2017. október 1., évközi 26. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

  • hétfő: Szent Őrzőangyalok

  • szerda: Assisi Szent Ferenc

  • szombat: Rózsafüzér Királynője

2. Az elmúlt évhez hasonlóan az elsőáldozásra és a bérmálkozásra felkészítő hittant pénteken és szombaton tartjuk plébániánkon. Az elsőáldozókat pénteken 16.15-től vagy szombaton 9 órától, a bérmálkozókat szombaton 11 órától várjuk. Bővebb információ és jelentkezés a hitoktatóknál.

3. Szeretettel várjuk azon felnőtt testvéreinknek a jelentkezését, akik a keresztség, az eucharisztia vagy a bérmálás szentségében szeretnének részesülni. Számukra az előkészület október 3-án, kedden, este 7 órakor indul.

4. Október hónapban minden este 1750-től rózsafűzért imádkozunk templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, szenteljük meg közös imádságunkkal a Szűzanya őszi hónapját!

5. Jövő héten elsőpéntek lesz a szokott rend szerint.

6. Október 7-én ministráns találkozó lesz Egerben. Szeretettel hívjuk minden ministránsunkat, jelentkezni az atyáknál lehet a sekrestyében a szentmisék után. A találkozón való részvétel az utazást is beleértve ingyenes. Indulás reggel ½ 8-kor a templom elől.

7. Ugyancsak október 7-én, 17 órai kezdettel, a Versbarátok Köre előadásában irodalmi műsor lesz a Milleniumi Teremben Páli Szent Vice éltéhez kapcsolódóan. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

8. Szintén október 7-én, szombaton, délután ½ 4-kor a lillafüredi Limpiászi feszületnél szentmisét mutat be Kalna Zsolt minorita tartományfőnök-plébános.

9. A Zárda-kápolna Magyarok Nagyasszonya búcsúját október 8-án, az este 5 órai szentmisében tartjuk. Előtte 6-án és 7-én az ötórai szentmisékben lelkigyakorlatos beszédekkel készülünk a búcsú ünnepére.

10. Október 8-án, jövő vasárnap, a 17 órakor kezdődő szentmise keretében, Őexcellenciája Dr. Ternyák Csaba egri érsek megáldja megőrizve megújult templomunkat. Az ünnepi szertartás után szerény agapéval kedveskednénk a hozzánk érkező híveknek, ezért pogácsa és süteményfelajánlásokat szívesen fogadunk. Ezen a vasárnapon külön esti szentmise nem lesz.