2015. március 15., nagyböjt 4. vasárnapja

1. Vasárnap (március 15-én) a fél 9-es szentmise után a Passiójáték próbája lesz a Mellenniumi Teremben. Jövő héten szombaton 12 órakor lesz még próba ugyanott.

2. Kolping családunk tagjai, a hittanos fiatalokkal és a plébánia híveivel, közös keresztúti ájtatosságot tartanak ma (holnap) délután 15 órától a Kálvária dombon. Gyülekező a Plébánia udvarán 14. 45-kor. Mindenkit szeretettel várunk!

3. Március 19-én, csütörtökön, Szent Józsefnek, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe lesz. Az este fél 7-kor kezdődő szentmisében megáldjuk az édesapákat.

4. Pénteken este fél hattól keresztúti ájtatosságot végzünk templomunkban.

5. 2015. március 20-án, pénteken 16 órától Nagyböjti elmélkedésre és a 20 éves Éltető Lélek Alapítvány jubileumi megemlékezésére várják a Kedves Híveket a Minorita Templomba. A műsorban fellép Jókai Anna, Pitti Katalin és az Irodalmi Kör tagjai.

6. A Plébánia természetkedvelő csoportja, kirándulást szervez 2015. március 21-én (szombaton) a Bükkbe. Találkozó: ¼ 9-kor a Plébánia udvarán! Mindenki hozzon magával enni- innivalót, bérletet vagy 4 db. autóbuszjegyet. Mindenkit szeretettel várunk!

7. Március 22-23-24-én (vasárnap, hétfő, kedd) az este fél hétkor kezdődő szentmisék keretében Ft. Galo Gábor szirmabesenyői plébános atya, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense tart nagyböjti lelkigyakorlatot templomunkban. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket!

8. Idén is lesz városi keresztút, mely március 22-én, vasárnap délután három órakor indul a Szent Anna templomból és templomunkban ér véget.

9. Hálás szívvel mondunk köszönetet a Kedves Hívek perselyadományaiért, amivel a nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyar testvéreink megsegítéséhez járultak hozzá. Ugyancsak köszönetet mondunk az élelmiszer adományokért. Isten fizesse meg jóságukat!

10. Szeretettel kérjük a Kedves Testvéreket, hogy az előttünk álló héten jelentsék azokat az idős, beteg hozzátartozóikat, ismerőseiket, akik nem tudnak eljönni a templomba, de húsvét közeledtével szeretnének szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járulni. Név, cím és telefonszám megadását kérjük a sekrestyében vagy az irodában.

11. A Miskolc-Hejőcsabai Római Katolikus Egyházközség templombúcsúja március 22-én, 11 órakor lesz. Az ünnepi szentmisét Ft. Kalna Zsolt minorita tartományfőnök celebrálja. Március 21-én, szombaton, szentségimádási nap lesz ugyancsak Hejőcsabán. A mi egyházközségünk imaórája 12 órakor kezdődik.