2017. február 19., évközi 7. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

  • szerda: Szent Péter apostol székfoglalása

  • csütörtök: Szent Polikárp püspök és vértanú

  • péntek: Szent Mátyás apostol

  • szombat: Szűz Mária szombatja

2. Február 19-én délután 16 órai kezdettel mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben.

3. Február 25-én, jövő szombaton, délelőtt ½ 10-től délután ½ 3-ig, ministráns farsangot tartunk a Millenniumi Teremben. Ebédet biztosítunk. Lesz játék, zene, vetélkedés és jó kedv. Szeretettel várjuk a gyerekeket.

4. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára, így a Kedves Hívek perselyadományait mi is erre a célra fogjuk továbbítani.

5. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola állást hirdet szakács állás betöltésére. A pályázatokat, amelyekhez plébánosi ajánlást kérünk csatolni, kérjük személyesen eljuttatni az iskolába.

6. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoportja szervezésében február 21-én, kedden, 16 órától „A kommunista diktatúra szorításában, a malenkij robot Észak-Magyarországon” címmel tart előadást Majorszki András, a Fráter György Katolikus Gimnázium dísztermében. Közreműködik a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kamara kórusa.

7. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni. Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A második 1% felajánlható a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

8. Egyházközségünk volt káplánja Juhász Zoltán úgy döntött, hogy a továbbiakban a civil életben szeretne boldogulni és miután szolgálati helyét elhagyta, érsek atya elmozdította minden eddigi beosztásából, visszavonta gyóntatási joghatóságát és eltiltotta minden papi működés végzésétől.