Szent Mihály főangyal

Szeptember 9-én lesz Szent Mihály főangyal ünnepe. Benne a legfőbb angyalt, Isten seregeinek vezérét, a sátán, a gonosz lélek elleni küzdelmünkben legfőbb oltalmazónkat tiszteljük.

2013. július 5-én délelőtt Ferenc pápa a Vatikán kertjében megáldott egy Szent Mihály szobrot. A szentelő imádságban Szent Mihály oltalmába ajánlotta a Vatikánt, és az egész Egyházat.

Nem első alkalom, hogy egy pápa Szent Mihály oltalmát kéri. 1888-ban XIII. Leó pápa rendelte el, hogy a szentmise végén mindenütt kérjék a hívek Szent Mihályt, hogy oltalmazza az Egyházat a gonoszság elleni küzdelemben. Minden oka megvolt arra, hogy az Egyházat Szent Mihály hathatós oltalmába ajánlja. Mi, magyarok, úgy gondoljuk, hogy az olasz nép mélyen vallásos. Az is – egyik része. A másik része pedig kimondhatatlanul gyűlöli az Egyházat. Ennek az a magyarázata, hogy a régi Római Birodalomba sok vad rabszolgát hurcoltak be, akiket felszabadítottak, de ezek nem lettek igazán keresztények, éltek a maguk vad ösztönei szerint, mint minden tisztességesnek, jónak, kereszténynek, Egyháznak ellenségei. Amikor XIII. Leó pápa elődjének, IX. Piusznak a koporsóját végleges temetkezési helyére szállították, a római csőcselék megdobálta a koporsót. Ez rendítette mg XIII. Leó pápát annyira, hogy elrendelje az imát Szent Mihály oltalmáért.

Most sincs másként. A Szentatyának rálátása van az egész világra, és ő látja, mennyire támad a gonoszság a világ minden helyén. De látjuk mi is. A rádió, tévé, újságok naponta tudósítanak arról, mennyire terjed a gonoszság. Hogy egyre jobban terjeszkedik. Szent Ágoston azt mondja egyik beszédében, hogy amint az igehirdetés elterjedt, úgy szűnt meg a gonosz lélek hatalma a világ felett. Igaz, ezt ő csak a megszállottság jelenségére mondja, de általában igaz. És fordítva is igaz: amint csökken az igehirdetés hatása, amint a társadalom veszíti el a hitét, úgy nő a gonoszság a világban. Egyre szörnyűbb vétkeket követnek el. Robbantanak fel ártatlan embereket, látszólag kiegyensúlyozott, békés emberek fegyvert fognak és vaktában lövöldözni kezdenek, a szemérem elleni vétkek elöntötték a világot, embereket fosztanak meg vagyonuktól, lakásuktól teljesen szabályosan, minden előírást gondosan betartva, csak az evangéliumot nem.

Az Egyház azt tanítja, hogy Jézus Krisztus megtörte a sátán hatalmát, És ez igaz is. Szent Ágoston azt mondja, hogy Jézus megkötözte a sátánt, az ő megváltói tevékenysége óta a sátán olyan, mint a láncra vert kutya, csak annak tud ártani, aki a láncon belülre megy. De hát az emberek kísértik sorsukat, kiteszik magukat a sátán támadásainak. Ahogyan Szent János apostol mondja: „A világosság a világra jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot.” Vagy egy másik helyen a Szentírásban: „Az emberek magukhoz édesgették a halált.” Gyermekkoromban Szolnokon láttam egy hatalmas vasúti karambolt: két tehervonat üközött össze egymással. Keresztbe állítottak nekik váltót, és szembe mentek egymással. Az Egyik mozdonyvezető észrevette a bajt, meghúzta a mozdony sípját, és a vonat kétségbeesett sivítással ment bele a másikba. A két mozdony egymásra ugrott, a tehervagonok, feltorlódtak, több az ütközőjével felfelé áll a másik vagonon, megint mások lent hevertek a vasúti töltés melletti árokban: látta, hogy halálba megy, de ment, mert nem tudott lefékezni. A sátán ösztönzésére sok ember, egy egész korszak így megy a pusztulásba, világosan látja, hogy elpusztítja saját magát, de nem tud megállni. Vakon megy a gonosz lélek ösztönzésére.

A sátán erős szellem, ha Isten nem adna nekünk segítséget az angyalok által, elpusztítaná az emberiséget. De van segítségünk.

Hívjuk segítségül Szent Mihályt, az angyalai seregek vezérét. Hogyan győzhetünk a gonosz lélek felett? Ha csatlakozunk Szent Mihályhoz, az angyali seregek vezéréhez. Szent Mihálynak a neve annyit jelent: Ki olyan, mint az Isten? Vagyis: Senki sincs olyan, mint az Isten. Mert a gonosz szellem lázadása abban áll, hogy többre akarja magát tartani Istennél. Izajás prófétánál olvashatunk a lázadó angyalok vezérének szelleméről: Felmegyek az égbe és a Magasságbeli trónja fölé helyezem a trónusomat. – Ezzel kitaszította magát Isten vonzásából. Szent Mihály pedig ellentéte: Isten nagyságának feltétlen elismerése.

Nem látjuk-e, hogy korunkban ma is ez a magukról megfeledkezett emberek szellemisége. Mindenki olyan nemű, – mondják, – amilyennek tartja magát. Aki férfinak tartja magát, az férfi, ha nőnek született is, aki nőnek tartja magát, nő, ha férfinak született is. A teremtő Isten hatalmát sajátítják ki maguknak. Ennek semmi értelme nincs, mert mindenki látja azt, hogy a nemek az elnevezés után nem változnak meg, de hát, akik ezt kitalálták, csak erőszakoskodnak a semmiért. Jajj annak, aki nem ért velük egyet!

Azért u. n. egyneműnek születettek is házasságot köthetnek egymással. Hogy az ilyen „házasságból” nem születnek utódok? A sátán éppen ezt akarja: el akarja pusztítani az emberiséget!

Már jeleztem, hogy a sátán erős szellem, sokkal erősebb, mint az ember. Aki Istenhez tartozik, annak azonban nem kell tőle félni. Ki kell nevetni az erőlködését. Le kell nézni, megvetni, semmibe venni. A sátán semmitől nem tart annyira, mint a semmibe vevéstől.

Ezt látta a pápa és ezért ajánlotta a Vatikánt, meg az egész Egyházat újra Szent Mihály főangyal oltalmába. Ne akarjunk Isten fölé kerekedni, mert aki nem engedelmeskedik Istennek, aki bűnt követ el, az lázad, az fölébe akar kerekedni Istenek. Ajánljuk inkább magunkat Szent Mihály oltalmába, és az ő szellemében nagy alázatossággal szolgáljuk Istent.

Szent Mihály főangyal, védelmezz minket küzdelemben!

Czakó István