admin összes bejegyzése

2020. július 5., évközi 14. vasárnap

 • Holnap kezdődik az abádszalóki hittantábor, a mindszenti hittanos gyerekek számára.
 • Jövő vasárnap tartják a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepét, a miséző és a szónok Lóczi Tamás atya lesz.
 • Plébániánkon július hónapban csak délelőtt van ügyfélfogadás (9 és 12 óra között).
 • Két hét múlva, július 21-én (kedden) a Millenniumi terem alatti garázsból a fölösleges lomokat eltávolítjuk. Több évtizedes tönkrement és leszerelt, de ki nem dobott berendezések vannak, amik már akadályozzák a belső mozgást, valamint tűzbiztonsági szempontból veszélyesek. A pakoláshoz segítséget kérünk, a segítők annak fejében, hogy pakolni fognak, bármelyik darabot elszállíthatják a tárgyak közül.
 • Mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyári szünetben!

2020. június 28., évközi 13. vasárnap

 • Szeretettel hívom a kedves testvéreket a szentmise után egy pogácsás koccintásra, hogy Szent Péter és Szent Pál ünnepét egy másik asztalnál is megünnepeljük!
 • Három kispapunkat szeretettel köszöntjük! Németh Misit, Novák Lajost és Csibi Leventét, gratulálunk az eredményes második évükhöz! Örülünk, hogy látjuk őket és szolgálatukkal emelik a liturgia szépségét.
 • Meghibásodott a Mindszenti templom orgonája! Még szól ugyan, de azonnali beavatkozást igényel. Kiszakadt a szélládán a bőr, és ha nem végzünk el rajta egy sürgősségi beavatkozást leéghet a motor. Most a héten az orgonajavító befoltozza, de az ősszel hosszabb időre elhallgat az orgona, mert egy generál felújítást kell elvégezni rajta.
 • Július-augusztus a nyári szabadságok ideje. Jóllehet, ez az esztendő a koronavírus-járvány miatt más, mint a többi, a nyári szabadságokat azonban érdemes családi együttlétekre és pihenésre használni. Juliusban csak délelőtt lesz a plébánia hivatal nyitva.
 • Érsek atya jóváhagyta a templom- és plébániakert felújításának első ütemét, amely a garázsok elbontását és újak építését, valamint a templom körüli burkolat cseréjét tartalmazza, és az ehhez tartozó tereprendezést is. Az első ütemre 50 mFt-ot kapunk erre az esztendőre.
 • Abádszalóki gyermektábor indul, ha valaki még szeretne jelentkezni, megteheti.
 • Holnap, Péter és Pál apostolok ünnepén reggel 7, délelőtt 10 és este fél 7-kor tartunk szentmisét a Mindszenti templomban.
 • Mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyári szünetre!

2020. június 21., évközi 12. vasárnap

 • június 22 -én hétfőn 17:30-kor, a miskolci Minorita-templom falánál lévő emléktáblánál az 1951. június 17-én éjjel elhurcolt szerzetesek emlékére koszorúznak és szentmisét tartanak. Az emlékező beszédet és a szentmisét Holczinger Ferenc SJ. gimnázium igazgató tartja.
 • A héten szerdán Keresztelő szent János születésének ünnepe lesz, pénteken pedig Szent László király ünnepe.
 • Mához egy hétre tartjuk templomunk búcsúját. A 10 órai szentmisét Gubala Róbert apát-plébános mutatja be. A szentmise után körmenet lesz, és fogadás a templomudvarban. A fél 12-es szentmise elmarad.

