2022. november 20., Krisztus Király Ünnepe

  1. A mai szentmise perselyadományait a katolikus karitász céljaira továbbítjuk. A szentmise elbocsátó áldása után, Szent Erzsébet kenyeret osztunk a templom kijáratnál, a megáldott kenyereket fogadják- és fogyasszák szeretettel. Kérjük, hogy csak egy kenyeret vegyenek, akkor is, ha a családból többen vesznek részt a szentmisén.
  2. Kedden, Szent Cecília ünnepe lesz. Ő az egyházi ének- és zene védőszentje. A Mindszenti Énekkar meghívására az Újdiósgyőri és a Minorita kórus képviselteti magát ezen a szentmisén, a szentmisét követően az egyesített kórus előad néhány közismert motettát. Szeretettel hívjuk és várjuk az egyházi zene és az egyházi ének kedvelőit.
  3. Ádventben reggel 6 órakor tartjuk a Roráté-miséket. A Roráte-misék után hétköznap minden reggel gyóntatunk. Szombaton a Roráte-mise után 7 órakor gyászmisét végzünk, az azon a héten eltemetett halottjaink lelki üdvéért.
  4. Nagy István atya halálának második évfordulója lesz a héten csütörtökön. A reggeli szentmisét érte ajánljuk fel.
  5. A karácsonyi pásztorjátékra várjuk a gyermekek jelentkezését! A szentmise után a sekrestyében, lehet jelentkezni.
  6. A miskolci történelmi egyházak kérték a polgármester urat, hogy az városi adventi gyertyagyújtás szervezésében kaphassanak nagyobb szerepet, hiszen az ádvent elsősorban keresztény időszak. Így, az ádventi vasárnapok gyertyagyújtási ünnepein, az egyházaknak önállóan rész jut: egyházi középiskola énekével kezdődik, amit szentírásolvasás és igehirdetés követ, végül gyertyagyújtás zár le. Ezután lesz a civil közösségek rendezvénye, ami már nem része az egyházi szertartásnak. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a Szent István téren minél nagyobb számban vegyenek részt az ádventi vasárnapok gyertyagyújtáson, melyek mindig du. 4 órakor kezdődnek. Ádvent első vasárnapján du. 4 órakor Pásztor Dániel református püspök hirdet igét, második vasárnap Pethő Judit evangélikus lekész, harmadik vasárnap Orosz Atanáz gk. püspök és negyedik vasárnap Juhász Ferenc rk. helynök.
  7. A jövő héten hétfőn Olivér, kedden Cecília, csütörtökön Emma, pénteken Katalin névnapok lesznek. Isten éltesse őket!