2019. augusztus 4., évközi 18. vasárnap

 • Az elmúlt héten Gubala Róbert plébános és Resch András káplán megkezdték szolgálatukat a Szent Anna plébánián, Skublics Máté atya pedig a Selyemréti plébánián. Az Úr adjon nekik sok kegyelmet, hogy tartósan és hatékonyan végezhessék lelkipásztori munkájukat.
 • A Minorita-templom búcsúját augusztus 15-én csütörtökön, az esti szentmisén tartják, 18:00 órakor. Az ünnepi miséző: Cebula Pawel tartományi elöljáró lesz. Előtte három este Prenkiewicz Artur atya tart előkészítő lelkigyakorlatos szentmiséket, szintén 18:00 órakor.
 • Az Egri Hittudományi Főiskola hitoktatói- és hittanári szakára, valamint pedagógusoknak két fél éves hittan-szakirányú továbbképzésére még lehet jelentkezni augusztus 15-éig (eghf.hu).
 • Templomunkban a gyóntató folyosón a gyóntatószék belső fülkéjéből kivettük a térdeplőt és széket helyeztünk el. Tehát aki nem tud letérdelni valami oknál fogva, az válassza a belső helyiséget, ott ülve mondhatja el bűneit, a szentgyónásban.

2019. július 28., évközi 17. vasárnap

 • Ma fél 11-kor tartják/tartották a Szent Anna plébánia búcsúi szentmiséjét. Ezen a szentmisén köszön el Szarvas Péter esperes-plébános. Foglaljuk imáinkba, hogy a Jó Pásztor segítse és kísérje további szolgálatát Szerencsen.
 • A héten szerdán véget ér július és elkezdődik az augusztus hónap. Csütörtöktől visszaáll a plébánia iroda egésznapos nyitva tartása. Délelőtt 9-től 12-ig és délután 3-tól 5-ig.
 • A héten csütörtökön, elsőpéntek előtti gyóntatási ügyeletet tartunk templomunkban, délelőtt 8 és 10 óra között.
 • Elsőpénteken reggel fél 7-től gyóntatás lesz, és aznap az idős és beteg testvéreinkhez is elmegyünk, hogy otthonukban elvégezhessék a szentgyónásukat és szentáldozáshoz járulhassanak. Kérjük jelezzék igényüket.
 • A sajóbábonyi templom felújítása lassan befejeződik. Eddig az ottani református templomban tartottuk a szentmiséket, mostantól vissza mehetünk a sajátunkba. Köszönjük a református testvérek e téren mutatott nagyvonalú segítségét.
 • Hétfőn szent Márta, szerdán pedig Loyolai Szent Ignác emléknapja lesz. Isten éltesse a Mártákat és a Jezsuita atyákat!

2019. június 21., lvközi 16 vasárnap

 • Július 28-án 10:30-kor tartják a Szent Anna plébánia búcsúi szentmiséjét. A szentmise főcelebránsa Riz Attila újmisés atya lesz. A búcsú egyben valóban búcsú is lesz, hiszen Szarvas Péter atya augusztus elsején Szerencsen folytatja plébánosi szolgálatát.

 • Június 26-án pénteken szentségimádást tartanak a Szent Anna-templomban, a Mindszenti plébánia híveit délután 13:00 és 14:00 óra között várják szentségimádásra.

 • Június 28-án jövő vasárnap a Mindszenti templomban 16:30-tól taize-i imaóra lesz.
 • A héten jeles szenteket ünneplünk: Hétfőn Szent Mária Magdolna, kedden: Szent Brigitta, szerdán: Árpád-házi szent Kinga, csütörtökön: Szent Jakab apostol, pénteken: Szent Anna és Szent Joachim ünnepe lesz.

 • Július hónapban a Mindszenti Plébániahivatal csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között.

2019. július 14., évközi 15. vasárnap

 • Július 16-án kedden este 5 órakor tartják a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúját. Előző napon szintén 5 órakor lesz előkészületi szentmise. Mindkét szentmisét és a szentbeszédet Mons. Dr. Németh László nagybecskereki megyéspüspök tartja.

 • Egerszalóki Ifjúsági Találkozó lesz július 18-a csütörtök déltől 21-e vasárnap délig. Plébániánkról Novák Lajos és Németh Misi kispapok és Kovács József atya szervezik a részvételt, náluk lehet jelentkezni, a 16 és 35 év közöttieknek ajánlott.

 • Július hónapban a Mindszenti Plébániahivatal csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között.

2019. július 7., évközi 14. vasárnap

 • A mai perselyadományokat Péterfillér-címen Rómába küldjük, hogy a Szentatya rendelkezzék vele.
 • A Kolping Család szervezésében Abádszalókon megtartott táborból a gyerekek szerencsésen hazatértek. Köszönjük a segítőknek a segítséget. További jó pihenést kívánunk a nyári szünetben.
 • Július 16-án kedden este 5 órakor tartják a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúját. Előző napon szintén 5 órakor lesz előkészületi szentmise. Mindkét szentmisét és a szentbeszédet Mons. Dr. Németh László nagybecskereki megyéspüspök tartja.
 • Egerszalóki Ifjúsági Találkozó lesz július 18-a csütörtök déltől 21-e vasárnap délig. Plébániánkról Novák Lajos és Németh Misi kispapok és Kovács József atya szervezik a részvételt, náluk lehet jelentkezni, a 16 és 35 év közöttieknek ajánlott.
 • Július hónapban a Mindszenti Plébániahivatal csak délelőtt tart nyitva 9- és 12 óra között.

