admin összes bejegyzése

2023. május 28., Pünkösd

 1. Pünkösdhétfőn reggel 7-, délelőtt 10- és eset fél 7-kor lesz szentmise. Sajóbábonyban pünkösdhétfőn nem lesz szentmise.
 2. Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz, a sajóbábonyi templom búcsúját délután 4 órakor tartjuk. Deli Lajos felsőzsolcai apátplébános lesz a miséző és a szónok.
 3. Két hét múlva Úrnapja. Kérjük a kedves testvéreket, akiknek odahaza virágos kertjük van, a virágszirmokat gyűjtsék össze, hogy a körmenetben az elsőáldozó gyerekek tudjanak virágszirmot hinteni. A sátrak készítőit pedig szeretettel kérjük a díszítésre! A Vörösmarty iskola pedagógusai vállalták az első sátor feldíszítését.
 4. A héten elsőpéntek lesz. Előtte csütörtökön délelőtt 8 és 10 óra között gyóntatási ügyeletet tartunk.
 5. Júniusban péntekenként az esti szentmisék előtt elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.
 6. A Görömbölyi templom búcsúja jövő vasárnap 11 órakor lesz, a miséző és a szónok. A szentbeszédet Főtisztelendő Galambvári Péter a Miskolci Egyházmegye bírósági helynöke, görömbölyi görögkatolikus parókus úr mondja.
 7. Még lehet jelentkezni a hittanos gyerekek nyári táborába is, amit július 3-tól 7-ig (hétfő-péntek) tartunk a zempléni hegyek között Pusztafaluban.

2023. május 21., Urunk mennybemenetele

 1. Ma délután mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben délután 4 órakor.
 2. Jövő szombaton, az esti szentmise után fél 10-ig a Mindszent Karizma Közösség Szentlélekváró zenés áhítatot tart itt a Mindszenti templomban.
 3. Mához egy hétre Pünkösd vasárnapja lesz, véget ér a húsvéti időszak és az évközi idő kezdődik. Pünkösd hétfőn reggel 7-, délelőtt 10- és eset fél 7-kor lesz szentmise.
 4. Még lehet jelentkezni a sárospataki egyházmegyei találkozóra, busz indul pünkösdhétfő reggel 8 órakor innen a Mindszenti templom elől.
 5. Még lehet jelentkezni a hittanos gyerekek nyári táborába is, amit július 3-tól 7-ig (hétfő-péntek) tartunk a zempléni hegyek között Pusztafaluban.
 6. Két hét múlva június 4-én du. 4 órakor tartjuk a sajóbábonyi templom búcsúját Szentháromság tiszteletére. A szentmisét Főtisztelendő Deli Lajos felsőzsolcai apát-plébános úr mutatja be, utána szeretetvendégség lesz a templom oldalában a lombos fák alatt.
 7. Pünkösd-vasárnaptól új kiadású misekönyvet használunk. Egy-két ponton némi változás lesz a szentmise szövegében is. Ezt majd fokozatosan megtanuljuk.
 8. Köszönet a hitoktatóknak a szülőknek a megbérmáltaknak – és legfőként pedig Érsek atyának

2023. május 14., Húsvét 6. vasárnapja

 1. Templomunkban ma van az elsőáldozás. Imádkozzunk, hogy mind a 46 gyermek megmaradjon az Úr közelében. És életükben mindig örömet jelentsen a szentáldozás.
 2. Pénteken májusi gyermek-litánia lesz a Mindszenti templomban 18.00 órától. Gyülekező 17.45-től a templom udvarán.
 3. Jövő vasárnap Mennybemenetel ünnepe, templomunkban bérmálás lesz. Ternyák Csaba érsek úr megbérmál 31 ifjút és 3 felnőttet. A bérmálási szentmise nem 10 órakor, hanem 11 órakor kezdődik. 10 órakor és fél 12-kor nem lesz szentmise. Kérjük a kedves testvéreket ne a megszokott módon jöjjenek a szentmisére.
 4. Jövő vasárnap délután 4 órakor mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben, melyet Futó Béla piarista atya tart.
 5. Két hét múlva pünkösd vasárnapja lesz. Előtte szombaton, az esti szentmise után fél 10-ig a Mindszent Karizma Közösség Szentlélekváró zenés áhítatot tart a Mindszenti templomban. Mindenki jöjjön, aki szükségét érzi, hogy a Szent Lelket együtt hívjuk és várjuk!
 6. Már lehet jelentkezni, a Mindszenti Plébánia Hittantáborába, amit a Zemplénben található Pusztafaluban, az Öreg Bence Turistaház és Erdei Iskola épületében és területén tartunk. Időpontja: 2023. július 3. (hétfő) – 2023. július 7. (péntek). Táborozás összköltsége 50.000-ft/fő, amiből hozzájárulásként a gyerekek 30.000 – Ft-ot fizetnek. Alsó korhatár: az általános iskola befejezett 3. osztálya. Kisebb testvér akkor jöhet, ha a nagyobb testvér vállalja! A tábor lelki vezetői: a Mindszenti plébánia lelkipásztorai lesznek. Négy felnőtt kísérő részvétele ingyenes, az e fölöttiek a teljes összeget fizetik. Elhelyezés 55 személyes kőépületben.
 7. A héten Zsófia, Botond, Paszkál és Erik névnapok lesznek, Isten éltesse viselőiket!

