2019. június 16., Szentháromság vasárnapja

  • Jövő szombaton délelőtt az Egri Bazilikában Érsek atya pappá szenteli Pintér Bálint, Ríz Attila, Soltész Ádám, Resh András és Resh Tamás diakónusokat, valamint diákonussá szentel négy teológus kispapot.

  • Jövő vasárnap Úrnapja lesz. Kérjük, hogy az Úrnapi sátrak elkészítését az elmúlt évek gyakorlata szerint végezzék. Kérjük azt is, hogy a körmenetben az oltáriszentség előtt az elsőáldozó gyerekek virágszirmot szórjanak. Ők is, és a kedves hívek is hozzanak virágszirmot ez alkalomra. A fél 12-es szentmise elmarad.

  • Mához két hétre június 30-án templomunk búcsúünnepét tartjuk. A szentmisét Csókay Károly atya mutatja be. Az ünnepen a Balázs Ferenc kántor úr által szerzett mise ősbemutatója szólal meg. A szentmise után körmenetet tartunk. A körmenet végeztével a Millenniumi Terembe várjuk az egyházközség képviselőtestületének tagjait, a Mindszenti-templomkórust és a plébánia munkatársait. Kérjük az említetteket, a sekrestyében vegyék fel a Millenniumi terembe szóló meghívójukat. A fél 12-es szentmise a körmenet miatt ez alkalommal is elmarad.

  • Palánki Ferenc püspök atya e hét keddjén tartja ezüstmiséjét a Debreceni székesegyházba. A szentmise 18:00 órakor kezdődik.

  • Már most hirdetjük, hogy július hónapban a plébániai iroda csak délelőtt tart nyitva 9-től 12 óráig.

  • Mint azt már előzőleg is hirdettük, a Zárdakápolnában a szentségimádás a vakáció alatt szünetel. Szeptember 2-án hétfőn folytatódik.

  • Gratulálunk a kitüntetett tanulóknak! Különösképpen annak a fiúnak, akit Érsek atya tüntetett ki az Egri bazilikában. Mindnyájukat ajándék várja a szentmise után.

  • Pénteken este 9 órakor a Kálvárián az Opera Fesztivál keretében, Mascagni: Parasztbecsület c. egyfelvonásos operáját adják elő.