdet a papnevelő intézetbe! Szeretettel hívom azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus hívó szavát a papságra, és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezésüket küldjék be 2021. május 30-ig az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet címére (300 Eger, Foglár György u. 6.)!
 • Ma van a papi hivatások napja! Buzgón imádkozzunk papi hivatásokért: „Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra! Urunk, mint árvák sírunk előtted! Kérünk téged, a Boldogságos Szűzanya a Magyarok Nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat! Jézusunk adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat!”

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. április 18., Húsvét harmadik vasárnapja

 • Hétköznap a Mindszenti templomban reggel 7:00 és este 18:00 óra, a Zárdakápolnában 16:30 (vasárnap: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00, Zárda: 17:00, Sajóbábony: 8:00 óra). Facebookon csak a vasárnap 10 órai szentmisét közvetítjük.
 • Az elsőáldozásra készülőknek -lévén ők alsó tagozatosak-, elkezdődik a plébániai hittan, a bérmálkozásra készülők, ahogyan eddig is, Kovács József káplán atyával tartsanak kapcsolatot, hogy le ne morzsolódjanak, és az ő irányításával készüljenek.
 • Az egyéb közösségi programok még nem indulnak el a plébánián, csak akkor, amikor a veszélyhelyzet elmúlik, és az oktatás az iskolákban minden évfolyamon elkezdődik. Egyelőre csak a templomok nyílnak meg a közösségi szertartások végzésére.
 • Kérünk mindenkit, szíveskedjék szájmaszkot viselni, kézfertőtlenítőt használni, a közösségi távolságot megtartani a padokban is.
 • Aki a járvány tüneteit érzékeli önmagán, vagy pedig családtagjai között, kérjük, hogy továbbra is a médián keresztül kapcsolódjon be a szertartásba.
 • A sekrestyében lehetőleg csak egy valaki tartózkodjon és használjon ott is szájmaszkot. Az ügyeket a plébánia irodában intézzék. Hétfőtől, délután 3-tól 5 óráig is nyitva lesz az iroda nem csak délelőtt. Ha lehetséges továbbra is inkább telefonon és emailen keresztül intézzék a plébániai ügyeket.
 • A jegysoktatást szombaton este elkezdtük a Zoom-os csoport számára. A Skype- és a Messenger csoportot a következő két hétben hívjuk össze.

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. április 11., Isteni Irgalmasság vasárnapja

 • Április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Kérjük Istentől a járvány megszűnését, egyházi és közösségi életünk újjászületését.
 • Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Egri Főegyházmegyében április 17-én, jövő szombat estétől ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával: továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.
 • Szombaton: a Zárda-kápolnában 16:30-kor, a Mindszenti templomban 18:00 órakor lesz a szentmise, melyre a híveket az említett feltételek mellett szertetettel várjuk. Vasárnap pedig a szokásos időpontokban lesz a szentmise: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 18:00; Zárdakápolna: 17:00, Sajóbábony: 08:00.
 • A Mindszenti templomból a héten még minden este 6 órakor, jövő vasárnaptól kezdődően azonban csak vasárnap 10 órakor közvetítjük a szentmisét a plébánia Facebook oldalán.
 • A Plébánia Hivatal egésznapos nyitva tartásáról április 11-e után döntünk.
 • Az MKPK egyhangú határozata szerint, a vasárnapi szentmisén való részvétel továbbra sem kötelező.
 • Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.
 • Szomorúan szívvel, de a feltámadás hitében tudatjuk, hogy a héten két lelkipásztor adta vissza lelkét a Teremtőnek. dr. Bogdan Adamczyk minorita szerzetes, a Szegedi Minorita plébánia plébánosa és Galó József atya, a Verpeléti r.k. plébánia plébánosa. Mindketten Covid fertőzésben haltak meg. Imádkozzunk lelkiüdvükért!

