2016. december 25., Karácsony

1. A hét jeles ünnepei:

  • hétfő: Szent István első vértanú
  • kedd: Szent János apostol és evangélista
  • szerda: Aprószentek
  • péntek: A Szent Család: Jézus, Mária és József

2. Urunk születésének ünnepén hálás szívvel köszönjük meg mindazok munkáját és adományait, akik hozzájárultak ahhoz, hogy templomunk karácsonyi díszbe öltözzön és ezzel kicsit mindnyájunk karácsonyát szebbé varázsolták. Isten fizessen meg Nekik jóságukért!

3. Holnap, karácsony másnapján, templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon a Zárda-kápolnában lesz még szentmise 17 órakor. Ugyancsak holnap17 órától lesz a Mindszenti Kórus hagyományos karácsonyi, zenés áhítata.

4. December 30-án, pénteken, Szent Család ünnepén, az este ½ 7-kor kezdődő szentmise keretében tartjuk a jubiláns házaspárok megáldását.

5. Szombaton az esztendő utolsó napja lesz. Délután 1740 – től Jézus Neve litániát imádkozunk, az év végi hálaadás pedig 18 órakor kezdődik. Éjfélkor templomi imádsággal és szentségi áldásban részesülve lépünk át az Úr 2017. esztendejébe. A Zárda-kápolnában 17 órakor kezdődik az év végi hálaadás.

6. A Miskolc-Görömbölyi Egyházközség szentségimádási napja december 31-én lesz 9-től 15 óráig, melynek keretében egyházközségünk 12 órától 13 óráig vezeti az imádságot.

7. Kolping családunk óévbúcsúztató Szilveszteri bált rendez december 31-én, a hálaadó szentmise után, a Millenniumi Teremben.

8. Vasárnap Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának főünnepe lesz.

9. Megjelent az egri kispapok Gaudete című kiadványa, megvásárolható a sekrestyében.

10. A Kedves Hívek karácsonyi perselyadományait az egri papkézés céljaira fordítjuk. Hálásan köszönünk a nevükben is minden adományt!

11. Idén már nem lesznek plébániai hittanórák. Legközelebb január 6-án és 7-én várjuk a leendő elsőáldozókat és bérmálkozókat a plébániára.

12. Jövőre megszűnnek a hétköznap reggeli második, ½ 8-kor kezdődő szentmisék. Kivételt képeznek a temetéshez kapcsolódó szentmisék, melyeket továbbra is lehet íratni. Kérjük a Kedves Hívek megértését!

13. Istentől megáldott, örömteli és szeretetteljes karácsonyt kívánunk minden Kedves Testvérünknek! Legyen Dicsőség mennyben az Istennek és a Földön békesség minden jó szándékú embernek!