2020. június 14, Úrnapja

 • A mai nappal véget ér a felmentés a miselátogatási kötelezettség alól, és az átalános feloldozás lehetősége is megszűnik. A maszk és a fizikai távolságtartás azonban még előírásban van. Kérjük a kedves testvéreket, személyesen vegyenek részt a szentmisén, és akik eddig az általános feloldozással éltek, most végezzék el személyes gyónásukat is. A gyónás még nem a gyóntatószékben, hanem a plébánia tanácstermében lehetséges: csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmisék előtt egy órával (fél 6-tól).
 • A szentmise internet-közvetítése a Mindszenti-templomból abba marad, kivéve vasárnap, amikor 10 órai nagymisét közvetítjük idős és beteg testvéreinknek.
 • Holnap hétfőtől visszaáll a Mindszenti-templom nyitva tartása a járvány előtti helyzetre. Vagyis: egésznap nyitva tartjuk, kivéve vasárnap délután. Kérjük, hogy aki vasárnap szeretne templomot látogatni, az szentmisére jöjjön.
 • A Miskolc-Tapolcai Sziklakápolna búcsúünnepét Jézus Szent Szíve tiszteletére, 2020. június 19-én pénteken, este 18:00 órai kezdettel tartják. A Szentmisét és szentbeszédet Főtisztelendő Kovács József, Mindszenti káplán atya mutatja be. Szeretettel hívják és várják a Kedves Híveket!
 • Mához egy hétre, június 21-én de. 11 órakor Martinkertvárosban Jézus Szíve tiszteletére búcsúünnepet tartanak. Előtte pénteken, 15:00 órakor szentségimádásra várják a Mindszenti-templom híveit.
 • Mához két hétre június 28-án, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén a Mindszenti-templom búcsú ünnepét tartjuk. A miséző és az ünnepi szónok Főtisztelendő Gubala Róbert apát, a Szent Anna templom plébánosa lesz.
 • Idén is tartunk nyári hittantábort. A tábor ideje: 2020. július 6. (hétfő) – július 10. (péntek). Helyszín: Abádszalók, Kolping-ház. Alsó korhatár: aki már befejezte az általános iskola 3. osztályát. Kisebb testvér jöhet, ha a nagyobb testvér vállalja! Jelentkezési lap a Hitoktatóktól, a sekrestyében vagy a plébánia irodában kérhető. Jelentkezési határidő: 2020. június 21. vasárnap, amikor is 15 órakor Szülői értekezletet tartunk a táborozó gyerekek szülei részére, a plébánia Millenniumi Termében.

2020. június 7., Szentháromság vasárnapja

 • Mához egy hétre Úrnapján, visszaáll a rend, és a szentmiselátogatási kötelezettségnek csak személyes megjelenéssel lehet eleget tenni. Ez alól (járványtól függetlenül) általában fölmentettek az idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik hivatás béli és/vagy munkahelyi kötelességüket teljesítik.
 • Az általános feloldozás ezzel egyidejűleg megszűnik. Akik eddig általános feloldozás alapján szentségekhez járultak, mostantól kötelesek személyes gyónásukat is elvégezni. Gyóntatási ügyeletet tartunk: csütörtök, péntek, szombat az esti szentmise előtt egy órával (fél 6-tól)
 • Jövő szombaton, június 13-án, az esti szentmise után az Eucharisztikus Kongresszusra készülve 1 órás szentségimádást tartunk a Mindszenti-templomban, melyhez online is lehet csatlakozni. A bérmálkozásra készülő fiatalokat kérjük, hogy személyesen vegyenek részt a szentmisén és a szentségimádáson.
 • Jövő vasárnap, az Úrnapi Szentmisét (megfelelő idő esetén) szabadtéren tartjuk délelőtt 10 órakor, de úrnapi sátrakat nem építünk. A Millenniumi Terem bejáratánál állítjuk fel az oltárt, és a szentmise után egyszerű körmenetet tartunk (csak a templom körül). Kérjük azokat, akik az úrnapi oltárkészítésben és díszítésben szorgoskodni szoktak, most az egy közös oltárhoz, a szentmise oltárához hozzák virágjaikat. Elsőáldozásra készülő gyerekek jöjjenek virágszirmot hinteni, a körmenetben. Kérjük azt is, hogy a templomudvarba most ne álljanak be autókkal, hogy a körmenet akadálytalan lehessen. Az előző vasárnapok tapasztalata alapján a “Liturgikus Csoport” irányítására talán ez alkalommal is szükség lesz, melyet köszönünk! Az elsőáldozásra készülő gyermekek virágszirmot hintenek. Jövő vasárnap a fél 12-es szentmise elmarad.
 • Két hét múlva június 20-án szombaton, papszentelés lesz az egri bazilikában. Négy diakónust szentel érsek atya pappá, imádkozzunk értük. Név szerint: Barta Mártont, Marosi Balázst, Nagy Ferencet és Thiago Costát.
 • Templomunk búcsúünnepét Péter és Pál apostolok tiszteletére június 28-án vasárnap tartjuk, a szokásos módon. Ünnepi miséző és szónok Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes lesz.
 • Idén is lesz nyári hittantábor Abádszalókon. A tábor ideje: 2020. július 6. (hétfő) – július 10. (péntek). Helye: Abádszalók, Kolping-ház. Alsó korhatár: aki már befejezte az általános iskola 3. osztályát. Kisebb testvér jöhet, ha a nagyobb testvér vállalja! Jelentkezési lap a Hitoktatóktól, a sekrestyében vagy a plébánia irodában kérhető. Részvételi díj gyermekenként: 11 000.- Ft + 3 000.- Ft útiköltség. Jelentkezési határidő: 2020. június 21. vasárnap, amikor is 15 órakor Szülői értekezletet tartunk a táborozó gyerekek szülei részére, a plébánia Millenniumi Termében.

