2022. február 27., évközi 8. vasárnap

  1. Ma a perselyadományaikat a katolikus iskolák javára gyűjtöttük, Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat!
  2. Ma (vasárnap) délután 16.00 órakor, „Te győzz le” címmel a Versbarátok köre Pilinszky János költő születésének 100. évfordulója kapcsán műsort ad a Millenniumi Teremben. Várjuk a Pilinszky költészetét kedvelőket!
  3. A héten, március 2-án hamvazószerda lesz, ezzel megkezdődik a nagyböjti szent 40 nap. Hamvazószerdán a reggeli és az esti szentmisében hamvazás lesz, ugyancsak mához egy hétre, nagyböjt első vasárnapján is. A nagyböjti lelkületről a Püspökkari Körlevélben hallottunk, emellett Ferenc pápa mindenkit arra kér, hogy hamvazószerdán a böjti napot a békéért tartsuk. Őt idézzük: „Külön biztatom a hívőket, hogy azon a napon buzgón szenteljék magukat az imádságnak és a böjtnek. A Béke Királynője óvja meg a világot a háború őrültségétől!”
  4. A nagyböjti időre jellemző, hogy a szentmisén nem mondunk Alleluját, nem díszítjük virággal az oltárt, az orgona visszafogottan szól, csak az énekek kíséretét végzi. Pénteken nem eszünk húst. És nem tartunk esküvőt. Nagyböjtben minden pénteken este ¾ 6-kor a Mindszenti templomban elvégezzük a keresztúti ájtatosságot. A Zárdakápolnában pedig a szentmise előtt minden nap a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk.
  5. A héten elsőcsütörtökön gyóntatási ügyelet lesz délelőtt 8-tól 10-ig a Tanácsteremben, elsőpénteken a reggeli szentmise után és a keresztúti ájtatosság alatt, a templom gyóntató-folyosóján.
  6. Az elmúlt szombaton megtartotta a Mindszenti Plébánia egyházközségi képviselő-testülete a zárszámadási és költségvetési ülését. A testület jelen lévő tagjai egyhangúan megszavazták a beszámolót és a költségvetést. A folyamatban levő ügyekkel kapcsolatban pedig megerősítették szándékukat. Ilyenek: a Templomudvari parkoló, a temető kápolna, a kálvária és rendben tartása, a temetői sírhelyek és azok fenntartási költségeinek 20%-os emelése. Az ülésen döntöttek arról is, hogy felmérik – természetesen önkéntes válaszadással – azoknak a személyeknek a készségét, akik a saját foglalkozásuk alapján szívesen kapcsolódnának a Mindszenti Plébánia segítőköréhez. „Közösségben lenni – közösségért tenni” mottóval.
  7. Imádkozzunk Ukrajna békéjéért, különösen pedig a kárpátaljai magyarokért.