2023. július 30., évközi 17. vasárnap

 1. A Pünkösdtől bevezetett új Misekönyv használatával egyidőben, Ternyák Csaba érsek atya a Világegyház általános gyakorlatához igazodva a következő liturgikus rendelkezést adta ki, a szentmisén való testtartásra vonatkozóan:
  • Állunk a bevezető ének elejétől (Uram irgalmazz és a Dicsőség éneklése alatt is) a Collecta Könyörgés végéig, majd leülünk.
  • Felállunk az Alleluja éneklésre és az Evangéliumra, majd pedig a Hitvallás és az Egyetemes Könyörgés imádságra.
  • Térdelünk az átváltoztatás alatt.
  • Miatyánkra mindannyian felállunk.
  • Áldozás előtt („Íme az Isten Báránya…”) szokás szerint ismét letérdelünk.
  • A szentáldozás után tetszés szerint térdelünk vagy ülünk.
  • Akinek egészségügyi helyzete úgy kívánja (pl. nem tud térdelni vagy huzamosabb ideig állni), a továbbiakban is ülhet.
 2. A Minorita templom Porciunkula búcsúját augusztus 1-jén és 2-án tartják, az este 18.00 órakor kezdődő szentmisével. Előtte 17.40-től vecsernyét mondanak mindkét alkalommal. Az ünnephez kapcsolódóan, augusztus 2-án szerdán, egésznapos szentségimádás lesz, a Mindszenti templom és a Zárdakápolna híveit 13.00 órára várják.
 3. Örömmel hirdetjük, hogy a Zárdakápolna sekrestyéje teljesen megújult. Új burkolatot, belső festést, külső szigetelést kapott. Utolsó lépésként a bútorzat is elkészült. Összes költsége: 11.848.000-, Ft, mely összegből 7.848.000-, Ft-ot az Egri Főegyházmegye iskola alapjából, 4.000.000,- Ft-ot a Mindszenti plébánia pénztárából biztosítottunk. A megújult sekrestyét jövő vasárnap, Színeváltozás ünnepén, a 17.00 órai szentmise keretében áldja meg Juhász Ferenc plébános.
 4. Csepellényi György egykori pálos szerzetes és füzéri plébános boldoggá avatása elkezdődött. A török idők utolsó éveiben, prédikációi hatására sok, hitét elhagyó személy visszatért a katolikus egyházba. Ezért bosszúból 1674. május 24-én elrabolták, két hónapon keresztül szinte teherhordó állatként magukkal vitték és kínozták, végül Egerfarmosnál kivégezték. Végső nyughelye Sátoraljaújhelyen az egykori pálos (ma piarista) templom kriptájában van. A török idők után Fenessy György egri püspök megindította ugyan a boldoggá avatást, de a nehéz időkben elakadt a folyamat; tisztelete azonban fennmaradt az egyházmegyében, ezért Ternyák Csaba érsek úr ismét elindította az eljárást. A templom bejáratánál lehet emlékképet találni Csepellényi Györgyről, amelyre imádságot is nyomtattak. Kérjük, hogy aki elviszi a képet, imádkozzon azért, hogy mielőbb a boldogok között tudhassunk egy, az egri egyházmegyében működő vértanú lelkipásztort.
 5. Hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy a plébánia hivatal augusztus 1-jétől ismét délelőtt 9-és 12, délután 3 és 5 óra között tart nyitva.