2023. október 8., Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

  1. Ma este 17.00 órakor, a Zárdakápolna búcsúi szentmiséje lesz, Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya tiszteletére. A szentmisét Buda Péter teológiai tanár, az egri szervita templom kanonok-plébánosa mutatja be. A kápolnában újonnan elhelyezett pécsi Zsolnay gyár által, a múlt század 20-as éveiben készített stációk is megáldásra kerülnek. (A 100 éves majolikák Apáti Abt Sándor és Mack Lajos pécsi kerámikusok művei.)
  2. Hétfőn (holnap) napközben a Mindszenti templom zárva lesz, a szentmisék azonban a szokott időben meg leszenek tartva.
  3. Október 11-én, szerdán ünneplik a Miskolc-Vasgyári templom felszentelését. Ezen a napon szentségimádást tartanak, az esti 18.00 órai szentmisével bezárólag. A Mindszenti templom és a Zárdakápolna híveit du. 13-órára várják.
  4. Október 12-én, csütörtökön a Miskolci esperesi kerület őszi gyűlését tartja Szirmabesenyőn. A szentmise délelőtt 9 órakor kezdődik utána tanácskozás a plébánián.
  5. Október 13-án, pénteken a hittanos gyermekek részvételével imádkozzuk a rózsafüzért a Mindszenti templomban. A gyülekezés pénteken 17:30-tól a templom udvarán. Kérjük azokat a felnőt testvéreket, akik rózsafüzért tudnak ajándékozni, hozzák el valamelyik esti rózsafüzér imádságra. Az így összegyűjtött rózsafüzéreket a gyerekek között osztjuk ki, október 13-án, pénteken.
  6. Szintén október 13-án pénteken, Rosa Mystica imadélután lesz a Zárdakápolnában! Gáspár Mátyás címzetes apát-kanonok, ajaki plébános a Rosa Mystica imamozgalom Kelet-magyarországi képviselője, október 13-án a Zárdakápolnában szentségimádást vezet, 15.00 órától 17.00 óráig. A szentségimádásban a Szent Kamill Leányai szerzetesközösség (betegápoló női rend) magyarországi tagjai együtt imádkoznak a hívekkel, a Rosa Mystica zarándokszobor jelen-létében. 17.00 órától szentmise, melyet főtisztelendő Gáspár Mátyás atya mutat be. A szentségimádás alatt a gyónási lehetőség biztosított.
  7. Október 14-én, a Miskolc Mindszenti Kolping család 30 éves fennállását ünnepli. Az ünnepi szentmisét szombaton délelőtt 10 órakor tartják, a Mindszenti templomban.
  8. Ugyancsak október 14-én, szombaton, a Ferences Világi Rend Maximilián Kolbe Régió lelkinapját tartják a Minorita templomban. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a 10.00 órakor kezdődő szentmisére, majd az azt követő zsolozsmázásról szóló előadásra, melyet Barsi Balázs ferences atya fog tartani!
  9. Jövő vasárnap „Mocorgós szentmise” lesz 16.00 órakor, a Zárdakápolnában pedig a 17.00 órai szentmisén, a kármelita lelkiség követői, megemlékeznek Avilai Szent Terézről.