2019. június 30., Templombúcsú

 • A mai Péterfillérek gyűjtését a búcsúi szentmise miatt egy héttel későbbre halasztjuk, és július 7-én tartjuk meg.
 • Már most hirdetjük, hogy július hónapban a plébániai iroda csak délelőtt tart nyitva 9-től 12 óráig.
 • Kedden sarlósboldog asszony ünnepe lesz. Szentmisék a hétköznapi rend szerint leszenek.
 • A következő héten a Mindszenti plébániáról a Kolping Család szervezésében gyerekek táboroznak Abádszalókon. Még van öt gyerek számára férőhely.
 • A héten elsőpéntek lesz, előtte csütörtökön gyóntatási ügyeletet tartunk reggel 8 és 10 óra között.
 • Érsekfőpásztor rendelkezése szerint augusztus elsejétől Miskolcon lelkipásztori változások lesznek. Szarvas Péter atya Szerencsen folytatja, Lóczi Tamás atya pedig Sátoraljaújhelyen lesz plébános, esperes és az EKIF alelnöke. A Szent Annára Gubala Róbert jön Sátoraljaújhelyről. Mellé Resch András újmisés káplánnak. Tóth Béla atyát felmentette a selyemréti plébánia vezetése alól és utána Skublics Máté atyát nevezte ki plébániai kormányzónak.
 • Mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívánunk!

2019. június 23., Úrnapja

 • Jövő pénteken, június 28-án lesz Jézus Szent Szívének ünnepe. Fő ünnep, ezért délelőtt 10 órakor is tartunk szentmisét a Mindszenti templomban. Másnap Szombaton Péter és Pál apostolok ünnepén ugyancsak tartunk délelőtt 10 órakor is szentmisét.

 • Június 28-án este 6 órakor tartják a miskolctapolcai sziklakápolna búcsúi szentmiséjét. És ugyancsak aznap este 6 órakor Perecesen, a felújított templomot megáldja Ternyák Csaba érsek úr.

 • Mához egy hétre templomunk búcsúünnepét tartjuk. A szentmisét Csókay Károly atya mutatja be. A körmenet végeztével a Millenniumi Terembe várjuk az egyházközség képviselőtestületének tagjait, a Mindszenti-templomkórust és a plébánia munkatársait. Kérjük az említetteket, a sekrestyében vegyék fel a Millenniumi terembe szóló meghívójukat. A fél 12-es szentmise a körmenet miatt ez alkalommal elmarad.

 • A Mindszenti Kolping Család június 29-én szombaton 18 órától szalonnasütést rendez, a Plébánia udvarán. Szeretettel várják a Plébániai csoportok tagjait, híveit, fiataljait, minden kedves vendéget.

 • Jövő vasárnapi Péterfillérek gyűjtését a búcsúi szentmise miatt egy héttel későbbre halasztjuk, és július 7-én tartjuk meg.

 • Már most hirdetjük, hogy július hónapban a plébániai iroda csak délelőtt tart nyitva 9-től 12 óráig.

2019. június 16., Szentháromság vasárnapja

 • Jövő szombaton délelőtt az Egri Bazilikában Érsek atya pappá szenteli Pintér Bálint, Ríz Attila, Soltész Ádám, Resh András és Resh Tamás diakónusokat, valamint diákonussá szentel négy teológus kispapot.

 • Jövő vasárnap Úrnapja lesz. Kérjük, hogy az Úrnapi sátrak elkészítését az elmúlt évek gyakorlata szerint végezzék. Kérjük azt is, hogy a körmenetben az oltáriszentség előtt az elsőáldozó gyerekek virágszirmot szórjanak. Ők is, és a kedves hívek is hozzanak virágszirmot ez alkalomra. A fél 12-es szentmise elmarad.

 • Mához két hétre június 30-án templomunk búcsúünnepét tartjuk. A szentmisét Csókay Károly atya mutatja be. Az ünnepen a Balázs Ferenc kántor úr által szerzett mise ősbemutatója szólal meg. A szentmise után körmenetet tartunk. A körmenet végeztével a Millenniumi Terembe várjuk az egyházközség képviselőtestületének tagjait, a Mindszenti-templomkórust és a plébánia munkatársait. Kérjük az említetteket, a sekrestyében vegyék fel a Millenniumi terembe szóló meghívójukat. A fél 12-es szentmise a körmenet miatt ez alkalommal is elmarad.

 • Palánki Ferenc püspök atya e hét keddjén tartja ezüstmiséjét a Debreceni székesegyházba. A szentmise 18:00 órakor kezdődik.

