2017. január 1., Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe

1. A hét jeles ünnepei:

  • hétfő: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók

  • péntek: Urunk megjelenése, Vízkereszt

2. Vízkereszt napja parancsolt ünnep, templomunkban (elsőpéntek lévén) reggel ½ 7-kor, 7-kor, ¾ 8-kor és este ½ 7-kor lesz ünnepi szentmise. Jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepét üli Anyaszentegyházunk.

3. Január 6-án és 7-én, pénteken és szombaton, újra várjuk a leendő elsőáldozókat és bérmálkozókat hittanórára a plébániára.

4. Akik szeretnék kérni a házszentelés szentelményét és szívesen megáldatnák otthonukat, kérjük jelezzék szándékukat a sekrestyében vagy az irodában. Név, cím és telefonszám megadását kérjük.

5. A főbb változó ünnepek időpontjai 2017-ben:

  • Hamvazószerda: március 1.

  • Húsvét: április 16.

  • Urunk mennybemenetele: május 25.

  • Pünkösd: június 4.

  • Úrnapja: június 18.

  • Templombúcsú (a felújított templom megáldása): július 2.

  • Krisztus Király vasárnapja: november 26.

6. Januártól megszűnnek a hétköznap reggeli második, ½ 8-kor kezdődő szentmisék. Kivételt képeznek a temetéshez kapcsolódó szentmisék, melyeket továbbra is lehet íratni. Kérjük a Kedves Hívek megértését!

7. Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívánunk minden Kedves Testvérünknek! Bízzuk újra életünket Krisztusra!