Vasárnapi  levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. április 4., Húsvét

 • Teljes búcsút nyerhet aki húsvét vasárnapján a televízión keresztül a pápa Urbi et Orbi áldását áhítattal fogadja.
 • Holnap húsvét hétfőn is délelőtt 10 órakor tartjuk a szentmisét. A hét többi napján este 6 órakor. A korlátozások miatt sajnos továbbra is a hívek nélkül.
 • A húsvéti időben (egészen pünkösdig) a húsvéti gyertya helye az ambó mellett van, és minden liturgikus ünnepségre meggyújtják.
 • A jövő héttől a plébánia hivatal továbbra is délelőtt 9 és 12 között tart nyitva. Kérjük, amennyiben lehetséges, telefonon vagy emailen keresztül intézzék ügyeiket.
 • Jövő vasárnap, április 11-én, az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.
 • A húsvéti időben, egészen pünkösd vasárnap estig, az Úrangyala imdáság helyett, a Mennynek Királyné Asszonya imádságot mondjuk.
 • Befejeződött a Mindszeti templom orgonájának javítása, ünnepélyes bemutatását akkorra halasztottuk, amikor a szentmisék nyilvánosak lesznek, és azon a hívek is részt vehetnek.

Köszönjük a Kedves Hívek húsvéti jókívánságait! Áldott, kegyelmekben gazdag Húsvétot kívánunk mindenkinek mi is! Kérjük a Szűz Anyát és Szent Józsefet, hogy közbenjárásukra a járvány mielőbb érjen véget és találkozhassunk!

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

2021. március 28., Virágvasárnap

Szombatról vasárnapra virradóan egy órával előre állítjuk az órát: hajnali 2-ről 3-ra. Így egy órával rövidebb az éjszaka.

Virágvasárnap:

A Mindszenti templomban délelőtt 10 órakor a nép részvétele nélkül tartjuk. A passiót a Szent Ferenc Kisnővérei közre-működésével végezzük. Facebook oldalunkon közvetítjük.

Nagycsütörtök:

A Mindszenti templomban este 6 órakor kezdjük a szentmisét. A Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala közvetíti.

Nagypéntek: SZIGORÚ BÖJTI NAP

A Mindszenti templomban délután 3 órakor kezdjük a szertartást.

A Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala közvetíti.

A húsvéti vigília:

A Mindszenti templomban este 6 órakor kezdjük a szentmisét. A Miskolc Városi Televízió és a plébánia Fecebook oldala közvetíti.

***

NAGYHETI TEMPLOMNYITVATARTÁS:

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9-17 óra, Nagypéntek: 9-14 óra. Nagyszombat: 9-17 óra, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő: 14-17-ig.

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda közleménye

Beiratkozás 2021

Kedves Szülők!

Szeretettel várjuk nagycsoportos óvodás gyermeküket iskolánkba.

Nem rendelkezünk kötelező beiskolázási körzettel, ezért bárhol van lakhelyük (tartózkodási helyük), jelentkezhetnek hozzánk. A gyermek beíratását a szülőnek kell kezdeményezni.

A beiratkozást a 2021/2022-es tanévre

 1. április 15-én és 16-án 8 és 18 óra között

tartjuk az iskola aulájában (jelenléti tanítás esetén a színházteremben).

Most lehetőségük lesz találkozni a leendő elsős tanítónénikkel és tanító bácsival (akik segítenek az ügyintézésben), betekinteni az iskola belső tereibe, hiszen a járványhelyzet miatt eddig nem jöhettek be az épületünkbe. A beíratásra a gyermeküket is magukkal hozhatják.

A fertőzésveszély elkerülésére egyszerre csak 1 beiratkozót fogadunk és kérjük, viseljenek maszkot a belépéskor! Ennek érdekében negyedórás beosztást készítünk az Önök közreműködésével a 46/506-518-as számon, illetve a titkarsag@vorosmartykatolikus.hu címen jelzett igényük, vagy interneten felkereshető időpontfoglalási táblázatban a gyermek nevének beírásával.

A személyes beiratkozásra el kell hozni a következő dokumentumokat a gyermekükre vonatkozóan:

 • születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány;
 • lakcímkártya;
 • TAJ kártya;
 • óvodában megadott (ott kérhető) 11 számjegyű oktatási azonosítója;
 • szülői elfogadó nyilatkozat a katolikus nevelésről (letölthető a honlapról);
 • továbbá a keresztlevél, ha nem római katolikus hitoktatásban kíván részesülni.

