2023. április 2., Virágvasárnap

 1. Ma délután 16.00 órakor a hittanos gyerekek passiót adnak elő a Millenniumi Teremben. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
 2. Nagyhétfőn és Nagykedden, egésznapos gyóntatási ügyelet tartunk a mindszenti templomban, reggeltől estig. Az idősekhez otthoni gyóntatása és áldoztatása is ezen a két napon lesz, ha kérik.
 3. Nagykedden este a szentmise után 19.00 órától ANGYAL lesz. Felnőttek és fiatalok gyónási és lelkibeszélgetési alkalma a lelkiatyákkal.
 4. Szerdán a Mozart Requiem előadása nem az Avasi református templomban, hanem a Zenepalotában lesz és 18.00 órakor kezdődik.
 5. Nagycsütörtök este fél 7-kor kezdődik a Szentmise az Utolsóvacsora emlékére.
 6. Péntek du. 3 órakor kezdődik az Úr szenvedésének ünneplése. A Passiót a Mindszenti Templom Énekkara énekli. Nagypénteken tartsuk meg a szigorú böjti napot.
 7. Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik a Feltámadási szentmise, utána a körmenet.Öltözzenek melegen, és aki teheti, hozzon magával egy kisebb gyertyát, a liturgia alatt ezeket fogjuk meggyújtani. A szertartás a templom előtt kezdődik a tűzszenteléssel, mindenkit oda várunk. Kérjük öltözenek melegen!
 8. Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 7 órakor Lamentáció lesz. Ezeken a napokon a szertarások alatt nem lesz gyóntatás. Húsvét vasárnap a szentmisék alatt viszont lesz.
 9. Húsvét vasárnap és húsvét hétfő ünnepi miserendet tartunk. Húsvétvasárnap reggel a 7 órai szentmise után ételszentelés lesz.
 10. A Zárdakápolnában a nagyhét minden napján és húsvétkor is, du 17.00-kor lesznek a szertartások.
 11. Köszönjük a múltvasárnapi perselyadományaikat, melyet a Szentföldi keresztények javára gyűjtöttünk: 549.370-, Ft gyűlt össze. Az összegben egyik testvérünk nagyobb, e célra szánt adománya is szerepel. Isten fizesse meg!
 12. Áldott Nagyhetet kívánunk mindenkinek!