2023. május 7., Húsvét 5. vasárnapja

 1. Mai vasárnap anyák napja, a fél 9-es szentmisén köszöntjük/köszöntöttük az édesanyákat. Isten éltessen minden édesanyát és nagymamát! A 10 órai szentmise végén megtartjuk a búzaszentelés szertartását.
 2. Jövő vasárnap a fél 9-es szentmisén a mindszenti templomhoz tartozó gyermekek elsőáldozása lesz. Előtte szombaton 9 órától gyóntatás. Az első jobb- és baloldali padtömböt lefoglaljuk a gyermekek és szüleik számára. Ha a 10 órai szentmise valamennyivel később kezdődne, szíves elnézést és megértő türelmet kérünk.
 3. Ternyák Csaba érsek úr megbízása alapján rendkívüli áldoztatói megbízást kaptak Mónika nővér és Krisztina nővér. Teológiai tanfolyamuk elvégzésével pedig Horváthné Kovács Melinda lektori megbízást, Szőke Zoltán osztiáriusi megbízatást kapott Juhász Ferenc plébánostól.
 4. Ezentúl minden hónap első vasárnapján a délelőtt 10 órai szentmisét ünnepélyes asszisztenciával tartjuk. Templomunk énekkara és a liturgikus közreműködőkkel, nagyobb ünnepélyeséggel szeretnénk a szentmisét bemutatni. Ennek a megszervezésére Horváth Ferenc urat kérte fel a plébános. A diákmisét továbbra is -az iskolai időszakban- a Vörösmarty katolikus általános iskola közreműködésével és a hitoktatók szervezésével tartjuk. A fél 12-es szentmise pedig, a keresztelendő a megkeresztelt gyermekek és szüleik befogadásának a szentmiséje lesz.
 5. Ma 17:00 órakor „Isten a Szeretet” címmel irodalmi műsor tartanak a Millenniumi teremben a Versbarátok köre szervezésében. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt! A műsorban a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és a Lévay József Református Gimnázium tanulói énekelnek.
 6. Ma van az Egri Bazilikának, az egyházmegye főtemploma felszentelésének 186. évfordulója. Az egész egyházmegye számára ünnep, így minden templomban megemlékeznek róla, hétfőn.
 7. Szombaton a Boldogságos Szűz Mária fatimai megjelenésének az ünnepe lesz.

2023. április 30., Húsvét 4. vasárnapja

 1. Jövő vasárnap, május első vasárnapja és Anyák Napja lesz. A fél 9-es szentmisén köszöntjük az édesanyákat, a 10 órai szentmisén búzaszentelést tartunk és imádkozunk jó termésért.
 2. Május 14-én két hét múlva lesz a Mindszenti templomban az elsőáldozás. A gyerekek első gyónása pedig előtte szombaton 9.00 órától. Kérjük, hogy a gyerekekkel együtt a hozzátartozók is végezzék el szentgyónásukat, hogy az elsőáldozási szentmisén áldozhassanak a gyermekeik örömére.
 3. Május 21-én Mennybemenetel ünnepén lesz templomunkban a bérmálás. A bérmálást Érsek atya fogja végezni, a szentmise 11.00 órakor kezdődik. A fél 12-es szentmise elmarad! Előtte szombaton lesz a bérmálásra készülők gyónása; a bérmaszülők számára is kötelező a gyónás és a szentáldozás.
 4. Május 29-én pünkösdhétfőn egyházmegyei zarándoklat lesz Sárospatakra. A Mindszenti templomból is busz indul, melyre jelentkezni lehet a sekrestyében és az irodában. A program: 10.00 órakor Füleczki István teológiai tanár katekézise, 11.00 órakor érseki szentmise körmenettel, 13.00 órakor szendvics ebéd, 14.30-kor Szentségimádás, majd 15.30-kor a zarándokok elbocsájtása. Jelentkezni május 14-ig kell, hogy a résztvevők és az ebéd számát nyilvántartásba vegyék. A zarándokok szendvicsebédet kapnak.
 5. Május 7-én, jövő vasárnap 17:00 órakor „Isten a Szeretet” címmel irodalmi műsor lesz a Millenniumi teremben a Versbarátok köre előadásában. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt! A műsorban a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és a Lévay József Református Gimnázium tanulói énekelnek.

