2022. december 25., Karácsony

  • Az éjféli szentmise és a mai szentmisék perselyadományait a papnevelés céljára fordítjuk.
  • Holnap (hétfőn) karácsony másodnapján, Szent István vértanú ünnepén, ünnepi miserendet tartunk: 7-, fél 9-, 10-, és fél 12-, valamint este fél 7-kor lesznek szentmisék. A Zárdakápolnában este 5 órakor.
  • Kedden Szent János apostol és evangélista ünnepe lesz, ő az Egri Főegyházmegye védőszentje. Kérjük segítségét, hogy egyházmegyénkben a jövő szempontjából oly fontos iskolák, templomok és a Székesegyház megújulása révén – a hívek is gyarapodjanak. Érsek Főpásztorunk Ternyák Csaba, 30 évvel ezelőtti püspökké szentelése, és a 15 év óta köztünk végzett szolgálata pedig szerezzen neki magának is és mindnyájunknak örömet, békességet és lelki gazdagodást.
  • Pénteken, december 30-án a Szent Család (Jézus, Mária és József) ünnepe lesz. Szentmisét reggel 7- és este fél 7-kor mondunk.
  • Hálaadási szentmise szombaton, december 31-én, Szilveszter estéjén a szokásos időben: fél 7-kor lesz.
  • Jövő vasárnap, január 1-jén Szűz Mária Istenanyasága ünnepén, Seregély István érsek atya halálának 3. évfordulója lesz, a 10 órai szentmisét érte ajánljuk fel.
  • A jövő héten, a Mindszenti plébánia hivatal csak délelőtt tart nyitva 9-től 12 óráig.
  • Holnap: Szent István vértanú diakónus ünnepe, az Istvánokat köszöntjük, gondoljunk imádságos szeretettel Katona István püspök atyára, aki 95. évében a nyíregyházi papi otthonban él, jó egészségnek örvendve; kedden: Szent János apostol és evangélista az Egri Főegyházmegye védőszentje; szerdán Aprószentek ünnepe; csütörtökön: Becket szent Tamás ünnepe. Isten éltesse, az Istvánokat, Jánosokat, Tamásokat!
  • Mindenkinek Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánnak a mindszenti plébánia lelkipásztorai!