2023. szeptember 24., évközi 25. vasárnap

  1. Hittan órák a plébánián szeptember 29-én pénteken kezdődnek. De nem a meghirdetett rendben, hanem: az elsőáldozásra készülőknek: pénteken du. 16.00-kor, a bérmálkozóknak 17.00 órakor lesz a hittan. Az elsőáldozóknak szombaton délelőtt 9 órakor is tartunk felkészítő foglalkozást, azok számára, akik pénteken nem tudnak eljönni. Most szombaton a ministráns találkozó miatt ez nem lesz megtartva.
  2. Szeptember 29-én az Egri Bazilika búcsú ünnepe. Az egyházmegye legfőbb temploma ünnepén lélekben vegyünk mi is részt, a Szent István Rádió közvetítése által.
  3. Szeptember 30-án szombaton minisztráns találkozó lesz Egerben, a bazilikában. A Miskolci minisztránsok egy közös autóbusszal indulnak a Mindszenti templom elől, reggel 8 órakor.
  4. Rózsafüzér imádságot kezdünk október 1-jétől minden este, a szentmise előtt, 17.50-kor. Október 7-én Rózsafüzér Királynőjének ünnepén, az esti szentmise előtt, nemzetközi rózsafüzér imádságot végezünk. Keressük azokat a Miskolcon élő katolikus híveket, akiknek az anyanyelvük nem magyar. Várjuk a szlovák, német, portugál, spanyol, orosz, ukrán, román, lengyel vagy bármely más anyanyelvű katolikusok jelentkezését, akik egy tized elmondásával bekapcsolódnak ebbe az imába. A sekrestyében vagy Thiago atyánál lehet jelentkezni.
  5. Október 8-án, vasárnap lesz a Zárdakápolna búcsúja, a szentmise 5 órakor kezdődik, a miséző és szónok: Buda Péter kanonok, az egri servita templom plébánosa, teológiai tanár lesz.
  6. Ma este (24-én) 17.00 órakor a Miskolci Nemzeti Szinházban az Ars Sacra Festivál Gálaestje lesz. A belépés ingyenes mindenkit szeretettel várnak.
  7. A héten szerdán Páli Szent Vince emléknapja, gondoljunk imádsággal a szent Vince szeretetszolgálat munkatársaira. Pénteken Szent Mihály és a főangyalok ünnepe.