2014. november 16., évközi 33. vasárnap

1. A hét jeles ünnepei:

  • szerda: Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe
  • péntek: A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban
  • szombat: Szent Cecília szűz és vértanú emléknapja

2. November 16-án, vasárnap mocorgós szentmise lesz a Millenniumi teremben 16 órától. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat.

3. Emlékeztetőül hirdetjük, hogy Czakó atya az egyházközség híveitől ma, az esti szentmisében fog elbúcsúzni, mi pedig köszönetet mondunk neki az itt eltöltött évekért és áldozatos lelkipásztori munkájáért. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Híveket!

4. November 16-án, vasárnap, délután 16 órától a Minorita templomban Szent Erzsébet napi jótékonysági estet szerveznek. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

5. Kedden este hét órára várjuk a katekumen csoport tagjait a plébánia hittantermébe.

6. Szerdán folytatódik a városi katekézis. Az idei év témája a „Nyolc boldogság”. A hatodik előadást november 19-én, szerdán, este 18 órától Galo Gábor atya, szirmabesenyői plébános tartja „Boldogok a tiszta szívűek…” címmel. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

7. Ugyancsak szerdán, november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén, 17 órától ünnepi szentmise lesz a zárdakápolnában, ahol a Karitász tagjai Erzsébet-kenyereket osztanak.

8. Az elsőáldozásra készülő gyermekeket pénteken 16.15-től vagy szombaton 9 órától, a leendő bérmálkozókat szombaton 11 órától várjuk a plébánia hittantermében. Szombaton 10 órától ministráns foglalkozásra várjuk a jelenlegi és leendő ministránsokat.

9. A Magyar Kolping Szövetség országjáró körútra indította Boldog Kolping atya ereklyéjét. A Plébániánkra november 22-én, szombaton érkezik. Ennek keretében 14 órától szentségimádás lesz templomunkban, majd 15 órakor ünnepi szentmisét mutat be Palánki Ferenc püspök atya a jelenlévő papsággal koncelebrálva.

10. Ugyancsak november 22-én, szombaton, 15.45-től Szent Cecília Kórustalálkozó lesz a selyemréti templomban. A kórustalálkozó végén 17 órától ünnepi szentmisére, majd agapéra várják a Kedves Híveket.

11. November 23-án, az egyházi év utolsó vasárnapja, Krisztus Király ünnepe lesz. A szentmisék keretében országos gyűjtés lesz a Katolikus Karitász javára.

12. Kedves Testvérek! November 16-án kell visszahozni a kitöltött szavazólapokat. Hálásan mondunk köszönetet mindenkinek, aki szavazatával igyekezett segíteni az egyházközségi képviselőtestület kialakításában. A borítékok leadhatók a kijáratoknál a ministránsoknak, illetve a sekrestyében.

13. A Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium szeretettel várja nyílt napjára az érdeklődőket. A 8. osztályos tanulókat november 18-án, kedden reggel 7.30-tól várják. A szülők és diákok számára 7.45-kor tájékoztatót tartanak, melyen információt kapnak az iskoláról és a felvételi eljárásról. A 4. osztályos tanulókat és szüleiket december 2-án, kedden reggel 7.30-tól délig fogadják. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

14. A miskolci Jezsuita Gimnázium és Kollégium felvételt hirdet a 2015/16-os tanévre. Három osztályban nyolc-, illetve egy osztályban négy-évfolyamos gimnáziumi képzésre lehet felvételizni. A négy évfolyamos képzés keretében a jelentkezők választhatnak az emelt szintű matematika, angol és az általános tantervű képzés közül. Új lehetőség, hogy a nyolc évfolyamos képzésben két általános tantervű egy, a Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolai programjához kapcsolódó osztályt indítanak. Azoknak a negyedikes és nyolcadikos gyerekeknek a jelentkezését várják, akik az általános iskolai évek alatt alapos tudásra tettek szert és a gimnázium célkitűzéseit készek odaadó szívvel elfogadni és ehhez a szülői támogatást is megkapják. Várják azokat a gyerekeket is, akik szeretnének „jó tanuló és jó sportoló” diákokká válni. November 19-én, szerdán reggel 8 órától, nyílt napra várják szeretettel az érdeklődő szülőket és diákokat.

15. Kérem, hogy azok a gyerekek és fiatalok, akik szívesen vállalnának szerepet az idei pásztorjátékban, a szentmise után jelentkezzenek a sekrestyében!

16. Arra kérjük a Kedves Híveket, hogy aki a szentmisék alatt gyónni szeretne, igyekezzen időben érkezni. A gyóntató atyák ugyanis általában szentmisére indulnak a gyóntatást követően, ezért a gyónók elfogytával befejezik a gyóntatást. Megértésüket hálásan köszönjük.