2016. január 24., évközi 3. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

  • hétfő: Szent Pál apostol megtérése
  • kedd: Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök
  • csütörtök: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
  • szombat: Szűz Mária szombatja

2. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Miskolci Csoportja szervezésében január 26-án, kedden, 17 órától „A szerzetesek éve” címmel tart előadást P. Forrai Tamás S. J, a Jezsuita Rend tartományfőnöke, a Fráter György Katolikus Gimnázium dísztermében. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak!

3. Január 30-án, szombaton, 19 órai kezdettel farsangi ifjúsági batyus mulatság lesz a Millenniumi Teremben. Részletek az üvegajtón elhelyezett plakáton olvashatók.

4. Január 31-én, vasárnap, 17 órától Keresztény Irodalmi Szalon lesz a Millenniumi Teremben. Egy zenés-dalos-verses órára invitálunk minden kedves érdeklődőt, melyet január hónap jeles eseményei kapcsán állít össze az Éltető Lélek Irodalmi Kör.

5. Köszönetet mondunk a Kedves Hívek perselyadományaiért, melyekkel püspöki konferenciánk múlt heti rendelkezése értelmében a szülőföldjükről elüldözött, de mégis annak közelében maradt menekültek gyermekeinek az iskoláztatását támogatták!

6. Hálás szívvel köszönjük a Kedves Hívek nagylelkű adományait, melyekkel templomunk felújítását támogatták! Továbbra is szeretettel várjuk az adományokat az irodában és a sekrestyében, illetve a kihelyezett sárga csekkeken.

7. Kedves templomunk a felújítás alatt is egész nap nyitva van és várja az ide betérni vágyókat. Szeretettel kérünk mindenkit, hogy imádkozzanak templomunk megújulásának sikeréért. A kényelmetlenségek miatt türelmet és megértést kérünk!