Beszámoló kategóriaarchívum

Sajóbábony

118299148Az egyházközségünkhöz tartozó Sajóbábonyi Római Katolikus Templom mesüllyedt alapjának mikrocölöpös technológiával való megerősítését végezhettük el 2014. őszén az Emberi Erőforrások Minisztériumának 5.000.000 Forintos támogatásával, melyet pályázati úton nyert el egyházközségünk. Az elvégzett munkálatoknak köszönhetően a templom süllyedése megállt, így elvégezhetővé válnak a falakon megjelent károk helyreállítási munkálatai.

A képviselő testület tagjai

A november 16-án lezajlott választás után az egyházközség képviselő testületének összetétele:

Hivatalból tagok:

 • Palánki Ferenc püspök, plébános
 • Lipcsák János plébános helyettes
 • Nagy István káplán
 • Juhász Zoltán káplán
 • Balázs Ferenc kántor
 • Bagyalné Kocsis Márta igazgatóhelyettes (Fráter György Katolikus Gimnázium)
 • Ágoston Zsolt igazgatóhelyettes (Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola)

Választott tagok:

 • Dr. Sándor Csaba
 • Dr. Sáry Pál
 • Mustos Péter
 • Németh István
 • Dr. Nagymáthé Sarolta
 • Gáspárné Kiss Mária
 • Kércsy József
 • Révy Tamás
 • Balogh Attila
 • Balogh Tamás
 • Molnár Péter
 • Horváth Ferenc
 • Kövessy Gábor
 • Ötvös Lajos
 • Nagy Árpádné
 • Németh Géza
 • Hoskó Orsolya

Tiszteletbeli tagok:

 • Dr. Boros Attila (eddigi világi elnök)
 • Tóth László
 • Ft. Lóczi Tamás, igazgató
 • Mariscsák István, igazgató

 

Hittan tábor Abádszalókon 2013-ban

Nagy várakozással indult el kis csapatunk hétfő reggel a Mindszenti Plébániáról Abádszalók felé. A táborlakók többségének ez volt az első tábora. Így nem csoda, hogy izgalommal vágtak neki az egy hetes tábornak.

Abádszalóki tábor
A táborozók

Megérkezésünk után Németh István, ismertebb nevén Balu bácsi vezetésével mindenki elfoglalhatta szállását, a bátrabbak az udvaron verték fel sátraikat, míg a többiek a szobákat vették birtokba. Délután megtörtént az őrsvezetők és őrstagok kiválasztása, este pedig bemutatkoztak a gyerekek őrsönként. A tábor témája a hit éve volt. A tábor lelki vezetője Koós Ede atya volt, ő tartotta a szentmiséket és az előadásokat a gyerekek számára. Az előadások délelőttönként voltak, s ehhez kapcsolódóan,valamilyen feladatot kaptak előadás, rajz, rejtvény formájában. A gyerekek lelki fejlődése mellett voltak ügyességi feladatok, mint például akadályverseny, számháború. Délutánonként sokat beszélgettek a gyerekek, mind Ede atyával, mind pedig egymással. Így még jobban megismerték egymást és sok új barátság is kötetett. Jó volt látni, ahogyan a régi táborozók segítették a kisebbeket, jó kis csapattá alakultak. Jutott idő a pihenésre is. Délutánonként strandoltunk melyet, a gyerekek nagyon élveztek. Sikerült egy sétahajókázáson is résztvennünk, ahol a Tiszat-tó madárvilágának néhány példányát is láthattuk és egy gyönyörű naplementét is megcsodálhattunk. Hazafelé jövet pedig a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban tettünk egy sétát a Vízi Sétányon, majd megnéztük a nagy akváriumban az össze halfajtát, mely a Tiszában őshonos valamint egy 3 D-s filmet. Igazán tartalmas volt ez a tábor hiszen töltekeztünk lelkileg és szellemileg egyaránt. Hálát adhatunk a Jóistennek ezért a táborért!

