2016. december 11., Advent harmadik vasárnapja

1. A hét jeles ünnepei:

  • kedd: Szent Lúcia szűz és vértanú

  • szerda: Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító

2. Advent hétköznapjain hajnali roráte szentmiséket tartunk reggel hat órától. A második szentmise hét órakor kezdődik. Buzdítjuk a Kedves Híveket a hajnali szentmiséken való részvételre!

3. 11-én, a fél kilences szentmise után Szent Miklós püspököt várjuk a Millenniumi Terembe, ahol a gyermekeknek ajándékot oszt. A Vörösmarty Iskola diákjai rövid műsorral kedveskednek. Mindezek közben és után meglepetés program is várja a gyerekeket. Szeretettel hívunk mindenkit!

4. A hagyományokhoz híven 11-én, az esti szentmise után közös együttlétre hívjuk a plébánia munkatársait, a képviselőtestületi tagokat és az énekkar tagjait a Millenniumi Terembe.

5. Jövő héten hétfőn és szerdán 18 órától, pénteken pedig 17 órától pásztorjáték próba lesz a Millenniumi Teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket.

6. 18-án, vasárnap, délután 4 órai kezdettel mocorgós szentmise lesz a Millenniumi Teremben.

7. Templomunk karácsonyi díszítésére szívesen fogadunk adományokat a sekrestyében és az irodában. Ugyancsak örülünk minden fenyőfa felajánlásnak.

8. A Mindszent Kolping Család következő összejövetele 11-én, 17 órakor lesz a plébániaépület hittantermében! Minden érdeklődőt és tagot szeretettel várunk. Kolping családunk óévbúcsúztató Szilveszteri bált rendez december 31-én, a hálaadó szentmise után, a Millenniumi Teremben. Részletekről az üvegajtón elhelyezett tájékoztatón olvashatnak, jegyek az irodában és a sekrestyében vásárolhatók. „Szállást keres a Szent Család” imaórát tartunk december 15-én, csütörtökön, 18 órától a plébánia dísztermében, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Testvéreket.

9. Kérjük a Kedves Híveket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, ismerőseiket, akik az ünnep alkalmából szeretnének szentségekhez járulni, jelentsék a szentmisék után a sekrestyében vagy az irodában név, cím és telefonszám megadásával.

10. December 22-23-24-én, 9-től 12 óráig, karácsonyi gyóntatási ügyelet lesz templomunkban. A minorita templomban pedig december 21-22-23-án, 15 és 18 óra között várja karácsonyi gyónási lehetőség a Kedves Híveket.

11. December 26-án, 17 órától, a Mindszenti Kórus hagyományos karácsonyi, zenés áhítata lesz templomunkban.

12. December 30-án, Szent Család ünnepén, megáldjuk a jubiláló házaspárokat. Várjuk a jubiláns házastársak jelentkezését az irodában és a sekrestyében!

13. Kozák Pál állandó diakónus testvérünk december 6-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Pali bácsi temetése december 12-én, hétfőn, 12 órakor lesz a Mindszenti Temetőben. Lelki üdvéért engesztelő szentmisét mutatunk be ugyancsak hétfőn, 17 órai kezdettel a selyemréti templomban. Nyugodjék békességben, Jézus, Mária Szent Nevében!