2023. július 23., évközi 16. vasárnap

  1. Futó Béla piarista tanár úr, augusztus 1-jétől Baján, a Kalocsa-kecskeméti egyházmegyében folytatja lelkipásztori tevekénységét. Az elköszönő szentmiséjét jövő vasárnap fél 9-kor mutatja be, amikor is köszönetet mondunk, két éves ittlétéért, lelkipásztori munkájáért.
  2. Ugyancsak jövő vasárnap, a 10.00 órai szentmisén a Roma Holokauszt áldozatainak emlékére mutatunk be szentmisét, a szentmise után rövid emlékkoncert lesz. A megemlékezés a Kálvárián a romaholokauszt emlékműnél folytatódik.
  3. Szintén jövő vasárnap tartják a Szent Anna templom búcsúját, egyben, a templom fennállásának 200. évfordulóját. A 11.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Ternyák Csaba érsek atya mutatja be. Előtte Szent Anna napján, július 26-án, szerdán, egésznapos szentségimádás lesz. A Mindszenti templom és a Zárdakápolna híveit 13.00 órára várják szentségimádásra. Novák Lajos diakónus vezeti a szentségimádási órát.
  4. A Minorita templom Porciunkula búcsúját augusztus 1-jén és 2-án tartják, az este 18.00 órakor kezdődő szentmisével. Előtte 17.40-től vecsernyét mondanak mindkét alkalommal. Az ünnephez kapcsolódóan, augusztus 2-án szerdán, egésznapos szentségimádás lesz, a Mindszenti templom és a Zárdakápolna híveit 13.00 órára várják.
  5. A Mindszenti temető nyáron: reggel 7.00 órától este 20.00 óráig tart nyitva. Kérjük, a temetőt szíveskedjenek 20.00 óra előtt elhagyni. Nehogy az történjen, mint az elmúlt héten, hogy valaki bent maradt, és igen körülményesen, mindenkinek kellemetlen módon tudott kijutni. Évekig probléma- és panasz volt, hogy a temető éjjel-nappal nyitva – most, csak nappal van nyitva; kérjük, tartsa ezt mindenki tiszteletben.
  6. Jövő vasárnappal megszűnik a mindszenti plébánia lelkipásztorainak encsi szolgálata. A közel egy esztendeig tartó szolgálat alatt, sok kedves, mélyen hívő katolikus testvért ismertünk meg Encsen. Augusztustól új plébános folytatja a munkát: Gulyás Zsolt eddig Karcagon szolgáló atya személyében. Szívből örülünk érkezésének, ugyanakkor mélységesen fájlaljuk Dr. Garancsi László atya betegségét. Garancsi prépost úr, a következő időszakot nyugdíjban tölti Encsen, saját lakásában. Utódjának fog segíteni, amennyiben egészsége engedi.
  7. Ma a nagyszülők (és idősek) világnapja van. Kérjük azokat a jelenlévő nagyszülőket, akik unokájukkal vannak itt, a szentmise végén, egy külön áldásra, unokájukkal együtt jöjjenek előre.
  8. Hétfőn: Szent Kinga, kedden: Szent Jakab, szerdán: Joachim és Anna, szombaton: Szent Márta ünnepe lesz. Isten életessé a nevek viselőit!