2023. március 26., nagyböjt 5. vasárnapja

  1. Ma délután 3 órakor Városi keresztutat végzünk a Szent Anna-templomtól a Bartók téren át, az Avasi református templom, majd a Mindszenti templom előtt elhaladva a Kálváriára. A keresztút rendőri biztosítással történik. Az elmélkedéseket többségében a plébániák írták, a hetedik állomást az avasi református lelkész fogja végezni a Papszer utcán. Bárhol lehet csatlakozni és kiszállni, de üdvös dolog végig járni. Aki részt vesz a keresztúton, egy füzetet vigyen magával a templomból, és majd hozza el du. 3 órára a kezdéshez a Szent Anna-templomhoz.
  2. Mához egy hétre Virágvasárnap lesz. Barkaszentelést és körmenetet tartunk, a 10 órai szentmisén, az énekkar passiót énekkel. A többi szentmisén is ünnepélyes bevonulás lesz, Krisztus Urunk Jeruzsálemi bevonulására emlékezve. Jövő vasárnap délután 4 órakor a fiatalok Passió-előadást tartanak a Millenniumi Teremben. Szeretettel várunk mindenkit!
  3. Virágvasárnap után elkezdődik a nagyhét. Nagyhétfőn és Nagykedden egésznapos gyónási ügyeletet lesz a templomban. A beteg és idős híveket, akik otthonaikban szeretnék a húsvéti szentgyónásukat és szentáldozásukat elvégezni, Nagyhétfőn és Nagykedden a lelkipásztorok felkeresik. Jövő vasárnap a Zárdakápolnában a szentmise alatt is lesz gyóntatás.
  4. Április 4-én, Nagykedden ANGYAL lesz (Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak). Már sokan ismerik: fiataloknak és felnőtteknek esti-, éjszakai gyónásra, lelkibeszélgetésre és szentségimádásra való alkalom a templomban. Nagykedden az esti szentmisétől éjjel fél 11-ig, a Mindszent Karizma Közösség a bűnbánati liturgiában és a szentségimádásban segítségünkre.
  5. A húsvéti Szentsír virágjaira, még elfogadunk adományokat a sekrestyében.
  6. A mai perselyadományokat a Szentföld javára továbbítjuk. Köszönjük adományaikat!