Bialkó Mónika

Katekézis a mennybemenetelr?l

blogKedd este – némileg rövidebben mint máskor – hallhattuk Püspök Atya katekézisét, aminek fő témája a mennybemenetel volt. Püspök Atya idézte az Apostolok Cselekedeteit, és feltette a kérdést: vajon az apostolok miért nem szomorodnak el Jézus mennybemenetele kapcsán? Miben más ez mint egy egyszerű “eltávozás”? Hogyan kell értelmeznünk azt, hogy fölment a mennybe? Azt mindannyian érezzük, hogy nem fizikai értelemben vett irányokról, helyekről van szó. A korabeli ember világképébe illeszkedik a Szentírás leírása, mely az eget fizikailag is az Isten szférájának, lakhelyének tekintette.

Jézus feltámadása után nem a földi életbe tér vissza, hanem az isteni létrend szerint él tovább, mintegy előre ment. Még megmutatja magát az apostoloknak, tanítványainak néhányszor, tanítja is őket, sőt velük étkezik. A negyven nap elteltével azonban a mennybe “távozik” és pont így marad közöttünk. Így mindig, mindenhol megszólítható, imádkozhatunk hozzá, velünk van. Nincs alkalmatlan idő vagy helyzet Jézus megszólítására, az imádságra. Jézus is ezt tanította, hogy ahol ketten vagy hárman az Ő nevében együtt vannak, velük van Ő is. Püspök Atya felidézte Nagy Szent Vazult, aki a megtestesülés és a mennybemenetel kapcsán elmélkedett erről a kérdéskörről.

Püspök Atya elmondta azt is, hogy a mennybemenetel után Jézus azonosítja magát az egyházzal. Ahogy Szent Pál is írja, az egyház Krisztus titokzatos teste. Jézus Sault is így szólítja meg: “Miért üldözöl engem?” Nem a testvéreire, tanítványaira, egyházára utal, hanem rögtön saját magára. “amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (mt. 25,40)

Velünk is közösséget vállal, közöttünk van, hiszen mi is az Ő nevében gyűlünk össze, néha kevesebben, néha többen. “Ahogy a felajánlott kenyérben ott van egy búzatábla összes búzaszeméből egy kis rész, és a borban is az összes szőlőszemből egy pici, úgy a szentmisében a felajánlott áldozatban a mi szeretetünk, szenvedésünk, életünk is ott van, hogy Isten mindezt megszentelje és ezáltal minket is.” – fejezte be Püspök Atya a katekézist.

kg

Családnap 2013

Az idei év májusában is megrendezésre került a hagyományosnak számító családnap a Kolping Családunk szervezésében. A plébániánk hívei mellet meghívtuk a régió Kolping családjait, és Nagykállóról egy kisbusznyi Kolping-tag vett részt. A cél ezúttal Csesztve volt, egy kis település Nógrád megyében, amely különös módon is kötődik Püspök atyához.

Családnap 2013A program hosszúnak ígérkezett, ezért szombaton kora reggel, gyönyörű napsütésben és a jó időben bízva indultunk utunkra, hogy előkészítsük az ebédet, amely ezúttal gulyásleves volt. A főzés előkészítésében nagy segítséget kaptunk a csesztvei hívektől és a polgármestertől. Köszönjük nekik ezúton is, hogy rendelkezésünkre bocsátották a művelődési házat, és az üstöt, amelyben az ebéd készült. Ezen kívül temérdek süteménnyel is fogadtak minket.

Amikor mindenki megérkezett elsétáltunk a helyi katolikus templomba, ahol Püspök atya szentmisét mutatott be, előtte szólt néhány szót a templom történetéről. Kántorként az édesapja működött közre, ami nem is meglepő, hiszen néhány évtizede ő a település kántora. Szentmise után a Madách-kúriát tekinthették meg a résztvevők, ahol jelenleg emlékmúzeum működik. Az ebédet a hagyományoknak megfelelően Balu bácsi kezdte el osztani az egyre türelmetlenebb és éhesebb híveknek. Ebéd előtt Püspök atya pálinkáját kóstolhattuk meg, ami mindenkinek nagyon ízlett.

