Álláshirdetés

A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium (Miskolc) pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévtől matematika-fizika szakos tanári munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő Az állás betöltésének kezdete: 2020. augusztus 15. A munkavégzés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 6. Pályázati feltételek: ▪ egyetemi végzettség, ▪ büntetlen előélet, ▪ szakmai tudás, módszertani felkészültség. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: ▪ részletes szakmai önéletrajz, ▪ végzettséget igazoló okirat másolata, ▪ plébánosi vagy lelkészi ajánlás, ▪ erkölcsi bizonyítvány, ▪ a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez. A pályázat benyújtásának módja: ▪ Postai úton a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 6.), ▪ vagy elektronikus úton az igazgato@frater.hu e-mail címen keresztül. Határidő: 2020. június 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Tünde intézményvezető nyújt, a 46-412-024 telefonszámon, illetve az adott e-mail címen lehet érdeklődni. Egyéb információ az iskoláról a www.frater.hu honlapon található.