2018. március 11., nagyböjt 4. vasárnapja

1. Vasárnap a ½ 9-es szentmise után a passiójátékban szereplők részére lesz próba a Millenniumi Teremben, jövő héten hétfőn ½ 6-tól, szerdán 6-tól és pénteken 5 órától lesznek még próbák.

3. Nagyböjt során minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

4. Hálás szívvel köszönjük a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait, melyeket egyházközségünk Karitász-csoportja fog eljuttatni a rászoruló családoknak!

5. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz templomainkban a Szentföld javára. Ugyancsak jövő vasárnap, 16 órai kezdettel mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben a szokott rend szerint. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!

6. Nagyböjti háromnapos lelkigyakorlat lesz templomunkban március 16-án, 17-én és 18-án, jövő pénteken, szombaton és vasárnap, az esti szentmisék keretében. A lelkigyakorlatot Ft. Liga Konrád mezőkövesdi újmisés káplán atya tartja. Nagyböjti készületünk fontos eleme a lelkigyakorlat, jöjjünk minél többen és vigyük el hírét családtagjainknak és barátainknak is!

7. Jövő héten kedden a Szentatya, Ferenc pápa megválasztásának, csütörtökön pedig a főpásztorunk, Ternyák érsek úr kinevezésének évfordulója lesz. Imádkozzunk a pápáért és egyházmegyénk főpásztoráért.

8. Szívesen fogadunk adományokat a szent sír és templomunk húsvéti díszítésére.

9. A Plébánia természetkedvelő csoportja, kirándulást szervez március 17-én (szombaton) a Bükkbe. Találkozó: ¼ 9-kor a Plébánia udvarán! Mindenki hozzon magával enni-, innivalót, bérletet vagy 4 db. autóbuszjegyet.

10. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. Az előző évekhez képest újdonság, hogy a 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. A Magyar Katolikus Egyház részére idén megtett 1 % felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok kiemelten fontosak, mert azok a következő években is érvényesek lesznek. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.