2023. október 29., évközi 30. vasárnap

  1. Az elmúlt vasárnapi missziós perselygyűjtés eredménye: 436.095 forint lett, melyet továbbítottunk a központi hatóságnak. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!
  2. Kedden véget ér október hónapja, az esti szentmise előtt 17.50-kor a hónap utolsó közös rózsafüzérét végezzük a Mindszenti templomban. Aki teheti, jöjjön el a közös imádságra.
  3. November elsejével, minden hétköznap az esti szentmisét azokért az elhunytakért ajánljuk fel, akiknek neveit ráírják egy kis cédulára, és egy borítékban tetszőleges összeget mellékelve visszahozzák, és a sekrestyében, vagy az irodában leadják. Aki nem tud mellé tenni összeget, de felírja szerettei nevét, annak a szándékára is végezzük a szentmisét. A cédulát és a borítékot a szentmise végén elviheti, aki még nem vitt. A szentmisét attól a naptól számítjuk, amikor visszakerül a boríték, melyet az oltárra helyezünk.
  4. November 1-jétől 8-áig, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek számára teljes búcsú nyerhető. A feltétel: szentgyónás (ha szükséges), szentáldozás, temető- vagy templomlátogatás, ott imádkozzuk el a lelkek javára a Miatyánkot, Üdvözlégyet és a Hiszekegy imádságot! Azért, hogy a teljes búcsú elnyerhető legyen, Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a szentmisék alatt gyóntatás lesz!
  5. Mindenszentek napja, főünnep. Szentmise a Mindszenti templomban: 7, 10, és 18.30., a Zárdakápolnában: 17.00-kor lesz. Délután 3 órakor a mindszenti és a sajóbábonyi temetőben temetői szertartást végzünk. Kérjük, vegyenek részt a temetőkeresztnél a szertartáson! Aki a temetőben szeretné hozzátartozója sírját megszenteltetni, ott helyben is kérheti a szertartást végző paptól, vagy itt a sekrestyében jelezze előre. Mindenszentek este ünnepélyes, lucernáriumos szentmise lesz a Mindszenti templom elhunyt lelkipásztoraiért és híveiért.
  6. Jövő vasárnap az Újdiósgyőri templom búcsúját tartják, Szent Imre tiszteletére. A búcsú előtti pénteken és szombaton az este 5 órakor kezdődő szentmisében lelkigyakorlatos szentbeszédekkel készülnek az ünnepre. A szentbeszédeket mindhárom nap Máthé Romuald bencés atya, a győri bencés gimnázium tanára tartja. Vasárnap, a szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. Másnap, november 6-án szentségimádási napot tartanak. Minket a Mindszenti templom és a Zárdakápolna híveit du. 13.00 órára várnak.
  7. A Fáy András gk. középiskolába hitoktatót keresünk. Aki tud olyan hitoktatóról, akinek szabad kapacitása van, kérjük, jelentkezzen a Mindszenti plébánián, illetőleg Juhász Ferenc plébánosnál.
  8. Ma este 16.30-kor, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szervezésében őrtüzet gyújtanak a Kálvárián, a Székely Autonómia Napja alkalmából. Szerte Erdélyben és a Kárpátmedencében felgyulladnak a tüzek, az egység és a magyarok összetartozása jeléül. Hívnak és várnak mindenkit.