A beírási adatlapot mindkét szülőnek alá kell írni. Ha nem lehet jelen a beíratáson mindkét szülő, a távollévő meghatalmazását is be kell nyújtani.
Aki egyedüli felügyeleti joggal rendelkezik, annak elegendő egy aláírás (bírósági végzés bemutatása szükséges).

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beiratkozáshoz kapcsolódik a diákigazolvány igénylése, amelynek elindításához szükségünk van a kormányablakokban személyesen kikérhető NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapra. Szerencsés, ha ezt már a beiratkozásra hozzák magukkal.

 

 

Tudnivalók elektronikus úton történő beíratás esetén

Elkerülhető a várakozás és járványügyileg biztonságosabb, ha élnek a miniszteri határozat adta lehetőséggel, melynek értelmében kérjük, hogy a szándékukat jelezzék elektronikus úton, a 46/506-518-as számon, illetve a titkarsag@vorosmartykatolikus.hu címen!

 

A beiratkozáshoz be kell küldeniük elektronikusan a fenti e-posta címre az alábbi dokumentumok képét (.pdf, illetve .jpg formátumban), vagy az iskola postacímére a fénymásolatukat a gyermekükre vonatkozóan:

 • születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány;
 • lakcímkártya;
 • TAJ kártya;
 • továbbá a keresztlevél, ha nem római katolikus hitoktatásban kíván részesülni.

A dokumentumok eredeti példányát az első tanítási napon, 2021. szeptember 1-jén szükséges bemutatni.

A beiratkozás részét képező (honlapunkon megtalálható), aláírva beküldendő adatfelvételi lapon ne felejtsék el feltüntetni a gyermek 11 számjegyű oktatási azonosítóját, amelyet az óvodájuk tart nyilván! Kérjük, hogy a (szintén honlapról letölthető) szülői elfogadó nyilatkozatot a katolikus nevelésről is küldjék be aláírásukkal ellátva!

Aki egyedüli felügyeleti joggal rendelkezik, annak elegendő egy aláírás (bírósági végzés másolatának beküldése szükséges).

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beiratkozáshoz kapcsolódik a diákigazolvány igénylése, amelynek elindításához szükségünk van a kormányablakokban személyesen kikérhető NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) adatlapra. Kérjük, hogy ezt is juttassák el iskolánkba!

Várjuk szeretettel jelentkezésüket! Jó egészséget kívánok!

Mariscsák István
igazgató

2021. március 21., Nagyböjt 5. vasárnapja

 • Folytatjuk a miseközvetítést, a Miskolc Mindszenti Plébánia Facebook oldalán, hétköznap este 6- és vasárnap délelőtt 10 órakor. A jövő héten a főcelebráns Molnár Attila atya lesz, a nagyböjti gondolatokat Kovács József atyától halljuk. Szentmise-szándékokat a plébánia email címén fogadunk: mindszenti.plebania@gmail.com.
 • A Mindszenti-templomot nyitva tartjuk hétköznap délelőtt 9 órától délután 5 óráig az egyéni imádkozók számára. Ugyanígy a Zárdakápolnát is. A Plébánia Iroda csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között. Szentgyónásra és egyéni beszélgetésre is biztosítunk lehetőséget minden csütürtök-, péntek- és szombat délután 4 és 5 óra között.
 • Csütörtökön március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása) ünnepe.
 • Mához egy hétre Virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja. A passió történetét a Szent Ferenc Kisnővérei közreműködésével olvassuk.
 • A Karitász tartós élelmiszer gyűjtésén 374 kg. élelmiszer gyűlt össze. Isten fizesse meg azoknak, akik e nehéz időben is gondolnak a szegényekre!
 • A szentsír virágjaira adományt elfogadunk átutalással is, kérjük írják rá az utalásra: szentsírvirágra.
 • Továbbra is keressük a Mindszenti temető gondnokát! Azt az 55 évesnél nem idősebb, vezetői adottságokkal és jó emberismerettel, empátiával és számítógép felhasználói gyakorlattal, valamint jogosítvánnyal rendelkező személyt, aki a gyászoló hozzátartozókkal és a sírásó munkatársakkal egyaránt szót ért.

 

Vasárnapi levél:

Letöltés (PDF, Ismeretlen)