2014. november 9., évközi 32. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

  • hétfő: Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító emléknapja
  • kedd: Tours-i Szent Márton püspök emléknapja
  • szerda: Szent Jozafát püspök és vértanú emléknapja
  • csütörtök: Magyar szentek és boldogok emléknapja
  • szombat: Szűz Mária szombatja

2. Kedden este hét órára várjuk a katekumen csoport tagjait a plébánia hittantermébe. Ugyancsak kedden, 17 órától karitász gyűlés lesz a Glória épületben.

3. Szerdán folytatódik a városi katekézis. Az idei év témája a „Nyolc boldogság”. Az ötödik előadást november 12-én, szerdán, este 18 órától Balog Gyula atya, újdiósgyőri plébános tartja „Boldogok, az irgalmasok…” címmel. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

4. November 14-én, pénteken, Miskolcra érkezik az ifjúsági világtalálkozók keresztje. A délután folyamán 14.45-től gyülekező a Minorita templomnál, 15 órakor indulunk gyalogos körmenettel a Minorita templomtól a Mindszent felé. Négy állomást beiktatva érkezünk meg 16 órára a Mindszenti templomba. Itt ifjúsági imaórák és gitáros énekek keretében imádkozunk. Este 18.30-kor szentmisét mutat be Palánki Ferenc püspök atya, a szentmise után pedig énekes virrasztás lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, különösképp a fiatalokat! Az ifjúsági énekkar tagjait is a templomba várjuk péntek este!

5. Az elsőáldozásra készülő gyermekeket pénteken 16.15-től vagy szombaton 9 órától, a leendő bérmálkozókat szombaton 11 órától várjuk a plébánia hittantermében. Szombaton 10 órától ministráns foglalkozásra várjuk a jelenlegi és leendő ministránsokat.

6. Kedves Testvérek! Hálásan mondok köszönetet mindazoknak, akik ajánlásaikkal segítettek az új képviselőtestület jelöltlistájának kialakításában. A mai szentmisén minden felnőtt kap egy borítékot, benne a választható személyek névsorával. A nevek mögötti négyzetbe helyezett x-el szavazhatunk az egyes jelöltekre. Egy lapon maximum 10 szavazat lehet! A kitöltött szavazólapot tartalmazó borítékokat jövő vasárnap, a szentmiséken lehet majd leadni a templomban! Kérem a Kedves Híveket, hogy szavazataikkal segítsenek az új képviselőtestület kialakításában!

7. Talán már sokan tudják, hogy Ft. Czakó István kanonok, nyugalmazott plébános atya idős kora és megromlott egészségi állapota miatt a héten a tardi idősek otthonába költözött. Hálásan megköszönjük mindazok munkáját, akik a költözés során segítettek az atyának. Czakó atya az egyházközség híveitől november 16-án, jövő vasárnap, az esti szentmisében fog elbúcsúzni, mi pedig köszönetet mondunk neki az itt eltöltött évekért és áldozatos lelkipásztori munkájáért. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket!

8. A Millenniumi Teremben jövő vasárnap 16 órától, mocorgós szentmise lesz a szokott rend szerint. Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat!

9. November 16-án, jövő vasárnap 16 órától a Minorita templomban Szent Erzsébet napi jótékonysági estet szervez a Minorita-Nagyboldogasszony Plébánia és az Éltető Lélek Alapítvány. Az est során fellép Sztahura Ágnes orgonaművész, az Éltető Lélek Irodalmi Kör és felcsendül szóló ének zenével. Az est második felében bemutatásra kerül a most kiadott Miskolci Minorita Templom című könyv. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

10. Templomunkban a rendszeres csütörtöki szentségimádások megszűnnek. A jövőben minden elsőcsütörtökön tartunk ünnepélyes szentségimádást papi és szerzetesi hivatásokért, illetve egyházközségünkért.