2015. március 22., nagyböjt 5. vasárnapja

1. A vasárnapi (március 22.) fél 9-es szentmise után a Passiójáték próbája lesz a Millenniumi Teremben. Jövő héten hétfőn, szerdán és pénteken lesznek még próbák este 6 órától ugyanott. A főpróba szombaton 14 órakor kezdődik.

2. Vasárnap, március 22-én délután lesz a városi keresztút, mely három órakor indul a Szent Anna templomból és templomunkban ér véget.

3. Vasárnap (március 22.), hétfőn és kedden az este fél hétkor kezdődő szentmisék keretében Ft. Galo Gábor szirmabesenyői plébános atya, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense tart nagyböjti lelkigyakorlatot templomunkban. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket!

4. Március 25-én, szerdán, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz. Templomunkban reggel 7-kor, délelőtt 10-kor és este fél 7-kor lesznek ünnepi szentmisék.

5. Pénteken este fél hattól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

6. Március 28-án, jövő szombaton, 18 órától Irodalmi Szalon lesz a Millenniumi Teremben. Egy zenés-dalos-verses órára invitálunk minden kedves érdeklődőt, melyet március hónap jeles eseményei kapcsán állít össze az Éltető Lélek Irodalmi Kör. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

7. Jövő vasárnap (március 29-én) Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap lesz, amellyel elkezdődik a nagyhét. A gyermekek virágvasárnapi passió-játék előadása 16 órakor kezdődik a Millenniumi Teremben. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket!

8. Szeretettel kérjük a Kedves Testvéreket, hogy jelentsék azokat az idős, beteg hozzátartozóikat, ismerőseiket, akik nem tudnak eljönni a templomba, de húsvét közeledtével szeretnének szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulni. Név, cím és telefonszám megadását kérjük a sekrestyében vagy az irodában.

9. A Szent sír díszítésére köszönettel fogadjuk a Kedves Hívek adományait.