2022. november 6., évközi 32. vasárnap

  1. Mindszenti templomban minden hétköznap este fél 7-kor szentmisét mondunk az összes megholtért. Azokért ajánljuk fel, akiknek neveit felírják egy cédulára és az e célra szánt adománnyal együtt, borítékba zárva leteszik az oltár elé, vagy leadják a sekrestyében. Ezt november hónap bármely napján megtehetik. A szándékot a cédula leadásának napjától végezzük. Természetesen annak a szándékára is elvégezzük a szentmisét, aki a borítékba nem tud adományt tenni, de a cédulára fölírja a neveket és visszahozza azt.
  2. Elsőáldozás és a bérmálás időpontját rögzítettük és a szülőkkel megbeszéltük. Május 14-én lesz az elsőáldozás, és 21-én a bérmálás. Kérjük a gyerekeket, járjanak az előkészítő hittanra és a szentmisére. Minden gyereknek a lakóhelye szerintit plébánia-templomban kell elsőáldoznia és bérmálkoznia. Ha ez nehézségbe ütközik, Juhász Ferenc plébános atyához szíveskedjenek fordulni bizalommal.
  3. Már lehet a jövő esztendőre szentmisét íratni a plébánia irodán. A zsúfoltság elkerülése érdekében akik szentmisét mondatnak, már most jelezzék, vagy tegyék meg.
  4. Fráter György Katolikus Gimnázium nyílt napra várja a jelentkezni szándékozókat: a 4. osztályosokat november 23-án reggel 8 órára, a 8. osztályosokat 28-án reggel 8 órára. A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@frater.hu, Ez a hirdetés a bejáratnál is olvasható.
  5. Jövő vasárnap a szegények világnapja lesz. Ferenc pápa 2016-ban rendelte, hogy az évközi 33. vasárnapján emlékezzünk meg a szegényekről. Tudjuk ez ma igen összetett kérdés, de biztos, hogy vannak olyanok, akik szegényebbek, mint mi vagyunk. Keressük meg őket a közelünkben, és figyeljünk rájuk.