2020. május 31., Pünkösd

 • Ma befejeződik a húsvéti idő. Déli imádságként ismét az Úrangyala imádságot imádkozzuk. Június hónapban minden pénteken az esti szentmise után elvégezzük a Jézus Szíve litániát.
 • Holnap pünkösdhétfőn: Szűz Mária az Egyház Anyja ünnepe lesz. Szentmisét reggel 7, délelőtt 10 és este fél 7-kor tartunk.
 • Június 4-én, Trianon 100 éves évfordulóján a Mindszenti templom harangjai is megszólalnak Miskolc többi harangjával együtt, du. fél 5-kor (100 másodpercre).
 • Gyóntatási ügyeletet tartunk: csütörtök, péntek, szombat az esti szentmise előtt egy órával (fél 6-tól); és csütörtökön, de 8:00 és 10:00 között is. A héten elsőpéntek lesz.
 • Amíg a járvány időszak véget nem ér, szíveskedjenek a templomban a 1,5 m. védőtávolságot megtartani, maszkot, sálat vagy kendőt használni, a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt alkalmazni. A szentmiséken nem perselyezünk – a bejáratnál azonban elhelyeztük a perselyeket. Köszönjük azoknak is, akik a Mindszenti Plébánia honlapján feltűntetett bankszámlára utalják adományukat, vagy perselypénzüket. Vasárnap 10 órakor, hétköznap pedig este fél 7-kor a szentmisét a plébánia Facebook oldalán közvetítjük.

2020. május 24., Urunk mennybemenetele

 • Május utolsó hete következik, az esti szentmisék után a litániát imádkozzuk, kérjük vegyenek részt a májusi ájtatosságon is.
 • A templomba lépve használják a fertőtlenítő folyadékot, valamint maszkot, kendőt vagy sálat. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a szentmiséken tartsák be a 1,5 méter fizikai távolságot, és ha szentáldozáshoz jönnek nyújtott karral vegyék a szent ostyát. Perselyezés a szentmisék alatt nincs, a bejáratnál elhelyezett perselybe helyezzék el adományaikat.
 • A járvány időszaka alatt a Mindszenti-templomot továbbra is délelőtt 9 és du. 3 óra között tartjuk nyitva. A plébánia hivatal hétfőtől újra teljes nyitva tartással működik. Munkanapokon délelőtt: 9-12 és du: 3-5 óra között.
 • Gyóntatási ügyeletet tartunk csütörtökön de. 8 és 10 óra között, valamint: csütörtök, péntek és szombat este fél 6-tól fél 7-ig a plébánia tanácstermében. A szentmisék alatt még nincs gyóntatás.
 • A Zárdakápolnában a továbbiakban minden nap délután 5 órakor tartunk szentmisét. A kápolnát minden délután 4 órakor nyitjuk ki. Kérjük az idősebb testvéreket, szíveskedjenek vigyázni magukra és egymásra!
 • Sajóbábonyban is elkezdődnek a vasárnapi szentmisék: reggel 8 órakor tartjuk.
 • Az idősebb testvérek számára és azok számára, akik betegséggel küzdenek továbbra is megengedett, hogy szentmisébe rádión vagy televízión keresztül kapcsolódjanak be. A Mindszenti templomból minden este fél 7-kor közvetítjük a szentmisét a plébánia Facebook oldalán.
 • Hétfőn: Szent VII. Gergely pápa, pénteken: Szent VI. Pál pápa, jövő vasárnap: PÜNKÖSD ünnepe lesz.
 • A Szent Rita óvoda egy év időtartamra óvónőt keres. Érdeklődni az óvoda vezetőjénél lehetséges. A Fráter Katolikus Gimnázium matematika szakos főállású középiskolai tanárt keres. Érdeklődni a gimnázium vezetésénél lehetséges.

 

Álláshirdetés

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium (Miskolc) pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévtől matematika-fizika szakos tanári munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő Az állás betöltésének kezdete: 2020. augusztus 15. A munkavégzés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 6. Pályázati feltételek: ▪ egyetemi végzettség, ▪ büntetlen előélet, ▪ szakmai tudás, módszertani felkészültség. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: ▪ részletes szakmai önéletrajz, ▪ végzettséget igazoló okirat másolata, ▪ plébánosi vagy lelkészi ajánlás, ▪ erkölcsi bizonyítvány, ▪ a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez. A pályázat benyújtásának módja: ▪ Postai úton a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 6.), ▪ vagy elektronikus úton az igazgato@frater.hu e-mail címen keresztül. Határidő: 2020. június 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Tünde intézményvezető nyújt, a 46-412-024 telefonszámon, illetve az adott e-mail címen lehet érdeklődni. Egyéb információ az iskoláról a www.frater.hu honlapon található.

