2023. május 7., Húsvét 5. vasárnapja

  1. Mai vasárnap anyák napja, a fél 9-es szentmisén köszöntjük/köszöntöttük az édesanyákat. Isten éltessen minden édesanyát és nagymamát! A 10 órai szentmise végén megtartjuk a búzaszentelés szertartását.
  2. Jövő vasárnap a fél 9-es szentmisén a mindszenti templomhoz tartozó gyermekek elsőáldozása lesz. Előtte szombaton 9 órától gyóntatás. Az első jobb- és baloldali padtömböt lefoglaljuk a gyermekek és szüleik számára. Ha a 10 órai szentmise valamennyivel később kezdődne, szíves elnézést és megértő türelmet kérünk.
  3. Ternyák Csaba érsek úr megbízása alapján rendkívüli áldoztatói megbízást kaptak Mónika nővér és Krisztina nővér. Teológiai tanfolyamuk elvégzésével pedig Horváthné Kovács Melinda lektori megbízást, Szőke Zoltán osztiáriusi megbízatást kapott Juhász Ferenc plébánostól.
  4. Ezentúl minden hónap első vasárnapján a délelőtt 10 órai szentmisét ünnepélyes asszisztenciával tartjuk. Templomunk énekkara és a liturgikus közreműködőkkel, nagyobb ünnepélyeséggel szeretnénk a szentmisét bemutatni. Ennek a megszervezésére Horváth Ferenc urat kérte fel a plébános. A diákmisét továbbra is -az iskolai időszakban- a Vörösmarty katolikus általános iskola közreműködésével és a hitoktatók szervezésével tartjuk. A fél 12-es szentmise pedig, a keresztelendő a megkeresztelt gyermekek és szüleik befogadásának a szentmiséje lesz.
  5. Ma 17:00 órakor „Isten a Szeretet” címmel irodalmi műsor tartanak a Millenniumi teremben a Versbarátok köre szervezésében. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt! A műsorban a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és a Lévay József Református Gimnázium tanulói énekelnek.
  6. Ma van az Egri Bazilikának, az egyházmegye főtemploma felszentelésének 186. évfordulója. Az egész egyházmegye számára ünnep, így minden templomban megemlékeznek róla, hétfőn.
  7. Szombaton a Boldogságos Szűz Mária fatimai megjelenésének az ünnepe lesz.