2015. február 22., Nagyböjt 1. vasárnapja

1. A hét jeles ünnepei:

  • kedd: Szent Mátyás apostol

2. Február 22-én, 23-án és 24-én, este 18. órától Snell György esztergom-budapesti segédpüspök tart városi nagyböjti lelkigyakorlatot a Minorita templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

3. Február 22-én van egyházközségünk szentségimádási napja. Délután egy órakor lesz szentségkitétel, az imaórákat az egyes egyházközségek tagjai végzik, majd este hat órakor lesz szentségbetétel. A mi egyházközségünk délután öt órától vezeti az imádságot, kérem az imacsoportokat és lelkiségi mozgalmak tagjait, hogy vegyünk részt egyházközségünk imaóráján. Az egyházközségek óránkénti beosztása az üvegajtón olvasható.

4. A vasárnapi (február 22.) szentmisék után szeretettel várjuk a húsvéti misztériumjátékban szerepelni vágyó gyerekek és fiatalok jelentkezését. Feliratkozni a sekrestyében lehet.

5. Február 22-én országszerte gyűjtés van a katolikus iskolák javára, így a Kedves Hívek perselyadományait mi is erre a célra fogjuk továbbítani. Hálásan köszönünk minden kedves adományt az iskoláinkban tanuló gyermekek nevében is!

6. Február 28-án, 17 órától Irodalmi Szalon lesz a Millenniumi Teremben. Egy zenés-dalos-verses órára invitálunk minden kedves érdeklődőt, melyet a hónap jeles eseményei kapcsán állít össze az Éltető Lélek Irodalmi Kör.

7. A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola az iskolába készülő óvodások családjának be szeretne mutatkozni. Ezért szeretettel hívja a gyerekeket foglalkozásra, a szülőket tájékoztatóra pénteken, február 27-én délután 4 órára az iskolába.

8. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák.Tecnikai szám: 0011

Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak és buzdítsam híveinket az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére, amely elsősorban az egyházközségek anyagi alapját hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A másik 1% felajánlását javasoljuk a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

9. A vasárnapi (február 22.) szentmisék végén a hamvazás szertartását fogjuk végezni azok számára, akik hamvazószerdán nem tudtak részt venni a szentmisén.