2020. május 17., Húsvét hatodik vasárnapja

 • Az iskolai hitoktatásra való beiratkozás (a nem egyházi iskolákban) május 20-ig lehetséges, addig tart a szülői nyilatkozatok begyűjtése. Kérjük a kedves szülőket, gyermekeiket és unokáikat írassák be hitoktatásra. Ez azok esetében különösen is fontos, akik nem egyházi iskolába járnak. Ha tehetik, a saját felekezetük hittanját válasszák. Akinek pedig még nincs saját felekezete, az válassza a római katolikus hittant.
 • Adójuk 1% -ával támogassák a Magyar Katolikus Egyházat (technikai szám: 0011) a másik 1% -ával pedig a Mindszenti Plébániához tartozó Vörösmarty Katolikus iskolát. Köszönjük!
 • Ma van az egyházi tömegtájékoztatási világnap. Ezekben a hetekben érezzük mennyire fontos, ami ezeken a csatornákon eljut hozzánk. Az egyházi hírek erősítik hitünket és összetartozásunkat, a közvetítéseken keresztük pedig részt vehettünk a liturgián. Imádkozzunk a katolikus sajtó munkatársaiért is!
 • Holnap hétfőn: Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulója lesz. Kérjük közbenjáró segítségét a világjárvány megszűnéséért. Öröm tölti el szívünket, hogy Miskolcon, a diósgyőri templom mellett épülő jelentős teret és parkot róla nevezik el. Pénteken: Szent Rita ünnepe (a plébániánkhoz tartozó Óvoda védőszentje!). Szombaton: Apor Vilmos vértanú püspök emléknapja lesz. Jövő vasárnap Mennybemenetel ünnepe.
 • Ternyák Csaba érsek úr hétfőtől feloldotta egyházmegyéjében a nyilvános szentmise tilalmát, életkortól függetlenül. A Mindszenti templomban TOVÁBBI INTÉZKEDÉSIG a következő rendben lesznek a szentmisék: vasárnap 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 és 18:30. Hétköznap: reggel 7:00 és 18:30. Kérjük a kedves híveket, hogy maszkot, sálat, vagy kendőt használjanak a templomban. Kezüket a bejáratnál fertőtlenítsék, bejövet-kimenet. Tartsanak másfél méter távolságot. Csak a kijelölt helyre üljenek le! Ha a vasárnapi szentmisékre többen érkeznek, mint a kijelölt helyek száma, az esteben egyidejűleg megnyitjuk a Millenniumi Termet is egy másik szentmise bemutatására (a Millenniumi Teremben a szentmise utáni kávézás átmenetileg szünetel). Vasárnap, és a szentmisék alatt nem lesz gyóntatás! A szentmisék elején a bűnbánati részben általános feloldozást kapnak a hívek. Az esti szentmiséket továbbra is közvetítjük a plébánia Facebook oldalán.
 • Egyéni gyónásra a plébánia Tanácsteremében lesz lehetőség, a következő időpontokban: csütörtök de. 8:00-10:00 és du. 17:30-18:30-ig. Péntek és szombat 17:30-18:30-ig.
 • A többi program és rendezvény egyenlőre szünetel!
 • A Zárdakápolnában csak vasárnap 17:00 órakor tartunk szentmisét. Gyóntatás ott nem lesz!
 • Hálát adunk Istennek az elmúlt hetek tapasztalatáért, és köszönetet mondunk a kedves híveknek türelmükért és imádságukért. Továbbra is vigyázzanak egymásra és önmagukra! Legyenek óvatosak és türelmesek!

2020. május 10., Húsvét ötödik vasárnapja

 • Ternyák Csaba érsek úr rendelkezésé a nyilvános szentmisével kapcsolatosan az elmúlt héten megérkezett, ebben azt kérte papjaitól, hogy még várjunk. A következő egy-két vasárnap talán választ ad arra is, hogy mikor kezdődhetnek meg a közösségben bemutatott szentmisék. Érsek úr körlevelében azt is jelezte, hogy szándékai szerint először szabadtéri liturgiával kezdenénk meg a visszatérést a templomi szertartásokhoz.
 • Jövő vasárnap az egyházi Tömegtájékoztatás világnapja lesz. Ezekben a hetekben a nyomtatott sajtó nagyon háttérbe kerül, az elektronikus szolgálatatással szemben. Ne felejtsük el azonban, a járványügyi korlátozás megszűnte után, továbbra is járatni és olvasni a katolikus sajtót. Ilyenek: az Új Ember, a Keresztény Élet, az Új Misszió, az Adorémus, a Vigilia és az egri kispapok lapja a Gaudéte.