2016. március 20., Virágvasárnap

1. Virágvasárnap délután 16 órától lesz a gyermekek Passiójátéka a Millenniumi Teremben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

2. A mai vasárnappal elkezdődik a nagyhét. Hétfőn, kedden és szerdán délután három órától a Minorita templomban lesz gyóntatási ügyelet. Templomunkban nagypénteken és nagyszombaton reggel 9 órától 12 óráig lesz gyóntatás.

3. A Szent Háromnap szertartásai a következő időpontokban lesznek:

Nagycsütörtökön reggel hét órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk. Az utolsó vacsora szentmiséje este fél hétkor kezdődik.

Nagypénteken reggel hét órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk, délután három órakor keresztutat végzünk, a nagypénteki szertartás pedig este fél hétkor kezdődik.

Nagyszombaton reggel hét órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk, a húsvéti vigília ünneplése pedig este 7 órakor kezdődik!!!

Az esti szertartások előtt fél hattól gyóntatás is lesz mindhárom napon.

A Zárdában a szertartások a Szent Háromnapban este 5 órakor kezdődnek.

Sajóbábonyban a Szent Háromnapban 17 órakor kezdődnek a szertartások, húsvétvasárnap az ünnepi szentmise a szokott időpontban ½ 12-kor lesz.

4. Március 27-én Urunk feltámadásának ünnepe, Húsvét lesz. Húsvétvasárnap az ünnepi szentmisék mindenütt a szokott időpontokban kezdődnek. Templomunkban a reggel 7 órai szentmisét követően ételszentelés lesz, melynek keretében megáldjuk a hagyományos húsvéti étkeket.

5. Húsvéthétfőn templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon a Kálvárián nem lesz, a Zárdában pedig csak este 5 órakor lesz szentmise.

6. Megjelent a Keresztény Szemle legújabb, 45. száma, melyben többek között Dr. Seregély István, Dr. Orosz Atanáz és Dr. Sáry Pál írásai olvashatók. Megvásárolható a szentmisék után a templom előtt, ára 300 Ft.

7. Hálás szívvel köszönjük a Kedves Hívek nagylelkű adományait, melyekkel templomunk felújítását támogatták! Továbbra is szeretettel várjuk az adományokat az irodában és a sekrestyében, illetve a kihelyezett sárga csekkeken. Szeretettel kérünk mindenkit, hogy imádkozzanak templomunk megújulásának sikeréért. A kényelmetlenségek miatt türelmet és megértést kérünk!