2020. december 6., Advent második vasárnapja

  • A Mindszenti Plébánia lelkipásztorai köszönik a sok részvétnyilvánítást, amelyet Nagy István atya halála és temetése kapcsán küldtek! Kérik a lelkipásztorok, hogy tartsák meg emlékezetükben István atyát és imádkozzanak lelkiüdvéért.
  • December 8-án szerdán Szeplőtelen fogantatás ünnepe lesz, fő ünnep! Szentmisék a Mindszenti templomban: Roráte reggel 6 óra, ünnepi 10 óra és este 6 óra.
  • Hétköznap, a hajnali misék után van gyónási lehetőség, és ugyancsak csütörtök, péntek szombat este fél 6-tól is a plébánia Tanácstermében.
  • Temetési szentmiséket a továbbiakban szombaton reggel 7 órakor végezzük összevontan, az azon a héten eltemetettek lelki üdvéért.
  • A Mindszenti Karitász közösség a szegények javára tartós élelmiszer adományt gyűjt! Az adományokat a Millenniumi teremben lehet leadni. Kérjük, a járványveszélyre tekintettel legyenek e téren is elővigyázatosak.
  • Szent Miklós püspök kéri, hogy a gyerekek maradjanak itt a templomban, mert szeretné őket megajándékozni egy kicsinyített hasonmásával. Sajnos a járványveszély miatt ő sem tud személyesen itt lenni.