2015. február 15., évközi 6. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

  • szerda: Hamvazószerda – szigorú böjti nap

2. Február 18-án, hamvazószerdán elkezdődik a nagyböjti szent idő. A szerdai szentmisékben a hamvazás szertartását fogjuk végezni. Azok számára, akik nem jutnak el ezen a napon szentmisére, a jövő vasárnapi szentmiséken is lesz hamvazás. Hamvazószerda szigorú böjti nap, ami hústilalmat és maximum háromszori étkezést, egyszeri jóllakással követel meg tőlünk. Ezen a napon a reggeli fél nyolcas szentmise elmarad.

3. Jövő héten kedden, 17 órától, Karitász-gyülés lesz a plébánián.

4. Február 18-án, szerdán az esti szentmise és hamvazás után, fél 8-tól ifjúsági szentségimádás lesz templomunkban. Ugyanebben az időpontban a világ számos pontján imádkoznak együtt fiatalok az oltáriszentség előtt. Kezdjük a nagyböjtöt mi is a szentségi Jézus imádatával minél többen. Szeretettel hívunk és várunk minden fiatalt!

5. Február 21-én, szombaton, Ifjúsági Találkozó lesz Sajópálfalán a helyi zarándokházban. Szeretettel hívnak és várnak minden 17 és 30 év közötti érdeklődőt. Részletek az üvegajtón.

6. Február 22-én, vasárnap lesz egyházközségünk szentségimádási napja. Délután egy órakor lesz szentségkitétel, az imaórákat az egyes egyházközségek tagjai végzik, majd este hat órakor lesz szentségbetétel. A mi egyházközségünk délután öt órától vezeti az imádságot, kérem az imacsoportokat és lelkiségi mozgalmak tagjait, hogy vegyünk részt egyházközségünk imaóráján. Az egyházközségek óránkénti beosztása az üvegajtón olvasható.

7. Február 22-én, vasárnap, a 10 órai szentmisét Palánki Ferenc püspök atyánk mutatja be a bűncselekmények áldozataiért, február 22., a bűncselekmények áldozatainak világnapja alkalmából.

8. Ugyancsak február 22-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára, így a Kedves Hívek perselyadományait mi is erre a célra fogjuk továbbítani.

9. Február 22-23-24-én (vasárnap, hétfőn és kedden) este 18. órától Snell György esztergom-budapesti segédpüspök tart városi nagyböjti lelkigyakorlatot a Minorita templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

10. Érsek atya szavait tolmácsoljuk:

Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben a személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Katolikus Egyház kapja meg. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák.Tecnikai szám: 0011

Lehetőség van a személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak és buzdítsam híveinket az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére, amely elsősorban az egyházközségek anyagi alapját hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

A másik 1% felajánlását javasoljuk a Mindszenti Kolping Család Közhasznú Egyesület részére.

11. A Mindszent Kolping Család az elmúlt évekhez hasonlóan, nyári HITTANTÁBORT szervez. A tábor ideje: 2015. június 29. (hétfő) – július 06. (hétfő). Helye: Abádszalók, Kolping-ház. Részletek az üvegajtón elhelyezett plakáton, illetve a Kolping Család honlapján olvashatók.