2023. április 23., Húsvét 3. vasárnapja

 1. Mához egy hétre a Budapesti Kossuth téren Ferenc pápa szentmisét mutat be. A pápai szentmisére a Mindszenti templomtól busz indul reggel 4 órakor. A buszon még van 5 szabad hely. A rendezvényterületre csak összecsukható, kisméretű zarándokszék vihető be, műanyag kulacs, műanyag palack és összetolható ernyő, aminek nem hegyes a vége. Nem lehet bevinni: üvegtárgyat, üvegkulacsot, fémpalackot, szeszes italt.
 2. Jövő vasárnap a Mindszenti templomban nem lesz szentmise csak reggel és este. A Zárdában lesz, a szokott időben 17.00 órakor, Sajóbábonyban szombat este 6 órakor lesz a szentmise.
 3. Jövő vasárnap lesz a papi hivatások napja! Szép egybeesés, hogy éppen Ferencpápa magyarországi látogatása alatt imádkozunk a papi hivatásokért is. Az Egri Főegyházmegye Érseke Körlevelében, felvételt hirdet a papnevelő intézetbe! Szeretettel kéri azokat az ifjakat és szabadállapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus hívó szavát a papságra, jelentkezzenek az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezni a Papnevelő Intézet címén lehet (300 Eger, Foglár György u. 6.).
 4. Hétfőn Szent György vértanúnak, kedden szent Márk evangélistának az ünnepe lesz. Hétfőhöz egy hétre május 1-je, Munkás Szent József ünnepe. Májusban minden este a szentmise előtt 18.10-perckor elénekeljük a Lorettói Litániát.
 5. Mához két hétre anyák napja lesz, a fél 9-es szentmisén köszöntjük az édesanyákat. A 10 órai szentmisén pedig búzaszentelést tartunk, jó termésért imádkozva – két hét múlva.
 6. A Versbarátok Köre Alapítvány az idei évben is versmondóversenyt hirdet felső tagozatos és középiskolás tanulók részére, „Isten a Szeretet” témakörben. A verseny fővédnöke Dr. Fábry Kornél atya az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója, védnöke Juhász Ferenc pasztorális helynök, a Mindszenti templom plébánosa. Részletek a Versbarátok Köre Alapítvány Facebook oldalán olvashatók, jelentkezési határidő: május 1!

2023. április 9., Húsvét

 1. Holnap, húsvéthétfőn is ünnepi miserendet tartunk. A héten hétköznap nem lesz gyóntatás templomunkban, csak a jövő vasárnap. Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság vasárnapja lesz.
 2. Húsvéti időszakban egészen Pünkösd vasárnapjáig, az Úrangyala imádság helyett, a Mennynek Királyné asszonya imádságot végezzük.
 3. Szeretettel köszönjük a Kedves Hívek húsvéti jókívánságait! Köszönet jár a munkatársaknak, akik ebben a nagyböjti és nagyheti időszakban munkájukkal segítették az ünnepi készületet és magát az ünnepet. Köszönet a lelkipásztoroknak, a kántor úrnak, a sekrestyéseknek, az asszisztenciának, az énekkarnak, a felolvasóknak, a passiójáték szervezőinek és előadóinak, mindenkinek, aki segített bármiben is, és köszönjük a szentsírra és az ünnepi virágokra adott adományaikat. Mindenkinek mindenért: Isten fizesse meg!
 4. Vörösmarty Katolikus Iskola Alapítványi bált rendez két hét múlva, április 22-én. Szeretettel várják egykori diákjaikat is, és minden mai érdeklődőt!
 5. Április 30-án a budapesti Kossuth Lajos téren megrendezésre kerülő Pápai szentmisére, a Miskolc Mindszenti templomtól 50 személyes busz indul, reggel 4 órakor. A sekrestyében és a plébánia irodában lehet jelentkezni azoknak, akik részt kívánnak venni. A beléptető kapuk a hajnali óráktól nyitva lesznek, és legkésőbb 8.15-kor bezárulnak. A helyeket érkezési sorrendben, a biztonsági ellenőrzést követően töltik fel. Azok számára, akiknek a téren nem jutott hely, a környező utcákban biztosítanak kivetítőket, amelyeken követhetik a liturgiát. Azon a vasárnapon, templomunkban csak a reggel 7 és az este fél 7-es szentmise lesz megtartva, hogy a televízió csatornáin keresztül bekapcsolódhassanak a pápai szentmisébe.
 6. Mindenkinek áldott, békés, kegyelmekben gazdag Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