 • Már most hirdetjük, hogy július hónapban a plébániai iroda csak délelőtt tart nyitva 9-től 12 óráig.

 • Mint azt már előzőleg is hirdettük, a Zárdakápolnában a szentségimádás a vakáció alatt szünetel. Szeptember 2-án hétfőn folytatódik.

 • Gratulálunk a kitüntetett tanulóknak! Különösképpen annak a fiúnak, akit Érsek atya tüntetett ki az Egri bazilikában. Mindnyájukat ajándék várja a szentmise után.

 • Pénteken este 9 órakor a Kálvárián az Opera Fesztivál keretében, Mascagni: Parasztbecsület c. egyfelvonásos operáját adják elő.

2019. június 9., Pünkösd

 • A mai nappal véget ér a húsvéti időszak. Imádságunkban a Mennynek Királyné asszonya helyett ismét az Úrangyalát végezzük.
 • Holnap pünkösd másnapján „Szűz Mária az Egyház Anyja” – ünnepe lesz. Templomunkban ünnepi miserendet tartunk, de a fél 12-es szentmise elmarad.
 • Június 12-én kedden az Egri Bazilikában egyházmegyei tanévzáró ünnepséget tartunk. Az Egri Főegyházmegye területéről 71 katolikus oktatási intézményből mintegy 1800-an vesznek részt a Te Deumon, ez alkalommal adja át Érsek atya a legkiválóbb tanulóknak és csoportoknak a kitűntető oklevelet is.
 • Június 13-án szerdán itt a Mindszenti-templomban a papszentelés előtt álló diákónusok és tanáraik részvételével szentmise lesz de. 10 órakor, utána beszélgetési lehetőség a diakónusokkal.
 • Június 14-én pénteken, a tanévvel együtt befejeződik a Zárda Kápolnában a szentségimádás. Szeptember 2-án hétfőn folytatjuk. Köszönjük az imádkozóknak a sok-sok imát.
 • Június 15-én szombaton 11 órakor a hitoktatók számára tanévzáró munkaértekezletet tartunk a plébánián.
 • Jövő héten, június 16-án, vasárnap, a fél 9-kor kezdődő szentmisében adunk hálát a hittanos tanév minden kegyelméért. A szentmise végén a gyerekeket meglepetés várja. Szeretettel hívjuk és várjuk a diákokat és a pedagógusokat! A pedagógusok részére a szentmise után fogadás lesz a Millenniumi teremben.
 • Jövő vasárnap június 16-án, szülői értekezletet tartunk, az abádszalóki hittanos táborba jelentkezett fiatalok szülei részére, 15:00 órától a Millenniumi Teremben. Akik még nem adták le jelentkezésüket, és szeretnének részt venni a táborban, minél előbb tegyék meg.
 • Ma a szentmisék után, begyűjtjük a miselátogatási naplókat, hogy a legtöbb pecsétet gyűjtő gyerekeket a tanévzárón megjutalmazhassuk. Akiknek az iskolában szükségük van a naplóra, azokét a szentmise után összesítjük és visszaadjuk. A fél 9-es Szentmise után a Millenniumi Teremben kerül sor az összesítésre a többi szentmise után pedig a sekrestyében.
 • Június 16-án jövő vasárnap 11 órakor Görömbölyön búcsúi szentmisét tartanak, miséző és szónok Molnár Attila káplán atya lesz.
 • A sajóbábonyi templom felújítás nagy ütemben zajlik. Amíg a templom belső festése el nem készül, addig a református templomban tartjuk a szentmiséket, vasárnap reggel 8 órakor. A templom búcsúja Szent Háromság vasárnapján van, de ez évben elmarad a búcsú, majd a felszentelés napján ünneplünk.

2018. május 19., Húsvét 5. vasárnapja

 • Ma (volt) egyházközségünkben az első áldozás. Köszönjük azoknak a szülőknek és a gyermekeknek, akik részt vettek ezen. És kívánjuk nekik, hogy sok örömük teljen a Szentségi Jézussal való találkozásban életük során. Köszönjük a felkészítőiknek is – Nagy István atyának különösképpen, hogy szeretettel és türelemmel segítette a gyermekeket ezen az úton Jézushoz.
 • Ma este a májusi litániát 6 órakor kezdjük, amelyen jelen lesz a pápai nuncius úr Michael August Blume és Ternyák Csaba érsek atya is, kérjük a híveket minél többen vegyenek részt a litánián, melyen templomunk kórusa énekel.
 • A héten szerdán a Szent Rita óvoda közös szentmiséje lesz a Zárda Kápolnában, védőszentjük, Szent Rita tiszteletére.
 • Jövő vasárnap lesz a tömegtájékoztatás világnapja. A katolikus sajtó munkatársaiért, szerkesztőkért és újságírókért is imádkozni fogunk.
 • Ugyancsak jövő vasárnap lesz az Európai parlamenti választás. Lehetőség szerint mindenki vegyen részt rajta a szavazáson.