2017. március 5., Nagyböjt első vasárnapja

1. Március 5-én,vasárnap, a ½ 9-es szentmise után a passiójátékban szereplők részére lesz szereposztás és olvasópróba. Jövő héten pénteken, 17 órától tartunk még próbát.

2. Hamvazószerdán elkezdődött a nagyböjti szent idő. A szerdai szentmisékben a hamvazás szertartását fogjuk végezni. A mai szentmisék végén is végezzük a hamvazás szertartását azok számára, akik nem részesültek benne.

3. Nagyböjt során minden pénteken ½ 6-tól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

4. Katolikus iskolánk hirdetései:

Megüresedő gazdaságvezetői álláshelyre hirdet pályázatot a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Mérlegképes könyvelői végzettségű jelentkezőket várunk, plébánosi ajánlás szükségeltetik.

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolában 2017. március 10-én (jövő pénteken), 16 órától Gergely-járással egybekötött iskolakóstolgató foglalkozást tartanak. Az alkalomra várják a leendő első osztályosokat és szüleiket.

5. Jó szívvel ajánljuk a Kedves Hívek figyelmébe a Vigasztalás imakönyve című kiadványt, mely a Biblia nyomán megfogalmazott imádságokat tartalmaz. Megtekinthető és megvásárolható a sekrestyében és az irodában. Ára 500 Ft.

6. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.