2023. április 2., Virágvasárnap

 1. Ma délután 16.00 órakor a hittanos gyerekek passiót adnak elő a Millenniumi Teremben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 2. Nagyhétfőn és Nagykedden, egésznapos gyóntatási ügyelet tartunk a mindszenti templomban, reggeltől estig. Az idősekhez otthoni gyóntatása és áldoztatása is ezen a két napon lesz, ha kérik.
 3. Nagykedden este a szentmise után 19.00 órától ANGYAL lesz. Felnőttek és fiatalok gyónási és lelkibeszélgetési alkalma a lelkiatyákkal.
 4. Szerdán a Mozart Requiem előadása nem az Avasi református templomban, hanem a Zenepalotában lesz és 18.00 órakor kezdődik.
 5. Nagycsütörtök este fél 7-kor kezdődik a Szentmise az Utolsóvacsora emlékére.
 6. Péntek du. 3 órakor kezdődik az Úr szenvedésének ünneplése. A Passiót a Mindszenti Templom Énekkara énekli. Nagypénteken tartsuk meg a szigorú böjti napot.
 7. Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik a Feltámadási szentmise, utána a körmenet.Öltözzenek melegen, és aki teheti, hozzon magával egy kisebb gyertyát, a liturgia alatt ezeket fogjuk meggyújtani. A szertartás a templom előtt kezdődik a tűzszenteléssel, mindenkit oda várunk. Kérjük öltözenek melegen!
 8. Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 órakor Lamentáció lesz. Ezeken a napokon a szertarások alatt nem lesz gyóntatás. Húsvét vasárnap a szentmisék alatt viszont lesz.
 9. Húsvét vasárnap és húsvét hétfő ünnepi miserendet tartunk. Húsvétvasárnap reggel a 7 órai szentmise után ételszentelés lesz.
 10. A Zárdakápolnában a nagyhét minden napján és húsvétkor is, du 17.00-kor lesznek a szertartások.
 11. Köszönjük a múltvasárnapi perselyadományaikat, melyet a Szentföldi keresztények javára gyűjtöttünk: 549.370-, Ft gyűlt össze. Az összegben egyik testvérünk nagyobb, e célra szánt adománya is szerepel. Isten fizesse meg!
 12. Áldott Nagyhetet kívánunk mindenkinek!

2023. március 26., nagyböjt 5. vasárnapja

 1. Ma délután 3 órakor Városi keresztutat végzünk a Szent Anna-templomtól a Bartók téren át, az Avasi református templom, majd a Mindszenti templom előtt elhaladva a Kálváriára. A keresztút rendőri biztosítással történik. Az elmélkedéseket többségében a plébániák írták, a hetedik állomást az avasi református lelkész fogja végezni a Papszer utcán. Bárhol lehet csatlakozni és kiszállni, de üdvös dolog végig járni. Aki részt vesz a keresztúton, egy füzetet vigyen magával a templomból, és majd hozza el du. 3 órára a kezdéshez a Szent Anna-templomhoz.
 2. Mához egy hétre Virágvasárnap lesz. Barkaszentelést és körmenetet tartunk, a 10 órai szentmisén, az énekkar passiót énekkel. A többi szentmisén is ünnepélyes bevonulás lesz, Krisztus Urunk Jeruzsálemi bevonulására emlékezve. Jövő vasárnap délután 4 órakor a fiatalok Passió-előadást tartanak a Millenniumi Teremben. Szeretettel várunk mindenkit!
 3. Virágvasárnap után elkezdődik a nagyhét. Nagyhétfőn és Nagykedden egésznapos gyónási ügyeletet lesz a templomban. A beteg és idős híveket, akik otthonaikban szeretnék a húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat elvégezni, Nagyhétfőn és Nagykedden a lelkipásztorok felkeresik. Jövő vasárnap a Zárdakápolnában a szentmise alatt is lesz gyóntatás.
 4. Április 4-én, Nagykedden ANGYAL lesz (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak). Már sokan ismerik: fiataloknak és felnőtteknek esti-, éjszakai gyónásra, lelkibeszélgetésre és szentségimádásra való alkalom a templomban. Nagykedden az esti szentmisétől éjjel fél 11-ig, a Mindszent Karizma Közösség a bűnbánati liturgiában és a szentségimádásban segítségünkre.
 5. A húsvéti Szentsír virágjaira, még elfogadunk adományokat a sekrestyében.
 6. A mai perselyadományokat a Szentföld javára továbbítjuk. Köszönjük adományaikat!

