2017. december 3., Advent 1. vasárnapja

1. A hét jeles ünnepei:

  • szerda: Szent Miklós püspök

  • csütörtök: Szent Ambrus püspök és egyháztanító

  • péntek: A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

2. Ma elkezdődött a karácsonyi előkészület ideje, az adventi szent idő. Advent hétköznapjain hajnali roráte szentmisék lesznek reggel hat órától. A második szentmise hét órakor kezdődik. Buzdítjuk a Kedves Híveket a hajnali szentmiséken való részvételre! Pénteken, Szeplőtelen Fogantatás főünnepén reggel 6-kor és 7-kor, délelőtt 10-kor, valamint este ½ 7-kor lesz ünnepi szentmise templomunkban.

3. Az előttünk álló héten csütörtökön este 6 órától és pénteken este 5 órától lesz pásztorjáték próba a Millenniumi Teremben.

4. Jövő vasárnap, a fél kilences szentmise után Szent Miklós püspököt várjuk a Millenniumi Terembe, ahol a gyermekeknek ajándékot oszt. A Vörösmarty Iskola diákjai rövid műsorral, a tantestület tagjai pedig agapéval kedveskednek nekünk. Mindezek közben és után meglepetés program is lesz a gyerekeknek. Szeretettel hívunk mindenkit! Ugyancsak jövő vasárnap, délután 5 órától 6 óráig orgonahangverseny lesz templomunkban.

5. Az adventi háromnapos lelkigyakorlat december 15-16-17-én lesz templomunkban, az este fél hétkor kezdődő szentmisék keretében. Az idei lelkigyakorlatot Ft. Veres Zoltán homrogdi plébános fogja tartani. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

6. A hagyományokhoz híven december 17-én, az örvendezés vasárnapján, az esti szentmise után közös együttlétre hívjuk a plébánia munkatársait, a képviselőtestületi tagokat és az énekkar tagjait a Millenniumi Terembe. A meghívók átvehetők a sekrestyében.

7. A Mindszent Kolping Család következő összejövetele december 10-én, vasárnap, 17 órakor lesz a plébánia dísztermében! Minden érdeklődőt és tagot szeretettel várunk. Kolping családunk óévbúcsúztató Szilveszteri bált rendez december 31-én, a hálaadó szentmise után, a Millenniumi Teremben. Részletekről a bejárati ajtón elhelyezett tájékoztatón olvashatnak, jegyek az irodában és a sekrestyében vásárolhatók.

8. Plébániánk Karitász Csoportja december 10-től 17-ig várja a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait, melyek elhelyezhetőek a sekrestyében vagy az irodában. Ugyanakkor szívesen fogadunk információt a plébániánk területén élő rászoruló családokról is.

9. Kérjük a Kedves Híveket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, ismerőseiket, akik az ünnep alkalmából szeretnének szentségekhez járulni, jelentsék a szentmisék után a sekrestyében vagy az irodában név, cím és telefonszám megadásával.

10. Templomunk karácsonyi díszítésére szívesen fogadunk adományokat a sekrestyében és az irodában.