2016. december 4., Advent 2. vasárnapja

1. A hét jeles ünnepei:

  • kedd: Szent Miklós püspök

  • szerda: Szent Ambrus püspök és egyháztanító

  • csütörtök: A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

2. Advent hétköznapjain hajnali roráte szentmiséket tartunk reggel hat órától. A második szentmise hét órakor kezdődik. Buzdítjuk a Kedves Híveket a hajnali szentmiséken való részvételre! Csütörtökön, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén reggel 6-kor és 7-kor, valamint este ½ 7-kor lesz ünnepi szentmise. Csütörtökön és pénteken nap közben az állványbontási munkálatok miatt templomunk zárva lesz.

3. Az adventi háromnapos lelkigyakorlat december 9-10-11-én, jövő pénteken, szombaton és vasárnap lesz templomunkban, az este fél hétkor kezdődő szentmisék keretében. Az idei lelkigyakorlatot Ft. Schönberger Ferenc nyugalmazott esperes-plébános fogja tartani, aki jelenleg az egri bazilika kisegítő lelkészeként szolgál egyházmegyénkben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

4. Jövő vasárnap, a fél kilences szentmise után Szent Miklós püspököt várjuk a Millenniumi Terembe, ahol a gyermekeknek ajándékot oszt. A Vörösmarty Iskola diákjai rövid műsorral, a tantestület tagjai pedig agapéval kedveskednek nekünk. Mindezek közben és után meglepetés program is lesz a gyerekeknek. Szeretettel hívunk mindenkit!

5. A hagyományokhoz híven jövő vasárnap, az örvendezés vasárnapján, az esti szentmise után közös együttlétre hívjuk a plébánia munkatársait, a képviselőtestületi tagokat és az énekkar tagjait a Millenniumi Terembe. A személyre szóló meghívók átvehetők a szentmisék után a sekrestyében.

6. Ugyancsak jövő vasárnap, délután 4 órai kezdettel mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben.

7. Templomunk karácsonyi díszítésére szívesen fogadunk adományokat a sekrestyében és az irodában. Ugyancsak örülünk minden fenyőfa felajánlásnak.

8. December 30-án, Szent Család ünnepén, megáldjuk a jubiláló házaspárokat. Várjuk a jubiláns házastársak jelentkezését az irodában és a sekrestyében!

9. A Mindszent Kolping Család következő összejövetele december 11-én, vasárnap, 17 órakor lesz a plébániaépület hittantermében! Minden érdeklődőt és tagot szeretettel várunk. Kolping családunk óévbúcsúztató Szilveszteri bált rendez december 31-én, a hálaadó szentmise után, a Millenniumi Teremben. Részletekről az üvegajtón elhelyezett tájékoztatón olvashatnak, jegyek az irodában és a sekrestyében vásárolhatók.

10. Kérjük a Kedves Híveket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, ismerőseiket, akik az ünnep alkalmából szeretnének szentségekhez járulni, jelentsék a szentmisék után a sekrestyében vagy az irodában név, cím és telefonszám megadásával.

11. Megjelent egyházközségünk kiadványának legújabb, adventi száma. Vigyük, olvassuk, terjesszük.

12. December 4-én, délután 15 órától az Éltető Lélek Irodalmi Kör előadása lesz a Millenniumi Teremben „Krisztusra várunk” címmel, 18 órától pedig barokk furulya koncertet tartanak a Zárda-kápolnában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!