2023. március 19., Nagyböjt negyedik vasárnapja

 1. Nagyböjti Lelkigyakorlatot kezdtünk a Mindszenti templomban: szombaton, vasárnap és hétfőn. A LELKIGYAKORLATOT Balog Gyula gyöngyösi plébános atya tartja. Gyula atyát jól ismerjük. Vasárnap délelőtt 10-, fél 12- és este fél 7, valamint hétfőn este fél 7. Hétfőn a pedagógusoknak is tart du. 5 órakor előadást a Millenniumi Teremben. A Lelkigyakorlat alatt két atya is gyóntat, kérünk mindenkit, aki teheti, végezze el a húsvéti gyónását, még nem kell hosszú sorokban állni. (Vasárnap) este Laetare vasárnap, egy kicsit megszakítva a böjtöt, a lelkigyakorlatos atyával találkozunk a mise után a Millenniumi Teremben, ahol pogácsa, sütemény, forró tea és koccintás lesz, szeretettel várunk mindenkit! A sütemény nem föltétele a belépésnek, de szeretettel elfogadjuk.
 2. Ma (Vasárnap) délután du. 4 órakor Mocorgós Mise lesz a Plébánia Tanácstermében, melyet Futó Béla piarista tanár úr tart.
 3. Szent József ünnepe mára esik, a vasárnapra miatt azonban hétfőre kerül. Isten éltesse a Józsefeket!
 4. Szerdán papi rekollekció lesz a Mindszenti plébánián, Érsek atya részvételével.
 5. Péntek reggel a Fráter Gimnáziumból a Mindszenti plébániához tartozó diákok reggel 8 órakor szentmisére jönnek.
 6. Elkezdődik a jegyesoktatás a Mindszenti Plébánia Dísztermében szombaton 19.00 órakor.
 7. Ugyancsak szombatról vasárnapra virradóan kezdődik a nyári időszámítás. Az órát vasárnap hajnalban 2 óráról 3 órára állítjuk.
 8. Jövő vasárnap a Szentföld javára fordítjuk a szentmisék perselyadományait.
 9. A nagyhéten felállított Szentsírra is lehet adományt adni a sekrestyében.
 10. Keresztút járás lesz a héten: pénteken délelőtt 10 óra után a Szent Rita óvodások a Kálváriára sétálnak. Szombaton délután 15.00 órakor a Hittanosok keresztútja lesz ugyancsak a Kálvárián. Jövő vasárnap Városi Keresztút lesz, 15.00 órakor a Szent Anna templomtól indul, és a Kálvárián végződik. Két és fél kilométer, két és fél óra. Szeretettel várunk minden felnőttet és gyereket, fiatalt és időset. Bárhol be lehet csatlakozni.
 11. Jövő vasárnap tartják a hejőcsabai templom búcsúját, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére. A szentmise 11 órakor kezdődik, Dr. Mata István atya lesz a miséző és a szónok.
 12. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda főállású szakácsot keres nyolc órás munkaidőben, akár azonnali munkakezdéssel. Plébániai ajánlással személyesen az iskolában lehet jelentkezni a gazdasági vezetőnél.
 13. Húsvét után, április 22-én a Vörösmarty Katolikus Iskola Alapítványi bált rendez. Tájékozódni az iskola honlapján, jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet.
 14. Passió próba lesz a fél 9-es szentmise után.