2020. december 13., Advent 3. vasárnapja

  • Aki csak teheti, kapcsolódjon be a Roráte szentmisék közvetítésébe, a Mindszenti plébánia Facebook oldalán követhető, minden reggel 6 órakor. Azoknak, akik személyesen vesznek részt a hajnalimisén a szentmise után gyónási lehetőséget biztosítunk a plébánia tanácstermében. Ne hagyják az utolsó napokra a szentgyónást. Ugyancsak gyóntatás van csütörtök, péntek és szombat este fél 6-tól.
  • A Zárdakápolna sekrestyéjében, az esti fél 5-ös szentmisék után szintén lehetőség van a szentgyónás elvégzésére, karácsonyig minden nap.
  • Temetési szentmiséket a szombaton reggel 7 órakor végezzük összevontan, az azon a héten eltemetettek lelki üdvéért.
  • A Mindszenti Karitász közösség a szegények javára tartós élelmiszer adományt gyűjt! Az adományokat a Millenniumi teremben lehet leadni. Kérjük, a járványveszélyre tekintettel legyenek e téren is elővigyázatosak.
  • A karácsonyi templomdíszítésre és a karácsonyfákra elfogadunk pénzbeli adományt a sekrestyében.
  • Köszönjük azoknak, akik az elmúlt napokban átutalással rendezték egyházfenntartói járulékukat az elmúlt esztendőre, és azoknak is, akik ezután teszik hasonlóképpen.
  • A karácsony ünnepére való készületben ne feledkezzenek meg a lelkiekről, most ebben az esztendőben inkább az egyszerű ünneplésnek jött el az ideje. Sorsukat, gondjaikat, szeretteiket bízzák Szent József oltalmára, akit egy esztendőn keresztül különös pártfogónként tisztelhetünk, ugyanis Ferenc pápa december 8-ától Szent József évet hirdetett.
  • Terveink szerint december 24-én a következőképpen lesznek a Mindszenti templomi programok: 16:00 órakor „egyszerű betlehemes” játék a templomban, 17:00 óra vigília szentmise (szigorúan) a 65 év fölöttieknek, 20:00 karácsonyesti szentmise (szigorúan) a 65 év alattiaknak. Zárdakápolnában 16:30-kor karácsony előesti szentmise.