2017. január 22., évközi 3. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

  • kedd: Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító

  • szerda: Szent Pál apostol megtérése, Pál fordulása

  • csütörtök: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

  • szombat: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító

2. Január 22-én zárul az imahét a Krisztus-hívők egységéért. Az imahét utolsó alkalma nálunk, a Mindszenti templomban lesz 17 órakor, amely után agapéra hívjuk a kedves vendégeinket. Kérem a Kedves Híveket, hogy ehhez a vendéglátáshoz sütemények készítésével járuljunk hozzá, az elmúlt évek hagyományának megfelelően. A süteményeket a Millenniumi Teremben várjuk az ökumenikus istentisztelet előtt ½ 5-től.

3. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoportja szervezésében február 2-án, csütörtökön, 17 órától „Mit olvasol most” címmel tart előadást Flach Antal, a Fráter György Katolikus Gimnázium dísztermében. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak!

4. Jövő vasárnap még a megszokott miserend lesz minden templomunkban, de a jövőben igyekszünk csökkenteni a vasárnapi szentmisék számát. Elképzelhető tehát, hogy február 5-től megszűnik a vasárnap reggel ½ 8-kor kezdődő szentmise a Zárdában és a vasárnapi szentmise a Kálvárián, melyet lehetőség szerint igeliturgiával helyettesítünk. A hétköznapi szentmisék tekintetében egyelőre nem lesz változás. Továbbra is igyekszünk a szentmisék alatti gyóntatást biztosítani, de előfordul majd időnként, hogy nem lesz gyóntató. Olyankor a szentmise előtt és után lehet szentgyónást végezni a miséző papnál.

A Kedves Hívek megértését kérjük!