2023. augusztus 6., évközi 18. vasárnap

  1. Ma az Zárdakápolna felújított sekrestyéjének a magáldása lesz, a 17.00 órai szentmise keretében.
  2. Jakab Endre kántor úr megkezdi szabadságát holnaptól. Augusztus 20-án lép ismét munkába. Helyette Balázs Ferenc előző kántor úr fogja a liturgia ének- és zenei szolgálatát végezni.
  3. Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a Mindszenti Templom udvarának, garázsainak és a parkolójának a kivitelitelitervek engedélyeztetése a hatóságnál van. Reményeink szerint a hónap végére az engedélyek birtokában leszünk, és a kivitelező megtalálása után, talán ebben az évben megkezdhetjük a munkálatokat. Ugyancsak a Kormányhivatal hatósági ügyintézése alatt áll, a Kálvária felújításának az ügye is. Időnként említést teszünk róla, jelezve, hogy a dolog nem aludt el.
  4. A héten kedden: Szent Domonkos, szerdán: szent Teréz Benedikta (Edit Stein), csütörtökön: Szent Lőrinc, pénteken: Assisi Szent Klára ünnepe lesz. Isten éltesse nevük viselőit is!