2017. szeptember 24., évközi 25. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

  • szerda: Páli Szent Vince áldozópap

  • péntek: Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok

  • szombat: Szent Jeromos áldozópap

2. Az elmúlt évhez hasonlóan az elsőáldozásra és a bérmálkozásra felkészítő hittant pénteken és szombaton tartjuk plébániánkon. Az elsőáldozókat pénteken 16.15-től vagy szombaton 9 órától, a bérmálkozókat szombaton 11 órától várjuk. Bővebb információ és jelentkezés a hitoktatóknál.

3. Szeretettel várjuk azon felnőtt testvéreinknek a jelentkezését, akik a keresztség, az eucharisztia vagy a bérmálás szentségében szeretnének részesülni. Számukra az előkészület október 3-án indul. Jelentkezni az irodában, a sekrestyében vagy az atyáknál lehet.

4. A Szent László év alkalmából a lovagkirály ereklyéje előtt mutat be szentmisét S. E. R. Dr. Ternyák Csaba egri érsek szeptember 30-án, jövő szombaton, délelőtt 10 órakor a hejőcsabai templomban.

5. Október hónapban (vasárnaptól) minden este 1750-től rózsafűzért imádkozunk templomunkban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, szenteljük meg közös imádságunkkal a Szűzanya őszi hónapját!

6. Október 7-én ministráns találkozó lesz Egerben. Szeretettel hívjuk minden ministránsunkat, jelentkezni az atyáknál lehet a sekrestyében a szentmisék után. A találkozón való részvétel az utazást is beleértve ingyenes.

7. Ugyancsak október 7-én, 17 órai kezdettel, a Versbarátok Köre előadásában irodalmi műsor lesz a Milleniumi Teremben Páli Szent Vice éltéhez kapcsolódóan. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

8. A Zárda-kápolna Magyarok Nagyasszonya búcsúját október 8-án, az este 5 órai szentmisében tartjuk. Előtte 6-án és 7-én az ötórai szentmisékben lelkigyakorlatos beszédekkel készülünk a búcsú ünnepére.

9. Október 8-án, vasárnap, a 17 órakor kezdődő szentmise keretében, Őexcellenciája Dr. Ternyák Csaba egri érsek megáldja megőrizve megújult templomunkat. Az ünnepi szertartás után szerény agapéval kedveskednénk a hozzánk érkező híveknek, ezért pogácsa és süteményfelajánlásokat szívesen fogadunk. Ezen a vasárnapon külön esti szentmise nem lesz.

10. A miskolci Jezsuita Gimnázium és Kollégium felvételt hirdet a 2018/19-es tanévre. Három osztályban nyolc-, illetve egy osztályban négy-évfolyamos gimnáziumi képzésre lehet felvételizni. Szeptember 26-án, kedden és november 22-án, szerdán reggel 8 órától nyílt napra várják az érdeklődő szülőket és diákokat.