2018 március 18., nagyböjt 5. vasárnapja

1. Ma (vasárnap) a ½ 9-es szentmise után a passiójátékban szereplők részére lesz próba a Millenniumi Teremben, jövő héten kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 6 órától, szombaton pedig 2 órától lesznek még próbák.

2. A mai szentmiséken a Kedves Hívek perselyadományai a Szentföld javát szolgálják. Hálás szívvel köszönjük!

3. Ma délután 16 órától mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben a szokott rend szerint.

4. Holnap (hétfő) Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe lesz. Ezen a napon reggel 7-kor, délelőtt 10-kor és este ½ 7-kor lesznek ünnepi szentmisék templomunkban.

5. Nagyböjt során minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

6. Jövő vasárnap Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap lesz, amellyel elkezdődik a nagyhét. A gyermekek virágvasárnapi passió-játék előadása 16 órakor kezdődik a Millenniumi Teremben. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket!

7. A nagyhéten hétfőn, kedden és szerdán délután három órától este hatig a Minorita templomban lesz gyóntatási ügyelet. Templomunkban nagypénteken és nagyszombaton reggel 9 órától 12 óráig lesz gyóntatás.

8. Szívesen fogadunk adományokat a szent sír és templomunk húsvéti díszítésére.

9. Március 28-án, szerdán délelőtt 9-11 óra között a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Weöres Sándor Tagóvodája óvodába csalogató nyílt napot tart, melyre szeretettel hívják és várják a kedves szülőket és a gyermekeket.

10. Szeretettel kérjük a Kedves Testvéreket, hogy jelentsék azokat az idős, beteg hozzátartozóikat, ismerőseiket, akik nem tudnak eljönni a templomba, de húsvét közeledtével szeretnének szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulni. Név, cím és telefonszám megadását kérjük a sekrestyében vagy az irodában.

11. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. Az előző évekhez képest újdonság, hogy a 2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. A Magyar Katolikus Egyház részére idén megtett 1 % felajánlásáról szóló rendelkező nyilatkozatok kiemelten fontosak, mert azok a következő években is érvényesek lesznek. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”