Családnap 2013Miután az ebédet és a helyiek által kínált süteményeket elfogyasztottuk, a buszosok útra keltek Balassagyarmat és Szécsény felé. Az előkészítő csapatunk ezután összepakolt, és Hollókő felé vettük az irányt. Majd este 7 óra után értünk vissza a Mindszenti Plébániára.

Az útiterv ugyan most még nem ismert, de jövőre várunk szeretettel mindenkit!

Balogh Tamás

Ministráns találkozó – 2013

Minden évben megrendezik Egerben, az egyházmegye központjában az egyházmegyei ministráns találkozót, melyre évről évre több száz ministráns látogat el, lelkiatyjuk vezetésével. Nagy élmény ez a ministránsoknak, mert hozzájuk hasonló korú fiatalokkal találkoznak, lelki programokon vesznek részt (korcsoportonkénti bontásban) a kispapok illetve a nővérek vezetésével. Emellett mint közösségi élmény is jelentős.

Ministráns találkozó - 2013
Ministráns találkozó – 2013

Idén az egyházmegyei ministráns- találkozó április 27-én volt Egerben. A plébániáról tizenkét ministráns vett részt rajta. Idén is nagy volt az érdeklődés, a bazilika megtelt ministránsokkal. Jó idő volt, így mindenki az érseki palota udvarán vette fel a ministránsruháját, és abban vonultak be körmenetben a bazilikába. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, és a találkozó egyik programjaként tőle kérdezhettek a ministránsok hivatásáról, papi életéről, illetve ami kérdés megfogalmazódott bennük. A nap folyamán különféle játékos lelki programokon vettek részt a kispapok, illetve a nővérek vezetésével. És persze nem hiányozhatott nap közben a jégkrém és hazautazás előtt a fagyizás sem.

Dubabér Ádám

A Katolikus Egyház Katekizmusának Napja – A Hit Ünnepe

A Hit Évében 2013. április 20-án Ternyák Csaba érsek atya az Egri Bazilikába hívta meg az egyházmegye híveit a Katolikus Egyház Katekizmusának Napjára, amelyet a Hit ünnepének is neveztek. A miskolc-mindszenti plébániáról is többen utaztunk el a Bazilikába, egyénileg szervezve az utat. A program 10 órakor vette kezdetét, ekkor Érsek atya köszöntötte a résztvevőket. Ezután Palánki Ferenc püspök atya vezetésével énekes formában elimádkoztuk a napközi imaórát, majd a délelőtt további részében három előadást hallhattunk a Katolikus Egyház Katekizmusáról. Először Hugyecz János prefektus atya mondta el nekünk, hogyan jött létre az 1992-ben megjelent katekizmus, illetve annak kompendiuma, amit mi is, mint minden résztvevő megkaptunk ajándékba hazautazásunk előtt. A második előadást Török László atya tartotta, melyből sok hasznos információt megtudhattunk a biblia és a katekizmus kapcsolatáról, hogyan egészítik ki egymást, és adnak nekünk támpontokat hitünk elmélyítésében. A harmadik előadást Dolhai Lajos rektor atyától hallhattuk, akitől számos statisztikai információt kaphattunk többek között arról is, hogy a katekizmusban a különböző korok egyházatyáitól mennyi idézet szerepel. A délelőtt programját a közös szentmise zárta le, majd következett az ebédszünet. Ebéd után, aki vissza tudott érni az Köböl Zsolt előadását hallhatta, majd több tanúságtételt hallhattunk, hogy a hit hogyan jelenik meg a családban, a zenében, a hitoktatásban, az iskolákban, a médiában. A tanúságtételek közben a Páterrock együttes játszott magával ragadó énekeket. A program zárásaként Érsek atya intézett hozzánk néhány mondatot útravaló gyanánt, majd a Bazilika szép lassan kiürült, mi is elindultunk haza lelkünkben a hitünk erősödését elősegítő programok élményeivel.

Balogh Tamás