2015. március 29., Virágvasárnap

1. Március 29-én, vasárnap délután 16 órától lesz a gyermekek Passiójátéka a Millenniumi Teremben. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

2. Virágvasárnappal elkezdődik a nagyhét. Hétfőn, kedden és szerdán délután három órától a Minorita templomban lesz gyóntatási ügyelet. Templomunkban nagycsütörtökön reggel 7 órától 8 óráig, nagypénteken és nagyszombaton reggel 9 órától 12 óráig lesz gyóntatás.

3. A Szent Háromnap szertartásai a következő időpontokban lesznek:

Nagycsütörtökön reggel hét órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk. Az utolsó vacsora szentmiséje este fél hétkor kezdődik.

Nagypénteken reggel hét órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk, délután három órakor keresztutat végzünk, a nagypénteki szertartás pedig este fél hétkor kezdődik.

Nagyszombaton reggel hét órakor Jeremiás siralmait imádkozzuk, a húsvéti vigília ünneplése pedig este 8 órakor kezdődik.

Az esti szertartások előtt fél hattól gyóntatás is lesz mindhárom napon.

A Zárdában a szertartások a Szent Háromnapban este 5 órakor kezdődnek.

4. Mához egy hétre Urunk feltámadásának ünnepe, Húsvét lesz. Húsvétvasárnap az ünnepi szentmisék mindenütt a szokott időpontokban kezdődnek. Templomunkban a reggel 7 órai szentmisét követően ételszentelés lesz, melynek keretében megáldjuk a hagyományos húsvéti étkeket.

5. Húsvéthétfőn templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon a Kálvárián nem lesz, a Zárdában pedig csak este 5 órakor lesz szentmise.